Politica de confidențialitate

 • Actualizat la 18 martie 2018 pentru a include cerințele RGPD

 • Actualizat la 16 noiembrie 2020 pentru a modifica entitatea SumUp care acționează în calitatea de operator de date

 • Actualizat la 10 noiembrie 2021 pentru a include informații despre produsele tip avans în numerar

 • Actualizat la 14 aprilie 2022 pentru a include informații despre partajarea datelor

 • Noua versiune actualizată la 16 ianuarie 2023

Cuprins

Cine este operatorul de date?

În raport cu cine suntem operator de date?

Ce informații prelucrăm în legătură cu dvs., în ce scopuri și de ce este legitim pentru noi să procedăm astfel?

Informațiile personale ale copiilor

Drepturile dvs. și opțiunile în materie de confidențialitate

Luarea deciziilor și stabilirea de profiluri în mod automat

Date cu caracter personal colectate de la terți

Partajarea datelor cu terții

Transferarea informațiilor la nivel internațional

Module cookie

Linkuri către alte site-uri

Păstrare

Securitatea datelor

Contact

Actualizări și notificări

Limbă

Prezenta Politică de confidențialitate descrie modul în care SumUp și afiliații acesteia (numiți colectiv „SumUp”, „noi”, „nouă”, „Grupul SumUp”) colectează, utilizează, divulgă, păstrează sau prelucrează în alt mod informațiile dvs. când utilizați produsele și serviciile noastre aflate sub brandul SumUp, inclusiv software-ul, hardware-ul, aplicațiile pentru mobil, când accesați sau vă înscrieți în aplicațiile noastre pentru mobil („Aplicația”) și pe site-urile noastre („Site-urile”), când discutați cu personalul nostru sau când interacționați cu noi în alte moduri (toate acestea numite colectiv „Serviciile”).  Prezenta Politică de confidențialitate se aplică și informațiilor pe care le colectăm dacă nu v-ați înscris pentru Serviciile noastre, însă dacă efectuați și/sau primiți tranzacții de plată prin intermediul Serviciilor noastre. 

Prezenta Politică de confidențialitate nu se aplică în cazul serviciilor furnizate direct utilizatorilor finali, persoane fizice, pentru uzul lor personal și necomercial („Servicii personale”), inclusiv pentru utilizarea aplicației pentru mobil SumUp Pay și utilizarea cardurilor cadou emise de Comercianții SumUp (dacă sunt disponibile în țara dvs.). Citiți Politica noastră de confidențialitate pentru uzul personal. 

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Politică de confidențialitate. Dacă aveți întrebări legate de confidențialitate, contactați-ne la: [email protected].

Cine este operatorul de date?

Grupul SumUp este compus din mai multe societăți. Vă vom înștiința cu ce entitate SumUp aveți o relație în momentul în care solicitați sau utilizați pentru prima dată un Serviciu SumUp. Societatea SumUp care vă furnizează produsul sau Serviciul relevant va fi responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru respectivul produs sau Serviciu. Această societate SumUp este cunoscută ca „operator” al datelor dvs. cu caracter personal.

 Pentru activitatea noastră din Europa, în mod normal una dintre următoarele entități este operatorul de date:

 • SumUp Payments Limited,autorizată de către Financial Conduct Authority (Autoritatea pentru Conduită Financiară) în conformitate cu Electronic Money Regulations (Reglementările privind banii electronici) din 2011, societate cu răspundere limitată înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul 07836562, cu sediul social situat la adresa: 16-20 Shorts Gardens, Londra WC2H 9US, Regatul Unit. SumUp Payments Limited este înregistrată ca operator de date la Information Commissioner’s Office (Biroul Comisarului pentru Informații) sub numărul ZA265663. 

 • SumUp Limited, societate cu răspundere limitată înregistrată în Irlanda sub numărul 505893, cu sediul social situat la adresa: Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlanda D02 K580. SumUp Limited este o instituție autorizată emitentă de monedă electronică (autorizația nr. C195030, emisă la 27 octombrie 2020) și reglementată de Central Bank of Ireland (Banca Centrală a Irlandei). 

 • SumUp EU Payments, UAB, instituție emitentă de monedă electronică autorizată de Banca Lituaniei (autorizația nr. 56, emisă la 27 august 2019), cu sediul social situat la adresa: Konstitucijos pr. 21C, 08130 Vilnius, Lituania, număr de înregistrare 305074395.

Prezenta Politică de confidențialitate se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru care suntem operator de date – cu alte cuvinte, în situațiile în care decidem care sunt scopurile (de ce sunt colectate datele cu caracter personal) și modalitățile (ce date cu caracter personal sunt colectate, cât timp sunt stocate etc.) de prelucrare. Când acționăm în calitate de persoană împuternicită de operator, în numele unui alt operator și/sau al Comercianților noștri, colectăm, utilizăm și divulgăm anumite informații personale numai conform instrucțiunilor operatorului și prelucrarea de către noi a informațiilor dvs. personale face obiectul instrucțiunilor și al politicilor de confidențialitate ale acestuia. Linkurile către site-uri terțe fac obiectul politicilor de confidențialitate și al condițiilor de utilizare ale terților și nu ale companiei noastre, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod clar.

În raport cu cine suntem operator de date?

În funcție de context, „dvs.” semnifică:

 • Când utilizați direct un Serviciu pentru Utilizatorul final (de exemplu, când vă înscrieți pentru a utiliza SumUp Pay sau când utilizați Serviciile noastre în calitate personală), pentru uzul dvs. personal, ne referim la dvs. prin termenul „Utilizator final”. Consultați documentația noastră specifică Politica de confidențialitate pentru uz personal. 

 • Când utilizați direct un Serviciu pentru Comerciant (folosind, în mod obișnuit, Serviciile SumUp împreună cu Contul/Profilul dvs. SumUp creat) în scopuri profesionale și dacă sunteți asociat unic sau persoană fizică autorizată, ne vom referi la dvs. prin termenul „Comerciant”.

 • Când acționați în numele unui Comerciant existent sau potențial (de ex., sunteți beneficiar final, acționar, cadru de conducere, administrator, reprezentant de cont sau un alt reprezentant legal), ne referim la dvs. prin termenul „Reprezentant al Comerciantului”.

 • Când faceți o operațiune sau o tranzacție la un Comerciant (în mod obișnuit, un comerciant care are un Cont/Profil SumUp), însă nu faceți o operațiune direct cu SumUp, ne referim la dvs. prin denumirea „Client final” sau „Client al Comerciantului”

Pentru unele dintre Serviciile pe care le oferim Clienților finali, acționăm în calitate de furnizor de servicii al Comerciantului și ca persoană împuternicită de operator în numele Comerciantului. Când dvs. sunteți un Client final al Comercianților care prelucrează datele dvs. în propriile scopuri și conform propriilor temeiuri juridice (când Comercianții folosesc Serviciile noastre de facturare și contabilitate, Magazinul nostru online, Cardurile cadou, Soluția POS și/sau directorul de clienți ca parte a unui Serviciu pe care îl oferim).

Suntem operatorul de date cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc atunci când un Client final alege să plătească pentru serviciile și/sau produsele furnizate de oricare dintre Comercianții noștri care utilizează SumUp pentru prelucrarea plăților în magazinul fizic sau online, după caz. Această plată poate fi efectuată prin diferite metode, inclusiv prin card sau smartphone, tabletă sau alt dispozitiv mobil compatibil care îi permite Clientului final să efectueze tranzacții fără contact cu smartphone-ul/dispozitivul, prin cod QR, printr-un link de plată furnizat prin e-mail, mesaj SMS sau un instrument de comunicație similar, online prin card în magazinul online al Comerciantului, prin utilizarea unor furnizori de plăți terți.

De asemenea, suntem operatori de date în momentul în care Clienții finali doresc să activeze Chitanțele automate pentru serviciile și/sau produsele furnizate de oricare dintre Comercianții noștri care folosesc SumUp și/sau să câștige puncte de fidelitate de la Comercianții noștri.

Prezenta Politică de confidențialitate acoperă numai activitățile de prelucrare de date pentru care acționăm în calitate de operator de date pentru Datele Clientului final. 

 • Când vizitați Site-ul nostru fără a fi conectat la un Cont/Profil SumUp sau fără a comunica în alt mod cu SumUp, ne referim la dvs. prin termenul „Vizitator” (de ex., trimiteți către SumUp un mesaj prin care solicitați mai multe informații, deoarece analizați posibilitatea de a deveni utilizator al produselor noastre).

 • Când vă implicați într-o relație contractuală cu noi (dacă sunteți persoană fizică – asociat unic sau persoană fizică autorizată sau reprezentant legal al unei societăți) și dacă ne oferiți un serviciu sau un produs specific, ne referim la dvs. prin termenul „Vânzător”.

 • Când doriți să intrați într-o relație contractuală profesională cu SumUp (dacă sunteți persoană fizică – asociat unic sau persoană fizică autorizată sau un reprezentant legal al unei societăți) și dacă colaborați cu noi recomandând potențiali comercianți și promovând Serviciile și brandul nostru, ne referim la dvs. prin termenul „Partener SumUp”. 

Dacă vă furnizăm o Politică de confidențialitate specifică înainte de prelucrarea datelor dvs., diferită de cea prezentă, vă rugăm să o citiți cu atenție. Se poate întâmpla să fi decis să vă furnizăm o Politică de confidențialitate specifică Serviciului/rolului, pentru confortul dvs.

Ce informații prelucrăm în legătură cu dvs., în ce scopuri și de ce este legitim pentru noi să procedăm astfel?

Comercianții și reprezentanții comercianților noștri (după caz)

Ce informații prelucrăm în legătură cu dvs.?

În ce scopuri?

De ce este legitim să procedăm astfel?

- Informații de contact - de ex., numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail.

- Informații de înregistrare și identificare: de ex., numărul de identificare, actul de identitate, parole sau date echivalente; informații profesionale – adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și de comunicare, numele, site-ul, rețelele de socializare; informații despre societate – numărul de înregistrare, informații despre rezidența fiscală și codul de identificare fiscală, administratori, cadre de conducere, proprietari, natura activității; detalii ale persoanei principale de contact pentru cont și ale reprezentantului: nume, număr de telefon, data/locul nașterii, naționalitatea, adresa.

- Informații privitoare la cont – Numărul de identificare al comerciantului (utilizat în scopuri interne), țara, forma de organizare a persoanei juridice, când și cum v-ați înregistrat pentru Serviciile noastre, starea contului, date de autentificare și date aferente înregistrării, informații despre Serviciile/cititorul utilizat, carduri emise de SumUp.

- Informații financiare, de ex., coordonate bancare, informații despre card, prezentarea generală a tranzacțiilor, istoricul tranzacțiilor, istoricul de creditare (inclusiv rezultatele verificărilor de credit, dacă este cazul), informații legate de facturile pe care le-am emis.

- Informații privind cunoașterea clientelei – pe lângă informațiile de înregistrare și cele privind contul – dovada existenței societății/adresei și o copie a informațiilor de identificare, informații legate de procesele și verificările AML/CTF, inclusiv cu terții, imaginea dvs. în format foto sau video (dacă acest lucru este solicitat în contextul verificărilor având ca scop cunoașterea clientelei, pentru a vă verifica identitatea).

- Informații colectate din alte resurse, de la agenții terțe, incluzând, fără limitare, instituții financiare sau de credit, registre și baze de date oficiale, precum și agenții și parteneri în domeniul prevenirii fraudei, care ne ajută să ne prestăm Serviciile, informații care includ istoricul financiar și modelele financiare, hotărâri judecătorești, capitalul social, numărul de TVA; numărul de înregistrare al societății, data înregistrării și componența consiliului de administrație, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil. Dacă solicitați un produs de tip avans în numerar de la SumUp, vom utiliza agenții acreditate pentru verificări de credit pentru a derula verificări ale creditului în privința dvs., în scopul de a determina dacă întruniți condițiile pentru produsul de creditare pe care l-ați solicitat. Dacă încheiați un contract cu noi, putem continua să partajăm informații precum rambursări, incapacități de plată sau orice alte informații care vă pot afecta ratingul de credit, cu instituțiile acreditate de raportare de credit. Consultați mai multe informații în „Partajarea de date cu terții”.

- Detalii comportamentale și de urmărire: de ex., date privind locația, modele comportamentale, date de conectare, tipul și versiunea browserului, informații despre rețeaua mobilă, preferințe personale, numărul IP, identificatoare cookie, identificatorul unic al dispozitivelor pe care le utilizați pentru a accesa și a utiliza Serviciile și Site-urile noastre.

- Date de comunicare și orice alte date pe care ni le oferiți – Informații pe care ni le furnizați în mod voluntar atunci când ne contactați, asistența pe care v-o oferim, înregistrările apelurilor, e-mailuri sau rețele de socializare, inclusiv solicitările pe care ni le transmiteți, răspunsuri la sondaje; participarea la concursuri, promoții, evenimente sau alte forme ori dispozitive de marketing pentru potențiali vânzători; sugestii de îmbunătățire, recomandări sau orice alte acțiuni pe care le desfășurați în privința Serviciilor.

1. Pentru a ne presta Serviciile, a ne furniza produsele și a ne administra relația profesională cu dvs. Planificarea, executarea și gestionarea relației (contractuale); executarea tranzacțiilor și a comenzilor, prelucrarea plăților, îndeplinirea operațiunilor de contabilitate, audit, facturare și activități de colectare, organizarea expedierilor și a livrărilor, furnizarea de Servicii și mesaje de asistență.

2. Confirmarea identității dvs. și verificarea datelor dvs. personale și de contact.

3. Soluționarea diferendelor, punerea în aplicare a acordurilor noastre contractuale și determinarea, exercitarea sau susținerea drepturilor noastre în instanță sau a procedurilor de colectare.

4. Prelucrarea plăților, a rambursărilor și a returnărilor, cu condiția ca tranzacțiile să fi fost executate. 

5. Securizarea prelucrării plăților. Prelucrăm date cu caracter personal pentru a putea prelucra tranzacția de plată și a putea desfășura o tranzacție în condiții de siguranță, inclusiv în scopul gestionării riscului și al prevenirii fraudei și a altor activități criminale. 

6. Furnizarea chitanțelor pentru Clienții dvs.

7. Pentru analiza clientelei, pentru a administra Serviciile SumUp și pentru operațiuni interne, inclusiv pentru depanare, analiză de date, testare, cercetare și în scopuri statistice.

8. Pentru a ne asigura că conținutul este prezentat în cel mai eficient mod pentru dvs. și pentru dispozitivul dvs.

9. Îmbunătățirea Serviciilor noastre și în scopuri generale de dezvoltare a activității, îmbunătățirea modelelor de risc de credit pentru minimizarea fraudei, dezvoltarea de noi produse și funcționalități și explorarea de noi oportunități profesionale.

10. Desfășurarea analizelor de risc, prevenirea fraudei și gestionarea riscului, prevenirea utilizării neautorizate a Serviciilor noastre.  

11. Menținerea și protejarea securității produselor, Serviciilor și site-urilor noastre, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudei sau a altor activități infracționale sau rău intenționate.

12. Asigurarea respectării obligațiilor prevăzute prin lege, precum prevenirea spălării banilor, cerințele privind evidențele contabile și normele și cerințele de capital prevăzute prin lege și cele emise de băncile noastre desemnate și de rețelele de carduri relevante), obligațiile de stabilire a conformității (dacă este cazul), raportarea către autoritățile fiscale, către autoritățile polițienești, alte autorități de aplicare a legii și autorități de supraveghere. 

13. Respectarea procedurilor interne și a standardelor din domeniu.

14. Comunicarea despre produsele, Serviciile și proiectele SumUp, răspunsul la întrebări sau solicitări.

15. Administrarea și realizarea de sondaje, campanii de marketing, analize de piață, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale.

16. Publicitate, analiză și personalizare. Utilizăm informații despre dvs. pe care le colectăm cu ajutorul modulelor cookie și al tehnologiilor similare pentru a măsura interacțiunea cu conținutul Site-urilor, pentru a îmbunătăți relevanța și navigarea, pentru a vă personaliza experiența și a adapta conținutul despre SumUp și Serviciile noastre în funcție de persoana dvs. Cu permisiunea dvs. sau în cazul în care acest lucru este permis prin lege, utilizăm și distribuim Datele cu caracter personal ale Vizitatorului către alte persoane, astfel încât să putem promova produsele și Serviciile noastre către dvs., inclusiv prin publicitatea bazată pe interese, dacă acest lucru este permis prin legislația aplicabilă, inclusiv în funcție de orice cerințe privind consimțământul. Consultați Politica privind modulele cookie.

17. Confirmarea adresei dvs. profesionale și asigurarea vizibilității societății dvs. pentru Utilizatorii noștri finali și pentru Clienții finali în SumUp Pay.

18. Desfășurarea de activități de marketing în numele dvs. și al SumUp în legătură cu produsele de fidelitate și Serviciile. 

Numai dacă nu se indică altfel, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

- respectarea legislației aplicabile (scopurile 1, 2, 3, 4, 5, 12);

- prelucrarea necesară pentru executarea unui contract (scopurile 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 18);

- consimțământ (dacă ni se solicită prin lege să obținem consimțământul dvs. pentru marketingul B2B) (scopurile 14, 15,16, 18);  

- urmărirea intereselor noastre legitime scopurile 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,15, 16, 17, 18).

Interesele noastre legitime sunt (numai dacă nu se prevede altfel):

- Prestarea Serviciilor noastre într-un mod eficient (scopurile 2, 7, 8, 13, 14, 17).

- Protejarea împotriva fraudei, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea modului în care tratăm criminalitatea financiară și pentru îndeplinirea responsabilităților noastre prevăzute prin lege (scopurile 2, 4, 5, 9, 10, 11).

- Promovarea și furnizarea de noi produse și Servicii care vă pot interesa (scopurile 14, 15, 16 și 18).

- Îmbunătățirea produselor și a Serviciilor noastre (scopurile 7, 9, 17, 18).

- Pentru a ne menține Serviciile în funcțiune (scopurile 7, 11).

- Pentru a ne susține drepturile și interesele profesionale (scopurile 3, 4).

- Pentru a vă furniza asistența de care aveți nevoie (scopul 14).

Rețineți că, dacă nu ne oferiți informațiile solicitate ca parte a Înregistrării Contului/Profilului dvs. SumUp, inclusiv datele dvs. de identificare sau alte date solicitate de noi ca parte a informațiilor privitoare la cunoașterea clientelei, este posibil să nu vă putem oferi Serviciile noastre.

Vă vom informa prompt cu privire la furnizarea datelor necesare în cadrul procesului de înregistrare a Contului/Profilului sau pe durata relației (după cum este cazul) cu noi.

Rețineți că avem nevoie de aceste date pentru a iniția/continua relația noastră contractuală cu dvs. și pentru a ne îndeplini obligațiile prevăzute prin lege.

Clientul final

Ce informații prelucrăm în legătură cu dvs.?

În ce scopuri?

De ce este legitim să procedăm astfel?

- Informații de contact: de ex., numele dvs., numărul de telefon mobil, adresa și adresa de e-mail, dacă primiți chitanțe de la Comercianții noștri sau dacă obțineți puncte de loialitate. 

- Informații despre tranzacții: Dacă sunteți Client final, când efectuați plăți, când primiți rambursări sau când efectuați o altă tranzacție cu un Comerciant care ne utilizează pentru a asigura prelucrarea plăților, vom primi date despre tranzacție. Prelucrăm date despre metoda de plată, informații despre cardul de credit și de debit, precum numărul cardului, data de expirare și codul CVV, numele titularului de card, datele și istoricul tranzacțiilor, detalii despre ce produse și/sau servicii ați achiziționat, punctele de fidelitate câștigate.

- Informații legate de cerințele juridice: de ex., verificarea prealabilă a clienților și cerințele privind combaterea spălării banilor, ținerea evidențelor.

- Detalii comportamentale și de urmărire: de ex., date privind locația, modele comportamentale, date de conectare, tipul și versiunea browserului, informații despre rețeaua mobilă, preferințe personale, numărul IP, identificatoare cookie, identificatorul unic al dispozitivelor pe care le utilizați pentru a accesa și a utiliza Serviciile și Site-urile noastre.

- Date privind comunicările și orice alte date ne oferiți – Informații pe care le furnizați în mod voluntar când ne contactați, serviciul nostru de asistență, înregistrările apelurilor, e-mailurile sau rețelele de socializare, inclusiv solicitările dvs. către noi, răspunsurile la sondaje.

 

1. Prelucrarea plății. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal dacă ați ales să plătiți pentru serviciile și/sau produsele furnizate de oricare dintre Comercianții noștri care utilizează SumUp în magazinul lor fizic sau online, după cum este cazul. Această plată poate fi efectuată prin diferite metode, inclusiv prin card sau smartphone, tabletă sau alt dispozitiv mobil compatibil care îi permite Clientului final să efectueze tranzacții fără contact cu smartphone-ul/dispozitivul, prin cod QR, printr-un link de plată furnizat prin e-mail, mesaj SMS sau un instrument de comunicație similar, online prin card în magazinul online al Comerciantului, prin utilizarea unor furnizori de plăți terți.

2. Securizarea prelucrării plăților. Prelucrăm date cu caracter personal pentru a putea prelucra tranzacția de plată și a putea desfășura o tranzacție în condiții de siguranță, inclusiv în scopul gestionării riscului și al prevenirii fraudei și a altor activități criminale. 

3. Furnizarea de chitanțe. Puteți alege să vi se trimită prin e-mail sau telefon mobil o chitanță, în momentul în care plătiți pentru Serviciile și/sau produsele furnizate de oricare dintre Comercianții noștri. Dacă activați  funcționalitatea Chitanțe automate la unul dintre Comercianții noștri, vom reține detaliile dvs. pentru data viitoare când cumpărați ceva de la Comerciantul nostru și veți primi o chitanță. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă ați cumpărat anterior ceva de la acest Comerciant sau nu. Vom utiliza adresa dvs. de e-mail sau numărul dvs. de telefon mobil numai pentru a vă trimite chitanțe. Nu vom utiliza datele dvs. de contact în alte scopuri și nu le vom partaja cu altcineva, fără a obține mai întâi consimțământul dvs. scris sau fără a vă informa înainte de a iniția orice prelucrare în noi scopuri sau într-un scop care este compatibil cu cel în care am colectat datele cu caracter personal, toate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Rețineți că avem o modalitate simplă prin care puteți refuza să primiți chitanțe ulterioare când cumpărați ceva de la un Comerciant. Urmați linkul din chitanța pe care ați primit-o pentru a refuza să mai primiți chitanțe în viitor.

4. Comunicarea despre produsele, Serviciile și proiectele SumUp, răspunsul la întrebări sau solicitări.

5. Fidelitate. Dacă alegeți să participați la un program de fidelitate derulat de Comercianții noștri și pe care îl susținem prin intermediul Serviciilor noastre, putem prelucra informații despre punctele dvs. de fidelitate câștigate și despre eligibilitatea pentru noi promoții.

Numai dacă nu se indică altfel, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

- respectarea legilor aplicabile (scopurile 1, 2).

- prelucrarea necesară pentru executarea unui contract pe care l-am încheiat cu Comerciantul (scopurile 1, 3, 5).

- consimțământ (dacă ni se solicită prin lege să obținem consimțământul dvs.) (scopurile 3, 4, 5).

- urmărirea interesului nostru legitim (scopurile 1, 2, 4).

Interesele noastre legitime sunt (numai dacă nu se prevede altfel):

- Prestarea Serviciilor noastre către Comercianții noștri (scopul 1).

- Protejarea împotriva fraudei, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea modului în care tratăm criminalitatea financiară și pentru îndeplinirea responsabilităților noastre prevăzute prin lege (scopul 2).

- Furnizarea asistenței de care aveți nevoie (scopul 4).

Parteneri și furnizori

Ce informații prelucrăm în legătură cu dvs.?

În ce scopuri?

De ce este legitim să procedăm astfel?

- Informații de contact, precum numele întreg, adresa profesională, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail, tipul de societate, modalitățile de promovare.

- Datele de plată și datele de facturare, precum datele necesare pentru prelucrarea plăților și prevenirea fraudelor.

- Informații suplimentare prelucrate în mod necesar într-un proiect sau într-o relație contractuală cu SumUp sau care sunt furnizate voluntar de dvs., precum comenzi plasate, comunicări, informații despre trafic (dacă este cazul), potențiali clienți, comercianți recomandați, comenzi sau conversii, venituri, plăți efectuate, solicitări și etape din cadrul proiectelor.

- Informațiile colectate din alte resurse, baze de date privind integritatea, dacă este relevant; și

- Dacă sunt necesare analize de conformitate: informații despre litigii sau alte proceduri judiciare relevante și semnificative.  

1. Comunicarea despre produsele, Serviciile și proiectele SumUp, răspunsul la întrebări sau solicitări.

2. Planificarea, executarea și gestionarea relației (contractuale); executarea tranzacțiilor și a comenzilor, prelucrarea plăților, îndeplinirea operațiunilor de contabilitate, audit, facturare și activități de colectare, organizarea expedierilor și a livrărilor, furnizarea de Servicii de asistență.

3. Administrarea și realizarea de sondaje, campanii de marketing, analize de piață, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale.

4. Analizarea și îmbunătățirea proiectelor noastre profesionale.

5. Menținerea și protejarea securității produselor, Serviciilor și site-urilor noastre, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudei sau a altor activități infracționale sau rău intenționate.

6. Asigurarea respectării obligațiilor prevăzute prin lege (precum obligații privind ținerea evidențelor), obligații de stabilire a conformității (dacă este cazul) și politicile SumUp sau standardele din domeniu.

7. Soluționarea diferendelor, punerea în aplicare a acordurilor noastre contractuale și determinarea, exercitarea sau susținerea drepturilor noastre în instanță sau a procedurilor de colectare.

Numai dacă nu se indică altfel, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

- prelucrarea necesară pentru executarea unui contract (scopurile 1, 2, 7).

- respectarea obligațiilor care ne revin prin lege (scopurile 2, 5, 6).

- interesul nostru legitim (scopurile 1, 2, 3, 4, 5, 7).

- dacă acest lucru este prevăzut explicit de un Partener pentru o activitate specifică – consimțământul. 

Interesele noastre legitime sunt (numai dacă nu se prevede altfel):

- A vă furniza asistența de care aveți nevoie (scopurile 1, 2).

- Pentru a ne susține drepturile și interesele profesionale (scopul 7).

- Promovarea și furnizarea de noi produse și Servicii care vă pot interesa (scopurile 1, 3).

- Îmbunătățirea produselor și a Serviciilor noastre (scopul 4).

- Protejarea împotriva fraudei, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea modului în care tratăm criminalitatea financiară și pentru îndeplinirea responsabilităților noastre prevăzute prin lege (scopul 5).

Vizitatori

Ce informații prelucrăm în legătură cu dvs.?

În ce scopuri?

De ce este legitim să procedăm astfel?

- Informații de contact și formulare: Când alegeți să completați un formular pe Site sau pe site-urile terțe pe care figurează însemnele noastre publicitare, vom colecta informațiile incluse în formular, de obicei numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail sau alte date echivalente.

- Detalii comportamentale și de urmărire: de ex., date privind locația, modele comportamentale, preferințe personale, numărul IP, identificatoare cookie, identificatorul unic al dispozitivelor pe care le utilizați pentru a accesa și a utiliza Serviciile și Site-ul nostru. Pentru mai multe informații, vizitați Politica privind modulele cookie.

1. Comunicarea despre produsele, Serviciile și proiectele SumUp, răspunsul la întrebări sau solicitări.

2. Furnizarea și comercializarea Serviciilor și/sau a produselor noastre către dvs.

3. Confirmarea identității dvs. și verificarea datelor dvs. personale și de contact.

4. Publicitate, analiză și personalizare. Utilizăm informații despre dvs. pe care le colectăm cu ajutorul modulelor cookie și al tehnologiilor similare pentru a măsura interacțiunea cu conținutul Site-urilor, pentru a îmbunătăți relevanța și navigarea, pentru a vă personaliza experiența și a adapta conținutul despre SumUp și Serviciile noastre în funcție de persoana dvs. Cu permisiunea dvs. sau în cazul în care acest lucru este permis prin lege, utilizăm și distribuim Datele cu caracter personal ale Vizitatorului către alte persoane, astfel încât să putem promova produsele și Serviciile noastre către dvs., inclusiv prin publicitatea bazată pe interese, dacă acest lucru este permis prin legislația aplicabilă, inclusiv în funcție de orice cerințe privind consimțământul. Consultați Politica privind modulele cookie.

Numai dacă nu se indică altfel, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

- conformitatea cu legislația aplicabilă și urmărirea intereselor noastre legitime (scopul 3)

- interes legitim și consimțământ (scopurile 1, 2 și 4).

Interesele noastre legitime sunt (numai dacă nu se prevede altfel):

- Promovarea și furnizarea de noi produse și Servicii care vă pot interesa (scopurile 1, 2, 4).

- Protejarea împotriva fraudei, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea modului în care tratăm criminalitatea financiară și pentru îndeplinirea responsabilităților noastre prevăzute prin lege (scopul 3).

Informațiile personale ale copiilor

Serviciile noastre nu se adresează copiilor cu vârsta sub 18 ani. Dacă aflăm că informațiile pe care le colectăm au fost furnizate de un copil cu vârsta sub 18 ani, vom șterge prompt respectivele informații.

Drepturile dvs. și opțiunile în materie de confidențialitate

a. Opțiuni legate de comunicare și marketing

Dacă ați primit materiale de marketing de la noi, vă puteți opune în orice moment activității de marketing. Cel mai ușor mod în care puteți proceda este să refuzați urmând instrucțiunile din materialul de marketing pe care l-ați primit. De asemenea, puteți refuza schimbând setările de notificare din Contul/Profilul SumUp sau contactându-ne la [email protected] cu instrucțiuni clare că nu mai doriți să primiți comunicări de marketing de la noi.

Rețineți că putem continua să vă trimitem comunicări necesare sau obligatorii pentru furnizarea  Serviciilor noastre, inclusiv să vă transmitem notificări care includ informații importante și alte comunicări pe care le solicitați de la noi. Nu puteți refuza să primiți aceste comunicări.

b. Drepturile dvs. aferente protecției datelor

SumUp este la dispoziția dvs. pentru a vă oferi asistență în scopul exercitării drepturilor care vă revin în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Aveți dreptul de:

 • A fi informat – aveți dreptul de a fi informat privind modul în care prelucrăm datele cu caracter personal care vă privesc. Facem acest lucru în prezenta Politică de confidențialitate. Cu toate acestea, ne puteți contacta în permanență dacă aveți întrebări suplimentare.

 • Accesare a informațiilor dvs. personale pe care le prelucrăm.

 • Rectificare – puteți solicita SumUp să actualizeze, să completeze sau să corecteze orice informații personale inexacte. Acest drept se aplică întotdeauna.

 • Ștergere – ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite situații, dacă datele dvs. nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate, și dacă nu avem niciun temei juridic pentru a prelucra datele Vă informăm că este posibil să nu putem da curs solicitării dvs. În calitate de furnizor reglementat de servicii de plată, trebuie să păstrăm anumite date cu caracter personal ale clienților, chiar dacă dvs. ne solicitați să le ștergem. Este posibil să nu vă putem șterge întregul dosar, deoarece aceste responsabilități prevăzute prin lege au prioritate. Vă vom informa întotdeauna dacă nu putem șterge datele dvs. cu caracter personal.

 • Portabilitatea datelor. Aceasta se aplică exclusiv în legătură cu informațiile pe care ni le-ați furnizat. Aveți dreptul de a solicita să transferăm informațiile pe care ni le-ați furnizat de la o organizație la alta sau de a vi le pune la dispoziție. Acest drept se aplică numai dacă prelucrăm informații pe baza consimțământului dvs., în temeiul unui contract sau în discuțiile preliminare încheierii unui contract, iar prelucrarea se realizează prin metode automate.

 • Restricționarea prelucrării informațiilor dvs. în anumite condiții.

 • Obiectarea cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale (dacă le utilizăm în interesul nostru legitim). Dacă temeiul nostru juridic pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal este „interesul legitim” și nu sunteți de acord cu utilizarea acestora de către noi, puteți obiecta. Cu toate acestea, dacă există un motiv prevalent pentru care este necesar să vă prelucrăm datele cu caracter personal, nu vom accepta solicitarea dvs.

 • Retragerea consimțământului cu privire la utilizarea de către SumUp a informațiilor dvs. personale (rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, aceasta nu va afecta utilizarea de către noi a informațiilor dvs. personale care a avut loc înainte de a ne fi înștiințat că nu mai sunteți de acord). 

 • Desfășurarea unei analize de către o persoană fizică asupra unei decizii automate pe care am luat-o în legătură cu dvs. Dacă luăm o decizie automată despre dvs. care vă afectează în mod semnificativ, ne puteți solicita să analizăm manual respectiva decizie.

Vă puteți exercita drepturile, trimițând un e-mail la adresa:  [email protected]

Dacă aveți autorizația de a deschide Contul SumUp sau dacă ne oferiți instrucțiuni cu privire la cont (de exemplu, sunteți Reprezentantul Comerciantului sau Comerciantul, dacă este vorba despre un asociat unic sau o persoană fizică autorizată), ne puteți trimite un e-mail la adresa: [email protected] sau ne puteți contacta folosind tabloul de bord, când vă autentificați în Contul SumUp/profil (dacă aveți unul). 

Dacă sunteți angajat al Comerciantului, acesta are sarcina de a vă ajuta în privința solicitării dvs.

Din motive de securitate, nu putem da curs solicitării dvs. dacă nu suntem siguri cu privire la identitatea vs., așadar vă putem solicita date suplimentare pentru a vă verifica, dacă acest lucru este proporțional cu solicitarea. Dacă o terță parate exercită unul dintre aceste drepturi în numele dvs., poate fi necesar să solicităm dovada faptului că terța parte a fost autorizată în mod valabil să acționeze în numele dvs. 

Când vă exercitați unul dintre aceste drepturi, avem la dispoziție o lună pentru a vă răspunde. În mod normal, SumUp nu vă va percepe comision când vă exercitați drepturile. Cu toate acestea, avem permisiunea prin lege de a percepe un comision rezonabil sau de a refuza să dăm curs solicitării dvs., dacă aceasta este evident nefondată sau excesivă.

Dacă nu sunteți mulțumit cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, aveți dreptul de a depune o plângere către noi și/sau către autoritatea relevantă din domeniul protecției datelor. SumUp va coopera pe deplin cu orice astfel de investigație și va încerca să satisfacă toate solicitările cât mai complet posibil. Autoritatea relevantă pentru fiecare țară poate fi găsită pe site-ul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Rețineți că suntem responsabili direct față de dvs. în cazurile în care suntem operatorul informațiilor dvs. cu caracter personal. În situația în care acționăm în calitate de persoană împuternicită de operator, trebuie să contactați partea terță care este operatorul de date cu privire la informațiile dvs. personale.

Luarea deciziilor și stabilirea de profiluri în mod automat

Luarea automată a deciziilor reprezintă procesul de a lua o decizie prin mijloace automate, fără implicarea unei persoane. Stabilirea de profiluri înseamnă analizarea personalității, a comportamentului, a interesului și a obiceiurilor unei persoane, pentru a face predicții sau a lua decizii în legătură cu ea. Există astfel de decizii exclusiv automatizate care ar putea avea un efect juridic sau de o semnificație similară asupra dvs., ca persoană. În unele cazuri, putem utiliza luarea automată de decizii, dacă acest lucru este autorizat prin legislația aplicabilă sau dacă acest lucru este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract.

Puteți solicita întotdeauna un proces decizional manual, vă puteți exprima părerea sau puteți contesta deciziile luate exclusiv pe baza prelucrării automate, inclusiv pe baza realizării automate de profiluri, dacă respectiva decizie ar produce efecte juridice sau v-ar afecta într-un mod similar și semnificativ.

Vă rugăm să ne contactați la: [email protected] dacă aveți nevoie de mai multe informații despre procesele decizionale automate.

Date cu caracter personal colectate de la terți

Putem colecta informații de pe listele de sancțiuni instituite de organizațiile internaționale, din registrele deținute de agențiile de rating de credit și de la alți furnizori de informații comerciale care pun la dispoziție informații despre, de exemplu, beneficiarii finali și persoanele cu expunere politică.

Prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe părți selectate, precum birouri de credite, agenții de detectare a fraudelor, alte instituții financiare și alți furnizori de informații, precum și din surse disponibile public (precum registre ale populației și registre deținute de autoritățile fiscale, birouri de înregistrare a societăților, autorități de aplicare a legii etc.). În legătură cu plățile, colectăm informații de la, de exemplu, bănci, furnizori de servicii de plată și alții.

Partajarea datelor cu terții

Datele dvs. vor fi prelucrate și distribuite numai în legătură cu Serviciile și în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate și cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Putem partaja datele dvs. după cum urmează:

 • Grupul SumUp. Putem partaja informații personale cu membrii Grupului SumUp în scopurile prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate. Aceste date pot fi transferate pentru a ne permite să vă oferim un serviciu complet, în situația în care alte societăți din grupul nostru realizează porțiuni ale ofertei integrale de servicii. Aceste alte servicii includ asistență clienți, prevenirea spălării banilor, decontări, audit intern și altele.

 • Furnizori terți. Pentru a ne presta Serviciile, divulgăm date cu caracter personal despre dvs., care sunt necesare pentru a vă identifica și pentru a aduce la îndeplinire o însărcinare sau un acord cu societățile cu care cooperăm în scopul prestării Serviciilor noastre. Aceste servicii includ, fără limitare: soluții de identificare securizată, birouri de prevenire a fraudei și de credit din țara relevantă și între părțile la sistemul financiar, precum băncile.

Cifas. Dacă sunteți înregistrat în Regatul Unit, informațiile personale pe care le-am colectat de la dvs. vor fi comunicate autorităților de prevenire a fraudei, care le vor utiliza pentru a preveni frauda și spălarea banilor și a vă verifica identitatea. Dacă se detectează o fraudă, vi se pot refuza anumite servicii, finanțare și oportunități de angajare. Detalii suplimentare despre modul în care informațiile dvs. vor fi utilizate de noi și de aceste autorități de prevenire a fraudei, precum și drepturile dvs. privind protecția datelor, sunt disponibile aici: https://www.cifas.org.uk/fpn.

 • Numai pentru activitatea de autorizare din Regatul Unit: Dacă v-ați înregistrat și înscris pentru un Cont/Profil SumUp la noi, vă putem verifica istoricul de creditare la agențiile acreditate de informare cu privire la credite, pentru a ne ajuta să dezvoltăm și să oferim produse de creditare selectate în conformitate cu nevoile dvs., inclusiv pentru a realiza prefiltrarea produselor de creditare. Aceste verificări nu vor avea niciun impact asupra istoricului dvs. de creditare.

În scopurile menționate anterior, apelăm la următoarele agenții de informare cu privire la credite:

Equifax (Equifax.co.uk) - https://www.equifax.co.uk/crain/

Experian (Experian.co.uk) - https://www.experian.co.uk/legal/crain/

 • Operatori de date terți, independenți. Unele dintre terțele părți cu care partajăm date cu caracter personal sunt operatori de date independenți. Aceasta înseamnă că nu noi suntem cei care dictează modul în care vor fi prelucrate datele pe care le furnizăm. Printre exemple se numără autoritățile, băncile acceptante și alte instituții financiare. Când datele dvs. sunt partajate cu unii operatori de date independenți, se aplică politicile acestora privitoare la date și principiile lor privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Putem divulga informațiile dvs. personale consilierilor specializați, precum avocați, bancheri, auditori și asigurători, dacă acest lucru este necesar în contextul serviciilor profesionale pe care ni le furnizează. 

 • Băncile acceptante partenere și partenerii acceptanți în contextul prelucrării plăților. În situația în care vă furnizăm servicii de plată, dvs. sau societății dvs., putem partaja unele dintre datele cu caracter personal ale dvs. sau ale clienților dvs. cu partenerii noștri acceptanți terți. Acest lucru este necesar pentru a vă oferi serviciile de plată pe care le-ați solicitat. Putem partaja informații despre dvs. cu instituții financiare, persoane împuternicite, asociațiile de carduri de plată și alte entități care fac parte din procesul de prelucrare a plăților și colectare.

 • Terții care sunt persoane împuternicite de operator. Unele dintre terțele părți cu care partajăm date cu caracter personal sunt persoane împuternicite de operator. O persoană împuternicită de operator este o astfel de parte ce prelucrează date cu caracter personal conform instrucțiunilor noastre și în numele nostru. Colaborăm cu furnizori selectați, ceea ce include prelucrarea datelor cu caracter personal în numele nostru. Exemplele includ furnizorii de servicii de dezvoltare IT, mentenanță, găzduire și asistență, însă și furnizorii care ne oferă asistență în privința activităților de marketing. Când partajăm datele dvs. cu caracter personal cu persoanele împuternicite de operator, le partajăm exclusiv în scopuri compatibile cu scopurile în care am colectat datele (precum aducerea la îndeplinire a unui contract).  Contractele noastre impun ca acești furnizori de servicii să utilizeze informațiile dvs. numai în legătură cu serviciile pe care le prestează pentru noi și nu în beneficiul lor sau al altora. 

 • Parteneri. Putem partaja o cantitate minimă de informații personale (precum numele societății dvs.) cu potențiali parteneri care pot oferi un serviciu complementar sau un serviciu asociat pentru societatea dvs.

 • Putem divulga informațiile colectate despre dvs. terților, în legătură cu orice fuziune, vânzare a acțiunilor sau a activelor societății, finanțare, achiziție, cesionare sau dizolvare a activității noastre, integrală sau parțială.

 • Comercianți. În funcție de Serviciile utilizate de Comercianții noștri, dacă sunteți Client final,  putem partaja o cantitate minimă de date cu Comerciantul nostru pentru a ne presta Serviciile. Am putea partaja datele dvs. altor utilizatori ai serviciilor noastre cu care interacționați când utilizați Serviciile noastre, pentru a vă putea permite să faceți sau să acceptați o plată utilizând Serviciile noastre.

 • Autorități. De asemenea, divulgăm date cu caracter personal către autorități, în măsura în care avem obligația prevăzută prin lege de a proceda astfel. Respectivele autorități includ autorități fiscale, autorități polițienești, autorități de aplicare a legii și autorități de supraveghere din țările respective. De asemenea, ni se poate solicita să le oferim autorităților competente informații despre utilizarea de către dvs. a Serviciilor, de ex., autorităților fiscale, conform legii, care pot include date cu caracter personal precum numele dvs., adresa și informații privind tranzacțiile cu cardul prelucrate de noi în numele dvs., prin utilizarea de către dvs. a Serviciilor noastre.

 • De asemenea, putem divulga informații colectate despre dvs. dacă (i) divulgarea este necesară pentru a respecta orice lege sau reglementare aplicabilă, orice procedură juridică sau solicitare din partea autorităților publice; (ii) pentru a pune în aplicare orice termene și condiții sau politici aplicabile; (iii) pentru a proteja securitatea sau integritatea Serviciilor noastre și (iv) pentru a ne proteja drepturile (v) pentru o investigare a unei activități suspectate sau ilegale; sau (vi) pentru a ne proteja pe noi, utilizatorii Serviciilor noastre sau publicul împotriva vătămărilor, a fraudei sau a unor eventuale activități potențial interzise sau ilegale.

 • Dacă ne solicitați să partajăm datele dvs. cu caracter personal. Dacă ne solicitați să distribuim datele dvs. cu caracter personal cu o parte terță, putem proceda astfel. De exemplu, puteți autoriza părți terțe să acționeze în numele dvs. (precum un avocat sau un contabil). Poate fi necesar să solicităm dovada faptului că o parte terță a fost autorizată în mod valabil să acționeze în numele dvs.

 • De asemenea, putem partaja informații agregate cu terții, care nu vă identifică în mod specific pe dvs. sau pe orice altă persoană.

Transferarea informațiilor la nivel internațional

Pentru activitatea noastră din Europa, stocăm datele noastre cu caracter personal în Spațiul Economic European (SEE). Putem transfera informațiile colectate despre dvs. către membrii grupului nostru de societăți, către părțile care participă la procesul tranzacțiilor de plată și către terții care acționează în numele nostru și care pot fi situați în țări din afara Spațiului Economic European (SEE) sau a Regatului Unit, în scopul prestării Serviciilor noastre. Aceste alte țări este posibil să nu ofere același nivel de protecție pentru informațiile colectate despre dvs., deși vom continua în permanență să colectăm, să stocăm și să utilizăm informațiile dvs. în concordanță cu prezenta Politică de confidențialitate și cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. SumUp se va asigura că partajează date numai cu acele organizații care respectă un nivel adecvat de protecție a datelor, în concordanță cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, și că s-au încheiat acorduri contractuale satisfăcătoare cu orice astfel de părți.

Module cookie

Utilizăm module cookie pentru a analiza în ce mod utilizați Site-ul nostru. Citiți Politica privind modulele cookie pentru mai multe informații despre modulele cookie. De asemenea, utilizăm GIF-uri transparente sau semnalizatoare web în e-mailurile de marketing direct pe care vi le trimitem. Aceste GIF-uri transparente urmăresc dacă e-mailul nostru a fost livrat și deschis și dacă s-a efectuat clic pe linkurile din e-mail. De asemenea, ne permit să colectăm informații precum adresa dvs. IP, browserul, tipul de client de e-mail și alte detalii similare. Utilizăm aceste informații pentru a măsura performanța campaniilor noastre de e-mail și în scop de analiză.

Linkuri către alte site-uri

Dacă accesați linkuri pe Site-ul nostru către site-uri terțe, are nu sunt deținute de SumUp, trebuie să luați notă de faptul că aceste site-uri au propriile politici de confidențialitate. Nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru respectivele politici de confidențialitate. Dacă vizitați astfel de site-uri sau utilizați astfel de servicii, trebuie să luați notă de faptul că prezenta Politică de confidențialitate nu se aplică în ceea ce privește prelucrarea realizată de respectivele terțe părți și vă încurajăm să analizați cu atenție modul în care respectivele terțe părți prelucrează datele cu caracter personal, înainte de a utiliza site-urile sau serviciile acestora.

Păstrare

Nu vom prelucra datele cu caracter personal mai mult timp decât este necesar pentru îndeplinirea scopului unei astfel de prelucrări, astfel cum se prevede în prezenta Politică de confidențialitate. Stocăm informațiile dvs. atât timp cât este necesar în scopurile identificate în prezenta Politică de confidențialitate, inclusiv pentru a ne presta Serviciile, pentru a ne respecta obligațiile prevăzute prin lege, pentru a pune în executare și a împiedica încălcările Termenelor noastre, pentru a proteja împotriva activității frauduloase și pentru a ne proteja drepturile prevăzute prin lege, proprietatea și utilizatorii. Datele dvs. cu caracter personal vor fi anonimizate sau șterse odată ce nu mai sunt relevante pentru scopurile în care au fost colectate.

Aceasta înseamnă că vom păstra datele dvs. atât timp cât este necesar pentru aducerea la îndeplinire a contractului și astfel cum se prevede în legislația aplicabilă. Dacă păstrăm datele dvs. în alte scopuri decât cele asociate executării unui contract, precum scopuri privitoare la combaterea spălării banilor, ținerea evidențelor și cerințe reglementare privind adecvarea capitalului, păstrăm datele numai dacă acest lucru este necesar și/sau impus prin legi și reglementări pentru scopul respectiv.

Obligațiile privind păstrarea datelor vor diferi în cadrul Grupului SumUp, în funcție de legile locale aplicabile.

Consultați mai jos exemple privind perioadele de păstrare pe care le aplicăm:

 • Prevenirea, detectarea și investigarea situațiilor de spălare de bani, de finanțare a terorismului și de fraudă: minimum 5 (cinci) ani de la încetarea relației profesionale sau dacă primiți servicii de la societățile din grupul nostru din Lituania, 8 (opt) ani de la data încetării tranzacțiilor sau a relațiilor profesionale cu clientul/de la ultima tranzacție.

 • Reglementările privind ținerea evidențelor, financiare și contabile: 7 (șapte) ani de la încheierea anului financiar care include cea mai recentă dată cu care au legătură informațiile sau 10 (zece) ani de la încheierea anului financiar corespunzător/de la ultima acțiune conform legislației din Lituania.

 • Detalii privind executarea unui contract: până la 10 (zece) ani de la încheierea relației cu clientul, pentru apărarea împotriva unor posibile pretenții.

Cele de mai sus au exclusiv un scop explicativ și perioadele de păstrare pot varia de la o țară la alta, în funcție de natura informațiilor și de motivul colectării și al prelucrării acestora și dacă există orice litigiu, pretenție, reclamație sau o chestiune reglementară asociată.

Securitatea datelor

Ne-am angajat să ne asigurăm că informațiile pe care le colectăm despre dvs. sunt securizate. Prelucrăm întotdeauna datele cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările aplicabile și am implementat măsuri de securitate tehnică și organizațională adecvate în scopul de a preveni situația în care datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate în scopuri nelegitime sau divulgate terților neautorizați sau protejate în alt mod împotriva utilizării ilicite, a pierderii, a modificării sau a distrugerii. Măsurile tehnice și organizaționale pe care le-am implementat au scopul de a asigura un nivel de securitate adecvat riscurilor asociate activităților noastre de prelucrare a datelor, în special distrugerea accidentală sau ilicită, pierderea, modificarea, divulgarea sau accesarea neautorizată a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv controlul accesului în spațiile, unitățile, la sisteme și la date, controlul divulgării, controlul intrărilor, controlul sarcinilor, controlul disponibilității și controlul segregării. Când v-ați autentificat în contul dvs., toate comunicările prin internet sunt securizate folosind tehnologia SSL (Secure Socket Layer) cu criptare de înaltă securitate de 256 de biți.

Acest nivel ridicat de securitate poate fi eficient numai dacă urmați anumite practici de securitate, inclusiv să nu partajați niciodată Contul sau datele de autentificare cu nimeni. Dacă considerați că datele dvs. de autentificare în Cont au fost expuse, vă puteți schimba parola în orice moment, de pe Site-ul nostru sau din aplicația pentru mobil, însă trebuie și să contactați întotdeauna imediat Serviciul de asistență clienți.

Transmiterea de informații prin internet nu este complet securizată. Prin urmare, nu vă putem garanta securitatea transmiterii informațiilor dvs. către noi. Orice transmitere se realizează pe riscul dvs. Odată ce am primit informațiile dvs., vom utiliza proceduri stricte și structuri de securitate pentru a preveni accesul neautorizat.

SumUp este responsabilă de securitatea datelor titularilor de card care sunt prelucrate, transmise și păstrate în sistemele noastre. În acest scop, SumUp este certificată ca fiind conformă, în concordanță cu Standardul privind securitatea datelor a Industriei Cardurilor de Plată (PCI-DSS). SumUp aplică cele mai bune practici din industrie pentru a proteja aceste date sensibile și a se asigura că își desfășoară activitatea în concordanță cu aceste cerințe și, în acest scop, SumUp derulează audituri anuale pentru a se asigura că îndeplinește în continuare acest standard înalt.

Contact

Dacă aveți întrebări privind protecția datelor, ne puteți contacta la:

E-mail: [email protected]

Poștă:  

SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlanda D02 K580

SumUp EU Payments, UAB, Upės str. 23, LT-08128, Vilnius

SumUp Payments Limited, 16-20 Shorts Gardens, Londra WC2H 9US, Regatul Unit

Actualizări și notificări

Putem modifica periodic prezenta Politică de confidențialitate, publicând versiunea actualizată pe Site-ul nostru. Legenda „Data ultimei actualizări” din partea de sus a prezentei Politici de confidențialitate indică momentul ultimei revizuiri a prezentei Politici de confidențialitate.

Eventualele modificări intră în vigoare în momentul în care publicăm Politica de confidențialitate revizuită în cadrul Serviciilor. Vă recomandăm să consultați periodic această pagină pentru a rămâne la curent și a vă asigura că acceptați modificările. Dacă aducem modificări prezentei Politici de confidențialitate, vă vom înștiința prin e-mail sau prin publicarea unei notificări în momentul în care vă conectați la Site-ul nostru sau când deschideți aplicația noastră pentru mobil și/sau Contul/Profilul dvs. 

Dacă legislația aplicabilă ne impune să vă transmitem o notificare într-un anumit mod înainte de a aduce modificări prezentei Politici de confidențialitate care vi se aplică, vă vom transmite o astfel de notificare.

Limbă

Versiunea în limba engleză a prezentei politici de confidențialitate are caracter obligatoriu. Orice traducere sau orice versiune lingvistică a prezentei Politici de confidențialitate va fi pusă la dispoziție exclusiv în scop de facilitare a înțelegerii. În cazul unei discrepanțe între versiunea în limba engleză și orice traducere sau versiune în altă limbă a prezentei Politici de confidențialitate, versiunea în limba engleză va avea întâietate.