Konfidencialitātes politika

  • Atjauninājums veikts 2019. gada 11. oktobrī.

  • Atjauninājums veikts 2022. gada 31. martā, lai mainītu SumUp EU Payments juridisko adresi, kas tika mainīta 2022. gada 17.

Jūsu konfidencialitāte mums ir ļoti svarīga. Mēs, SumUp EU Payments UAB, adrese: Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Viļņa, Lietuva, apņemamies ievākt tikai kritiski nepieciešamo informāciju par jums, lai piedāvātu un uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus un ievērotu visas juridiskās saistības.

Šī konfidencialitātes politika attiecas uz to informāciju, kuru mēs apkopojam, kad Jūs reģistrējaties SumUp, kad Jūs apmeklējat vai lietojat jebkuru no mūsu vietnēm, mobilajām lietojumprogrammām un produktiem, kad Jūs runājat ar mūsu darbiniekiem vai kad Jūs citādi sazināties ar mums (kopā – „Pakalpojumi”). Šī politika attiecas arī uz to informāciju, kuru mēs apkopojam, ja Jūs neesat reģistrējušies mūsu Pakalpojumu saņemšanai, bet ja Jūs veicat maksājumu darījumus, izmantojot mūsu Pakalpojumus.

Mēs laiku pa laikam varam mainīt šo Konfidencialitātes politiku, publicējot atjaunināto versiju mūsu tīmekļa vietnē. Mēs iesakām regulāri pārskatīt šo lapu, lai uzzinātu, kā arī lai pārliecinātos, ka Jūs esat apmierināti ar visām izmaiņām. Ja mēs veicam būtiskas izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā, mēs Jums paziņosim pa e-pastu vai publicēsim paziņojumu, kad Jūs pieslēdzaties mūsu mājaslapai vai kad atverat mūsu mobilo lietojumprogrammu.

Lai izmantotu mūsu Pakalpojumus, Jums ir jāapstiprina visi šīs Konfidencialitātes politikas noteikumi.

1. Informācijas apkopošana par Jums

1.1. Kad Jūs reģistrējat SumUp kontu („Konts”), mēs apkopojam Jūsu personisko informāciju, tostarp Jūsu vārdu, adresi, dzimšanas datumu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Mēs arī apkopojam informāciju par Jūsu uzņēmumu, tostarp Jūsu uzņēmuma nosaukumu, juridisko formu, uzņēmējdarbības veidu, Jūsu uzņēmējdarbības nozari un mērķi, uzņēmuma adresi, uzņēmuma tālruņa numuru, informāciju par direktoriem un reālajiem labuma galaieguvējiem.

1.2. Lai veiktu Jums izmaksas, pamatojoties uz Jūsu veiktajiem darījumiem, mēs apkopojam Jūsu bankas konta informāciju.

1.3. Pētījumu aptaujām vai mārketinga nolūkos mēs laiku pa laikam varam apkopot arī citu informāciju, kad Jūs reģistrējaties, tostarp informāciju par Jūsu vēlmēm un interesēm.

1.4. Lai pārbaudītu Jūsu identitāti, kā to prasa piemērojamie likumi, kas vērsti pret naudas līdzekļu atmazgāšanu, un lai novērstu krāpšanu, mēs varam apkopot informāciju par Jums no trešo personu aģentūrām, tostarp, bet ne tikai, par Jūsu kredītreitingu, finanšu vēsturi, tiesu spriedumiem, pamatkapitālu, PVN-numuru, uzņēmuma reģistrācijas numuru, reģistrācijas datumu un valdi.

1.5. Kad Jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus, mēs apkopojam informāciju, kas attiecas uz Jūsu darījumiem, tostarp laiku, atrašanās vietu, darījumu summu, maksājumu veidu un kartes turētāja informāciju.

1.6. Kad Jūs ienākat mūsu mājaslapā vai izmantojat kādu no mūsu mobilajām lietojumprogrammām, mēs varam automātiski apkopot informāciju, tostarp, bet ne tikai, Jūsu IP-adresi, operētājsistēmu, pārlūkprogrammas veidu, Jūsu datora identifikatorus vai mobilo ierīci, Jūsu apmeklējuma datumu un laiku, kā arī Jūsu uzvedību apmeklējumu laikā.

2. Informācijas apstrāde par Jums

2.1. Mēs izmantojam par Jums apkopoto informāciju, lai nodrošinātu mūsu Pakalpojumus, un lai sniegtu Jums visu nepieciešamo informāciju, ieskaitot darījumu čekus, izmaksu pārskatus, drošības brīdinājumus un atbalsta ziņojumus.

2.2. Mēs arī izmantojam par Jums savākto informāciju, lai uzlabotu un personalizētu mūsu Pakalpojumus. Piemēram, mēs mūsu mobilajās lietojumprogrammās varam aktivizēt funkcijas, kas attiecas uz Jūsu biznesu.

2.3. Mēs varam izmantot par Jums apkopoto informāciju, lai sazinātos ar Jums saistībā ar mūsu Pakalpojumu jaunumiem un atjauninājumiem, kā arī lai informētu Jūs par visiem mūsu un/vai mūsu SumUp grupas partneru piedāvājumiem, iniciatīvām un atlīdzībām, ja vien Jūs neizvēlēsieties opciju atteikties no šādiem paziņojumiem.

Jūs varat izvēlēties opciju atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas, izmantojot informācijas paneli vai nosūtot e-pastu uz [email protected] ar Jūsu lūgumu atcelt šo piekrišanu. Mēs varam turpināt piedāvāt Jums SumUp pakalpojumu bez šī papildu pakalpojuma.

2.4. Mēs arī varam izmantot informāciju, kas apkopota par Jums, izmantojot sīkdatnes un tīmekļa bāksignālus (sk. 7. sadaļu, lai iegūtu plašāku informāciju), lai izsekotu un analizētu lietošanas uzvedību un visas darbības, kas saistītas ar veicināšanas pasākumiem, iniciatīvām un atlīdzībām saistībā ar mūsu Pakalpojumiem.

2.5. Mēs varam izmantot par Jums apkopoto informāciju, lai aizsargātu mūsu tiesības, lai izpētītu un novērstu krāpšanu vai citas nelikumīgas darbības un saistībā ar jebkādiem citiem mērķiem, kas Jums tika paziņoti saistībā ar mūsu Pakalpojumiem.

3. Jūsu personiskās informācijas izmantošana

3.1. Mēs varam koplietot par Jums apkopoto informāciju ar jebkuru mūsu uzņēmumu grupas dalībnieku, ieskaitot meitasuzņēmumus, mūsu galveno kontrolakciju sabiedrību un tās meitasuzņēmumus. Šie dati tiks pārsūtīti, lai mēs varētu Jums piedāvāt pilnu pakalpojumu spektru, tai laikā kad citi mūsu grupas uzņēmumi piedāvā tikai daļu no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Šie citi pakalpojumi ietver klientu atbalstu, pasākumus, kas vērsti pret naudas atmazgāšanu, norēķinus un iekšējo auditu.

3.2. Ciktāl tas ir nepieciešams, mēs varam izpaust informāciju trešajām pusēm, kuras mūsu vārdā veic noteiktus uzdevumus, lai apstrādātu Jums maksājumu darījumus, tostarp tie varētu būt krāpšanas novēršanas un verifikācijas pakalpojumu sniedzēji, finanšu iestādes, pārstrādātāji, maksājumu karšu asociācijas un citas organizācijas, kas veido maksājumu un iekasējumu procesa daļu.

3.3. Mēs varam arī apmainīties ar to informāciju, kuru mēs savācām par Jums, ar trešajām pusēm, ar kurām mēs sadarbojamies saistībā ar reklāmas kampaņām, konkursiem, īpašiem piedāvājumiem vai citiem pasākumiem vai darbībām saistībā ar mūsu Pakalpojumiem, ja vien Jūs nevēlaties atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas.

3.4. Mēs varam izpaust to informāciju, kuru mēs esam savākuši par Jums, trešajām pusēm saistībā ar jebkādu uzņēmumu akciju vai aktīvu apvienošanu, pārdošanu, finansēšanu, iegādi, atsavināšanu vai pilnīgu vai daļēju mūsu uzņēmējdarbības pārtraukšanu.

3.5. Mēs arī varam izpaust informāciju, kuru mēs esam savākuši par Jums, ja (i) izpaušana ir nepieciešama, lai ievērotu piemērojamos likumus vai noteikumus; (ii) lai izpildītu piemērojamos noteikumus un nosacījumus vai politikas; (iii) lai aizsargātu mūsu Pakalpojumu drošību vai integritāti; un (iv) lai aizsargātu mūsu tiesības.

3.6. Jebkurā gadījumā mēs vienmēr nodrošināsim, ka Jūsu informācija tiks apstrādāta tikai saistībā ar Pakalpojumiem un saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku un spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

4. Starptautiskā informācijas pārsūtīšana

Mēs varam pārsūtīt par Jums savākto informāciju mūsu uzņēmumu grupas dalībniekiem un trešajām pusēm, kuras rīkojas mūsu vārdā un kuras var atrasties valstīs, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis („EEZ”), vai valstīs, kurās saskaņā ar Eiropas Komisija atzinumu pastāv pietiekama datu aizsardzība. Šīs citas valstis ārpus EEZ var nepiedāvāt tāda paša līmeņa par Jums savāktās informācijas aizsardzību kā tās valstis, kuras atrodas EEZ teritorijā, kaut gan mēs pastāvīgi turpināsim savākt, glabāt un izmantot Jūsu informāciju saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku un Vispārīgo datu aizsardzības regula (GDPR). SumUp nodrošinās to, ka dati tiek koplietoti tikai ar tām organizācijām, kas atbilst attiecīgajam datu aizsardzības līmenim saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

5. Datu drošība

5.1. Mēs esam apņēmušies nodrošināt par Jums apkopotās informācijas drošumu. Mēs veicam pamatotus pasākumus, tostarp administratīvās, tehniskās un fiziskās procedūras, lai aizsargātu Jūsu informāciju no nozaudēšanas, zādzībām, ļaunprātīgas izmantošanas, neatļautas piekļuves, izpaušanas, grozīšanas un iznīcināšanas. Kad Jūs esat pieslēgušies savam kontam, visi interneta sakari tiek aizsargāti, izmantojot Drošu ligzdu slāņa („SSL”) tehnoloģiju ar augstas drošības 256 bitu šifrēšanu.

5.2. Šis augstais drošības līmenis var būt efektīvs tikai tad, ja Jūs ievērojat noteiktas drošības prakses, tostarp nekad neizpaužat informāciju par savu Kontu vai pieslēgšanas datus nevienai citai personai. Ja Jūs uzskatāt, ka jebkādi no Jūsu Konta pieslēgšanās datiem tika izpausti, Jūs jebkurā laikā varat mainīt savu paroli, izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai mobilo lietojumprogrammu, taču Jums vienmēr nekavējoties būtu jāsazinās arī ar klientu apkalpošanas dienestu.

5.3. Informācijas pārraide, izmantojot internetu, nav pilnīgi droša. Tāpēc mēs nevaram garantēt, ka Jūsu informācija tiks nosūtīta mums drošā veidā. Pārsūtot jebkādu informāciju, Jūs paši uzņematies visus riskus. Tiklīdz mēs saņemam Jūsu informāciju, mēs izmantosim stingras procedūras un drošības struktūras, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi.

6. Karšu turētāju datu drošība

6.1. SumUp uzņēmums ir atbildīgs par karšu turētāju datu drošību, kas tiek apstrādāti, pārsūtīti un glabāti mūsu sistēmās. Šajā nolūkā SumUp ir sertificēts saskaņā ar Maksājumu karšu nozares Datu drošības standartu (PCI-DSS). SumUp piemēro labāko nozares praksi, lai aizsargātu šos konfidenciālos datus un lai nodrošinātu, ka tā darbojas saskaņā ar šīm prasībām, un šajā nolūkā SumUp veic ikgadējās pārbaudes, lai nodrošinātu, ka mēs turpinām ievērot šos augstos standartus.

6.2. SumUp ir pienākums uzturēt visus Darījumu datus cīņas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu mērķiem vismaz 5 gadus pēc tam, kad ir izbeigtas attiecības ar Jums, mūsu klients. Mēs uzturam Jūsu Kartes turētāja klienta informāciju, dažos gadījumos – vārdu, uzvārdu, e-pastu vai tālruņa numuru, kas tiek izmantots saņemšanas nolūkos saskaņā ar šo likumdošanas prasību.

7. Saglabāšana

7.1 Saskaņā ar likumu mums ir pienākums vismaz piecus gadus pēc Jūsu konta slēgšanas saglabāt par Jums apkopotus, noteiktus informācijas ierakstus. Pretējā gadījumā mēs paturam tiesības izdzēst un iznīcināt visu par Jums apkopoto informāciju pēc Konta darbības pārtraukšanas, ja vien Jūs nepieprasāt citādi. Ja piekrītat, mēs turpināsim saglabāt Jūsu informāciju, piemēram, Jūsu darījumu vēsturi, kas Jums var būt nepieciešama grāmatvedības nolūkos.

7.2 Neskatoties uz iepriekš minēto, Jums ir tiesības pieprasīt dzēst Jūsu datus. Atkarībā no pakalpojumiem, kurus Jums nodrošināja SumUp, lai varētu turpināt darījumu attiecības, mūsu juridiskiem mērķiem var būt nepieciešams saglabāt noteiktus datus piecu gadu laikā kopš tās dienas, kad tiek pieprasīta datu dzēšana. Mēs nevaram turpināt sniegt Jums SumUp pakalpojumus, ja Jūs pieprasīsiet dzēst Jūsu datus.

7.3 Jūs varat pieprasīt savu datu dzēšanu, izmantojot informācijas paneli vai nosūtot šo pieprasījumu uz e-pastu [email protected]

8. Sīkdatnes un tīmekļa bāksignāli

8.1. Mūsu tīmekļa vietnē un lietojumprogrammās mēs izmantojam vairākas sīkdatnes un tīmekļa bāksignālus. Sīkdatnes ir mazi datu faili, kas tiek izvietoti Jūsu datorā, mobilajā ierīcē vai citā ierīcē, kad Jūs pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni vai izmantojat kādu no mūsu lietojumprogrammām vai tīmekļa programmatūrām. Tīmekļa bāksignāli ir mazi grafiskie attēli vai cits tīmekļa programmēšanas kods, kas var tikt iekļauts tīmekļa vietnē un jebkurā no mūsu e-pasta ziņojumiem.

8.2. Mēs varam izmantot sīkdatnes un tīmekļa bāksignālus šādiem mērķiem: (i) lai personalizētu Jums mūsu Pakalpojumus kā individuālus pakalpojumus un pielāgotu mūsu Pakalpojumus Jūsu vēlmēm, pamatojoties uz Jūsu veiktajām izvēlēm; (ii) lai sekmētu mūsu tīmekļa vietņu un lietojumprogrammu efektīvajai darbībai; (iii) lai izsekotu vietnes datplūsmu vai lietojumprogrammu izmantošanu statistikas nolūkos un uzraudzītu, kuras lapas vai funkcijas lietotāji uzskata par noderīgiem, vai nē; (iv) lai identificētu Jūs pēc Konta pieslēgšanās un palīdzētu Jums, kad Jūs atiestatāt savu paroli; (v) lai palīdzētu izpildīt mūsu normatīvās saistības, piemēram, saistības, kas vērstas pret naudas atmazgāšanu, un saistībā ar krāpšanas apkarošanu, kā arī lai nepieļautu, lai Jūsu Kontu nolaupītu; vai (vi) lai ļautu mums izveidot saiti ar mūsu grupas uzņēmumu vietnēm.

8.3. Dažas sīkdatnes, iespējams, nav saistītas ar SumUp. Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes lapu ar saturu, kas ir iegūts no, piemēram, YouTube vai Facebook, tad no šīm vietnēm Jūsu datorā var tikt saglabātas sīkdatnes. Mēs nekontrolējam šādu trešo pušu sīkdatņu izplatīšanu, un, lai iegūtu plašāku informāciju par šīm sīkdatnēm un to konfidencialitātes politiku, Jums jāpārbauda šīs trešās puses tīmekļa vietnes.

8.4. Sīkdatnes vai tīmekļa bāksignāli nekad neļaus mums Jūsu datorā, mobilajā ierīcē vai citā ierīcē piekļūt jebkādai citai informācijai par Jums, izņemot to informāciju, kuru Jūs vēlaties koplietot ar mums.

8.5. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkdatnes, taču Jūs varat mainīt savus pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no sīkdatnēm. Noraidot sīkdatnes, kuras izmanto mūsu tīmekļa vietne, mobilā lietojumprogramma vai tīmekļa programmatūra, var tikt liegta iespēja izmantot sīkdatņu sniegtās priekšrocības, un var tikt pēkšņi pārtraukta to darbība, kad Jūs tās izmantojat.

8.6. Ja Jūs nepiekrītat mūsu sīkfailu lietošanai, Jums ir jāatslēdz sīkdatnes, dzēšot tās vai mainot Jūsu sīkdatņu iestatījumus savā datorā, mobilajā ierīcē vai citā ierīcē, vai arī Jums jāpārtrauc lietot Pakalpojumus. Informācija par sīkdatņu dzēšanu vai kontroli ir pieejama www.aboutcookies.org vietnē.

9. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Ja Jūs no mūsu tīmekļa vietnes piekļūstat trešo pušu tīmekļa vietņu saitēm, kuras nepieder SumUp, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm tīmekļa vietnēm ir savi konfidencialitātes noteikumi. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par šīm konfidencialitātes politikām. Pirms Jūs sniedzat jebkādu informāciju par sevi šajās vietnēs, Jums ir jāpārbauda un jāpārskata šīs konfidencialitātes politikas.

10. Jūsu tiesības datu piekļūšanai un konfidencialitātes izvēlei

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personīgajiem datiem, kurus mēs glabājam par Jums, un Jūs vienmēr varat dot mums norādījumus neizpildīt kādu no Jūsu informācijas savākšanas, uzglabāšanas un koplietošanas procedūrām, kā tas ir aprakstīts šajā Konfidencialitātes politikā. Ja Jūs pieprasāt, lai mēs vairs nepārstrādātu Jūsu datus, tad mēs vairs nevarēsim nodrošināt Jums SumUp pakalpojumu.

Jums ir tiesības saņemt no mums:

- Tiesības piekļūt Jūsu datiem: Jūs varat lūgt no mums Jūsu personisko datu kopiju un pieprasīt Jūsu iesniegto personisko datu kopiju mašīnlasāmā formātā. - Iebildumi vai datu izmantošanas ierobežošana vai sašaurināšana: Jūs varat lūgt mūs pārtraukt lietot visus vai dažus Jūsu personiskos datus vai ierobežot to izmantošanu. - Izmaiņas datos: Jūs varat pieprasīt par Jums glabājamo personisko datu labošanu vai atjaunināšanu. - Datu dzēšana: Jūs varat pieprasīt dzēst vai izsvītrot visus Jūsu personiskos datu vai kādu Jūsu personisko datu daļu. - Datu pārnesamība: Jums ir tiesības pārnest datus uz citu datu apstrādātāju, netraucējot SumUp darbību.

Ja vēlaties pieprasīt Jūsu personisko datu kopiju vai mainīt, izdzēst vai atjaunināt noteiktus personiskos datus vai atsaukt no mums savu piekrišanu datu apstrādei, to Jūs varat izdarīt informācijas panelī vai arī sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected], iesniedzot savu pieprasījumu.

Ja neesat apmierināti, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības iestādei. SumUp pilnībā sadarbosies ar jebkuru šādu izmeklēšanas iestādi un centīsies pēc iespējas pilnīgāk atbildēt uz visiem jautājumiem. Katras valsts attiecīgo iestādi var atrast Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/​

11. Piekrišanas atsaukšana

Ja jūs izvēlēsities atteikties no jūsu piekrišanas turpmākai apstrādei, kā norādīts šajā konfidencialitātes politikā, mēs paziņosim jums, ka mēs vairs nesniegsim jums pieprasītos pakalpojumus un tādējādi varēsim pārtraukt jūsu vienošanos ar jums. Turklāt mums var prasīt saglabāt jūsu personas datus, lai izpildītu juridiskās un normatīvās saistības.

12. Reglamentējošās tiesību normas

12.1. Šo konfidencialitātes politiku reglamentē un interpretē saskaņā ar Lietuvas likumdošanu.

12.2. Saistoša ir šīs konfidencialitātes politikas versija angļu valodā. Šīs konfidencialitātes politikas tulkojums lietuviešu vai jebkurā citā valodā tiek nodrošināts tikai ērtības nolūkos. Ja šīs konfidencialitātes politikas versija angļu valodā nonāk pretrunā ar tās tulkojumu vai versiju jebkurā citā valodā, noteicošā ir versija angļu valodā.

12.3. Šī konfidencialitātes politika (tostarp, ja piemērojams, mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumus) nosaka visu līgumu starp jums un mums un aizstāj visus iepriekšējos līgumus, noteikumus, garantijas un/vai apliecinājumus, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

13. Kontaktinformācija

Atsauksmes vai jautājumi par šo konfidencialitātes politiku tiek labprāt pieņemti, un tos var nosūtīt:

Pa e-pastu: [email protected].

Pa pastu: Data Protection Officer, SumUp EU Payments UAB, Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Viļņa, Lietuva.