SumUp rūp jūsu viedoklis

Uzņēmumā SumUp esam apņēmušies sniegt saviem tirgotājiem augstvērtīgus pakalpojumus. Visiem mūsu tirgotājiem ir tiesības uz vienmēr taisnīgu, noderīgu un pieklājīgu apkalpošanu. Ja gadījumā neesat apmierināts ar kādu no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, tad jums ir tiesības uz sūdzību lietderīgu, kārtīgu un taisnīgu izskatīšanu. Mēs saprotam, cik svarīga ir sūdzību izskatīšanas pieejamība, un mums rūp jūsu viedoklis.

Piezīme: Lietuvas Banka, galvenā ārējā institūcija, ir tiesīga būt par sūdzību starpnieku. Ja gadījumā neesat apmierināts ar iznākumu pēc saziņas ar mums, tad sekojošā procedūra ir izstrādāta saskaņā ar Lietuvas Bankas vadlīnijām.

Pirmā iespēja

Ja kāda iemesla dēļ neeat apmierināts ar mūsu sniegto pakalpojumu vai ja neesam piepildījuši jūsu gaidas, tad aicinām jūs sazināties ar mums un norādīt pretenzijas iemeslu, kā arī ierosināt risinājumu. Mēs uzklausīsim jūsu atsauksmi un sūdzības gadījumā darīsim visu iespējamo, lai atrisinātu problēmu pēc iespējas ātri. To varat darīt 3 mēnešu laikā pēc atgadījuma. 

Kā iesniegt sūdzību 

Atsūtiet e-pastu no reģistrētās e-pasta adreses uz [email protected] vai sazinieties ar mūsu Klientu atbalsta dienestu pa tālruni, lai sūdzētos mutiski, un tas tiksnodots mūsu Sūdzību komandai. Sazinoties ar mums, lūdzu, norādiet sekojošo informāciju:

  1. Informācija par pretenzijas iemeslu 

  2. Konkrētā prasība (piem. Ar šo es pieprasu...) 

Kā finanšu pakalpojumu sniedzējam mums ir pienākums atbildēt jums 15 darba dienu laikā.

Otrs viedoklis

Ja saņemat no mums neapmierinošu atbildi vai nesaņemat to nemaz, tad drīkstat vērsties pie attiecīgās ārējās institūcijas, Lietuvas Bankas. Iesniegumus var iesniegt trīs veidos:

  • Elektroniskā strīdu šķīrējiestāde E-Government Gateway

  • Aizpildot patērētāja iesnieguma veidlapu un nosūtot to pa pastu vai uz e-pasta adresi [email protected].

  • Aizpildot iesniegumu brīvā formā un nosūtot to pa pastu.

Adrese:

Lietuvas Bankas Juridiskā un licencēšanas nodaļa, Totorių g. 4, 01121,  Viļņa

Plašāku informāciju un Klienta iesnieguma formu atradīsiet šeit: Risināt strīdu ar finanšu pakalpojuma sniedzēju. Gada laikā pēc saziņas ar mums varat sūtīt iesniegumu Lietuvas Bankai. Varat īstenot tiesisko aizstāvību tiesā vai nodot lietu izskatīšanai Lietuvas Bankā rakstiskā vai elektroniskā formā.

Svarīgi

Strīda izskatīšanai varat pieteikties, ja:

  • Esat fiziska persona, kura izmanto noteiktus finanšu pakalpojumus savām personīgajām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām.

  • Uzskatāt, ka SumUp ir pārkāpis jūsu kā finanšu pakalpojuma saņēmēja tiesības vai tiesiskās intereses saistībā ar līgumiem un saistītajām līgumattiecībām.

  • Pēc potenciālā tiesību vai tiesisko interešu pārkāpuma fakta konstatēšanas iesniedzāt SumUp rakstisku prasību, izklāstot strīda apstākļus un savas prasības, taču savstarpēji nevarējāt strīdu atrisināt.

Ja pārstāvat juridisku iestādi, rīkojieties saskaņā ar strīdu procesu.

Lai arī kuru iesnieguma iesniegšanas veidu jūs izvēlētos, tam un tā pielikumiem jābūt rakstītiem valsts valodā, piem., lietuviešu vai arī angļu valodā. Jebkurā gadījumā svarīgi ņemt vērā to, ka strīda šķiršana tiks risināta attiecīgās valsts valodā, piem., lietuviešu valodā.