SumUp Refer-a-friend program

Noteikumi un nosacījumi - Iesakiet draugam programa

Turpmāk ir izklāstīti SumUp tirgotāju ieteikuma programmas noteikumi un nosacījumi ("Ieteikuma noteikumi"), kas attiecas uz jebkuru tirgotāju, kurš vēlas mums ieteikt jaunus tirgotājus.

"Mēs", "mūs" vai "mūsu" attiecas uz SumUp EU Payments UAB, Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Viļņa, Lietuva.

"Jūs" un "jūsu" nozīmē jūs, proti, tirgotāju, kas mums iesaka jaunu tirgotājus.

IKREIZ, IZMANTOJOT SAVU TIRGOTĀJA IETEIKUMA SAITI, JŪS APLIECINĀT, KA ESAT IZLASĪJIS UN IZPRATIS VISU ŠĪ DOKUMENTA SATURU UN BEZ JEBKĀDIEM IEROBEŽOJUMIEM PIEKRĪTAT IETEIKUMA NOTEIKUMIEM.

Mēs varam jebkurā brīdī pārtraukt tirgotāju ieteikuma programmas darbību vai grozīt tās noteikumus. Šādā gadījumā mēs jūs informēsim savā tīmekļa vietnē vai nosūtot e-pasta paziņojumu.

Mēs paturam tiesības apturēt jebkura tirgotāja dalību tirgotāju ieteikuma programmā vai no tās izslēgt, ja tirgotājs pārkāpj Ieteikuma noteikumus vai darbojas veidā, kas kaitē mūsu reputācijai.

1. Atlīdzība

Par katru jaunu tirgotāju, ko jūs mums iesakāt, un kurš atbilst ieteikuma nosacījumiem, jūs nopelnīsiet atlīdzību (ieskaitot PVN, ja tas ir piemērojams). Ieteikuma atlīdzību samaksa tik veikta 30 darba dienas pēc tam, kad jaunais tirgotājs būs apmaksājis SumUp karšu termināla pasūtījumu. Atlīdzības maksa tiks ieskaitīta bankas kontā, kuru esat reģistrējis savā tirgotāja kontā.

Katrs jaunais tirgotājs, kas mums tiks ieteikts, un kurš atbilst ieteikuma nosacījumiem, saņems atlaidi no SumUp karšu termināla neto pirkuma cenas. Pasūtījumam tiek piemērota tāda atlaide un ieteicējam tiek izmaksāt tāda atlīdzība, kas ir spēkā brīdi, kad tiek veikts maksājums par jaunā karšu termināla pasūtījumu.

2. Ieteikuma nosacījumi

Atlīdzību var iegūt tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

  • Jūs esat izmantojis pareizu ieteikuma saiti

  • Jūsu draugs izmanto pareizu ieteikuma saiti, ko esat viņam nosūtījis, lai nopirktu SumUp karšu terminālu

  • Jūsu draugs veic samaksu par SumUp karšu terminālu 30 dienās pēc sava SumUp konta izveidošanas

  • Jūsu draugs neatgriež ierīci, lai atgūtu naudu, 30 dienas pēc maksājuma veikšanas

  • Jūs neesat pārkāpis šos Ieteikuma noteikumus vai mūsu vispārīgos tirgotāju noteikumus un nosacījumus.

Mēs pēc saviem ieskatiem, balstoties uz pieejamo informāciju, pieņemsim pamatotu lēmumu par to, vai ieteikuma nosacījumi ir ievēroti.

3. Rēķinu izrakstīšana un PVN

Jūsu veiksmīgie ieteikumi tiek apstrādāti kā mūsu sniegti pakalpojumi. Tāpēc par šiem pakalpojumiem var tikt piemērots PVN. Ja ir jāmaksā PVN, tas būs jāsamaksā no jums izmaksātās atlīdzības. Ja PVN ir jāmaksā mums, mēs jums izmaksāsim atlīdzību, atskaitot PVN. Ja PVN jāmaksā jums, mēs jums samaksāsim pilnu atlīdzību, taču jums būs jāsamaksā PVN. Lai jūs varētu mums izrakstīt rēķinu par ieteikuma pakalpojumu, jūs piekrītat, ka mēs varam izsniegt rēķinu sev jūsu vārdā ("rēķina izrakstīšana sev"). Lai to izdarītu, jūs piekrītat sniegt mums jebkādu informāciju, kuru mēs varam no jums pamatoti pieprasīt, ieskaitot informāciju par jūsu nodokļu samaksu, nodokļu maksātāja numuru, dzīves vietas adresi un darba vietu. Jums ir nekavējoties mums jāpaziņo par jebkādām izmaiņām informācijā, kuru esat mums sniedzis.

4. Ieteikuma saites izmantošana

Jūs apņematies izmantot tikai likumīgus veidus, lai reklamētu savu personīgo ieteikuma saiti. Lai dalītos ar savu saiti, jūs varēsiet izmantot sociālos tīklus, piemēram, Facebook, Twitter, personīgā e-pasta kontaktu sarakstu, un jebkuru citu sociālo tīklu. Jūs nedrīkstat dalīties ar savu ieteikuma saiti tīmekļa vietnēs, kurās neesat galvenais satura īpašnieks. Ir stingri aizliegts izmantot ārējos e-pasta sarakstus, mēstules, maksas reklāmas platformas (piem. Google Adwords).

5. Mūsu intelektuālā īpašuma izmantošana

Jūs nedrīkstat izmantot mūsu intelektuālo īpašumu, ieskaitot uzņēmuma nosaukumu, tirdzniecības zīmi, zīmolu nosaukumu, domēna vārdus, produktu nosaukumus (katrs ir "zīmols"), logotipus vai dizainus bez mūsu skaidri paustas piekrišanas. Jūs nedrīkstat izmantot nekādus vārdus vai izteicienus, kas ietver mūsu zīmolu nosaukumus, un šādus zīmolu nosaukumus jāizmanto kā negatīvus atslēgvārdus jebkādās atslēgvārdu frāzēs, kuru nolūks ir reklamēties meklētājprogrammās, kur maksā par saišu atvēršanu, tirgos vai tīmekļa portālos. Jūs nedrīkstat reģistrēt nekādus domēna nosaukumus, tostarp apakšdomēnus, kas satur zīmola nosaukumu, jebkādu līdzīgu variantu, vai nepareizi uzrakstītus zīmola nosaukumus. Jūs nedrīkstat sevi vai savu uzņēmumu reprezentēt kā saistītu ar SumUp vai kā SumUp oficiālo pārstāvi vai aģentu, vai veikt jebkādas darbības, kas var mulsināt vai maldināt trešās personas, un likt tām uzskatīt, ka jūsu uzņēmums vai jebkāds jūsu paziņojums ir saistīts ar SumUp zīmolu vai mēs to jebkādā veidā esam pilnvarojuši. Mēs jebkurā brīdī varam pieprasīt, lai jūs pārtrauktu izmantot kādu mūsu intelektuālo īpašumu.

6. Lack of bond

Piekrītot šiem Ieteikuma noteikumiem, jūs atzīstat, ka tirgotāju ieteikuma programmu nevar uzskatīt par jebkāda veida partnerattiecībām, kopuzņēmumu, darba attiecībām, aģentūras līgumu vai līdzīgām attiecībām.

7. Nodalāmība

Ja jebkādu šo Ieteikuma noteikumu daļu tiesa atzīst par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, šāda daļa tiek nošķirta no pārējiem Ieteikuma noteikumiem, kas turpina būt spēkā un izpildāmi ciktām to pieļauj likums.