SumUp Refer-a-friend program

Sąlygos ir nuostatos „Rekomenduokite draugui“ programai.

Toliau pateikiamos „SumUp“ prekybininkų nukreipimo programos sąlygos („Nukreipimo sąlygos“), kurios taikomos kiekvienam prekybininkui, ketinančiam nukreipti pas mus naujus prekybininkus.

„Mes“, „mums“ arba „mūsų“ reiškia UAB „SumUp EU Payments“, kurios adresas yra Konstitucijos pr. 21C, 08130 Vilnius, Lietuva.

„Jūs“ ir „jūsų“ nurodo jus, t. y. prekybininką, nukreipiantį pas mus naujus prekybininkus.

NAUDODAMI SAVO PREKYBININKŲ NUKREIPIMO NUORODĄ, JŪS PATVIRTINATE, KAD PERSKAITĖTE IR SUPRATOTE VISĄ ŠIO DOKUMENTO TURINĮ, IR BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ SUTINKITE SU NUKREIPIMO SĄLYGOMIS.

Mes bet kuriuo metu galime nutraukti prekybininkų nukreipimo programą arba pakeisti jos sąlygas. Tokiu atveju apie tai jums pranešime mūsų svetainėje arba elektroniniu paštu.

Mes pasiliekame teisę sustabdyti arba uždrausti bet kuriam prekybininkui dalyvauti prekybininkų nukreipimo programoje, jei prekybininkas pažeidžia šias Nukreipimo sąlygas arba elgiasi taip, kad pakenktų mūsų reputacijai.

1. Atlygis

Už kiekvieną jūsų nurodytą naują prekybininką, kuris atitinka nukreipimo sąlygas, gausite atlygį (su PVM, jei taikoma). Nukreipimo atlygio išmoka bus sumokėta per 30 darbo dienų po to, kai bus atliktas naujojo prekybininko mokėjimas už „SumUp“ kortelių terminalo užsakymą. Atlygio išmoka bus pervesta į banko sąskaitą, kurią pas mus užregistravote kaip savo prekybininko sąskaitą.

Kiekvienas pas mus nukreiptas naujas prekybininkas, kuris atitinka nukreipimo sąlygas, gaus nuolaidą grynajai „SumUp“ kortelių terminalo pirkimo kainai. Užsakymui taikoma nuolaidos suma ir nukreipėjui taikoma atlygio suma yra ta, kuri buvo sumokėta už naują kortelių skaitytuvo užsakymą.

2. Nukreipimo sąlygos

Išmoka gaunama tik tada, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

  • Jūs naudojote teisingą nukreipimo nuorodą

  • Jūsų draugas naudoja teisingą nukreipimo nuorodą, kurią jūs bendrinote norėdami atlikti „SumUp“ kortelių terminalo pirkimą

  • Jūsų draugas per 30 dienų nuo „SumUp“ sąskaitos sukūrimo atlieka mokėjimą už „SumUp“ kortelių terminalą

  • Jūsų draugas negrąžina savo prietaiso dėl grąžinamosios išmokos per 30 dienų po to, kai atlieka mokėjimą

  • Jūs nepažeidžiate šių Nukreipimo sąlygų ar mūsų bendrųjų prekybininkų sąlygų.

Remdamiesi turimais duomenimis, savo nuožiūra nustatysime, ar buvo laikomasi nukreipimo sąlygų.

3. Sąskaitų faktūrų išrašymas ir PVM

Jūsų sėkmingi nukreipimai traktuojami kaip jūsų paslauga mums. Todėl ši paslauga gali būti apmokestinta PVM. Jei bus apmokestinta PVM, jis bus mokamas iš atlygio, kurį mes jums sumokėsime. Jei mums reikia sumokėti PVM, mes sumokėsime jums atlygį be PVM. Jei PVM turėsite sumokėti jūs, mes sumokėsime jums visą atlygį, tačiau jūs turėsite sumokėti PVM. Norėdami mums išrašyti sąskaitą faktūrą už nukreipimo paslaugą, sutinkate, kad mes patys galime išrašyti sąskaitą faktūrą jūsų vardu („sąskaitos faktūros pateikimas patiems“). Todėl sutinkate, kad pateiksite mums visą informaciją, kurios jūsų pagrįstai prašome, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų mokestinį statusą, mokesčių mokėtojo kodus, gyvenamąją vietą ir verslo vykdymo vietą. Nedelsdami turite mus informuoti apie visus mums pateiktos informacijos pasikeitimus.

4. Nukreipimo nuorodos naudojimas

Savo asmeninės nukreipimo nuorodos reklamai jūs įsipareigojate naudoti tik teisėtus informacijos kanalus. Norėdami bendrinti savo nuorodą, galite naudotis tokiais socialiniais tinklais, kaip „Facebook“, „Twitter“, asmeninio el. pašto adresų sąrašais ir bet kokiu kitu socialiniu tinklu. Savo nukreipimo nuorodos negalite bendrinti svetainėse, kuriose nesate pagrindinis turinio savininkas. Išorinių el. pašto sąrašų, šlamšto, mokamų platformų naudojimas reklamai (pvz., „Google Adwords“) yra griežtai draudžiamas.

5. Mūsų intelektinės nuosavybės naudojimas

Be tiesioginio mūsų sutikimo jums neleidžiama naudoti mūsų intelektinės nuosavybės, įskaitant įmonės pavadinimą, prekybinį pavadinimą, prekės ženklo pavadinimą, sričių vardus, produktų pavadinimus (kiekvienas – „prekės ženklas“) arba logotipus ar dizainą. Negalite teikti pasiūlymų naudodami žodžius ar frazes, kuriose paminėti mūsų prekių ženklų pavadinimai; tokie prekių ženklai turi būti naudojami kaip neigiamos atitiktys bet kuriose raktinėse frazėse reklamuojantis mokesčio už paspaudimą paieškos sistemose, prekyvietėse ar interneto portaluose. Negalite registruoti jokių sričių vardų, įskaitant posričius, kuriuose yra prekės ženklo pavadinimas arba panašus variantas, arba bet kokie klaidingai užrašyti prekių ženklų pavadinimai. Negalite atstovauti sau ar savo verslui prisistatydami „SumUp“ nariais arba oficialiais „SumUp“ atstovais ar agentais, arba imtis tokių veiksmų, kurie gali klaidinti ar trikdyti trečiąsias šalis ir versti jas manyti, kad jūsų verslas ar bet kokia jūsų informacija yra mūsų įgaliota arba esanti „SumUp“ prekės ženklo dalis. Bet kada galime iš jūsų pareikalauti konkrečiai nustoti naudoti mūsų intelektinę nuosavybę.

6. Pasižadėjimo nebuvimas

Sutikdami su šiomis Nukreipimo sąlygomis patvirtinate, kad prekybininkų nukreipimo programa jokiu būdu negali būti laikoma komercine partneryste, bendra įmone, darbu, pavedimo sutartimi ar panašiais santykiais.

7. Atskiriamumas

Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors šių Nukreipimo sąlygų dalis yra negaliojanti, neteisėta ar neįvykdoma, tokia dalis turi būti atskirta nuo likusių Nukreipimo sąlygų, kurios tebegalios ir bus vykdomos tiek, kiek tai leidžia įstatymai.