SumUp Refer-a-friend program

Kasutustingimused – sõbrale soovitamise programm

Last updated: April 5th 2016

Järgnevalt on toodud SumUpi kaupmeeste soovitusprogrammi tingimused („soovitusprogrammi tingimused”), mis kehtivad kõigile kaupmeestele, kes soovivad meid uutele kaupmeestele soovitada.

„Meie” ja „me” viitab ettevõttele SumUp EU Payments UAB, Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Vilnius, Leedu.

„Teie” ja „te” viitab teile – s.o kaupmehele, kes meid uutele kaupmeestele soovitab.

OMA KAUPMEHE SOOVITUSLINKI MIS TAHES VIISIL KASUTADES KINNITATE, ET OLETE KÄESOLEVA DOKUMENDI TERVIKLIKULT LÄBI LUGENUD JA SELLE SISUST ARU SAANUD NING NÕUSTUTE SOOVITUSTINGIMUSTEGA ILMA MIS TAHES PIIRANGUTETA.

Võime mis tahes hetkel kaupmeeste soovitusprogrammi lõpetada või selle tingimusi muuta. Sellisel juhul teavitame teid sellest oma veebisaidi või e-posti kaudu.

Jätame endale õiguse keelata mis tahes kaupmehel kaupmeeste soovitusprogrammis osaleda või sellise osaluse peatada juhul, kui kaupmees rikub käesolevaid soovitustingimusi või tegutseb meie mainet kahjustaval viisil.

1. Preemiad

Iga uue kaupmehe kohta, kellele meid soovitate ja kelle meile kliendiks toote, teenite preemia (sisaldab käibemaksu, kui asjakohane). Soovituspreemia(d) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul pärast seda, kui uus kaupmees on SumUpi kaarditerminali tellinud ja selle eest tasunud. Preemia makstakse välja pangakontole, mille olete meie süsteemis kaupmehekontoga registreerinud.

Iga uus kaupmees, kellele meid soovitate, saab SumUpi kaarditerminali netoostuhinnalt allahindluse. Tellimusele kehtib see allahindlus ja preemiasumma on see, mis on avaldatud programmi tingimustes uue kaardilugeja tellimuse eest tasumise hetkel.

2. Soovituspreemia teenimise tingimused

Teenite preemia ainult juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused.

  • Kasutasite õiget personaalset soovituslinki.

  • Teie sõber kasutab SumUpi kaarditerminali soetamisel soovituslinki, mille olete teie temale andnud.

  • Teie sõber maksab SumUpi kaarditerminali eest 30 päeva jooksul alates oma SumUpi konto loomisest.

  • Teie sõber ei tagasta oma seadet raha tagasisaamiseks 30 päeva jooksul pärast selle eest tasumist.

  • Te ei ole rikkunud käesolevaid soovitustingimusi ega meie üldiseid kaupmeestele mõeldud kasutustingimusi.

Me otsustame omal äranägemisel, meile saadaolevate andmete alusel, kas soovituspreemia teenimise tingimused on täidetud.

3. Arveldamine ja käibemaks

Teie edukaid soovitusi käsitletakse kui teie poolt meile pakutud teenust. Seega võidakse sellelt teenuselt nõuda käibemaksu. Kui teenuselt tuleb tasuda käibemaksu, tuleb tasuda see teile väljamakstavalt preemialt. Kui meie peame käibemaksu ise tasuma, maksame teile välja netosumma, millest on lahutatud käibemaks. Kui teie peate käibemaksu ise tasuma, maksame teile välja täissumma, kuid peate sellelt käibemaksu ise tasuma. Selleks, et saaksite meiega soovitusteenuse osas arveldada, peate nõustuma, et võime koostada arveid teie eest automaatselt („isearveldamine”). Selleks nõustute esitama meile mis tahes vajalikud andmed, mida meil on mõistlik teilt küsida, sealhulgas, kuid mitte ainult, teave teie maksustaatuse kohta, maksukohustuslase numbrid, teie maksuresidentsus ja tegevuskoht. Kui esitatud andmed muutuvad, peate meid sellest viivitamatult teavitama.

4. Soovituslingi kasutamine

Kohustute kasutama oma personaalse soovituslingi reklaamimisel ainult legaalseid kanaleid. Saate kasutada oma lingi jagamiseks suhtlusvõrgustikke, nagu Facebook ja Twitter, isiklikke e-posti kontaktiloendeid ja mis tahes muid suhtlusvõrgustikke. Te ei tohi jagada oma soovituslinki veebisaitidel, kus te pole peamine sisu omanik. Väliste e-postiloendite, rämpsposti ja tasuliste reklaamiplatvormide (nt Google Adwords) kasutamine on rangelt keelatud.

5. Meie intellektuaalse omandi kasutamine

Teil pole lubatud kasutada ilma meie selgesõnalise loata meie intellektuaalset omandit, sealhulgas meie ettevõtte nime, ärinime, kaubamärginime, domeeninimesid, tootenimesid (ühiselt „kaubamärginimed”) ega logosid ega disaine. Te ei tohi kasutada oma veebiliikluse suurendamiseks ühtki sõna ega väljendit, mis sisaldab meie kaubamärginime, ja sellised kaubamärginimed tuleb lisada negatiivsete vastete hulka mis tahes märksõnafraasides, mida kasutate enda reklaamimiseks klikipõhise tasustamisega otsingumootorites, turuplatsidel või veebiportaalides. Te ei tohi registreerida ühtki domeeninime, sealhulgas alamdomeene, mis sisaldavad meie kaubamärginime ega mis tahes varianti, mis on sellele sarnane, ega meie kaubamärginimede kirjavigadega variante. Te ei tohi esitleda ennast ega oma ettevõtet SumUpiga seotud isikuna ega SumUpi ametliku esindajana ega SumUpi agendina ega teha midagi sellist, mis võib kolmandaid osapooli eksitada või segadusse viia ning panna neid uskuma, et teie ettevõte või mis tahes osa teie kommunikatsioonist on osa SumUpi brändist või mis tahes viisil meie poolt heaks kiidetud. Võime teilt nõuda mis tahes hetkel oma intellektuaalse omandi kasutamise lõpetamist.

6. Võlakohustuse puudumine

Käesolevate soovitustingimustega nõustudes kinnitate, et kaupmeeste soovitusprogrammi ei saa lugeda mitte mingil moel kaubanduslikuks partnerluseks, ühisettevõtteks, töösuhteks, agendilepinguks ega muuks sarnaseks suhteks.

7. Sätete lahutamine

Kui pädevas jurisdiktsioonis olev kohus leiab, et käesolevate soovitustingimuste mis tahes osa on kehtetu, ebaseaduslik või mittejõustatav, lahutatakse vastav osa ülejäänud soovitustingimustest, mis jäävad kehtima ning täies seadusega lubatud ulatuses jõustatavaks.