SumUp Refer-a-friend program

Общи условия на програмата "Препоръчайте на приятел"

По-долу са правилата и условията на програмата за препоръчани търговци на SumUp („Условия за препоръки“), които се прилагат за всеки търговец, който възнамерява да насочи към нас нови търговци.

„Ние“, „нас“ или "нашето" се отнася до SumUp Services GmbH, Grunerstr. 13, 10179 Берлин, Германия.

"Вие" и "вашите" се отнасят за вас, т.е. търговецът, който ни препраща нови търговци.

С УПОТРЕБАТА НА ВАШАТА ТЪРГОВСКА РЕФЕРЕНТНА ВРЪЗКА, ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБРАЛИ ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ И СТЕ СЪГЛАСНИ БЕЗРЕЗЕРВНО С ВСИЧКИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕПОРЪКИ.

Можем по всяко време да преустановим програмата за препоръчани търговци или да променим нейните условия. В този случай ние ще ви уведомим на нашия уебсайт или по електронна поща.

Ние си запазваме правото да спрем или изключим всеки търговец да участва в програмата за препращане на търговец, ако търговецът нарушава тези Условия или актове за препоръчване. по начин, вреден за нашата репутация.

1. Награди

За всеки нов търговец, към който ни препоръчате и който отговаря на условията за препращане, ще спечелите награда (включително ДДС, ако е приложимо). Изплащането на възнаграждението(-ята) за препоръки ще се извършва в рамките на 30 работни дни след приключване на плащането на новия търговец в терминал SumUp Card. Плащането ще бъде извършено по банковата сметка, която сте регистрирали при нас като Ваша търговска сметка.

Всеки нов търговец, на когото сте ни препоръчали, който отговаря на условията за препращане, ще получи отстъпка от нетната покупна цена на терминал на SumUp Card. Размерът на отстъпката, приложим за поръчката и сумата за възнаграждение, приложима за препоръката, са тези, които са налични към момента на приключване на плащането за нова поръчка за четец на карти.

2. Условия за препоръка

Обезщетение се получава, само ако са изпълнени всички от следните условия:

  • Използвали сте правилната връзка за препоръка

  • Вашият приятел използва правилната споделена връзка, споделена от Вас, за да извърши покупка на терминал SumUp Card

  • Вашият приятел завърши плащането за терминал SumUp Card в рамките на 30 дни след създаването на SumUp сметката си

  • Вашият приятел не връща устройството си за възстановяване в рамките на 30 дни след като приключи плащането си

  • Вие не нарушавате тези Общи условия за препоръки или нашите общи търговски условия.

Ние ще определим по наше усмотрение, въз основа на наличните данни, дали са изпълнени или не условията за препоръки.

3. Фактуриране и ДДС

Вашите успешни препоръки се третират като услуга от Вас към нас. Следователно, ДДС може да е приложимо. Ако ДДС се изисква, той ще бъде изискуем от възнаграждението, което ви плащаме. Ако ДДС трябва да се плати от нас, ние ще ви изплатим наградата без ДДС. Ако ДДС трябва да бъде платен от вас, ние ще ви платим пълната награда, но Вие трябва да платите ДДС. За да можете да ни издадете фактура за услугата на препращане, Вие се съгласявате, че ние можем да издадем фактура към себе си от Ваше име („самостоятелно фактуриране“). За тази цел Вие се съгласявате да ни предоставите всяка информация, която искаме от Вас в рамките на разумното, включително, но не само, Вашето данъчно състояние, данъчни номера, местожителство и работно място. Трябва незабавно да ни информирате за всяка промяна в информацията, която ни предоставяте.

4. Използване на връзка за препоръка

Вие се ангажирате да използвате само законни канали за реклама на Вашата лична връзка за препоръка. Ще можете да използвате социалните мрежи като Facebook, Twitter, лични списъци с контакти на електронна поща, за да споделяте Вашата връзка и всяка друга социална мрежа. Нямате право да споделяте своята връзка за препоръка в уебсайтове, където не сте основният собственик на съдържание. Използването на външни списъци с имейли, спам, платени платформи за реклама (напр. Google Adwords) са строго забранени.

5. Използване на нашата интелектуална собственост

Нямате право да използвате нашата интелектуална собственост, включително нашето корпоративно име, търговско име, търговска марка, имена на домейни, имена на продукти (всяко от които е „марка“), лога или дизайни, без нашето изрично разрешение. Нямате право да наддавате за думи или изрази, които съдържат имената на нашите марки, и такива имена на марки, трябва да се прилагат като отрицателни съвпадения във всякакви фрази за ключови думи с цел реклама на търсачки с плащане на щракване, пазари или уеб портали. Нямате право да регистрирате никакви имена на домейни, включително поддомейни, които включват име на марка или всеки подобен вариант, или грешно изписване на имена на търговски марки. Не можете да представяте себе си или бизнеса си като свързан със SumUp, или като официален представител или агент на SumUp, или да предприемате действия, които биха могли да объркат или подведат трети страни да вярват, че Вашият бизнес или някоя от Вашите комуникации е част от марката SumUp, или по някакъв начин упълномощен от нас. Можем по всяко време да изискаме да спрете определена употреба на нашата интелектуална собственост.

6. Липса на облигации

Приемайки тези Условия за препоръки, Вие потвърждавате, че програмата за препращане на търговци не може да се счита по никакъв начин за търговско партньорство, съвместно предприятие, заетост, договор за агенция или други подобни отношения.

7. Частична недействителност

Ако някоя част от настоящите условия за препоръки бъде определена от компетентен съд за невалидна, незаконосъобразна или неприложима, тогава тази част се отделя от останалата част от условията за препоръки, които продължават да бъдат валидни и изпълними в максимална степен, разрешена от закона.