SumUp Refer-a-friend program

Warunki Korzystania - Program Poleceń

Ostatnia aktualizacja: 30 Marzec, 2017

Wprowadzenie

Poniżej znajdą Państwo warunki programu poleceń SumUp ("warunki programu poleceń"), jakie mają zastosowanie wobec każdego Sprzedawcy, który zamierza kierować nowych Sprzedawców do nas.

Słowa: "my", "nas" i "nasze" odnoszą się do firmy SumUp Services GmbH, Grunerstrasse 13, 10179, Berlin, Deutschland.

Słowa: "Państwo", "Państwa" i "Użytkownik" odnoszą się do Sprzedawcy kierującego nowych Sprzedawców do nas.

W PRZYPADKU KAŻDEGO UŻYCIA TWOJEGO LINKU POLECAJĄCEGO OŚWIADCZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ/-AŚ ORAZ ZROZUMIAŁEŚ/-AŚ CAŁĄ ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU ORAZ AKCEPTUJESZ WARUNKI PROGRAMU POLECAJĄCEGO BEZ ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ

W każdej chwili możemy przerwać program poleceń lub dokonać zmiany jego warunków. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej lub drogą mailową.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub wykluczenia każdego Sprzedawcy z udziału w programie poleceń, jeśli Sprzedawca narusza niniejsze warunki programu poleceń lub działa w sposób szkodliwy dla naszej reputacji.

1. Wynagrodzenie

Otrzymasz nagrodę (w stosownych przypadkach zawierającą podatek VAT) za każdego poleconego nowego użytkownika, który spełni warunki promocji. Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni roboczych, licząc od daty realizacji płatności za zamówienie terminala płatniczego SumUp przez nowego użytkownika. Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy zarejestrowany w SumUp na koncie użytkownika.

Każdy nowy użytkownik, który skorzysta z naszej oferty w ramach polecenia i spełni warunki nagrody, otrzyma zniżkę od ceny netto terminala płatniczego SumUp. Zniżka zostanie naliczona od wartości zamówienia; kwota nagrody należnej osobie polecającej naliczona zostanie w momencie opłacenia zamówienia na nowy terminal płatniczy.

2. Warunki programu poleceń

Korzyści przysługują jedynie wtedy, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

  • Użyli Państwo poprawnego linku polecającego

  • Nowy Sprzedawca zakupił terminal płatniczy SumUp

  • Twój znajomy dokonał płatności za terminal płatniczy SumUp w terminie 30 dni od utworzenia konta SumUp

  • Twój znajomy nie zwrócił terminala w celu otrzymania zwrotu środków w ciągu 30 dni od zakupu

  • Nie naruszyli Państwo niniejszych warunków programu poleceń lub naszych warunków handlowych.

Według naszego uznania, na podstawie dostępnych danych, ustalimy czy zostały spełnione warunki programu poleceń.

3. Fakturowanie i VAT

Państwa udane polecenia traktowane są jako świadczona dla nas usługa. W związku z tym, od tej usługi może być pobierany podatek VAT. Jeśli VAT jest naliczony, będzie płacony z wynagrodzenia wypłacanego przez nas Państwu. Jeśli VAT będzie należny do zapłaty przez nas, będziemy wypłacać Państwu wynagrodzenie pomniejszone o VAT. Jeśli VAT będzie należny do zapłaty przez Państwa, będziemy wypłacać Państwu pełne wynagrodzenie, natomiast Państwo będą musieli zapłacić podatek VAT.

W celu wystawiania nam faktur za usługi w ramach programu poleceń, wyrażają Państwo zgodę, pozwalająca nam wystawiać sobie faktury w Państwa imieniu ("autofakturowanie"). W tym celu, zgadzają się Państwo dostarczać nam wszelkich wymaganych informacji, jakich będziemy wymagać od Państwa, w tym, lecz nie wyłacznie, dotyczące Państwa statusu podatkowego, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), miejsca zamieszkania i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Państwo zobowiązani są natychmiast poinformować nas o wszelkich zmianach w przekazywanych nam informacjach.

4. Stosowanie linku polecającego

Mają Państwo prawo udostępniać swój link polecający potencjalnym nowym Sprzedawcom. Udostępnianie może odbywać się poprzez e-mail, Twitter, RSS, strony na Facebooku, blogi osobiste lub za pośrednictwem dowolnej strony internetowej, gdzie są Państwo głównym właścicielem treści. Nie mogą Państwo udostępniać swojego linku polecającego na stronach internetowych, gdzie nie są Państow głównym właścicielem treści.

Nie mogą Państwo rozpowszechniać swojego linku polecającego stosując marketing w wyszukiwarkach internetowych (na przykład za pośrednictwem Google AdWords, itp).

5. Korzystanie z naszej własności intelektualnej

Nie mogą Państwo, bez naszej zgody, korzystać z naszej własności intelektualnej, w tym naszej nazwy firmowej, nazwy firmy, nazwy marki, nazw domen, nazw produktów (każdej będącej "nazwą marki") lub logotypów lub znaków.

Nie mogą Państwo brać udziału w licytacji na jakiekolwiek słowa lub wyrażenia, które zawierają nasze nazwy marki, zaś takie znaki firmowe muszą być stosowane jako negatywne dopasowania w jakichkolwiek frazach, w celu reklamy "pay per click" w wyszukiwarkach, stronach Sprzedawych i portalach internetowych.

Użytkownikowi nie wolno rejestrować żadnych nazw domen, w tym subdomen, które zawierają nazwę marki lub dowolny wariant, który jest podobny lub zawiera jakiekolwiek błędy pisowni nazw marek.

Użytkownikowi nie wolno reprezentować siebie lub firmy, jako związanych z SumUp lub jako oficjalny przedstawiciel lub agent SumUp, ani też podejmować jakichkolwiek działań, które prawdopodobnie myliłyby lub wprowadzały w błąd osoby trzecie, powodując, iż będą one uważały, że Państwa firma lub jakiekolwiek Państwa komunikaty są częścią marki SumUp lub w jakikolwiek sposób przez nas autoryzowane.

W dowolnej chwili możemy zażądać zaprzestania określonego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

6. Program Polecający jest niewiążący

Akceptując niniejsze Warunki Programu Polecającego potwierdzasz, iż Program Polecający nie może być w żaden sposób traktowany jako współpraca handlowa, joint venture, forma zatrudnienia, umowa agencyjna lub inny podobny rodzaj współpracy.

7. Rozdzielność

Jeżeli którakolwiek z sekcji niniejszych Warunków Programu Polecającego zostanie uznana jako nieważna, nielegalna lub niewiążąca przez sąd właściwej jurysdykcji, wówczas ta sekcja zostanie usunięta, podczas gdy pozostała część Warunków pozostanie ważna oraz wiążąca w pełnym zakresie, dopuszczalnym przez prawo.