SumUp Refer-a-friend program

Pogoji - Program priporočanja prijateljem

Zadnja posodobitev: 30. marec 2017

To so pogoji programa priporočanja SumUp za trgovce (v nadaljevanju: priporočilni pogoji), ki veljajo za vsakega trgovca, ki nas želi priporočiti novim trgovcem.

"Mi", "nas" ali "naš" se nanaša na družbo SumUp EU Payments UAB, Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Vilna, Litva. „Vi,“ „vas,“ „vam“ in „vaš“ se nanašajo na vas, torej trgovca, ki nas priporoča novim trgovcem.

PRI VSAKOKRATNI UPORABI VAŠE POVEZAVE ZA PRIPOROČILO TRGOVCEM IZJAVLJATE, DA STE PREBRALI IN RAZUMELI CELOTNO VSEBINO TEGA DOKUMENTA IN SE BREZPOGOJNO STRINJATE S PRIPOROČILNIMI POGOJI.

Program priporočanja za trgovce lahko kadar koli prekinemo ali spremenimo njegove pogoje. O tem vas bomo obvestili na našem spletnem mestu ali po elektronski pošti.

Pridržujemo si pravico do začasne ali trajne izključitve trgovca iz sodelovanja v programu priporočanja za trgovce, če trgovec krši te priporočilne pogoje ali s svojim ravnanjem škoduje našemu ugledu.

1. Nagrade

Za vsakega novega trgovca, ki mu nas priporočite in izpolnjuje priporočilne pogoje, boste prejeli nagrado (vključno z DDV, če je ustrezno). Izplačilo nagrade za priporočilo se izvede v 30. dneh po tem, ko novi trgovec dokončno plača za naročilo kartičnega terminala SumUp. Nagrada se izplača na bančni račun, ki ste ga pri nas registrirali kot račun trgovca.

Vsak novi trgovec, ki mu nas priporočite in izpolnjuje priporočilne pogoje, prejme popust na neto nakupno ceno kartičnega terminala SumUp. Popust za naročilo in nagrada za priporočitelja se izplačata v znesku, ki velja v času dokončanja plačila za naročilo novega kartičnega čitalca.

2. Pogoji za priporočanje

Ugodnost se pridobi samo, če so izpolnjeni vsi ti pogoji:

  • Uporabili ste pravilno priporočilno povezavo

  • Vaš prijatelj pri nakupu kartičnega terminala SumUp uporabi pravilno priporočilno povezavo, ki ste jo delili

  • Vaš prijatelj izvrši plačilo kartičnega terminal SumUp v 30. dneh po tem, ko ustvari svoj račun SumUp

  • Vaš prijatelj v 30. dneh po izvršitvi plačila ne vrne naprave zaradi povračila

  • Niste kršili teh priporočilnih pogojev ali naših splošnih pogojev za trgovce.

O tem, ali so priporočilni pogoji izpolnjeni ali ne, odločamo sami v skladu z našo diskrecijo na podlagi razpoložljivih podatkov.

3. Računi in DDV

Vaša uspešna priporočila se obravnavajo kot vaša storitev za nas. Zato je mogoče za to storitev obračunati DDV. Če se DDV obračuna, se plača od nagrade, ki vam jo izplačamo. Če moramo DDV plačati mi, vam bomo nagrado izplačali brez DDV. Če morate DDV plačati vi, vam bomo izplačali nagrado v celoti, vi pa morate plačati DDV. Da nam lahko izdate račun za priporočilno storitev, se strinjate s tem, da lahko v vašem imenu izdamo račun samim sebi („self billing“). Zato se strinjate, da nam boste zagotovili kakršno koli ustrezno informacijo, ki jo zahtevamo, tudi – a ne izključno – vaš davčni status, davčne številke, prebivališče in sedež. O vsakršni spremembi poslanih informacij nas morate nemudoma obvestiti.

4. Uporaba priporočilne povezave

Zavezujete se, da boste uporabljali samo zakonite poti za oglaševanje vaše osebne priporočilne povezave. Za deljenje povezave lahko uporabljate družabna omrežja kakršna sta Facebook in Twitter, osebne sezname stikov v elektronski pošti in kakršno koli drugo družabno omrežje. Priporočilne povezave ne smete deliti na spletnih mestih, na katerih niste primarni lastnik vsebine. Strogo je prepovedana uporaba zunanjih seznamov elektronske pošte, neželene pošte in plačljivih oglaševalskih platform (npr. Google Adwords).

5. Uporaba naše intelektualne lastnine

Brez našega izrecnega dovoljenja ne smete uporabljati naše intelektualne lastnine, vključno s firmo, poslovnim imenom, trgovskim imenom, imeni domen, imeni izdelkov (vsa so trgovska imena) ali logotipov ali oznak. Pri oglaševanju na iskalnikih po sistemu plačila na klik, v spletnih trgovinah ali portalih ne smete dajati ponudb v zvezi s katerimi koli besedami ali izrazi, ki zajemajo naša trgovska imena, zadnjenavedena pa morajo biti v kakršnih koli frazah s ključnimi besedami nastavljena kot negativno ujemanje. Ne smete registrirati nobenega imena domene, vključno s poddomenami, ki vsebuje trgovsko ime ali kakršno koli podobno različico, ali kakršno koli nepravilno črkovanje trgovskega imena. Sebe ali svojega podjetja ne smete predstavljati kot povezanega s SumUp ali kot uradnega predstavnika ali zastopnika SumUp niti ravnati tako, da bi lahko zmedli ali zavedli tretje osebe, tako da bi mislile, da je vaše podjetje ali katera koli vaša komunikacija del blagovne znamke SumUp ali da smo vas za to kakor koli pooblastili. Kadar koli lahko zahtevamo, da našo intelektualno lastnino prenehate uporabljati na določen način.

6. Nevezanost

S privolitvijo v te pogoje potrjujete, da programa priporočanja za trgovce v nobenem smislu ni mogoče obravnavati kot poslovno partnerstvo, skupno vlaganje, zaposlitev, pogodbo o zastopanju niti nobeno drugo podobno razmerje.

7. Ločenost

Če bi sodišče pristojne jurisdikcije kateri koli del teh priporočilnih pogojev spoznalo za neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, se tak del loči od preostalih pogojev, ki so še naprej veljavni in izvršljivi v največjem možnem obsegu, kot to dovoljuje zakonodaja.