SumUp Refer-a-friend program

Algemene voorwaarden - Beveel SumUp aan programma

Laatste update: 30.03.2017

Introductie

Deze algemene voorwaarden van het SumUp aanbevelingsprogramma (‘aanbevelingsvoorwaarden') zijn van toepassing op elke merchant die de intentie heeft om nieuwe merchants naar ons door te verwijzen.

"Wij", "ons" of "onze" verwijzen naar SumUp Services GmbH, Grunerstrasse 13, 10179 Berlijn, Duitsland.

"U" en "uw" verwijzen naar u, dat wil zeggen de merchant die nieuwe merchants aanbrengt.

Met het gebruik van uw persoonlijke aanbevelingslink, verklaart u dat u de aanbevelingsvoorwaarden hebt gelezen, de gehele inhoud van dit document begrijpt en akkoord gaat zonder enige beperking.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde het aanbevelingsprogramma stop te zetten of de voorwaarden ervan te wijzigen. In dit geval zullen wij u informeren via onze website of via e-mail.

Wij behouden ons het recht voor om elke merchant op te schorten of uit te sluiten van deelname aan het aanbevelingsprogramma indien het handelen van de merchant in strijd is met de voorwaarden voor het aanbevelingsprogramma of schadelijk kan zijn voor onze reputatie.

1. Beloningen

Voor elke nieuwe klant die u aanbeveelt, welke voldoet aan de aanbevelingsvoorwaaden, ontvangt u een beloning (inclusief BTW, indien van toepassing). Uitbetalingen van de beloning voor het aanbevelen zullen binnen 30 werkdagen na de aankoop van de SumUp kaartlezer door de nieuwe klant geschieden. De uitbetaling zal plaatsvinden op de bankrekening die u heeft ingevuld tijdens uw registratie bij SumUp.

Elke nieuwe klant die bij ons binnen komt via het aanbevelingsprogramma en voldoet aan de voorwaarden, ontvangt een korting op de netto aankoopprijs van de SumUp kaartlezer. De kortingsprijs voor de bestelling en de beloning voor het aanbevelen zijn overeenkomstig met de korting en beloning die gelden op het moment van het doen van de bestelling.

2. Aanbevelingsvoorwaarden

Een beloning wordt alleen uitgekeerd wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • U heeft de juiste (uw persoonlijke) aanbevelingslink gebruikt

  • De nieuwe merchant heeft een Card Terminal gekocht middels de correcte aanbevelingslink door u gedeeld

  • Uw vriend voltooit de betaling voor de Card Terminal binnen 30 dagen na het creëren van zijn SumUp account

  • Uw vriend stuurt niet binnen 30 dagen na betaling zijn Card Terminal terug voor restitutie

  • U niet in strijd bent met deze aanbevelingsvoorwaarden of onze algemene voorwaarden

Wij bepalen, naar redelijk oordeel op basis van de beschikbare gegevens, of er al dan niet aan de aanbevelingsvoorwaarden wordt voldaan.

3. Facturatie en btw

Uw succesvolle aanbevelingen worden behandeld als een dienst van u aan ons. Om die reden kan btw van toepassing zijn op deze dienst. Als btw van toepassing is, zal deze betaald worden vanuit de uit te keren beloning. Indien btw door ons betaald moet worden, zullen we de beloning exclusief btw aan u betalen. Indien btw door u moet worden betaald, zullen we de volledige beloning aan u betalen, maar u dient dan zelf de btw te betalen.

Om het voor u mogelijk te maken een factuur aan ons te sturen voor het aanbevelingsprogramma, gaat u ermee akkoord dat we de factuur naar onszelf mogen sturen namens uzelf ("self billing"). U gaat ermee akkoord dat u ons zult voorzien van alle informatie die wij redelijkerwijs van u vragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw fiscale status, btw-nummer, woonadres en bedrijfsadres. U dient ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer er een wijziging in deze informatie plaatsvindt.

4. Gebruik van de aanbevelingslink

U mag uw aanbevelingslink met potentiële nieuwe merchants delen. Het delen mag gebeuren via e-mail, Twitter-feeds, Facebook-pagina's, persoonlijke blogs of via een website waarvan u de hoofdeigenaar van de inhoud bent. U mag uw aanbevelingslink niet delen op websites waarvan u niet de hoofdeigenaar van de inhoud bent. U mag uw aanbevelingslink niet promoten via zoekmachinemarketing (bijvoorbeeld via Google AdWords enz.).

5. Gebruik van ons intellectueel eigendom

U heeft geen toestemming om ons intellectueel eigendom, met inbegrip van onze bedrijfsnaam, handelsnaam, merknaam, domeinnamen, productnamen (elk een "merknaam") of logo's of ontwerpen, te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Het is niet toegestaan om bij het adverteren op zoekmachines, marktplaatsen of platformen te bieden op zoekwoorden of uitingen die de merknaam bevatten. Dergelijke merknamen dienen toegevoegd te worden als uitsluitingszoekwoord voor elk zoektype.

U mag geen domeinnamen registreren, met inbegrip van subdomeinen, die een merknaam bevatten of een variant ervan die soortgelijk is of een verkeerde spelling is van merknamen.

U mag uzelf of uw bedrijf niet voordoen als geaffilieerd met SumUp of als een officiële vertegenwoordiger of agent van SumUp of handelingen ondernemen waarvan het waarschijnlijk is dat ze derden zullen verwarren of doen geloven dat uw bedrijf of uw communicatie onderdeel is van het SumUp-merk of op enige wijze door ons geautoriseerd is.

We kunnen te allen tijde verlangen dat u een bepaald gebruik van ons intellectueel eigendom stopt.

6. Binding

Door het accepteren van de aanbevelingsvoorwaarden, erkent u dat het aanbevelingsprogramma op geen enkele wijze beschouwd kan worden als een zakelijk partnerschap, een joint venture, een baan, een agentuurovereenkomst of een andere zakelijke relatie.

7. Salvatorische clausule

Mochten bepalingen van de aanbevelingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan zal hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van de aanbevelingsvoorwaarden niet worden beïnvloed.