SumUp Refer-a-friend program

Betingelser & Vilkår - Henvis en Ven

Senest opdateret d. 30. Marts 2017

Introduktion

Følgende er betingelserne for SumUps henvisningsprogram for forhandlere (”betingelser for henvisning”), som angår enhver forhandler, der har i sinde at henvise en ny forhandler til os.

”Vi”, ”os” eller ”vores” henviser til SumUp Services GmbH, Grunerstrasse 13, 10179, Berlin, Germany.

”Dig” og ”dine” henviser til dig, dvs. forhandleren, der henviser nye forhandlere til os.

VED AT AT GØRE BRUG AF HENVISNINGSLINKET, ERKLÆRER DU DIG ENIG I AT HAVE LÆST OG FORSTÅET DETTE DOKUMENTS SAMLEDE INDHOLD OG SAMTIDIG AT DU UDEN FORBEHOLD ER INDFORSTÅET MED BETINGELSERNE FOR HENVISNINGSPROGRAMMET.

Vi forbeholder os retten til enhver tid at lade henvingsprogrammet ophøre og, hvis det måtte være nødvendigt, ændre betingelserne herfor. Såfremt dette måtte blive tilfældet, vil du blive gjort opmærsom herpå på vores hjemmeside eller via mail.

Vi forbeholder os ligeledes retten til at suspendere eller ekskludere enhver forhandler for deltagelse i henvisningsprogrammet, hvis det viser sig, at denne har forbrudt sig mod betingelserne for programmet eller har ageret på en måde, der kan have en harmfuld virkning på vores renommé.

1. Belønningerne

For hver ny forhandler, der møder betingelserne for henvisningsprogrammet som du henviser til os, får du en belønning (inklusiv moms, hvis det matte gøre sig gældende). Betaling af belønning(erne) finder sted inden for 30 dage forretningsdage efter den nye forhandlers betaling for terminalen er gennemført. Belønningen overføres til den bankkonto, som du har registeret hos os som din forhandlerkonto.

Hver ny forhandler, der henvises til os og som møder betingelserne for henvisningsprogrammet, får rabat på prisen for en af SumUps kortterminaler. Rabatbeløbet, der kan anvendes på ordren, og belønningen til henviseren, er dem, som gør sig gældende, når betalingen for en ny kortholder gennemføres.

2. Betingelser for henvisninger

En belønning opnår man kun, hvis alle følgende betingelser er mødt: Du har brugt det korrekte link til henvisning Din ven har brugt det korrekte link til henvisning, dvs. det link, som du har delt med din ven, således at denne kan købe en SumUp terminal Din ven har foretaget købet at korterminalen inden for 30 dage efter oprettelse af sin SumUp Din ven returnerer ikke sin enhed for en refundering inden for 30 dage efter denne har foretaget sin betaling. Du har hverken brudt betingelserne for henvisning eller vores generelle handelsbetingelser for forhandlere. På basis af den data, vi modtager, vurderer vi med den behørige diskretion om betingelserne for henvisning er blevet mødt.

3. Fakturering og MOMS

Dine vellykkede henvisninger behandles som en service fra dig til os. Derfor kan der blive opkrævet moms for servicen. Hvis der opkræves moms, angår momsen det beløb, som vi udbetaler til dig. Hvis det er os pålagt at betale moms, betaler vi beløbet til dig uden moms. Hvis det er pålagt dig at betale moms, betaler vi den fulde belønning til dig, men du skal betale moms. Når du sender en faktura til os for henvisningsservicen, giver du os samtidig lov til at sende fakturaen til os selv på dine vegne ("selv-fakturering"). Yderligere indlader du dig på at give os alle de informationer, som vi i dette henseende med rimelighed kan efterspørge, såsom skattestatus, skattenumre, bopæl og virksomhedsaddresse. Du skal straks informere os om ændringer i de informationer, som du giver os.

4. Brug af link til henvisning

Du indlader dig på kun at gøre brug af lovlige kanaler for deling af dit personlige link til henvisning. Du vil således ikke være i stand til at gøre brug af sociale netværk såsom Facebook, Twitter eller din personlige mailkontaktliste eller andre sociale netværk. Du må ikke dele linket til henvisning på hjemmesider, hvis du ikke er den primære ejer af sidens indhold. Brug af eksterne maillister, spam, betalte platformer for annoncering (fx Google Adwords) er strengt forbudt.

5. Brug af vores intellektuelle ejendom

Det er ikke tilladt for dig at bruge vores intellektuelle ejendom, såsom vores virksomhedsnavn, handelsnavn, domænenavn eller produktnavn (hvert "varemærke"), logoer eller designs uden vores udtrykkelige tilladelse. Du må ikke byde på ord eller udtryk, der indeholder vores varemærker, og sådanne mærkenavne skal anvendes som negative søgeord i søgeordssætninger med det formål at annoncere på pay-per-click søgemaskiner, markedspladser eller webportaler. Du må ikke registrere domænenavne, herunder underdomæner, der indeholder vores varemærke eller en variant, der ligner (fx med stavefejl). Du må ikke præsentere dig selv eller din virksomhed som tilknyttet SumUp eller som en officiel repræsentant eller agent for SumUp eller agere på en måde, der muligvis kan foranledige en tredjepart til at tro, at din virksomhed eller nogen af dine meddelelser er en del af SumUp-mærket eller på nogen måde godkendt af os. Vi kan til enhver tid kræve, at du stopper en bestemt brug af vores intellektuelle rettigheder.

6. Manglende tilknytning

Ved at acceptere vores betingelser for henvisning, erklærer du dig indforstået i at henvisningsprogrammet på ingen måde kan betragtes som et kommercielt partnerskab, en joint venture, ansættelse, agentaftale eller lignende forhold.

7. Ophævelse af aftale

Hvis det efter rettergang eller grundet indsigt fra kompetente retsmyndigheder viser sig, at nogen del af betingelserne for henvisningsprogrammet ikke er gyldige, er ulovmæssige eller ikke kan håndhæves, vil disse dele bliver fjernet fra betingelserne for henvisningsprogrammet uden at dette medfører, at de resterende dele ugyldiggøres eller stopper med at kunne håndhæves. Disse dele er fortsat gyldige og kan håndhæves som loven tillader.