SumUp Refer-a-friend program

Általános Felhasználási Feltételek - Ajánljon minket ismerőseinek program

Utolsó frissítés dátuma: 2016. április 5.

Az alábbiakban foglaltak a SumUp kereskedői ajánlási programjának feltételei („Ajánlási Feltételek”), melyek bármely olyan kereskedőre vonatkoznak, aki új kereskedőket szándékozik ajánlani számunkra.

A „mi”, „minket” vagy „mienk” kifejezések alatt a SumUp EU Payments UAB (Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Vilnius, Litvánia) értendő.

Az „ön” illetve „öné” kifejezések alatt ön, vagyis a részünkre új kereskedőket ajánló kereskedő értendő.

A KERESKEDŐ AJÁNLÁSI LINK BÁRMILYEN HASZNÁLATÁVAL ÖN KIJELENTI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A JELEN DOKUMENTUM TELJES TARTALMÁT, ÉS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL ELFOGADJA AZ AJÁNLÁSI FELTÉTELEKET.

A kereskedői ajánlási programot bármikor megszüntethetjük, illetve módosíthatjuk feltételeit. Ebben az esetben vagy weboldalunkon, vagy e-mailben küldött közlemény útján értesítjük önt.

Fenntartjuk arra vonatkozó jogunkat, hogy bármely kereskedőt felfüggesszünk vagy kizárjunk a kereskedői ajánlási programban történő részvételből, amennyiben az illető kereskedő megszegi a jelen Ajánlási Feltételekben foglaltakat, vagy jó hírnevünket sértő módon jár el.

1. Jutalmak

Mindegyik ön által ajánlott új kereskedő esetében, aki eleget tesz az ajánlásra vonatkozó feltételeknek, ön jutalomban részesül (melynek összege ÁFÁ-val együtt értendő, amennyiben alkalmazandó). Az ajánlások után járó jutalmak kifizetésére 30 munkanappal azt követően kerül sor, hogy az új kereskedő teljesítette a SumUp kártyaterminálos megrendelés kifizetését. A kifizetés utáni jutalmat az ön által részünkre megadott, kereskedői számlaként regisztrált számláján helyezzük el.

A részünkre ajánlott, az ajánlásra vonatkozó feltételeket teljesítő új kereskedők mindegyike árengedményt kap a SumUp kártyaterminál nettó vételárából. A megrendelésre vonatkozó engedmény és az ajánlónak járó jutalom összege az új kártyaolvasóra vonatkozó megrendelés kifizetésének teljesítésekor érvényes összeg.

2. Az ajánlásra vonatkozó feltételek

A juttatás kizárólag az alábbi feltételek mindegyikének teljesítése esetén esedékes:

  • Ha ön a megfelelő ajánlási linket használta

  • Ha az ön ismerőse az ön által megosztott megfelelő ajánlási link útján hajtott végre SumUp kártyaterminál vásárlást

  • Ha az ön ismerőse a SumUp fiókjának létrehozását követő 30 napon belül teljesíti a SumUp kártyaterminálra vonatkozó kifizetést

  • Ha az ön ismerőse visszatérítés ellenében nem szolgáltatja vissza készülékét a kifizetés általa történő teljesítését követő 30 napon belül

  • Ha ön nem szegte meg a jelen Ajánlási Feltételeket vagy a kereskedőkre vonatkozó általános feltételeinket.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján ésszerű mérlegelés útján határozzuk meg, hogy az ajánlásokra vonatkozó feltételek teljesítésére sor került-e.

3. Számlázás és ÁFA

Az ön sikeres ajánlásait az ön által a részünkre nyújtott szolgáltatásként kezeljük. Következésképpen erre a szolgáltatásra ÁFA számítható fel. Amennyiben ÁFA számítandó fel, az az általunk az ön részére fizetett jutalom összegéből fizetendő ki. Ha nekünk kell ÁFÁ-t fizetnünk, akkor az ön jutalmát ÁFA nélkül fizetjük ki. Ha önnek kell ÁFÁ-t fizetnie, mi a jutalom teljes összegét kifizetjük önnek, ám önnek kell ÁFÁ-t fizetnie. Annak érdekében, hogy ön az ajánlási szolgáltatásért számlát állíthasson ki a részünkre, ön beleegyezik, hogy az ön nevében mi a saját részünkre állíthassuk ki a számlát („önszámlázás”). E célból ön beleegyezik, hogy átad számunkra minden indokoltan bekért információt, ide értve korlátozás nélkül adóügyi státuszát, adószámát, lakóhelyét és bejegyzett székhelyét. Ön haladéktalanul köteles bejelenteni, ha az ön által részünkre átadott információkban változás áll be.

4. Az ajánlási link használata

Ön kötelezettséget vállal, hogy kizárólag törvényes csatornákon keresztül hirdeti személyes ajánlási linkjét. Közösségi média (Facebook, Twitter), személyes email címlisták, illetve bármely más közösségi hálózat használata megengedett linkjének megosztására. Ajánlási linkjét nem oszthatja meg olyan weboldalon, amelynek nem ön az elsődleges tartalomtulajdonosa. Külső email listák, kéretlen elektronikus levelek, fizetett reklámplatformok (pl. Google Adwords) használata szigorúan tilos.

5. Szellemi tulajdonunk felhasználása

Ön kizárólag kifejezett engedélyünkkel használhatja fel szellemi tulajdonunkat, így cégnevünket, kereskedelmi nevünket, márkanevünket, domain neveinket, termékelnevezéseinket (mindegyikük „márkanév”) illetve logóinkat vagy formatervezési mintáinkat. Ön nem tehet ajánlatot márkaneveinket magukban foglaló szavakkal vagy kifejezésekkel, és ezek a márkanevek mindenfajta hirdetési kulcsszó kifejezésben negatív találatként alkalmazandók rákattintás alapján fizetett keresőmotorok, piacterek vagy internetes portálok esetén. Ön nem regisztrálhat olyan domain illetve aldomain nevet, amely valamely márkanevet vagy annak hasonló variánsát, illetve a márkanevek hibásan írt változatát tartalmazza. Ön nem tüntetheti fel saját magát vagy vállalkozását a SumUp kapcsolt vállalkozásaként, hivatalos képviselőjeként vagy megbízottjaként, továbbá nem eszközölhet semmiféle olyan intézkedést, amely valószínűsíthetően megzavarhat vagy félrevezethet harmadik személyeket, és amelynek alapján úgy vélhetik, hogy az ön vállalkozása vagy közleményeinek bármelyike a SumUp márka részét képezi, vagy azt mi bármilyen módon engedélyeztük. Bármikor kötelezhetjük önt arra, hogy szellemi tulajdonunk valamely konkrét felhasználásával hagyjon fel.

6. Kötelmi jogviszony hiánya

A jelen Ajánlási Feltételek elfogadásával ön elismeri, hogy a kereskedői ajánlási program semmilyen módon nem tekinthető kereskedelmi partnerségnek, vegyesvállalatnak, munkaviszonynak, megbízási szerződésnek vagy egyéb hasonló jogviszonynak.

7. Oszthatóság

Amennyiben a jelen Ajánlási Feltételek bármely részét a joghatóságilag illetékes bíróság érvénytelennek, jogellenesnek vagy érvényesíthetetlennek nyilvánítja, akkor az adott rész elválasztásra kerül az Ajánlási Feltételek többi részétől, mely utóbbi továbbra is érvényes és érvényesíthető marad a jogszabályok által engedélyezett legteljesebb mértékben.