SumUp Refer-a-friend program

Allmänna Villkor - Värva en vän

Senast uppdaterade: 2017-03-30

Inledning

Följande är SumUps allmänna villkor för rekommendationsprogrammet ("Värvningsvillkor") som gäller varje handlare som avser värva nya handlare till oss.

"Vi", "oss" eller "vår" refererar till SumUp Services GmbH, Grunerstr. 13, 10179 Berlin, Tyskland.

"You" och "din" refererar till dig, d.v.s. handlaren som värvar nya handlare till oss.

Med all användning av din personliga rekommendationslänk, deklarerar du att du har läst- samt förstått hela innehållet av detta dokument och godkänner rekommendationsvillkoren utan några restriktioner.

Vi kan när som helst avbryta handlarnas rekommendationsprogram eller ändra villkoren. I detta fall kommer du att underrättas genom vår hemsida eller över emailkorrespondens.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av - eller utesluta handlare från att delta i rekommendationsprogrammet om handlaren strider emot Värvningsvillkoren eller agerar på ett sätt skadligt för vårt anseende.

1. Belöning

För varje ny användare du värvar till oss som lever upp till värvningsvillkoren erhåller du en premie. Utbetalningen av belöningen för varje nyvärvning görs inom 30 arbetsdagar efter att den nya användaren har slutfört beställningen av sin SumUp-kortterminal. Belöningen kommer att utbetalas till det bankkonto du har kopplat till ditt SumUp-konto.

Varje ny användare som lever upp till värvningsvillkoren kommer att på vår hemsida kunna beställa sin kortterminal till ett rabatterat pris. Det rabatterade priset på beställningen av kortterminalen och premiebeloppet kopplat till din värvning gäller vid betalningstillfället av en ny kortterminal.

2. Värvningsvillkor

En belöning kan endast tjänas om alla följande villkor möts:

  • Du har använt din korrekta värvningslänk

  • Din vän använder den korrekta värvningslänken som du har delat för att göra en beställning av en SumUp-kortterminal

  • Din vän fullbordar betalningen för SumUp-kortterminalen inom 30 dagar från skapandet av dennes SumUp-konto

  • Din vän inte returnerar kortterminalen inom 30 dagar efter genomförd betalning

  • Du strider inte mot dessa värvningsvillkor eller våra allmänna villkor för handlare

Vi kommer att avgöra, i vår rimliga bedömning grundad på tillgängliga uppgifter, huruvida värvningsvillkoren har uppfyllts.

3. Fakturering och moms

Dina lyckade värvningar behandlas som en tjänst från dig till oss. Moms kan således vara debiteringsbar i denna tjänst. Om momsen är debiteringsbar, kommer den att dras av från belöningen som vi betalar ut till dig. Om momsen måste betalas av oss, kommer vi att betala ut belöningen exklusive moms. Om momsen måste betalas av dig, kommer vi att ge dig hela belöningen men du måste betala för momsen. För att du ska kunna utfärda en faktura för värvningstjänsten till oss, godkänner du att vi kan komma att utfärda fakturan till oss själva för din räkning ("självfakturering"). För detta syfte, godkänner du att du kommer att tillhandahålla oss med information vi möjligtvis ber om, inkluderat men inte begränsat till skattestatus; skattenummer; bostads- och företagsadress. Du måste omedelbart informera oss om någon förändring sker med informationen du har försett oss med.

4. Användning av värvningslänken

Du förbinder dig att endast använda lagliga kanaler för att sprida din personliga värvningslänk. Du kommer att kunna använda sociala nätverk som Facebook, Twitter, personliga emailkontaktlistor för att dela din länk samt andra sociala nätverk. Du får inte dela din värvningslänk på webbplatser där du inte är den primära innehållsägaren. Användning av externa emaillistor, spam, betalda plattformar för reklam (t ex Google Adwords) är strängt förbjudet.

5. Användning av vår immateriella egendom

Du är inte tillåten att använda vår intellektuella egendom, inkluderat vårt företagsnamn, firmanamn, varumärke, domännamn, produktnamn (varav varje är ett "varumärke") eller logga eller design utan vår tillåtelse. Du får inte nämna några ord eller uttryck som innehåller våra varumärken och sådana varumärken måste tillämpas som negativa matchningar i några sökfraser i reklamsyfte på betala-per-klick-sökmotorer, marknadsplatser eller webbportaler. Du får inte registrera några domännamn, inklusive underdomäner, som innehåller ett varumärke eller någon variant som är liknande eller innehåller några felstavningar av varumärkena. Du får inte representera dig eller din verksamhet som anslutna med SumUp eller som en officiell representant eller ombud för SumUp eller vidta någon åtgärd som är ägnad att förvirra eller vilseleda tredje part att tro att ditt företag eller någon av din kommunikation är en del av SumUps varumärke eller på något sätt har godkänts av oss. Vi kan när som helst kräva att du slutar en viss användning av våra immateriella rättigheter.

6. Ingen bindning

Genom att acceptera dessa Rekommendationsvillkor, godkänner du att rekommendationsprogrammet inte på något sätt kan betraktas som ett kommersiellt partnerskap, gemensamt företag, anställning, agenturavtal eller någon annan liknande relation.

7. Severabilityklausul

Om någon del av dessa rekommendationsvillkor av en domstol anses vara ogiltiga, olovliga eller ej verkställbara, då skall sådan del avskiljas från resten av rekommendationsvillkoren, som fortsätter att vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts av lagen.