SumUp Refer-a-friend program

Vilkår og betingelser - Verv en venn-program

Det følgende er vilkårene og betingelsene for SumUps program for forhandlerverving ("Vervingsvilkår") som gjelder for alle forhandlere som har til hensikt å verve nye forhandlere til oss.

"Vi", "oss" eller "vår/vårt/våre" refererer til SumUp Services GmbH, Grunerstr. 13, 10179 Berlin, Tyskland.

"Du" and "din/ditt/dine" refererer til deg, dvs. forhandleren som verver nye forhandlere til oss.

VED ENHVER BRUK AV DIN VERVINGSLENKE FOR FORHANDLERE, ERKLÆRER DU AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DET FULLSTENDIGE INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET, OG SAMTYKKER, UTEN BEGRENSNING, I VERVINGSVILKÅRENE.

Vi kan når som helst avslutte verveprogrammet for forhandlere eller endre vilkårene. I så tilfelle vil vi varsle deg på nettsiden vår eller via kommunikasjon på e-post.

Vi reserverer oss retten til å midlertidig utestenge, eller avvise enhver forhandler fra deltakelse i forhandlervervingsprogrammet dersom forhandleren bryter disse Vervingsvilkårene eller opptrer på en måte som er skadelig for vårt omdømme.

1. Belønning

For hver nye forhandler du verver til oss, som oppfyller kravene for verving, vil du opptjene en belønning (inkludert MVA, om aktuelt). Betaling av vervebelønning vil bli utført innen 30 virkedager etter at den nye forhandleren har fullført betalingen for bestilling av SumUp-kortterminalen. Belønningsbetalingen vil settes inn på den bankkontoen du har registrert hos oss som din forhandlerkonto.

Hver nye forhandler som verves til oss, som oppfyller vervekravene, vil motta en rabatt på den netto kjøpsprisen for en SumUp-kortterminal. Rabattbeløpet som gjelder for ordren, og belønningen som gjelder for den som verver, vil være de som er angitt på tidspunktet for betalingen for bestillingen av en ny kortleser.

2. Krav for verving

En belønning vil kun opptjenes dersom alle de følgende betingelsene er oppfylt:

  • Du har brukt den riktige vervelenken

  • Vennen din bruker den riktige lenken, som du delte med dem, for å gjennomføre et kjøp av en SumUp-kortterminal

  • Vennen din fullfører betalingen for SumUp-kortterminalen innen 30 dager etter å ha opprettet en SumUp-konto

  • Vennen din returnerer ikke enheten sin mot en refusjon innenfor 30 dager etter at betalingen er fullført

  • Du bryter ikke disse Vervingsvilkårene eller våre generelle vilkår og betingelser for forhandlere.

Vi vil avgjøre, etter eget, rimelig skjønn basert på de tilgjengelige dataene, hvorvidt kravene for verving er oppfylt.

3. Fakturering og MVA

Dine vellykkede vervinger behandles som en tjeneste ytt fra deg til oss. Derfor kan denne tjenesten være pålagt MVA. Dersom MVA er pålagt, vil den trekkes fra belønningen som vi utbetaler til deg. Dersom MVA skal betales av oss, vil vi betale ut belønningen til deg fratrukket MVA. Dersom MVA skal betales av deg, vil vi utbetale den totale belønningen til deg, men du må betale MVA. For at du skal kunne utstede en faktura til oss for vervetjenesten, samtykker du i at vi kan utstede fakturaen til oss selv på dine vegne ("selvfakturering"). For dette formål samtykker du i at du vil gi oss all informasjon som vi med rimelighet ber deg om, inkludert, men ikke begrenset til, din skattestatus, skattetall, bolig og forretningssted. Du må umiddelbart informere oss om eventuelle endringer i informasjonen du gir oss.

4. Bruk av vervelenke

Du forplikter deg til å kun benytte deg av lovlige kanaler for markedsføring av din personlige vervelenke. Du vil kunne benytte sosiale nettverk som Facebook, Twitter, personlige e-postkontaktlister til å dele lenken din, og alle andre sosiale nettverk. Du kan ikke dele vervelenken din på nettsider der du ikke er den primære innholdseieren. Bruk av eksterne e-postlister, spam, betalte plattformer for annonsering (f.eks. Google Adwords) er strengt forbudt.

5. Bruk av vår immaterielle eiendom

Du har ikke lov til å bruke vår immaterielle eiendom, inkludert vårt/våre bedriftsnavn, handelsnavn, merkevarenavn, domenenavn, produktnavn (hvert et "merkevarenavn") eller logoer eller design, uten vår uttrykkelige tillatelse. Du kan ikke by på ord eller uttrykk som inneholder våre merkevarenavn, og slike merkevarenavn må brukes som negative matcher i alle nøkkelord-fraser ved bruk til annonsering på betal-per-klikk-søkemotorer, markedsplasser eller nettportaler. Du kan ikke registrere domenenavn, inkludert underdomener, som inkluderer et merkevarenavn eller noen variant som ligner på eller er en feilstaving av merkevarenavn. Du kan ikke fremstille deg selv eller din virksomhet som tilknyttet SumUp, eller som en offisiell representant eller agent for SumUp, eller foreta noen handling som sannsynlig vil forvirre eller villede tredjeparter til å tro at din virksomhet eller noe av din kommunikasjon er en del av merkevaren SumUp eller på noen som helst måte godkjent av oss. Vi kan når som helst kreve at du avslutter en bestemt bruk av vår immaterielle eiendom.

6. Mangel på bånd

Ved å godta disse Vervingsvilkårene, anerkjenner du at forhandlervervingsprogrammet ikke kan ansees, på noen som helst måte, som et kommersielt partnerskap, en joint venture, ansettelse, agenturavtale eller noen lignende relasjon.

7. Adskilt ugyldighet

Dersom det besluttes av en domstol med skikket jurisdiksjon at noen del av disse Vervingsvilkårene er ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare, så skal en slik del utskilles fra resten av Vervingsvilkårene. Resten av Vilkårene vil fortsette å være gyldige og håndhevbare i den fulle utstrekning som loven tillater.