Spauda

Peržiūrėkite mūsų naujausius pranešimus ir sužinokite, kas apie „SumUp“ rašoma vietinėje ir tarptautinėje žiniasklaidoje.

SumUp Story

El. pašto adresas žiniasklaidos atstovams:

[email protected]

Announcements

SumUp įsigyja Paysolut

2021-02-01

Rinkinys žiniasklaidai

Mūsų logotipų rinkinys apima visus viešai prieinamus logotipus, kuriuos galima naudoti skaitmeniniu formatu arba atspausdinti. Žiniasklaidai skirta medžiaga apima programėlių bei įrenginių informaciją ir nuotraukas, kurios tinka naudoti spaudoje.