Privatumo politika

 • Atnaujinta 2018 m. kovo 18 d., papildžius BDAR reikalavimais

 • Atnaujinta 2020 m. lapkričio 16 d., siekiant pakeisti „SumUp“ subjektą, veikiantį kaip duomenų valdytojas

 • Atnaujinta 2021 m. lapkričio 10 d., papildant informacija apie išsimokėtinai įsigyjamus produktus

 • Atnaujinta 2022 m. balandžio 14 d., papildant informacija apie dalijimąsi duomenimis

 • Nauja versija atnaujinta 2023 m. sausio 16 d.

Turinys

Kas yra duomenų valdytojas?

Kieno atžvilgiu esame duomenų valdytojas?

Kokią informaciją apie jus tvarkome, kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu tai darome?

Vaikų asmeninė informacija

Jūsų teisės ir privatumo pasirinkimai

Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Iš trečiųjų šalių surinkti asmens duomenys

Dalijimasis duomenimis su trečiosiomis šalimis

Informacijos perdavimas tarptautiniu mastu

Slapukai

Prisijungimas prie kitų svetainių

Saugojimas

Duomenų saugumas

Kontaktai

Atnaujinimai ir pranešimai

Kalba

Šioje Privatumo politikoje aprašoma, kaip „SumUp“ ir jos filialai (toliau kartu – „SumUp“, „mes“, „SumUp grupė“) renka, naudoja, atskleidžia, saugo ar kitaip tvarko jūsų informaciją, kai naudojatės mūsų „SumUp“ prekės ženklo produktais ir paslaugomis, įskaitant mūsų programinę įrangą, aparatinę įrangą, mobiliąsias programėles, naudojatės arba registruojatės mūsų mobiliosiose programėlėse (toliau – „Programėlė“) ir svetainėse (toliau – „Svetainė“), kai bendraujate su mūsų darbuotojais arba kitaip su mumis sąveikaujate (toliau kartu – „Paslaugos“). Ši Privatumo politika taip pat taikoma informacijai, kurią renkame, kai nesate užsiregistravę mūsų Paslaugoms gauti, bet per mūsų Paslaugas atliekate ir (arba) priimate mokėjimo operacijas. 

Ši Privatumo politika netaikoma paslaugoms, teikiamoms tiesiogiai galutiniams vartotojams ir fiziniams asmenims jų asmeninėms, bet ne verslo reikmėms („Asmeninės paslaugos“), įskaitant naudojimąsi mobiliąja programėle „SumUp Pay“ ir „SumUp“ Pardavėjų išduotomis dovanų kortelėmis (jei jų galima įsigyti jūsų šalyje). Perskaitykite mūsų konkrečiai Asmeninėms paslaugoms skirtą Privatumo politiką. 

Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką. Kilus bet kokiems su privatumu susijusiems klausimams, susisiekite su mumis el. pašto adresu [email protected].

Kas yra duomenų valdytojas?

„SumUp Group“ sudaro įvairios įmonės. Kai pirmą kartą kreipsitės į mus dėl naudojimosi „SumUp“ teikiama Paslauga arba pradėsite ja naudotis, mes jus informuosime, su kuria iš „SumUp“ įmonių bendradarbiausite. "SumUp" įmonė, teikianti jums atitinkamą produktą ar Paslaugą, bus atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su minėto produkto ar Paslaugos naudojimu. Ši „SumUp“ įmonė vadinama jūsų asmens duomenų „valdytoju“.

 Teikiant paslaugas Europoje, duomenų valdytojas paprastai yra viena iš šių mūsų įmonių:

 • „SumUp Payments Limited“, Finansinio elgesio tarnybos pagal 2011 m. Elektroninių pinigų reglamentą licencijuota ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta Anglijoje ir Velse, registracijos numeris 07836562, registruotos buveinės adresas 16-20 Shorts Gardens, London WC2H 9US, Jungtinė Karalystė. „SumUp Payments Limited“ įregistruota kaip duomenų valdytojas Informacijos komisaro biure registracijos numeriu ZA265663. 

 • „SumUp Limited“, Airijoje įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė, registracijos numeris 505893, registruotos buveinės adresas Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Airija D02 K580. „SumUp Limited“ yra licencijuota elektroninių pinigų įstaiga (licencijos Nr. C195030, išduota 2020 m. spalio 27 d.), reguliuojama Airijos centrinio banko. 

 • UAB „SumUp EU Payments“ Lietuvos banko licencijuota elektroninių pinigų įstaiga (licencijos Nr. 56, išduota 2019 m. rugpjūčio 27 d.), įmonės kodas 305074395, registruotas buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, 08130 Vilnius, Lietuva.

Ši Privatumo politika susijusi su asmens duomenų tvarkymu, kurio procese mes esame duomenų valdytojas, kitaip tariant, mes nustatome duomenų tvarkymo tikslus (kodėl renkami asmens duomenys) ir priemones (kokie asmens duomenys renkami, kiek laiko saugomi ir t. t.). Veikdami kaip duomenų tvarkytojas kito duomenų valdytojo ir (arba) mūsų Prekybininkų vardu, tam tikrą asmeninę informaciją renkame, naudojame ir atskleidžiame tik vadovaudamiesi duomenų valdytojo nurodymais, o jūsų asmeninę informaciją tvarkome laikydamiesi jo nurodymų ir Privatumo politikos. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodoms į trečiųjų šalių svetaines taikoma trečiųjų šalių, ne mūsų, privatumo politika ir naudojimo sąlygos.

Kieno atžvilgiu esame duomenų valdytojas?

Priklausomai nuo konteksto, „jūs“ reiškia:

 • Kai tiesiogiai naudojatės Galutinio naudotojo paslauga (pavyzdžiui, kai užsiregistruojate „SumUp Pay“ paslaugoms gauti arba naudojatės mūsų Paslaugomis kaip individualus asmuo) savo asmeniniais tikslais, vadiname jus „Galutiniu naudotoju“. Perskaitykite mūsų specialią Asmeninėms paslaugoms skirtą Privatumo politiką. 

 • Kai tiesiogiai naudojatės Mokėjimo paslauga (paprastai naudodamiesi „SumUp“ paslaugomis per savo susikurtą „SumUp“ paskyrą (profilį) verslo tikslais ir jei esate fizinis asmuo – vykdote individualią veiklą arba esate individualus asmuo, vadiname jus „Prekybininku“.

 • Kai veikiate esamo ar potencialaus Prekybininko vardu (pvz., esate tikrasis savininkas, akcininkas, vadovas, direktorius, sąskaitos turėtojo įgaliotasis atstovas ar kitas teisinis atstovas), vadiname jus „Prekybininko atstovu“.

 • Kai užmezgate dalykinius santykius arba kitaip sudarote verslo sandorius su Prekybininku (paprastai su „SumUp“ paskyrą (profilį) turinčiu prekybininku), bet ne tiesiogiai su „SumUp“, vadiname jus „Galutiniu klientu“ arba „Prekybininko klientu“

Teikdami tam tikras Paslaugas Galutiniams klientams, mes veikiame kaip Prekybininko paslaugų teikėjas ir kaip Prekybininko vardu duomenis tvarkantis asmens duomenų tvarkytojas – kai jūs esate Galutinis klientas mūsų Prekybininkų, tvarkančių jūsų duomenis savo tikslais ir savo teisiniais pagrindais (šiems Prekybininkams naudojantis mūsų Sąskaitų faktūrų išrašymo ir apskaitos paslaugomis, Internetine parduotuve, dovanų kortelėmis, mokėjimų prekybos vietoje sprendimu ir (arba) klientų duomenų baze, kaip mūsų siūlomos Paslaugos dalimi).

Mes esame duomenų valdytojas, tvarkantis asmens duomenis, kurie tvarkomi Galutiniam klientui pasirinkus sumokėti už mūsų Prekybininkų siūlomas paslaugas ir (arba) produktus, kurie naudojasi „SumUp“ paslaugomis savo fizinėse arba internetinėse parduotuvėse mokėjimams apdoroti. Tokius mokėjimus galima atlikti įvairiais būdais, įskaitant mokėjimą kortele arba išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar kitu suderinamu mobiliuoju įrenginiu, leidžiančiu Galutiniam klientui vykdyti bekontaktes mokėjimo operacijas išmaniuoju telefonu arba įrenginiu nuskaitant QR kodą, naudojant el. paštu, trumpąja žinute ar panašiomis komunikacijos priemonėmis gautą mokėjimo nuorodą, atlikti internetinį mokėjimą kortele Prekybininko internetinėje parduotuvėje, naudojantis trečiųjų mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis.

Mes taip pat esame duomenų valdytojas, kai Galutiniai klientai nori aktyvuoti Automatinių kvitų siuntimą už paslaugas ir (arba) produktus, kuriuos teikia bet kuris iš mūsų Prekybininkų, naudojančių „SumUp“, ir (arba) nori gauti lojalumo taškų iš mūsų Prekybininkų.

Ši privatumo politika apima tik tą duomenų tvarkymo veiklą, kurioje mes veikiame kaip Galutinio kliento duomenų valdytojas. 

 • Kai lankotės mūsų Svetainėje neprisijungę prie „SumUp“ paskyros (profilio) ar kitaip bendraujate su „SumUp“ (pvz., siunčiate „SumUp“ žinutę, teiraudamiesi daugiau informacijos, nes ketinate tapti mūsų siūlomų produktų naudotoju), vadiname jus „Lankytoju“.

 • Kai su mumis užmezgate sutartinius santykius (jei esate fizinis asmuo – vykdote individualią veiklą, esate individualus asmuo arba teisinis įmonės atstovas) ir teikiate mums konkrečią paslaugą ar produktą, vadiname jus „Tiekėju“.

 • Kai norite užmegzti verslo partnerystę su „SumUp“ (jei esate fizinis asmuo – vykdote individualią veiklą, esate individualus asmuo arba teisinis įmonės atstovas) ir bendradarbiauti su mumis rekomenduodami potencialius pardavėjus, taip pat reklamuodami mūsų Paslaugas bei prekės ženklą, vadiname jus „SumUp“ partneriu“. 

Jei prieš pradėdami tvarkyti jūsų duomenis pateikiame jums specialią Privatumo politiką, kuri skiriasi nuo šios, atidžiai ją perskaitykite. Gali būti, kad jūsų patogumui nusprendėme pateikti jums konkrečiai Paslaugai ar funkcijai skirtą privatumo politiką.

Kokią informaciją apie jus tvarkome, kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu tai darome?

Prekybininkai ir mūsų prekybininkų atstovai (jei taikoma)

Kokią informaciją apie jus tvarkome?

Kokiais tikslais?

Kokiu teisiniu pagrindu tai darome?

- Kontaktinė informacija - pvz., vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

- Registracijos ir identifikavimo informacija:: pvz., identifikacinis numeris, ID, slaptažodžiai arba lygiaverčiai duomenys; dalykinė informacija – adresas, telefono numeris, el. pašto ir ryšio priemonės komunikacijai adresas, pavadinimas, interneto svetainė, socialiniai tinklai; su įmone susijusi informacija – registracijos numeris, informacija apie mokesčių mokėtojo rezidavimo vietą ir mokesčių mokėtojo kodas, direktoriai, vadovai, savininkai, verslo pobūdis; duomenys apie paskyros pagrindinį kontaktinį asmenį ir atstovą – vardai, pavardės, telefono numeris, gimimo data ir (arba) vieta, pilietybė, adresas.

- Su paskyra susijusi informacija – Prekybininko identifikacinis numeris (naudojamas vidaus reikmėms), šalis, subjekto juridinis tipas, kada ir kaip užsiregistravote mūsų Paslaugoms, paskyros būsena, prisijungimo ir registracijos duomenys, informacija apie naudojamas Paslaugas ir (arba) kortelių skaitytuvą, „SumUp“ išduotos kortelės.

- Finansinė informacija: pvz., banko rekvizitai, kortelės informacija, operacijų apžvalga, operacijų istorija, kredito istorija (įskaitant kreditingumo patikrinimo rezultatus, kai taikoma), su mūsų išrašytomis sąskaitomis faktūromis susijusi informacija.

- Su klientų pažinimu susijusi informacija – be registracijos ir paskyros informacijos, įmonės egzistavimą ir (arba) adresą patvirtinantis įrodymas bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos, informacija, susijusi su kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu procesais ir patikrinimais, įskaitant trečiųjų šalių, jūsų atvaizdas nuotraukos ar vaizdo įrašo pavidalu (kai to reikia siekiant patvirtinti jūsų tapatybę klientų pažinimo tikslais).

- Informacija, surinkta iš kitų šaltinių, trečiųjų šalių agentūrų, įskaitant, bet neapsiribojant, finansų ar kredito įstaigas, oficialius registrus ir duomenų bazes, taip pat sukčiavimo prevencijos agentūras ir partnerius, padedančius mums teikti Paslaugas; ši informacija apima finansinę istoriją ir modelius, teismų sprendimus, akcinį kapitalą, PVM mokėtojo kodą, įmonės registracijos numerį, registracijos datą ir direktorių valdybą, el. pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį. Jei į „SumUp“ kreipsitės dėl produkto įsigijimo išsimokėtinai, mes pasitelksime akredituotas kreditines ataskaitas teikiančias institucijas, kad atliktume jūsų kreditingumo patikrinimą ir nustatytume jūsų tinkamumą įsigyti kredito produktą, dėl kurio kreipėtės. Jei su mumis sudarysite sutartį, galime ir toliau su akredituotomis kreditinių ataskaitų teikimo institucijomis dalytis informacija, pavyzdžiui, apie jūsų mokėjimus, įsipareigojimų nevykdymą ir kitus duomenis, galinčius turėti įtakos jūsų kredito reitingui. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Dalijimasis duomenimis su trečiosiomis šalimis“.

- Elgesio ir stebėjimo duomenys: pvz., buvimo vietos duomenys, elgesio modeliai, prisijungimo duomenys, naršyklės tipas ir versija, mobiliojo tinklo informacija, asmeniniai pomėgiai, IP numeris, slapukų identifikatoriai, unikalūs įrenginių, kuriais naudodamiesi prisijungiate prie Paslaugų ir mūsų Svetainių, identifikatoriai.

- Pranešimų duomenys ir bet kokie kiti duomenys, kuriuos mums pateikiate – informacija, kurią savanoriškai pateikiate susisiekę su mumis ir su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, telefono skambučių įrašai, el. laiškai ar per socialinius tinklus atsiųsti pranešimai, įskaitant jūsų užklausas mums, atsakymus apklausose; informacija apie dalyvavimą konkursuose, akcijose, renginiuose ar kitose potencialaus Prekybininko rinkodaros kampanijose, pasiūlymai dėl paslaugų ar produktų tobulinimo; rekomendacijos; arba bet kokie jūsų veiksmai, susiję su naudojimusi Paslaugomis.

1. Mūsų Paslaugų ir produktų teikimo bei dalykinių santykių su jumis administravimo tikslais. 1. Kad galėtume planuoti, vykdyti ir valdyti (sutartinius) santykius; vykdyti operacijas ir užsakymus, apdoroti mokėjimus, vykdyti apskaitą, auditą, išrašyti sąskaitas faktūras ir išieškoti skolas, organizuoti siuntimus ir pristatymus, teikti klientų aptarnavimo Paslaugas.

2. Jūsų tapatybės patvirtinimo ir jūsų asmeninių bei kontaktinių duomenų patikrinimo tikslais.

3. Ginčų sprendimo tikslais, užtikrinant mūsų sutartinių susitarimų vykdymą ir nustatant, įgyvendinant ar ginant teises teisinių reikalavimų ar skolų išieškojimo procedūrose.

4. Mokėjimų, grąžinimų ir sugrąžinimų apdorojimo tikslais, jei šios operacijos buvo įvykdytos. 

5. Mokėjimų apdorojimo užtikrinimo tikslais. Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume apdoroti ir saugiai įvykdyti mokėjimo operaciją, taip pat rizikos valdymo ir sukčiavimo bei kitų nusikalstamų veikų prevencijos tikslais. 

6. Kvitų pateikimo Klientams tikslais.

7. Klientų analizės, „SumUp“ paslaugų administravimo, taip pat vidaus veiklos, įskaitant trikčių šalinimo, duomenų analizės, testavimo, tyrimų ir statistikos tikslais.

8. Siekiant užtikrinti, kad turinys būtų pateikiamas tiek jums, tiek jūsų įrenginiui efektyviausiu būdu.

9. Mūsų Paslaugų tobulinimo ir bendrais verslo vystymo tikslais, siekiant gerinti kredito rizikos modelius, taikomus sukčiavimo prevencijai, kurti naujus produktus ir funkcijas, ieškoti naujų verslo galimybių.

10. Rizikos analizės, sukčiavimo prevencijos ir rizikos valdymo tikslais, siekiant apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo mūsų Paslaugomis. 

11. Mūsų produktų, Paslaugų ir svetainių saugumo palaikymo ir apsaugos tikslais, siekiant laiku pastebėti ir išvengti grėsmių saugumui, sukčiavimo ar kitos nusikalstamos ar kenkėjiškos veiklos.

12. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, pinigų plovimo prevencijos, buhalterinės apskaitos įstatymų ir norminių kapitalo pakankamumo reikalavimų bei taisyklių, nustatytų mūsų paskirtųjų bankų ir atitinkamų mokėjimo kortelių tinklų; atitikties tikrinimo įpareigojimų (jei taikoma), ataskaitų teikimo mokesčių institucijoms, policijai bei kitoms teisėsaugos ir priežiūros institucijoms. 

13. Siekiant laikytis vidaus procedūrų ir sektoriaus standartų.

14. Informavimo apie „SumUp“ produktus, Paslaugas ir projektus tikslais, siekiant atsakyti į užklausas ar prašymus.

15. Apklausų, rinkodaros kampanijų, rinkos analizės, konkursų ar kitos reklaminės veiklos, arba renginių administravimo ir įgyvendinimo tikslais.

16. Reklamos, analizės ir suasmeninimo tikslais. Informaciją apie jus, gautą iš slapukų ir panašių technologijų, naudojame siekdami įvertinti jūsų aktyvumą domintis Svetainių turiniu, pagerinti aktualumą ir naršymą, suasmeninti jūsų patirtį ir pritaikyti jums „SumUp“ ir mūsų Paslaugų turinį. Gavę jūsų sutikimą arba kai leidžiama įstatymais, mes naudojamės ir dalijamės Lankytojo asmens duomenimis su kitais, kad galėtume jums reklamuoti ir pardavinėti savo produktus ir Paslaugas, taip pat ir skleisdami pagal jūsų pomėgius pritaikytą reklamą, kai leidžiama galiojančiais įstatymais ir kai patenkinami visi reikalavimai sutikimui gauti. Perskaitykite mūsų Slapukų politiką.

17. Siekiant patvirtinti jūsų įmonės adresą ir padaryti jūsų įmonę matomą mūsų Galutiniams naudotojams ir „SumUp Pay“ naudojantiems Galutiniams klientams.

18. Siekiant jūsų ir „SumUp“ vardu vykdyti rinkodaros veiklą, susijusią su lojalumo produktais ir Paslaugomis. 

Jei nenurodyta kitaip, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

- atitiktis taikytiniems įstatymams (1, 2, 3, 4, 5, 12 tikslas);

- duomenų tvarkymas būtinas sutarčiai vykdyti (1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 18 tikslas);

- sutikimas (kai teisiškai privalome gauti jūsų sutikimą rinkodarai tarp įmonių vykdyti) (14, 15, 16, 18 tikslas); 

- mūsų teisėtų interesų patenkinimas (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tikslas).

Mūsų teisėti interesai yra (jei nenurodyta kitaip):

- Efektyvus mūsų paslaugų teikimas (2, 7, 8, 13, 14, 17 tikslas).

- Apsauga nuo sukčiavimo, siekiant plėtoti ir tobulinti kovos su finansiniais nusikaltimais priemones ir vykdyti teisinius įsipareigojimus (2, 4, 5, 9, 10, 11 tikslas).

- Naujų produktų bei Paslaugų, kurios gali jus sudominti, reklamavimas ir teikimas (14, 15, 16, 18 tikslas).

- Mūsų produktų ir Paslaugų tobulinimas (7, 9, 17, 18 tikslas).

- Mūsų Paslaugų palaikymas ir kokybės užtikrinimas (7, 11 tikslas).

- Mūsų teisių ir verslo interesų gynimas (3, 4 tikslas).

- Reikiamos pagalbos jums teikimas (14 tikslas).

Atkreipiame dėmesį, kad jei pildydami „SumUp“ paskyros (profilio) registracijos duomenis, mums nepateiksite būtinos informacijos, įskaitant jūsų identifikavimo duomenis arba kitus duomenis, kurių prašome kaip dalies su klientų pažinimu susijusios informacijos, gali būti, kad savo Paslaugų jums teikti negalėsime.

Apie reikiamus pateikti duomenis būsite nedelsiant informuoti viso registracijos paskyroje (profilyje) proceso metu arba verslo santykių su mumis laikotarpiu (kai taikytina).

Atkreipiame dėmesį, kad šių duomenų mums reikia tam, kad galėtume su jumis užmegzti naujus arba tęsti esamus sutartinius santykius ir laikytis savo teisinių įsipareigojimų.

Galutinis klientas

Kokią informaciją apie jus tvarkome?

Kokiais tikslais?

Kokiu teisiniu pagrindu tai darome?

- Kontaktinė informacija: pvz., jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, adresas ir el. pašto adresas, jei gaunate kvitus iš mūsų Pardavėjų arba renkate lojalumo taškus. 

- Informacija apie operacijas: jei esate Galutinis klientas, jums atliekant mokėjimus, gaunant grąžintinas sumas arba kitaip sudarant sandorius su Prekybininku kuris naudojasi mūsų Paslaugomis mokėjimams apdoroti, mes gauname duomenis apie šias operacijas. Mes tvarkome su mokėjimo būdu susijusius duomenis, kredito ir debeto kortelių informaciją, pavyzdžiui, kortelės numerį, galiojimo datą ir CVV kodą, kortelės turėtojo vardą ir pavardę, duomenis apie operacijas ir operacijų istoriją, informaciją apie įsigytus produktus ir (arba) paslaugas, surinktus lojalumo taškus.

- Su teisiniais reikalavimais susijusi informacija: pvz., apie deramą klientų tikrinimą ir kovos su pinigų plovimu reikalavimus, buhalterinę apskaitą.

- Elgesio ir stebėjimo duomenys: pvz., buvimo vietos duomenys, elgesio modeliai, prisijungimo duomenys, naršyklės tipas ir versija, mobiliojo tinklo informacija, asmeniniai pomėgiai, IP numeris, slapukų identifikatoriai, unikalūs įrenginių, kuriais naudodamiesi prisijungiate prie Paslaugų ir mūsų Svetainių, identifikatoriai.

- Pranešimų duomenys ir bet kokie kiti duomenys, kuriuos mums pateikiate – informacija, kurią savanoriškai pateikiate susisiekę su mumis ir mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, telefono skambučių įrašai, el. laiškai ar per socialinius tinklus atsiųsti pranešimai, įskaitant jūsų užklausas mums, atsakymus apklausose.

 

1. Mokėjimų apdorojimo tikslais. Jūsų asmens duomenis tvarkome, kai pasirenkate sumokėti už paslaugas ir (arba) produktus, kuriuos teikia bet kuris iš mūsų Prekybininkų, naudojančių „SumUp“ savo fizinėje arba internetinėje parduotuvėje. Tokius mokėjimus galima atlikti įvairiais būdais, įskaitant mokėjimą kortele arba išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar kitu suderinamu mobiliuoju įrenginiu, leidžiančiu Galutiniam klientui vykdyti bekontaktes mokėjimo operacijas išmaniuoju telefonu arba įrenginiu nuskaitant QR kodą, naudojant el. paštu, trumpąja žinute ar panašiomis komunikacijos priemonėmis gautą mokėjimo nuorodą, atlikti internetinį mokėjimą kortele Prekybininko internetinėje parduotuvėje, naudojantis trečiųjų mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis.

2. Mokėjimų apdorojimo užtikrinimo tikslais. Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume apdoroti ir saugiai įvykdyti mokėjimo operaciją, taip pat rizikos valdymo ir sukčiavimo bei kitų nusikalstamų veikų prevencijos tikslais. 

3. Kvitų išdavimo tikslais. Galite pasirinkti, kad sumokėjus už bet kurio mūsų Prekybininko teikiamas Paslaugas ir (arba) produktus, jums el. paštu arba mobiliuoju telefonu būtų išsiųstas kvitas. Jei pirkdami iš kurio nors vieno mūsų Prekybininko aktyvuosite Automatinių kvitų siuntimą, mes įsiminsime jūsų duomenis ir kitą kartą, kai ką nors įsigysite iš mūsų Prekybininko, jums bus išsiųstas kvitas. Šis nustatymas galios nepriklausomai nuo to, ar anksčiau ką nors pirkote iš šio Prekybininko, ar ne. Jūsų el. pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį naudosime tik kvitams siųsti. Jūsų kontaktinių duomenų nenaudosime jokiais kitais tikslais ir su niekuo jais nesidalysime, prieš tai negavę jūsų rašytinio sutikimo arba neinformavę jūsų apie ketinimą tvarkyti duomenis kitais tikslais arba tikslu nei tas, kuriuo asmens duomenys buvo gauti, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Atkreipiame dėmesį, kad galime jums pasiūlyti paprastą būdą atsisakyti gauti kvitus, kai ką nors įsigyjate iš Prekybininko. Norėdami atsisakyti tolesnio kvitų gavimo, tiesiog atidarykite gautame kvite esančią nuorodą.

4. Informavimo apie „SumUp“ produktus, Paslaugas ir projektus tikslais, siekiant atsakyti į užklausas ar prašymus.

5. Lojalumo tikslais. Jei nusprendėte dalyvauti mūsų Prekybininkų lojalumo programoje ir mes ją palaikome teikdami Paslaugas, galime tvarkyti informaciją apie jūsų surinktus lojalumo taškus ir tinkamumą dalyvauti naujose akcijose.

Jei nenurodyta kitaip, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

- atitiktis taikytiniems įstatymams (1, 2 tikslas).

- duomenų tvarkymas būtinas su Prekybininku sudarytai sutarčiai vykdyti (1, 3, 5 tikslas).

- sutikimas (kai teisiškai privalome gauti jūsų sutikimą) (3, 4, 5 tikslas).

- mūsų teisėto intereso įgyvendinimas (1, 2, 4 tikslas).

Mūsų teisėti interesai yra (jei nenurodyta kitaip):

- Paslaugų mūsų Prekybininkams teikimas (1 tikslas).

- Apsauga nuo sukčiavimo, siekiant plėtoti ir tobulinti kovos su finansiniais nusikaltimais priemones ir vykdyti teisinius įsipareigojimus (2 tikslas).

- Reikiamos pagalbos jums teikimas (4 tikslas).

Partneriai ir tiekėjai

Kokią informaciją apie jus tvarkome?

Kokiais tikslais?

Kokiu teisiniu pagrindu tai darome?

- Kontaktinė informacija, tokia kaip vardas ir pavardė, įmonės adresas, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, įmonės tipas, reklaminiai kanalai.

- Mokėjimo duomenys ir sąskaitų duomenys, pavyzdžiui, duomenys, reikalingi mokėjimams apdoroti ir sukčiavimo prevencijai.

- Kita informacija, kurią būtina apdoroti vykdant projektą ar esant sutartiniuose santykiuose su „SumUp“, arba jūsų savanoriškai patiekta informacija, pavyzdžiui, pateikti užsakymai, komunikacija, srauto informacija (jei taikoma), potencialūs klientai, nukreipti pardavėjai, užsakymai ar konversijos, pajamos, atlikti mokėjimai, užklausos ir projekto etapai.

- Iš kitų šaltinių surinkta informacija, iš integruotųjų duomenų bazių; ir

- Prireikus, atitikties patikros: informacija apie svarbius ir reikšmingus teisminius ginčus ar kitas teisines procedūras. 

1. Informavimo apie „SumUp“ produktus, Paslaugas ir projektus tikslais, siekiant atsakyti į užklausas ar prašymus.

2. Kad galėtume planuoti, vykdyti ir valdyti (sutartinius) santykius; vykdyti operacijas ir užsakymus, apdoroti mokėjimus, vykdyti apskaitą, auditą, išrašyti sąskaitas faktūras ir išieškoti skolas, organizuoti siuntimus ir pristatymus, teikti klientų aptarnavimo Paslaugas.

3. Apklausų, rinkodaros kampanijų, rinkos analizės, konkursų ar kitos reklaminės veiklos, arba renginių administravimo ir įgyvendinimo tikslais.

4. Mūsų verslo projektų analizavimo ir tobulinimo tikslais.

5. Mūsų produktų, Paslaugų ir svetainių saugumo palaikymo ir apsaugos tikslais, siekiant laiku pastebėti ir išvengti grėsmių saugumui, sukčiavimo ar kitos nusikalstamos ar kenkėjiškos veiklos.

6. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų (pvz., buhalterinės apskaitos įsipareigojimų), atitikties patikros įsipareigojimų (jei taikoma) ir „SumUp“ politikos ar sektoriaus standartų.

7. Ginčų sprendimo tikslais, užtikrinant mūsų sutartinių susitarimų vykdymą ir nustatant, įgyvendinant ar ginant teises teisinių reikalavimų ar skolų išieškojimo procedūrose.

Jei nenurodyta kitaip, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

- duomenų tvarkymas būtinas sutarčiai vykdyti (1, 2, 7 tikslas).

- atitiktis mūsų teisiniams įsipareigojimams (2, 5, 6 tikslas).

- mūsų teisėtas interesas (1, 2, 3, 4, 5, 7 tikslas).

- jei partneris aiškiai nurodė konkrečiai veiklai – sutikimas. 

Mūsų teisėti interesai yra (jei nenurodyta kitaip):

- Reikiamos pagalbos jums teikimas (1, 2 tikslas).

- Mūsų teisių ir verslo interesų gynimas (7 tikslas).

- Naujų produktų bei Paslaugų, kurios gali jus sudominti, reklamavimas ir teikimas (1, 3 tikslas).

- Mūsų produktų ir paslaugų tobulinimas (4 tikslas).

- Apsauga nuo sukčiavimo, siekiant plėtoti ir tobulinti kovos su finansiniais nusikaltimais priemones ir vykdyti teisinius įsipareigojimus (5 tikslas).

Lankytojai

Kokią informaciją apie jus tvarkome?

Kokiais tikslais?

Kokiu teisiniu pagrindu tai darome?

- Kontaktinė informacija ir formos: jums nusprendus užpildyti formą Svetainėje arba trečiųjų šalių interneto svetainėse, kuriose skelbiama mūsų reklama, paprastai renkame formoje pateiktą informaciją – vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą arba lygiavertę informaciją.

- Elgesio ir stebėjimo duomenys: pvz., buvimo vietos duomenys, elgesio modeliai, asmeniniai pomėgiai, IP numeris, slapukų identifikatoriai, unikalūs įrenginių, kuriais naudodamiesi prisijungiate prie Paslaugų ir mūsų Svetainių, identifikatoriai. Daugiau informacijos rasite perskaitę mūsų Slapukų politiką.

1. Informavimo apie „SumUp“ produktus, Paslaugas ir projektus tikslais, siekiant atsakyti į užklausas ar prašymus.

2. Mūsų Paslaugų ir (arba) produktų reklamavimo ir teikimo tikslais.

3. Jūsų tapatybės patvirtinimo ir jūsų asmeninių bei kontaktinių duomenų patikrinimo tikslais.

4. Reklamos, analizės ir suasmeninimo tikslais. Informaciją apie jus, gautą iš slapukų ir panašių technologijų, naudojame siekdami įvertinti jūsų aktyvumą domintis Svetainių turiniu, pagerinti aktualumą ir naršymą, suasmeninti jūsų patirtį ir pritaikyti jums „SumUp“ ir mūsų Paslaugų turinį. Gavę jūsų sutikimą arba kai leidžiama įstatymais, mes naudojamės ir dalijamės Lankytojo asmens duomenimis su kitais, kad galėtume jums reklamuoti ir pardavinėti savo produktus ir Paslaugas, taip pat ir skleisdami pagal jūsų pomėgius pritaikytą reklamą, kai leidžiama galiojančiais įstatymais ir kai patenkinami visi reikalavimai sutikimui gauti. Perskaitykite mūsų Slapukų politiką.

Jei nenurodyta kitaip, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

- atitiktis taikytiniems įstatymams ir mūsų teisėto intereso įgyvendinimas (3 tikslas).

- teisėtas interesas ir sutikimas (1, 2, 4 tikslas).

Mūsų teisėti interesai yra (jei nenurodyta kitaip):

- Naujų produktų bei Paslaugų, kurios gali jus sudominti, reklamavimas ir teikimas (1, 2, 4 tikslas).

- Apsauga nuo sukčiavimo, siekiant plėtoti ir tobulinti kovos su finansiniais nusikaltimais priemones ir vykdyti teisinius įsipareigojimus (3 tikslas).

Vaikų asmeninė informacija

Mūsų Paslaugos nėra skirtos jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jei sužinosime, kad bet kurią mūsų surinktą informaciją pateikė jaunesnis nei 18 metų asmuo, nedelsdami ją pašalinsime.

Jūsų teisės ir privatumo pasirinkimai

a. Pasirinkimai, susiję su pranešimais ir rinkodara

Jei iš mūsų gaunate reklaminę informaciją, bet kuriuo metu galite pareikšti nesutikimą ją gauti. Paprasčiausias būdas tą padaryti – atsisakyti reklamos vadovaujantis gautoje rinkodaros medžiagoje pateiktais nurodymais. Reklamos taip pat galite atsisakyti pakeisdami pranešimų nustatymus savo „SumUp“ paskyroje (profilyje) arba susisiekdami su mumis el. pašto adresu [email protected] ir aiškiai nurodydami, kad nebenorite iš mūsų gauti rinkodaros pranešimų.

Atkreipiame dėmesį, kad galime ir toliau jums siųsti pranešimus, reikalingus arba būtinus teikiant mūsų Paslaugas, įskaitant pranešimus, kuriuose pateikiama svarbi informacija, ir kitus jūsų prašymu siunčiamus pranešimus. Tokių pranešimų atsisakyti negalite.

b. Su duomenų apsauga susijusios jūsų teisės

„SumUp“ džiaugiasi galėdama padėti jums pasinaudoti jūsų teisėmis vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymu. Jūs turite teisę:

 • Žinoti – turite teisę būti informuoti apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis. Apie tai jus informuojame šioje Privatumo politikoje. Tačiau visada galite susisiekti su mumis, jei jums kils papildomų klausimų.

 • Susipažinti su jūsų asmenine informacija, kurią tvarkome.

 • Ištaisyti – galite paprašyti „SumUp“ atnaujinti, papildyti arba ištaisyti bet kurią netikslią asmeninę informaciją. Ši teisė galioja visada.

 • Ištrinti – tam tikromis aplinkybėmis turite teisę paprašyti ištrinti jūsų asmens duomenis, jei šie duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, ir mes neturime teisinio pagrindo juos tvarkyti. Tik atkreipiame dėmesį, kad su jūsų prašymu galime nesutikti. Kaip reguliuojamas mokėjimo paslaugų teikėjas, privalome saugoti tam tikrus klientų asmens duomenis net ir tada, kai prašote juos ištrinti. Gali būti, kad negalėsime ištrinti visos jūsų asmens duomenų bylos, nes pirmenybę turime teikti norminiams įsipareigojimams. Kai negalėsime ištrinti jūsų asmens duomenų, visada jus apie tai informuosime.

 • Perkelti. Ši teisė taikoma tik jūsų pateiktai informacijai. Jūs turite teisę prašyti, kad jūsų suteiktą informaciją perkeltume iš vienos organizacijos į kitą arba perduotume ją jums. Ši teisė taikoma tik tuo atveju, jei informaciją tvarkome jūsų sutikimu arba pagal sutartį, arba aptardami sutarties sudarymą, o duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

 • Apriboti jūsų informacijos tvarkymą tam tikromis sąlygomis.

 • Prieštarauti jūsų asmeninės informacijos tvarkymui (jei ją naudojame savo teisėtų interesų pagrindu). Jei mūsų teisinis pagrindas naudoti jūsų asmens duomenis yra „teisėti interesai“, o jūs nesutinkate, kad juos naudotume, turite teisę tam prieštarauti. Tačiau esant svarbesnei priežasčiai, dėl kurios turime tvarkyti jūsų asmens duomenis, jūsų prašymo nepatenkinsime.

 • Atšaukti savo sutikimą, kuriuo leidote „SumUp“ naudoti jūsų asmeninę informaciją (atkreipiame dėmesį, kad jums nusprendus atšaukti sutikimą, jūsų asmeninę informaciją toliau naudosime tol, kol pranešėte mums apie sutikimo atšaukimą). 

 • Paprašyti, kad mūsų apie jus priimtas automatizuotas sprendimas būtų peržiūrėtas rankiniu būdu. Jei apie jus priimame didelį poveikį jums turintį automatizuotą sprendimą, galite paprašyti, kad jį peržiūrėtume rankiniu būdu.

Savo teisėmis galite pasinaudoti išsiųsdami mums el. laišką adresu [email protected]

1Jei esate įgaliotas nustatyti „SumUp“ paskyrą arba duoti mums su paskyra susijusius nurodymus (pvz., esate Prekybininko atstovas arba Prekybininkas, vykdote individualią veiklą arba esate laisvai samdomas darbuotojas), galite atsiųsti mums el. laišką adresu [email protected] arba susisiekti su mumis per paskyrą, prisijungę prie savo „SumUp“ profilio (jei jį turite). 

Jei esate Prekybininko darbuotojas, už pagalbą teikiant prašymą yra atsakingas Prekybininkas.

Saugumo sumetimais negalime nagrinėti jūsų prašymo, jei nesame tikri dėl jūsų tapatybės, todėl galime paprašyti jūsų pateikti papildomų duomenų, kad galėtume patikrinti, ar šie yra proporcingi jūsų prašymui. Jei viena iš šių teisių jūsų vardu naudojasi trečioji šalis, mums gali prireikti paprašyti pateikti įrodymą, kad ši trečioji šalis yra tinkamai įgaliota veikti jūsų vardu. 

Jums pareiškus pageidavimą pasinaudoti kuria nors iš šių teisių, į jūsų prašymą atsakysime per vieną mėnesį. Už naudojimąsi savo teisėmis „SumUp“ paprastai jokių mokesčių nenuskaito. Tačiau pagal įstatymą mums leidžiama nuskaityti pagrįstą mokestį arba atsisakyti vykdyti jūsų prašymą, jei jis yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis.

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkome jūsų duomenis, turite teisę tokį tvarkymą apskųsti mums ir (arba) atitinkamai duomenų apsaugos institucijai. „SumUp“ visapusiškai bendradarbiaus nagrinėjant visus tokio pobūdžio skundus ir stengsis kuo išsamiau atsakyti į visas užklausas. Atitinkamą kiekvienos šalies duomenų apsaugos instituciją rasite Europos Komisijos interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Atkreipiame dėmesį, kad esame tiesiogiai atsakingi jums tik tais atvejais, kai esame jūsų asmeninės informacijos valdytojas. Kai veikiame kaip duomenų tvarkytojas, turėtumėte susisiekti su trečiąja šalimi, kuri yra jūsų asmens duomenų valdytojas.

Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Automatizuotas sprendimų priėmimas – tai procesas, kurio metu sprendimas priimamas automatizuotomis priemonėmis, be žmogaus įsikišimo. Profiliavimas – tai asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, elgseną, pomėgius ir įpročius, kuriais remiantis galima prognozuoti ar priimti sprendimus apie jį. Yra ir išimtinai automatizuotų sprendimų, kurie gali turėti teisinį ar panašų reikšmingą poveikį jums kaip asmeniui. Tam tikrais atvejais priimdami sprendimus galime naudotis automatizuotu sprendimų priėmimu, jei tai leidžia galiojantys įstatymai arba jei tai būtina sutarties sudarymui ar vykdymui.

Jūs visada galite paprašyti, kad sprendimai būtų priimami rankiniu būdu, pareikšti savo nuomonę apie asmens duomenų tvarkymą, įskaitant profiliavimą, vien automatizuotomis priemonėmis arba jį užginčyti, jei toks sprendimas sukeltų teisines pasekmes arba darytų jums panašų reikšmingai poveikį.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie automatizuotą sprendimų priėmimą, susisiekite su mumis el. pašto adresu [email protected].

Iš trečiųjų šalių surinkti asmens duomenys

Informaciją galime rinkti iš tarptautinių organizacijų sankcijų sąrašų, kredito reitingų agentūrų tvarkomų registrų ir kitų komercinės informacijos teikėjų, teikiančių informaciją apie, pvz., tikruosius savininkus ir politikoje dalyvaujančius asmenis.

Mes tvarkome asmens duomenis, gautus iš atrinktų trečiųjų šalių, pavyzdžiui, kredito biurų, sukčiavimo atvejus nustatančių agentūrų, kitų finansų įstaigų ir informacijos teikėjų, taip pat iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., gyventojų registrų ir mokesčių institucijų tvarkomų registrų, įmonių registravimo tarnybų, teisėsaugos institucijų ir t. t.). Tvarkydami mokėjimus renkame informaciją, pvz., iš bankų, mokėjimo paslaugų teikėjų ir kt.

Dalijimasis duomenimis su trečiosiomis šalimis

Jūsų duomenis tvarkysime ir jais dalysimės tik teikdami Paslaugas, vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais. Jūsų duomenimis galime dalytis su:

 • „SumUp Group“. Šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais asmenine informacija galime dalytis su „SumUp Group“ priklausančiomis įmonėmis. Šiais duomenimis galime dalytis tam, kad galėtume jums teikti visą paslaugų kompleksą, kuomet visos mūsų grupės įmonės turi galimybę pasiūlyti visus paslaugų komponentus. Šios kitos paslaugos apima klientų aptarnavimo, kovos su pinigų plovimu, atsiskaitymų, vidaus audito ir kitas paslaugas.

 • Trečiųjų šalių paslaugų teikėjais. Kad galėtume teikti Paslaugas, mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis, būtinus jūsų tapatybei nustatyti ir vykdyti užduotį ar susitarimą su įmonėmis, su kuriomis bendradarbiaujame teikdami Paslaugas. Šios paslaugos apima, įskaitant, bet neapsiribojant, saugius identifikavimo sprendimus, sukčiavimo prevencijos ir kredito biurus atitinkamoje šalyje, taip pat paslaugas tarp finansų sistemos šalių, pvz., bankų.

Sukčiavimo prevencijos tarnyba „Cifas“. Jei esate registruoti Jungtinėje Karalystėje, apie jus surinkta asmenine informacija dalysimės su sukčiavimo prevencijos tarnybomis, kurios ją naudos sukčiavimo ir pinigų plovimo prevencijai bei jūsų tapatybei patikrinti. Nustačius sukčiavimo atvejį, gali būti, kad jums bus atsisakyta suteikti tam tikras paslaugas, finansavimą ir darbo vietą. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudosime jūsų informaciją, apie šias sukčiavimo prevencijos tarnybas ir su duomenų apsauga susijusias savo teises rasite adresu https://www.cifas.org.uk/fpn.

 • Taikoma tik JK licencijuotai veiklai: jei užsiregistravote ir prisijungėte prie „SumUp“ paskyros (profilio) šioje šalyje, mes galime patikrinti jūsų kredito istoriją kreipdamiesi į akredituotas kreditines ataskaitas teikiančias institucijas – tai padės mums sukurti ir pasiūlyti pagal jūsų poreikius atrinktus kredito produktus, įskaitant išankstinį kredito produktų filtravimą. Šie patikrinimai neturės jokios įtakos jūsų kredito istorijai.

Pirmiau nurodytam tikslui kreipiamės į šias kreditines ataskaitas teikiančias institucijas:

„Equifax“ (Equifax.co.uk) – https://www.equifax.co.uk/crain/

„Experian“ (Experian.co.uk) – https://www.experian.co.uk/legal/crain/

 • Trečiosiomis šalimis – nepriklausomais duomenų valdytojais. Kai kurios trečiosios šalys, su kuriomis dalijamės asmens duomenimis, yra nepriklausomi duomenų valdytojai. Tai reiškia, kad ne mes nurodome, kaip turi būti tvarkomi mūsų pateikti duomenys. Šios trečiosios šalys gali būti, pavyzdžiui, valdžios institucijos, aptarnaujantieji partneriai ir kitos finansų įstaigos. Kai jūsų duomenimis dalijamės su nepriklausomais duomenų valdytojais, taikoma jų nustatyta asmens duomenų privatumo politika ir tvarkymo principai. Jūsų asmeninę informaciją galime atskleisti profesionaliems konsultantams, pavyzdžiui, teisininkams, bankininkams, auditoriams ir draudėjams, jei tai būtina jiems teikiant mums profesionalias paslaugas. 

 • Aptarnaujančiaisiais partneriais ir mokėjimų apdorojime dalyvaujančiomis šalimis. Jums arba jūsų įmonei teikdami mokėjimo paslaugas, kai kuriais jūsų arba jūsų klientų asmens duomenimis galime dalytis su mūsų trečiųjų šalių aptarnaujančiaisiais partneriais. Šiais duomenimis mums būtina dalytis, kad galėtume jums teikti jūsų pageidautas mokėjimo paslaugas. Informacija apie jus galime dalytis su finansų įstaigoms, duomenų tvarkytojais, mokėjimo kortelių asociacijoms ir kitais subjektais, dalyvaujančiais mokėjimų apdorojimo ir priėmimo procese.

 • Trečiosiomis šalimis, kurios yra duomenų tvarkytojai. Kai kurios trečiosios šalys, su kuriomis dalijamės asmens duomenimis, yra duomenų tvarkytojai. Duomenų tvarkytojas – tai šalis, kuri asmens duomenis tvarko mūsų nurodymu ir mūsų vardu. Bendradarbiaujame su atsirinktais tiekėjais, kurie, be kita ko, mūsų vardu tvarko asmens duomenis. Tokie tiekėjai yra, pavyzdžiui, IT vystymo, techninės priežiūros, interneto prieglobos ir techninės pagalbos paslaugų teikėjai, taip pat tiekėjai, kurių pagalba naudojamės rinkodaros srityje. Kai dalijamės jūsų asmens duomenimis su duomenų tvarkytojais, tai darome tik tais tikslais, kurie yra suderinami su tikslais, kuriais iš pradžių buvo rinkti asmens duomenys (pvz., sutarčiai vykdyti).  Mūsų sutartyse numatyta, kad šie paslaugų teikėjai jūsų informaciją naudoja tik mums teikiamų paslaugų tikslais, o ne savo ar kitų naudai. 

 • Partneriais. Mes galime dalytis minimalia asmenine informacija (pvz., jūsų įmonės pavadinimu) su potencialiais partneriais, teikiančiais papildomas ar susijusias paslaugas jūsų įmonei.

 • Trečiosioms šalims galime atskleisti apie jus surinktą informaciją, susijusią su bet kokiu įmonių susijungimu, įmonės akcijų ar turto pardavimu, finansavimu, įsigijimu, perleidimu ar visos mūsų verslo veiklos ar jos dalies nutraukimu.

 • Prekybininkais. Jei esate Galutinis klientas, priklausomai nuo mūsų Prekybininkų naudojamų Paslaugų, su Prekybininku galime dalytis minimaliais jūsų asmens duomenimis, kad galėtume teikti Paslaugas. Jūsų duomenimis galime dalytis su kitais mūsų Paslaugų naudotojais, su kuriais sąveikaujate patys naudodamiesi mūsų Paslaugomis, kad suteiktume jums galimybę atlikti arba priimti mokėjimą naudojantis mūsų Paslaugomis.

 • Valdžios institucijomis. Asmens duomenis taip pat atskleidžiame valdžios institucijoms, jei esame įstatymiškai įpareigoti tai daryti. Tokioms institucijoms priskiriamos atitinkamų šalių mokesčių institucijos, policijos tarnybos, teisėsaugos institucijos ir priežiūros institucijos. Iš mūsų taip pat gali būti reikalaujama, kad kompetentingoms institucijoms, pvz., pajamų administratoriams ar mokesčių institucijoms, pateiktume informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis, tai gali būti asmens duomenys, pavyzdžiui, jūsų vardas, pavardė, adresas ir informacija, susijusi su kortelių operacijomis, kurias jūsų vardu apdorojame jums naudojantis mūsų Paslaugomis.

 • Taip pat galime atskleisti apie jus surinktą informaciją, jei ją būtina atskleisti, kad (i) laikytumės taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų, teisinių procesų ar vyriausybinių reikalavimų; (ii) užtikrintume taikytinų sąlygų ar taisyklių vykdymą; (iii) apsaugotume mūsų Paslaugų saugumą ar vientisumą; (iv) apsaugotume mūsų teises; (v) ištirtume įtariamą ar faktinę neteisėtą veiklą; arba (vi) apsaugotume save, mūsų Paslaugų naudotojus ar visuomenę nuo galimos žalos, sukčiavimo ar galimai draudžiamos ar neteisėtos veiklos.

 • Su tais, su kuriais prašote mūsų pasidalyti jūsų asmens duomenimis. Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis galime pasidalyti ir jūsų nurodymu. Pavyzdžiui, galite įgalioti trečiąsias šalis (pvz., teisininką ar buhalterį) veikti jūsų vardu. Mums gali prireikti paprašyti jūsų pateikti įrodymą, kad ši trečioji šalis yra tinkamai įgaliota veikti jūsų vardu.

 • Mes taip pat galime dalytis su trečiosiomis šalimis apibendrinta informacija, kuri neidentifikuoja jūsų ar kitų asmenų.

Informacijos perdavimas tarptautiniu mastu

Vykdydami verslą Europoje įsteigtose įmonėse, savo asmens duomenis saugome Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE). Apie jus surinktą informaciją galime perduoti mūsų grupei priklausančioms įmonėms, mokėjimo operacijų procese dalyvaujančioms šalims ir mūsų vardu ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba ne Jungtinėje Karalystėje veikiančioms trečiosioms šalims, kad jos galėtų teikti mūsų Paslaugas. Gali būti, kad šiose šalyse tokio paties lygio apie jus surinktos informacijos apsauga nebus užtikrinama, nors mes ir toliau visada informaciją rinksime, saugosime ir naudosime vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais. „SumUp“ užtikrins, kad duomenimis būtų dalijamasi tik su tomis organizacijomis, kurios atitinka tinkamo lygio duomenų apsaugą vadovaujantis taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, ir kad su visomis tokiomis šalimis būtų sudaryti tinkami sutartiniai susitarimai.

Slapukai

Slapukus naudojame, kad galėtume analizuoti, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Perskaitykite mūsų Slapukų politiką ir sužinokite daugiau informacijos apie slapukus. Be to, tiesioginės rinkodaros tikslais jums siunčiamuose el. laiškuose naudojame pikselių žymas arba žiniatinklio švyturėlius. Šios pikselių žymos naudojamos stebėti, ar gavote mūsų el. laišką, ar jį atidarėte ir ar paspaudėte el. laiške esančias nuorodas. Naudodami pikselių žymas taip pat renkame informaciją, tokią kaip jūsų IP adresas, naršyklė, el. pašto kliento tipas ir kitus panašius duomenis. Šią informaciją naudojame savo el. paštu vykdomų reklaminių kampanijų rezultatams vertinti, taip pat analitikai.

Prisijungimas prie kitų svetainių

Jei mūsų Svetainėje rasite nuorodas į trečiųjų šalių svetaines, kurios nepriklauso „SumUp“, žinokite, kad šiose svetainėse taikomos atskiros trečiųjų šalių nustatytos privatumo politikos. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo politikas. Jei lankotės tokiose svetainėse arba naudojatės tokiomis paslaugomis, turėkite omenyje, kad ši Privatumo politika netaikoma kitų trečiųjų šalių atliekamam duomenų tvarkymui, todėl primygtinai rekomenduojame prieš pradedant naudotis šių trečiųjų šalių svetainėmis arba paslaugomis atidžiai perskaityti, kaip jos tvarko asmens duomenis.

Saugojimas

Asmens duomenų netvarkysime ilgesnį laikotarpį, nei yra būtina tokio tvarkymo tikslui pasiekti, kaip išdėstyta šioje Privatumo politikoje. Jūsų informaciją saugome tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje išdėstytiems tikslams pasiekti, įskaitant Paslaugų teikimą, teisinių įsipareigojimų laikymąsi, mūsų Sąlygų pažeidimų prevenciją, apsaugą nuo sukčiavimo veiklos, mūsų juridinių teisių, nuosavybės ir paslaugų naudotojų gynimą. Jūsų asmens duomenys bus nuasmeninti arba ištrinti, kai nebebus reikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti.

Tai reiškia, kad jūsų duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek tai būtina sutarčiai vykdyti ir kiek to reikalauja taikytini įstatymai. Jei jūsų duomenis saugome kitais nei sutarties vykdymo tikslais, pavyzdžiui, kovos su pinigų plovimu tikslais, laikydamiesi buhalterinės apskaitos ir norminių kapitalo pakankamumo reikalavimų, juos saugome tik tuo atveju, jei tai atitinkamam tikslui būtina ir (arba) reikalaujama pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.

Įsipareigojimai saugoti duomenis „SumUp Group“ įmonėse skirsis priklausomai nuo kiekvienoje šalyje taikytinų vietos įstatymų.

Mūsų taikomų duomenų saugojimo terminų pavyzdžiai:

 • Pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir sukčiavimo atvejų prevencijai, nustatymui ir tyrimui: duomenys saugomi mažiausiai penkerius (5) metus nuo dalykinių santykių nutraukimo dienos arba, jei paslaugas jums teikia Lietuvos grupės įmonės, aštuonerius (8) metus nuo mokėjimo operacijų ar dalykinių santykių su klientu nutraukimo arba paskutinės operacijos dienos.

 • Vadovaujantis buhalterijos, finansų ir apskaitos taisyklėmis: septynerius (7) metus nuo finansinių metų, kuriais paskutinį kartą buvo renkami duomenys, pabaigos arba, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais įstatymais, dešimt (10) metų nuo atitinkamų finansinių metų pabaigos arba paskutinio asmens duomenų rinkimo.

 • Duomenys apie sutarties vykdymą: iki dešimties (10) metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos, siekiant apsisaugoti nuo galimų pretenzijų.

Pirmiau išdėstyta yra tik aiškinamojo pobūdžio informacija, kurios saugojimo terminas gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje ji buvo surinkta, informacijos pobūdžio ir priežasčių, dėl kurių ji renkama ir tvarkoma, taip pat nuo to, ar egzistuoja kokių nors su šia informacija susijusių teisminių ginčų, pretenzijų, skundų ar reguliavimo klausimų.

Duomenų saugumas

Mes įsipareigoję užtikrinti apie jus surinktos informacijos saugumą. Asmens duomenis visada tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, įdiegėme atitinkamas techninio ir organizacinio pobūdžio apsaugines priemones siekdami užtikrinti, kad asmens duomenys nebūtų naudojami neteisėtiems tikslams arba atskleidžiami tokius duomenims neturintiems teisę gauti pašalliniams asmnenims, ir kitaip juos apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo. Mūsų įdiegtos techninės ir organizacinės priemonės yra skirtos užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų su mūsų duomenų tvarkymo veikla susijusį pavojų, ypač apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto jūsų asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų be leidimo, įskaitant prieigos į patalpas, prie įrenginių, sistemų ir duomenų kontrolę, atskleidimo, įvesties, užduočių, prieinamumo ir atskyrimo kontrolę. Kai esate prisijungę prie savo paskyros, visas interneto ryšys yra apsaugotas taikant ypatingai saugaus 256 bitų šifravimo Saugiųjų sujungimų lygmens protokolo (angl. „Secure Socket Layer“, SSL) technologiją.

Šis aukštas asmens duomenų apsaugos lygis veiksmingas gali būti tik tuo atveju, jei patys laikysitės tam tikros saugumo praktikos, taip pat niekada niekam nesuteiksite savo Paskyros arba prisijungimo duomenų. Jei manote, kad buvo atskleista tam tikra prisijungimo prie jūsų Paskyros informacija, galite bet kada pasikeisti slaptažodį mūsų Svetainėje arba mobiliojoje programėlėje, tačiau tokiais atvejais turite visada nedelsiant susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.

Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Todėl mes negalime užtikrinti jūsų mums perduodamos informacijos saugumo. Perduodami bet kurią informaciją, jūs prisiimate su tuo susijusią riziką. Gavę jūsų pateiktą informaciją, laikysimės griežtų procedūrų ir taikysime saugumo struktūras, kad užkirstume kelią neteisėtai prieigai prie jūsų duomenų.

„SumUp“ atsako už mūsų sistemose tvarkomų, perduodamų ir saugomų mokėjimo kortelių turėtojų asmens duomenų saugumą. Šiuo tikslu „SumUp“ yra sertifikuota kaip atitinkanti Mokėjimo kortelių duomenų apsaugos standartą (angl. PCI-DSS – Payment Card Industry Data Security Standard). „SumUp“ taiko geriausios sektoriaus patirties praktiką, kad apsaugotų šiuos neskelbtinus duomenis ir užtikrintų savo veiklos atitiktį minėtiems reikalavimams, todėl šiuo tikslu kasmet atlieka auditą, kad užtikrintų tolesnį aukštų standartų laikymąsi.

Kontaktai

Norėdami pateikti užklausą dėl jūsų asmens duomenų, susisiekite su mumis:

El. pašto adresu: [email protected]

Paštu:  

„SumUp Limited“, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Airija D02 K580

UAB „SumUp EU Payments“, Upės g. 23, LT-08128, Vilnius

„SumUp Payments Limited“, 16-20 Shorts Gardens, Londonas WC2H 9US, Jungtinė Karalystė

Atnaujinimai ir pranešimai

Kartkartėmis galime keisti šią Privatumo politiką savo Svetainėje paskelbdami atnaujintą jos versiją. Šios Privatumo politikos pradžioje esančiame įraše „Paskutinį kartą atnaujinta“ nurodyta data, kurią ši Privatumo politika buvo paskutinį kartą peržiūrėta.

Visi pakeitimai įsigalioja mums paskelbus peržiūrėtą Paslaugų teikimo Privatumo politiką. Patariame jums reguliariai peržiūrėti šį puslapį ir susipažinti su atnaujinta Privatumo politika, kad įsitikintumėte, jog jus tenkina nauji pakeitimai. Jei iš esmės pakeisime šią Privatumo politiką, apie tai jums pranešime el. paštu arba paskelbsime pranešimą, kai prisijungsite prie mūsų Svetainės arba atsidarysite mūsų mobiliąją programėlę ir (arba) Paskyrą (profilį).

Jei pagal taikytinus įstatymus reikalaujama, kad prieš atlikdami bet kokius jums taikomus šios Privatumo politikos pakeitimus apie tai jums praneštume konkrečiu būdu, mes šį reikalavimą įvykdysime.

Kalba

Šios Privatumo politikos tekstas aiškinamas remiantis jos versija anglų kalba. Bet koks šios Privatumo politikos vertimas arba jos versijos kitomis kalbomis pateikiamos tik patogumo sumetimais. Jei esama neatitikimų tarp šios Privatumo politikos versijos anglų kalba ir bet kurio vertimo ar versijos kita kalba, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.