SumUp hoolib

Anname SumUpis endast parima, et pakkuda oma kaupmeestele kõrgeimal tasemel teenuseid. Igal meie kaupmehel on õigus õiglasele, viisakale ning tõhusale teenindusele. Kui te pole meie teenustega mis tahes põhjusel rahul, on teil õigus tõhusale, korrektsele ja õiglasele kaebuste menetlemisele. Teie tagasiside on meile oluline ja saame aru korraliku kaebuste menetlemise protseduuri tähtsusest.

Märkus: Leedu Pank, kelle tegevusloa alusel oma teenuseid pakume, võib tegutseda kaebuste lahendamisel vahekohtunikuna. Oleme koostanud Leedu Panga suuniste järgi alltoodud protseduuri, mida tuleks kasutada siis, kui te pole meie pakutud lahendusega rahul.

Esimene valik

Kui te pole mis tahes põhjusel meie pakutud teenusega rahul või me pole teie ootusi täitnud, palume teil meiega ühendust võtta ning selgitada oma kaebuse sisu ja teatada oma nõudmised. Vaatame teie tagasiside läbi ja kaebuse korral anname endast parima, et leida lahendus võimalikult kiiresti. Teil on selleks aega 3 kuud alates vahejuhtumi toimumisest.

Kuidas kaebust esitada

Kirjutage klienditoele aadressile [email protected] oma profiiliga seotud aadressilt või helistage klienditelefonil, et esitada kaebus telefoni teel, ning SumUpi sisemine kaebuste menetlemise üksus viib teie kaebuse õigete inimesteni. Meiega kontakteerumisel esitage palun järgmised andmed:

  1. Kaebuse sisu ja põhjus

  2. Konkreetne nõue (s.o „Käesolevaga soovin, et ...”)

Finantsteenuste pakkujana oleme kohustatud vastama teile 15 tööpäeva jooksul.

Teine valik

Kui meilt saadud vastus teile ei sobi või teil ei õnnestu meilt vastust saada, on teil õigus võtta ühendust pädeva asutusega, kelle tegevusloa alusel me tegutseme – selleks on Leedu Pank. Avalduste esitamiseks on kolm kanalit.

  • Elektroonilise vaidluste lahendamise keskkonna E-Government Gateway kaudu

  • Täites tarbijavaidluste vormi ja saates selle e-posti aadressile [email protected].

  • Kirjutades vabas vormis avalduse ja saates selle tavapostiga järgmisele aadressile.

Aadress:

Legal and Licensing Department of the Bank of Lithuania, Totorių g. 4, 01121,  Vilnius

Lisateavet ja tarbijavaidluste vormi leiate siit: vaidlus finantsteenuste pakkujaga. Teil on aega esitada avaldus Leedu Pangale ühe aasta jooksul alates meiega kontakteerumisest. Soovi korral võite pöörduda ka kohtusse või esitada oma kaebuse Leedu Pangale kirjalikus või elektroonilises vormis.

Tähtis

Saate taotleda vaidluse lahendamist, kui:

  • olete füüsiline isik, kes kasutab teatud finantsteenuseid enda isiklike, perekonna või leibkonna vajaduste jaoks;

  • te usute, et SumUp on rikkunud teie, finantsteenuste kasutaja, õigusi või õigustatud huve, mille aluseks on lepinguline või muu suhe;

  • te olete esitanud kirjaliku nõude SumUpile pärast seda, kui olete saanud teada võimalikust teie õiguste või õigustatud huvide rikkumisest ning teatanud kaebuse ja oma nõude asjaolud, kuid teil ei olnud võimalik omavahel kaebusele lahendust leida.

Juriidilise isiku puhul järgige kaebuste esitamise protseduuri.

Kuidas iganes te ka ei otsusta oma avaldust esitada, peab see ise ja kõik selle lisad olema riigi ametlikus keeles (s.o leedu keeles) või inglise keeles. Kuid oluline on meeles pidada, et vaidluste lahendamise protsess toimub riigi ametlikus keeles (s.o leedu keeles).