Küpsised, veebimajakad ja sarnased tehnoloogiad

Seda poliitikat muudeti viimati 21. juunil 2021.

Kui külastate või kasutate meie veebisaite, teenuseid, rakendusi, tööriistu või sõnumeid, võime meie ja meie teenusepakkujad kasutada andmete salvestamiseks küpsiseid, veebimajakaid jt sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda teile paremat, kiiremat ja ohutumat kasutuskogemust ning sobivaimaid reklaame.

Selle lehe eesmärk on aidata teil aru saada, kuidas need tehnoloogiad toimivad ning kuidas kasutame neid oma veebisaitidel ning teenustes, rakendustes ja tööriistades. Järgnevalt on toodud kokkuvõte kõige olulisemast, mida selliste tehnoloogiate kasutamise kohta teadma peaksite.

Mis on küpsised, veebimajakad ja sarnased tehnoloogiad?

Nagu paljud teised saidid, kasutame ka meie neid tehnoloogiaid, mis on olemuselt väikesed andmefailid, mis salvestatakse teie arvutisse, tahvelarvutisse, mobiiltelefoni või muusse seadmesse (ühiselt edaspidi „seade”), mis võimaldavad meil koguda teatud andmeid iga kord, kui meie saite, teenuseid, rakendusi, sõnumeid ja tööriistu kasutate või külastate.

Meie kasutatavate küpsiste, veebimajakate jt sarnaste tehnoloogiate konkreetsed nimetused ja tüübid võivad aeg-ajalt muutuda. Selleks, et aidata teil paremini aru saada käesolevast poliitikast ja sellest, kuidas me selliseid tehnoloogiaid kasutame, oleme koostanud järgmise piiratud terminoloogia ja definitsioonide loetelu.

Küpsised – väikesed tekstifailid (koosnevad tavaliselt tähtedest ja numbritest), mis salvestatakse teie brauseri või seadme mälusse, kui külastate veebisaiti või vaatate sõnumit. Küpsised võimaldavad veebisaidil konkreetset seadet või brauserit ära tunda.

Olemas on mitut liiki küpsiseid.

Seansiküpsised aeguvad brauseriseansi lõpus ning võimaldavad meil jälgida teie tegevusi konkreetse brauseriseansi jooksul.

Püsiküpsiseid hoitakse teie seadmes ka brauseriseansside vahel ning need võimaldavad meil hoida meeles teie eelistusi või tegevusi erinevate veebisaitide üleselt.

Esimese isiku küpsised salvestab veebisait, mida külastate.

Kolmandate isikute küpsiseid salvestavad kolmandate isikute veebisaidid külastatavast veebisaidist eraldi.

Enamikul levinud brauseritest on tööriistad küpsiste keelamiseks või kustutamiseks. Peate seadma eelistused eraldi igas brauseris, mida kasutate ning erinevad brauserid pakuvad erinevaid funktsioone ja valikuid.

Veebimajakad – väikesed graafikafailid (tuntud ka veebilutikate või jälituspikslitena), mida võidakse kasutada meie veebisaitidel, teenustes, rakendustes, sõnumsidelahendustes ja tööriistades, mida kasutatakse tavaliselt koos küpsistega meie kasutajate ja kasutajakäitumise tuvastamiseks.

Muud sarnased tehnoloogiad – tehnoloogiad, mis salvestavad andmeid teie brauserisse või seadmesse, kasutades kohalikke jagatud objekte või kohalikku mälu (nt Flash-küpsised, HTML5 küpsised jt veebirakendustarkvara meetodid). Need tehnoloogiad saavad töötada kõigis teie brauserites ning teatud juhtudel ei pruugi teie brauser suuta neid täielikult hallata ning võivad nõuda haldust otse installitud rakendustes või seadmes. Me ei kasuta neid tehnoloogiaid selleks, et salvestada andmeid, mille abil teile sihitult reklaame näidata meie veebisaitidel või mujal.

Võime kasutada termineid „küpsised” ja „sarnased tehnoloogiad” oma poliitikates samas tähenduses, et viidata kõigile tehnoloogiatele, mida võime kasutada andmete salvestamiseks teie brauserisse või seadmesse või neile, mille abil kogume andmeid või mis aitavad teid eelkirjeldatud viisil tuvastada.

Sellest poliitikast

  1. Võime seda küpsisepoliitikat aeg-ajalt omal äranägemisel, osaliselt või täielikult, muuta. Selle dokumendi värskeim versioon on alati avaldatud meie veebisaidil ja hakkab kehtima muudatuse tegemise kuupäevast.

  2. Õiguslikult on siduv selle küpsisepoliitika ingliskeelne versioon. Selle küpsisepoliitika tõlge eesti keelde või muusse keelde on koostatud ainult mugavuse huvides. Juhul, kui selle küpsisepoliitika ingliskeelses versioonis ja mis tahes tõlkes on vasturääkivusi, kehtib ingliskeelne versioon. Selle poliitika ingliskeelse versiooni leiate siit.

Eelistuste muutmine

Kui soovite muuta enda küpsise-eelistusi (peale nende, mis puudutavad hädavajalikke/funktsionaalseid küpsiseid), klõpsake allpool nupul „Küpsiste haldamine”.

Küsimuste korral võtke ühendust aadressil [email protected].