Fakturerings- og bogføringsbetingelser – SumUp

Træder i kraft den 02/08/2021

Bemærk: Udskriv en kopi af dette dokument, og opbevar det, så du også har adgang til det senere.

Ved at bruge SumUps fakturerings- og bogføringstjenester som beskrevet nedenfor ("Fakturerings- og bogføringstjenester"), accepterer du at være bundet af SumUps generelle vilkår, disse fakturerings- og bogføringsbetingelser og alle andre vilkår og politikker, der gælder for specifikke tjenester, som du måtte bruge. Disse fakturerings- og bogføringsbetingelser er yderligere vilkår og er sammen med de generelle vilkår og betalingsbetingelser en del af den juridiske aftale mellem dig og SumUp Limited (“SumUp”, “vi”, “os”). Medmindre andet er defineret heri, har kapitaliserede vilkår samme betydning som i de generelle vilkår og betalingsbetingelser. 

1. Fakturerings- og bogføringstjenester

Vores fakturerings- og bogføringstjenester giver dig mulighed for at oprette, sende og administrere online fakturaer og til at udføre forskellige bogføringsfunktioner, herunder udgiftssporing og momsrapportering, som beskrevet på vores Websted. Du skal have en konto hos SumUp for at bruge fakturerings- og bogføringstjenester som beskrevet i afsnit 1 i de generelle vilkår.

Visse fakturerings- og bogføringstjenester leveres af SumUps datterselskab, Debitoor Ireland Limited, Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Irland (“Debitoor Ireland”) og kan omfatte brug af websteder, mobilapplikationer og anden software og tjenester tilbudt af Debitoor Ireland.

For forhandlere i visse lande kan fuld brug af fakturerings- og bogføringstjenester kræve yderligere tilladelser eller aftaler fra dig, i hvilket tilfælde du bliver bedt om at give en sådan autorisation eller aftale, når du aktiverer fakturerings- og bogføringstjenester på webstedet eller i appen. Sådanne yderligere tilladelser eller aftaler fra dig er indarbejdet i disse fakturerings- og bogføringsbetingelser.

Hvis dine kunder betaler en faktura ved hjælp af betalingstjenester, der tilbydes af SumUp, er din adgang til og brug af betalingstjenesterne underlagt betalingsbetingelser. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opsige fakturerings- og bogføringstjenester af en eller anden grund i overensstemmelse med vores generelle vilkår, betalingsbetingelser eller disse fakturerings- og bogføringsbetingelser.

2. Dit ansvar 

Hvis du bruger fakturerings- og bogføringstjenester til at sende fakturaer til dine kunder, er du (og ikke SumUp) ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af sådanne fakturaer. Du er eneansvarlig for ethvert ansvar i forbindelse med fakturaer, du udsteder, og eventuelle kundekrav eller klager vedrørende sådanne fakturaer. Derudover er du eneansvarlig for at opfylde dine respektive skatteforpligtelser.

Du skal overholde alle love og regler, der gælder for udstedelse af fakturaer, inklusive men ikke begrænset til dem, der er relateret til moms, forbrugerrettigheder og databeskyttelse. Især er det udelukkende dit ansvar og du garanterer, at alle kundeoplysninger, du får adgang til gennem fakturerings- og bogføringstjenester, indsamles, opbevares og behandles i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslove.

SumUp har intet ansvar for at overvåge dine forretningsaktiviteter i forbindelse med udstedelse af fakturaer eller brug af fakturerings- og bogføringstjenester eller med at rådgive eller på anden måde informere dig om eventuelle lovgivningsmæssige forhold.

3. Begrænsninger

Du skal overholde alle begrænsninger, der er pålagt i vores generelle vilkår og betalingsbetingelser i forhold til din brug af fakturerings- og bogføringstjenester. Du accepterer desuden ikke at bruge fakturerings- og bogføringstjenester til varer, tjenester eller forretningsaktiviteter, der er (a) ulovlige eller potentielt ulovlige (herunder forfalskning, tyveri eller bedrageri), eller (b) ikke er i overensstemmelse med alle gældende love eller regler (herunder uden begrænsning love om forbrugerbeskyttelse, love om produktsikkerhed, love om intellektuel ejendomsret og handelsregler og eksportkontrol).

SumUp kan efter eget skøn beslutte, om din brug af fakturerings- og bogføringstjenester overtræder nogen begrænsninger, der er pålagt i henhold til de generelle vilkår, betalingsbetingelser eller disse fakturerings- og bogføringsbetingelser. Vi bevarer retten til at suspendere eller opsige din konto og / eller adgang til fakturerings- og bogføringstjenester, hvis vi fastslår eller med rimelighed har mistanke om, at der er sket en overtrædelse.

4. Behandling af personoplysninger

For at give dig fakturerings- og bogføringstjenester behandler SumUp personlige oplysninger om kunder fra fakturerings- og bogføringstjenester som en processor på dine vegne. Denne Databeskyttelsesaftale (“DPA for fakturering og bogføring”) regulerer behandlingen af personoplysninger på basis af det formål og inden for gyldighedsperioden for levering af SumUps fakturerings- og bogføringstjenester eller tilknyttede tjenester under disse fakturerings- og bogføringsbetingelser. DPA for fakturering og bogføring udgør en integreret del af og er underlagt bestemmelserne i disse fakturerings- og bogføringsbetingelser. Vores Fortrolighedspolitik giver yderligere oplysninger om vores databehandling.

5. Vores ansvar 

I forbindelse med din brug af fakturerings- og bogføringstjenester accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for og ikke har noget ansvar for følgende: udstedelse, håndtering og administration af de fakturaer, der genereres ved brug af fakturerings- og bogføringstjenester i overensstemmelse med alle gældende love, regler og forskrifter og din privatlivspolitik; (b) nøjagtigheden og fuldstændigheden af dine fakturaer; (c) at sikre, at dine kunder betaler i overensstemmelse med fakturaer, du udsteder via fakturerings- og bogføringstjenester; (d) at eventuelle betalingsinstruktioner på fakturaer er forkerte; (e) at midler, der på grund af at du giver forkert information til os er blevet overført til en konto, der ikke tilhører dig; (f) at modtageren på en faktura ikke kan modtage elektroniske meddelelser, og (g) at yde kundesupport til dine kunder angående nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de fakturaer, du udsteder.

Ud over hvad der er angivet andetsteds i de generelle vilkår og disse fakturerings- og bogføringsbetingelser, har SumUp ingen forpligtelse til at forhindre og bærer intet ansvar for servicefejl, svindel eller tab i forbindelse med brugen af fakturerings- og bogføringstjenester. SumUp giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til fakturerings- og bogføringstjenester og fraskriver sig enhver garanti i videst muligt omfang. Du gør SumUp (og dets tilknyttede selskaber og datterselskaber, funktionærer, direktører, medarbejdere og agenter) fri fra ethvert krav i forbindelse med tvister med kunder relateret til brugen af fakturerings- og bogføringstjenester eller din manglende overholdelse af gældende lovgivningsmæssige krav.

6. Gebyrer

For brug af fakturerings- og bogføringstjenesterne accepterer du at betale Gebyrer og eventuelle gældende skatter, som angivet på vores websted og/eller i dine kontoindstillinger, eller som på anden måde er aftalt skriftligt, efterhånden som de forfalder i overensstemmelse med de generelle vilkår og betalingsbetingelser.

7. Annullering eller opsigelse

Du kan når som helst annullere din brug af fakturerings- og bogføringstjenester via dine kontoindstillinger. Ud over hvad der er angivet andetsteds i de generelle vilkår og disse fakturerings- og bogføringsbetingelser,  kan vi opsige disse fakturerings- og bogføringsbetingelser uden forudgående varsel til dig, hvis vi finder ud af, at: (a) din brug af fakturerings- og bogføringstjenesterne eller produkter og / eller tjenester, som du bruger fakturerings- og bogføringstjenester til, udgør en aktivitet, der er angivet som en Forretningsmodeller som ikke er understøttede på vores websted eller (b) hvis dine aktiviteter eller handlinger efter vores rimelige opfattelse er skadelige eller kan skade vores image eller omdømme eller image eller omdømme af et netværk eller indløsende partner. Vi er ikke ansvarlige for refundering af abonnementsgebyrer hvis du beslutter at stoppe med at bruge fakturerings- og bogføringstjenester inden udløbet af abonnementsperioden, eller hvis din konto eller adgang til fakturerings- og bogføringstjenester er suspenderet eller afsluttet på grund af en overtrædelse af de generelle vilkår, betalingsbetingelser eller disse fakturerings- og bogføringsbetingelser.