Købsvilkår

Gælder fra 31. januar 2024

Bemærk: Udskriv en kopi af dette dokument, og opbevar det, så du også har adgang til det senere.

Foruden de generelle vilkår og betingelser for SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland, D02 A9N9, gælder følgende produktrelaterede vilkår ("Købsvilkår"). 

1. Parter

Parterne i disse købsvilkår er SumUp Limited, Ireland ("SumUp"), som er et selskab med begrænset ansvar indregistreret i Irland med selskabsnummer 505893 og med sit registrerede kontor i Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland, D02 A9N9, og forhandleren ("Forhandler"), der ikke er en forbruger (tilsammen "Parterne").

2. Kontraktens genstand og fortrydelsesret

2.1. Disse købsvilkår gælder for forhandlerens køb af ethvert hardwareprodukt ("Hardware" eller "Varer"), som vist i vores onlinebutik, via en onlinebestilling på SumUp-webstedet pr. tilbud eller i SumUp-mobilappen.

2.2. Når du køber hardwaren, bekræfter du, at du er iværksætter, freelancer eller virksomhedsejer, og at du udelukkende vil bruge hardwaren til forretningsformål. Derfor er der ingen fortrydelsesret i henhold til loven om forbrugerbeskyttelse. 

3. Aftalens ikrafttræden

3.1. Præsentationen af hardwareprodukterne i vores onlineshop udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men blot en invitation til at afgive ordre. Når du klikker på knappen "Køb nu" i sidste trin af ordreprocessen, afgiver du et bindende tilbud på køb af de varer, der er vist i ordreoversigten og/eller for reservation af de tjenesteydelser, der er anført i ordreoversigten. Umiddelbart efter afgivelse af ordren vil du modtage en ordrebekræftelse, som dog endnu ikke udgør accept af dit kontrakttilbud. Vi indgår i en kontrakt med dig, så snart vi accepterer din ordre og/eller reservation via en separat e-mail eller forsendelse af varerne.

3.2. Du vil modtage de kontraktmæssige bestemmelser sammen med oplysningerne om de bestilte varer og/eller de bestilte tjenesteydelser inklusive disse købsvilkår via e-mail eller på dashboardet på din konto ved accept af kontrakttilbuddet eller sammen med meddelelsen herom. 

3.3 Du anerkender og accepterer, at varerne omfatter muligheden for at bruge betalings- og e-pengetjenester, der leveres af licenserede finansielle institutioner såsom os, der er underlagt strenge krav fra AML og andre regulatoriske krav. Derfor kan vi anmode om yderligere oplysninger fra dig før eller efter levering af hardwaren eller afvise at levere en pakke på grund af regulatoriske eller risiko- og sikkerhedsmæssige årsager, som vi vil give dig besked om inden for en rimelig tid efter, at du har bestilt varerne. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, der opstår som følge af vores afvisning af at levere de bestilte varer til dig på grund af vores overholdelse af lovgivningsmæssige eller risiko- og sikkerhedskrav. Vi kan ikke garantere og er ikke ansvarlige i tilfælde af, at vi ikke får tilladelse til at levere varerne eller tjenesteydelserne til visse lande, personer, enheder eller grupper af regulatoriske, risiko- eller sikkerhedsmæssige årsager.

4. Leveringsbetingelser

4.1. SumUp vil kun behandle og dele dine data efter behov for at kunne opfylde og levere denne ordre.

4.2. Vi leverer varerne i henhold til de indgåede aftaler. Leveringsdatoer og leveringsperioder er kun bindende, hvis de er bekræftet af os skriftligt. 

4.3. Hvis vi slet ikke leverer varerne eller ikke i henhold til kontrakten, skal du tillade en henstandsperiode på 4 uger. Ellers har du ikke ret til at træde tilbage fra kontrakten. Hvis leveringen tager længere tid end angivet ovenfor, kan forhandleren kontakte kundesupport.

4.4. SumUp er ikke forpligtet til at levere varen, hvis vi ikke har modtaget betalingen. 

4.5. SumUp er ikke ansvarlig for følgerne af forsinket levering af varerne.

5. Pris

5.1. Den gældende pris for varerne er den pris, der er angivet på SumUp-webstedet eller i mobilappen på datoen for købsordren eller en del af tilbuddet ("tilbuddet"), der er givet til dig. 

5.2. Alle priser på hjemmesiden eller i mobilappen er eksklusive moms og leverings-/forsendelsesgebyrer, medmindre andet er angivet. Moms og leveringsomkostninger inklusive forsendelsesomkostninger vil være synlige under bestillingsprocessen.

5.3. Vi forbeholder os retten til at ændre prisen for varerne til enhver tid.

6. Betaling

6.1. Du skal betale købet på forhånd via kreditkort, bankoverførsel eller en hvilken som helst anden betalingsmetode, der er angivet under betalingsprocessen på webstedet eller i onlineshoppen, i det tilbud, du får tilbudt, eller i SumUp-mobilappen.

6.2. SumUp vil implementere og følge de globalt anerkendte PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org) sikkerhedsstandarder i forbindelse med procedurer, politikker og teknisk arkitektur for at acceptere kreditkortbetalinger.

7. Ejendomsforbehold 

7.1. Varerne forbliver SumUps ejendom, indtil forhandleren har betalt den fulde købesum til SumUp. Hvis du falder bagud med din betaling mere end 10 dage efter forfaldsdatoen, forbeholder vi os retten til at fortryde kontrakten og kræve varerne tilbage. 

7.2. Du er ikke berettiget til at videresælge varerne. 

8. Garanti

8.1. SumUp garanterer, at varerne ved levering, og inden for en periode på tolv (12) måneder efter leveringsdatoen, er fri for materielle fejl i design, materiale og udførelse i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser.

8.1.1. I tilfælde af defekter i varerne, der opstår inden for tre (3) måneder efter leveringsdatoen, antages defekterne allerede at have været tilstede på tidspunktet for levering til forhandleren.

8.1.2. I tilfælde af defekter i varerne, der opstår efter tre (3) måneder fra leveringsdatoen, antages defekterne at kunne tilskrives forhandlerens uretmæssige behandling af varerne, medmindre forhandleren kan bevise andet.

8.2. SumUp er ikke forpligtet til at yde nogen garanti for varerne i følgende tilfælde: (i) hvis kravet opstår over tolv (12) måneder efter leveringsdatoen; (ii) hvis defekterne skyldes forhandlerens forkerte brug af varerne; og (iii) i tilfælde af "NTF" (ingen problemer fundet).

9. Kundesupport

Hvis der opstår tekniske defekter ved varerne, skal kundesupport kontaktes.

10. SumUps forpligtelser

10.1. SumUp og alle dets tilknyttede selskaber påtager sig ansvaret for enhver skade, der forårsages på liv, krop og sundhed, som skyldes en alvorlig krænkelse af SumUps pligter i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser.

10.2. SumUp er også ansvarlig for enhver anden direkte skade, som skyldes bevidst eller grov uagtsom overtrædelse af disse købsvilkår eller nogen af dets tilknyttede selskaber i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. SumUp er ikke ansvarlig for indirekte skader.

10.3. Derudover gælder de juridiske bestemmelser.

11. Tredjepartsprodukter

Al-hardware og andre produkter fra tredjepart, der er inkluderet eller som sælges sammen med tjenesteydelserne, leveres udelukkende i henhold til garantien og andre vilkår, der er specificeret af producenten, som er eneansvarlig for service og support til sit produkt. For service, support eller garantihjælp skal du kontakte producenten direkte. SumUp giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til sådanne tredjepartsprodukter og frasiger sig udtrykkeligt enhver garanti eller betingelse om salgbarhed, ikke-krænkelse eller egnethed til et bestemt formål. 

12. Force majeure

SumUp er fritaget for enhver forpligtelse i henhold til disse købsvilkår, hvis opfyldelsen af disse forpligtelser hæmmes på grund af omstændigheder, der ligger uden for SumUps kontrol, og som ikke med rimelighed kunne have været forudset.

13. Andre krav

Den fulde brug af de tjenesteydelser, der leveres af SumUp Payments Limited og som er angivet i SumUps vilkår og betingelser, afhænger af forhandlerens fulde registrering hos SumUp. Ved at acceptere disse købsvilkår og/eller ved at købe varerne opnår forhandleren ingen ret til at få adgang til eller bruge SumUps tjenesteydelser.

14. Afsluttende bestemmelser

14.1. Andre vilkår, herunder vilkår og betingelser fra forhandleren, er ikke gældende. Kun de generelle vilkår og betingelser fra SumUp Limited og disse købsbetingelser gælder.

14.2. Eventuelle afvigende vilkår skal udtrykkes skriftligt og kræver eksplicit godkendelse fra SumUp.

14.3. Disse købsvilkår skal reguleres af og fortolkes i henhold til irsk lovgivning og er undtaget fra FN's konvention om internationale køb.

14.4. Det generelle værneting i forbindelse med eventuelle juridiske tvister i henhold til disse købsbetingelser er Dublin, Irland.

Kontakt SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland, D02 A9N9.