Vilkår for POS-tjenester

Gælder fra 12. februar 2024

Bemærk: Udskriv en kopi af dette dokument, og opbevar det, så du også har adgang til det senere.

Introduktion

Ved at bruge tjenester for SumUps salgssteder ("POS-tjenester"), herunder POS Pro, POS Lite og SumUp Kiosk, samt tilknyttede tjenester (som defineret nedenfor), accepterer du at være bundet af SumUps Generelle vilkår, vilkår for disse salgssteder ("POS-vilkår") og alle andre vilkår og politikker, der gælder for de specifikke tjenester, som du måtte bruge. Disse POS-vilkår er Yderligere vilkår og er sammen med de Generelle vilkår og Betalingsbetingelser en del af den juridiske aftale mellem dig og SumUp Limited (“SumUp”, “vi”, “os”). Medmindre andet er defineret i dette dokument, har udtryk skrevet med stort samme betydning som i de Generelle vilkår og Købsbetingelser. 

Berettigelse

POS og de Tilknyttede tjenester er kun tilgængelige for virksomheder og er ikke beregnet til personlig brug af forbrugere. Når du bruger POS og de Tilknyttede tjenester bekræfter du, at du er iværksætter, freelancer eller virksomhedsejer, og at du udelukkende bruger POS-tjenesterne til forretningsformål.

Derfor har du ingen fortrydelsesret i henhold til loven om forbrugerbeskyttelse.

For at sikre, at du bruger Tjenesterne på denne måde, vil vi verificere din virksomhedsstatus som en del af onboarding-processen. Enhver kontrakt mellem dig og SumUp er afhængig af, at denne verifikation er positiv.

1. POS-tjenester

SumUps POS-tjenester er beskrevet i vores websted og inkluderer, men er muligvis ikke begrænset til, salgsstedssoftware, internetbaseret software som en service og hardware ("POS-hardware") og bruges til at lette gennemførelsen og afviklingen af salgstransaktioner mellem dig og dine kunder.

2. Tilknyttede tjenester

Som en del af vores POS-tjenester kan vi også tilbyde relaterede tjenester, såsom SumUp Connect og SumUp Ordering ("Tilknyttede tjenester").

SumUp Connect er et belønningsprogram ("belønningsprogram"), hvor du og/eller SumUp kan tilbyde dine kunder point, cashback eller andre loyalitetsbelønning for hvert køb eller besøg i din butik og give dem mulighed for at indløse pointene inden for specifikationerne i belønningsprogrammet i bytte for belønninger, der tilbydes af dig og/eller os. Dine kunder kan tilmelde sig programmet gennem tilmelding i din butik, via e-mails eller vores hjemmeside og angive deres telefonnummer eller e-mailadresse. SumUp Connect kan give dig og/eller SumUp mulighed for at sende marketingkommunikation, tilbud, kuponer, belønninger, loyalitetsprogrammer ("Belønninger") i butikken, via SMS/sms og/eller e-mail efter aftale med dig. Belønningerne giver dine kunder mulighed for at samle point baseret på kundens deltagelse i SumUp Connect. Du accepterer, at kunder kan indløse loyalitetspoint i din butik.

SumUp er ikke altid udbyderen af belønninger. Hvis SumUp er udbyderen, vil det være tydeligt angivet. I alle andre tilfælde gør SumUp det blot muligt for dig at levere SumUp Connect til dine kunder. Kontrakten for SumUp Connect indgås derfor udelukkende mellem dig og din kunde.

Antallet af beskeder via SMS eller andre gebyrbaserede kommunikationskanaler, som du kan sende til dine kunder, vil afhænge af den servicepakke, som du har tilmeldt dig hos os.

SumUp leverer Forbrugervilkår og -betingelser ("Forbrugervilkår"), som du kan ændre, så de passer til det individuelle design af dets særlige belønningsprogram.

SumUp-bestilling tilbyder en interaktiv mobilmenu, der viser dit produktudvalg for dine kunder. Kunder kan afgive og betale for ordrer, hvor alle ordrer sendes til dig for opfyldelse og med den mulighed, som kunden har valgt, dvs. enten levering til bordet eller afhentning i baren. Betalinger for ordrer behandles af SumUp og sendes til dig baseret på et aftalt gebyr og udbetalingsplan.

3. Dit ansvar og garantier

a) Du garanterer, at din brug af vores POS og Tilknyttede tjenester vil overholde alle gældende love og regler, herunder men ikke begrænset til forbruger-, skatte-, moms- og relaterede love, og at du ikke bruger vores POS og Tilknyttede tjenester til at tilbyde varer eller tjenester der er ulovlige eller potentielt ulovlige (herunder forfalskede, stjålne eller svigagtige). Vi er ikke ansvarlige for din manglende overholdelse af love/regler eller dine kundepolitikker og -vilkår. Du vil holde SumUp skadesløs og yde erstatning for eventuelle tab, omkostninger, skader eller gæld, som SumUp måtte pådrage sig som et resultat af din manglende overholdelse. Vi garanterer, godkender eller påtager os ikke ansvar for varer eller tjenester, som du måtte tilbyde med den valgte POS-tjeneste og Tilknyttede tjenester eller for krav fremsat mod dig af dine kunder.

b) Du accepterer, at i forbindelse med din brug af POS-tjenesten og Tilknyttede tjenester er du ansvarlig for følgende:

 1. at opfylde og levere alle varer og tjenester, der bestilles af dine kunder, og rettidigt;

 2. at opdatere tilgængeligheden af produkter til enhver tid;

 3. at give dine kunder en passende retur- og refusionspolitik i overensstemmelse med gældende love;

 4. at håndtere alle klager, forespørgsler, kommentarer og reklamation, der er relateret til de varer og tjenester samt de Belønninger, som du tilbyder;

 5. at opfylde dine skatteforpligtelser i forbindelse med salg af varer og tjenester, og hvor det er nødvendigt underrette dine kunder om gældende afgifter; 

 6. at give dine kunder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte varer eller tjenester, kontakter til kundeservice, adresse, leveringspolitik, beskyttelsespolitik af kundedata og alle andre lovpligtige oplysninger (f.eks. allergenoplysninger, kalorieoplysninger), der skal gives til kunder i den relevante jurisdiktion;

 7. at installere softwareopdateringer rettidigt; 

 8. at opretholde sikkerheden og kontrollen over dets lokaler, udstyr (inklusive hardware og tilhørende firmware) og brugernavn(e) samt adgangskoder til din SumUp-konto; 

 9. straks at underrette SumUp, hvis du bemærker uautoriseret aktivitet på din SumUp-konto og/eller POS-login og at samarbejde med SumUp for at forhindre yderligere uautoriseret aktivitet; og

 10.  at overholde alle gældende love, regler og forordninger, der er relateret til uopfordret eller  uønsket kommunikation eller telemarketing;

 11.  at tage det fulde ansvar for de belønninger, som du tilbyder, herunder kundens indløsning af belønninger, uanset om du tilbød belønningen eller en anden SumUp-forhandler;

 12.  at vise Forbrugervilkår og -betingelser samt og SumUps Privatlivspolitik samt enhver privatlivspolitik, du måtte have, for kunden før tilmelding. SumUp påtager sig intet ansvar for Forbrugervilkår og -betingelserne, hverken som angivet eller hvis de bliver ændret af Forhandleren. De er blot en (gratis) tjeneste, der tilbydes af SumUp.

c) Nogle af POS-tjenesterne kræver muligvis en aktiv internetforbindelse. Det er dit ansvar at sikre, at der er en stabil internetforbindelse med tilstrækkelig båndbredde. I visse tilfælde er en midlertidig tilstand med begrænsede funktioner (herefter "offline-tilstand") tilgængelig i tilfælde af en internetforbindelsesfejl. Du skal sikre dig, at de data, der genereres offline, efterfølgende synkroniseres med serveren.

d) Du er ansvarlig for at konfigurere POS-tjenesterne i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for dig, og for at udføre enhver påkrævet fysisk sikkerhedskopiering eller arkivering. Desuden er det dit ansvar at overveje og implementere ethvert nødvendigt teknisk sikkerhedselement (fiskalisering) i overensstemmelse med de gældende juridiske krav i dit land.

Afgørelsen af, om sådanne foranstaltninger er nødvendige, er efter dit eget skøn, og vi påtager os intet ansvar for denne beslutningsproces. Vi garanterer, godkender eller påtager os ikke ansvar for, at POS-tjenesterne er skattemæssigt kompatible i dit land.

4. Tredjepartsmaterialer

POS-tjenesterne kan give dig adgang til tredjepartsapplikationer, websteder, dokumentation og andre ikke-proprietære oplysninger, data, materialer og indhold (samlet omtalt som "Tredjepartsmaterialer"), der interagerer med softwaren, herunder hardwaren. Vi kontrollerer ikke og påtager os intet ansvar for Tredjepartsmaterialer. Du anerkender, at typen og tilgængeligheden af Tredjepartsmaterialer kan ændre sig, og at de softwarefunktioner, der er afhængige af Tredjepartsmaterialer, kan afhænge af API-tilgængelighed. Vi kan ændre softwaren på grund af ændringer i eller utilgængelighed af Tredjepartsmaterialer. Hvis en tredjepart ikke længere leverer Tredjepartsmaterialer på rimelige vilkår, kan vi stoppe adgangen til sådanne materialer uden ansvar. Eventuelle ændringer af Tredjepartsmaterialer påvirker ikke dine forpligtelser i henhold til denne aftale, og du er ikke berettiget til refundering eller kompensation. Tredjepartsmaterialer, der ikke er indlejret i softwaren, kan have separate aftaler direkte mellem dig og tredjeparten. Vi leverer ikke Tredjepartsmaterialer, og eventuelle licenser, garantier og support kommer fra tredjepartslicensgivere. For Tredjepartsmaterialer, der er indlejret i softwaren, giver vi dig en begrænset, ikke-overførbar licens til udelukkende at bruge dem i softwaren til dets tilsigtede formål. Du påtager dig titlen, risikoen og ansvaret for alt Tredjepartsmateriale, inklusive hardware eller udstyr, der er købt fra tredjepart. SumUp er ikke ansvarlig for tab eller skade på Tredjepartsmateriale under dit abonnement.

5. Behandling af personoplysninger

For at give dig vores tjenester i henhold til disse POS-vilkår kan SumUp behandle dine medarbejderes og/eller kunders personoplysninger som en databehandler på dine vegne som angivet i Aftale om databehandling (“DPA”). DPA regulerer, definerer og beskriver omfanget af behandlingen af personoplysninger på grundlag af, til formålene og inden for gyldighedsperioden for levering af de specifikke tjenester under disse POS-vilkår, som du vælger at bruge. DPA udgør en integreret del af og er underlagt bestemmelserne i disse POS-vilkår.

6. Vores forpligtelse

Ud over hvad der er anført andetsteds i de generelle vilkår og disse POS-vilkår, har SumUp ingen forpligtelse til at forhindre eller påtage sig nogen form for ansvar i forbindelse med servicesvigt, svindel eller tab, der er forbundet med POS-tjenesterne og de Tilknyttede tjenester.

7. Gebyrer samt forsinket og manglende betaling

For brug af POS-tjenesten og de Tilknyttede tjenester accepterer du at betale alle gældende abonnementsgebyrer og eventuelle skatter og omkostninger som angivet på vores Websted og/eller i dine kontoindstillinger, eller som på anden måde er aftalt skriftligt, efterhånden som de forfalder i overensstemmelse med de Generelle vilkår og disse POS-vilkår. Ved at give dit kreditkort eller andre betalingsoplysninger, giver du dit samtykke til brugen af disse oplysninger til betalinger for tjenester, gebyrer, køb og andre beløb, du måtte skylde SumUp eller dine kunder, herunder tilbageførsler, refundering eller lån.

I tilfælde af forsinket betaling forbeholder SumUp sig retten til at opkræve et forsinket betalingsgebyr og/eller renter op til det maksimale beløb, som loven tillader.

I tilfælde af manglende betaling af Abonnementsgebyret, også selvom en sådan manglende betaling kun sker en enkelt gang, er SumUp berettiget til enten at opsige denne Aftale med øjeblikkelig virkning eller suspendere leveringen af tjenester til parten, uden at det kræver nogen forudgående meddelelse. Dette fritager dig ikke for at betale Abonnementsgebyrerne indtil udgangen af din abonnementsperiode.

Vi forbeholder os retten til at ændre vores Abonnementsgebyr med tredive (30) dages varsel. Din fortsatte brug af Abonnementstjenester efter meddelelse om en ændring af vores Abonnementsgebyr vil udgøre din accept af sådanne ændringer.

8. POS-hardware

Du anerkender, at købet af POS-hardware inklusive, men ikke begrænset til tablets, registre, printere og kortlæsere, er underlagt de vilkår og betingelser, der er specificeret i den gældende købsvilkår, herunder, men ikke begrænset til, priser, levering, garantier og returneringer. Du accepterer at gennemgå, acceptere og overholde de vilkår, der er skitseret i de gældende hardwarekøbsvilkår, der leveres af SumUp, da de også er en del af denne Aftale.

9. Abonnementsperiode, fornyelse og opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement efter udløbet af din første abonnementsperiode. Opsigelsen træder derefter i kraft ved udgangen af den måned, hvor du har givet meddelelse om opsigelsen.

Hvis du beslutter dig for at opsige POS-tjenesterne inden udløbet af din abonnementsperiode, er du forpligtet til at fortsætte med at betale Abonnementsgebyrerne indtil udgangen af din abonnementsperiode, og vi vil ikke være ansvarlige for at refundere de betalte abonnementsgebyrer eller andre gebyrer og omkostninger, men du fortsætter med at have adgang til Abonnementstjenesten indtil udgangen af din første periode.

Opsigelsen kan foretages i indstillingssektionen på dit dashboard. Alternativt kan opsigelsen erklæres i tekstform via e-mail til os.