Condițiile de plată SumUp

Data intrării în vigoare 7.2.2022

Notă: imprimați o copie a acestui document și păstrați-o pentru consultare ulterioară.

În scopul utilizării serviciilor de plată și bani electronici ale SumUp astfel cum se descrie mai jos („Serviciile de plată”), sunteți de acord să vi se aplice Condiții generale („Condițiile generale”) ale SumUp, prezentele Condiții de plată și orice alte prevederi și politici aplicabile Serviciilor specifice (astfel cum sunt definite în Condițiile generale) pe care le puteți utiliza. Aceste Condiții de plată reprezintă Condiții suplimentare și, împreună cu Condițiile generale, fac parte din acordul juridic dintre dvs. și SumUp EU Payments UAB („SumUp”, „noi”, „nouă”). Numai dacă nu se definește altfel în prezentul document, termenii scriși cu majusculă au același înțeles ca cel atribuit în Condițiile generale. 

Serviciile de plată sunt furnizate de SumUp EU Payments UAB, o societate cu răspundere limitată înființată la Vilnius, Lituania, număr de înregistrare 305074395. 

Compania SumUp EU Payments UAB este autorizată de Banca Lituaniei ca instituție monetară electronică (sub licența nr. 56, emisă la 27 august 2019). Licența pentru instituție emitentă de monedă electronică acordată SumUp este publicată pe site-ul oficial al Băncii Lituaniei și se poate găsi la linkurile de mai jos: 

În engleză: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

În lituaniană: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

SumUp este inclusă pe lista publică „Instituții emitente de monedă electronică ce dețin o licență acordată instituțiilor emitente de monedă electronică” gestionată de Banca Lituaniei și care este publicată pe site-ul oficial al Băncii Lituaniei. Lista este disponibilă la următorul link: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

Activitățile SumUp sunt supravegheate de Banca Lituaniei, situată pe strada Gedimino nr. 6, LT-01103, Vilnius, Republica Lituania, telefon nr. +370 800 50 500. Detalii suplimentare despre Banca Lituaniei sunt disponibile pe site-ul oficial al acesteia: https://www.lb.lt/en/.

SumUp poate fi contactată prin e-mail: [email protected].

Este important să înțelegeți responsabilitățile care vă revin în conformitate cu prezentele Condiții de plată. Citiți-le cu atenție înainte de a le accepta.

Prin prezenta, vă înștiințăm cu privire la scutirea de la articolul 3 alineatul (7) din Legea privind plățile a Republicii Lituania care permite companiei SumUp, ca furnizor de servicii de plată, și dvs., ca utilizator de servicii de plată care nu este consumator, să vă abateți de la prevederile Secțiunii III (inclusiv articolul 13 care listează cerințele pentru acordul-cadru între furnizorul de servicii de plată și utilizatorul de servicii de plată), ale articolelor 4 alineatele (1), (2) și (3), 11 alineatele (1), (2) și (5), 29 alineatul (3), 36 (în măsura în care este vorba despre termenul de notificare cu privire la tranzacțiile de plată neautorizate sau executate inadecvat), 37, 39, 41, 44, 51 și 52 ale Legii privind plățile din Republica Lituania. Prin prezenta vă înștiințăm și, prin acceptarea acestor Condiții de plată, confirmați că înțelegeți, că prezentele Condiții de plată pot, în anumite cazuri, să se abată de la prevederile menționate ale legii, inclusiv că conținutul prezentelor Condiții de plată poate fi mai restrâns decât cel prevăzut prin articolul 13 din Legea privind plățile a Republicii Lituania și sunteți de acord să intrați sub incidența prezentelor Condiții de plată, astfel cum sunt formulate mai sus, inclusiv a oricăror astfel de abateri.

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații privitoare la Condițiile generale, la prezentele Condiții de plată, la orice Condiții suplimentare sau la Servicii sau dacă doriți să solicitați un exemplar al prezentelor Condiții de plată, contactați Serviciul de asistență clienți SumUp la [email protected].

1. General 

Serviciile noastre de plată vă oferă capacitatea de a accepta și prelucra tranzacțiile cu cardurile de plată („Plata/Plățile”) prin diverse metode și/sau de a utiliza un portofel cu bani virtuali („Portofelul”) care are un card de debit preplătit („Cardul”) atașat. Plățile de la clienții dvs. („Titularul/Titularii cardului”) pot fi prelucrate în persoană, folosind dispozitivul dvs. mobil compatibil, Aplicația noastră și/sau un terminal mPOS furnizat de noi („Cititorul”) și la distanță, prin una dintre modalitățile de plată online puse la dispoziție de noi.

În furnizarea Serviciilor de plată, vom facilita prelucrarea Plăților desfășurate în numele dvs., vom credita fondurile primite de noi din astfel de Plăți în Portofelul dvs. și vom compensa aceste fonduri (minus Comisioanele noastre și orice Returnări ale plăților, creanțe sau alte fonduri datorate nouă) în conformitate cu prezentele Condiții de plată.

Autorizezi și ne soliciți să primim, să reținem și să plătim fonduri în conformitate cu prezentele Condiții de plată, în numele tău. Prezenta autorizație și solicitare va rămâne în vigoare și va produce efecte până la momentul închiderii sau al rezilierii Contului tău.

Obligațiile care ne revin prin prezentele Condiții de plată sunt limitate la a vă furniza Portofelul, Cardul și Serviciile de plată. Vom utiliza toate modalitățile rezonabile de a pune la dispoziție Serviciile de plată fără întreruperi nerezonabile. Cu toate acestea, putem suspenda la latitudinea noastră rezonabilă furnizarea către dvs. a Serviciilor de plată sau vom limita durata Serviciilor de plată pentru a desfășura servicii de întreținere sau dacă acest lucru este impus prin lege sau dacă nu v-ați respectat obligațiile principale prevăzute prin prezentele Condiții de plată sau dacă există o suspiciune rezonabilă de spălare de bani sau de finanțare de activități teroriste.

Putem în orice moment să actualizăm sau să modificăm Serviciile de plată cu efect imediat, fără notificare prealabilă.

Ne rezervăm dreptul de a numi o terță parte pentru a ne îndeplini o parte sau toate obligațiile care ne revin prin prezentele Condiții de plată.

Nu suntem parte la nicio relație juridică între dvs. și Titularul cardului și nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la scopul de bază al oricărei Plăți, ceea ce include, fără limitare, calitatea și natura bunurilor și a serviciilor pe care le oferiți spre vânzare, prețul de vânzare, discounturi, condiții de garanție etc. Vă veți prezenta întotdeauna ca entitate separată de SumUp.

2. Confidențialitate și viață privată

Dvs. și noi vom trata informațiile confidențiale pe care le obțineți de la noi sau pe care le obținem de la dvs. sau de la Titularul cardului în legătură cu prezentele Condiții ca fiind confidențiale și, în special, nu veți permite terților accesul la respectivele informații confidențiale. În special, orice secret de operare și/sau comerț al nostru sau al dvs., precum și orice informație non anonimă a titularului de card sunt informații confidențiale. Dvs. și noi suntem obligați să respectăm reglementarea aplicabilă privind protecția datelor și să întreprindem măsurile de precauție adecvate împotriva utilizării neautorizate a cardurilor și a datelor Titularilor cardurilor. Aceste date pot fi stocate numai dacă și atât timp cât este absolut necesar.

Dacă datele cu caracter personal ale Titularilor cardurilor sunt transferate înapoi de la noi către dvs., puteți utiliza aceste date numai în măsura necesară pentru a controla limitele, a întreprinde măsuri antifraudă sau a evita incapacitatea de plată și nu în alte scopuri precum stabilirea de profiluri (de ex., evaluarea comportamentului de cumpărare) sau pentru activități de vânzări și marketing, cu excepția cazului în care titularul de card consimte în mod explicit la o astfel de altă utilizare. Nu aveți permisiunea de a divulga sau distribui orice astfel de informații către o terță parte sau de a utiliza informațiile în scopuri de marketing, decât dacă ați primit consimțământul expres al Titularului cardului. Trebuie să respectați toate legislațiile relevante privind protecția datelor.

Pentru a vă oferi Serviciile de plată, SumUp prelucrează date cu caracter personal ale clienților finali ai Serviciilor de plată. Această prelucrare se desfășoară în concordanță cu Politica de confidențialitate.

3. Rețele și Parteneri achizitori

Serviciile de plată vă permit să acceptați plăți de la cardurile oferite de Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited și la alte organizații aplicabile de carduri de plată (numite solidar „Rețelele”). Rețelele au instituit cerințe și orientări („Regulile din rețea”) care, împreună cu prezentele Condiții de plată și Condiții generale, reglementează furnizarea de către noi a Serviciilor de plată către tine. Linkurile către Regulile existente din rețea sunt disponibile pe Website. Prin acceptarea prezentelor Condiții de plată, ești, de asemenea, de acord că vei respecta Regulile din rețea, care pot fi modificate periodic de către Rețele. Poți adăuga, șterge sau modifica Serviciile de plată și/sau prezentele Condiții de plată după cum va fi necesar pentru a respecta Regulile din rețea.

Totodată, pentru a vă oferi Serviciile noastre de plată, am încheiat acorduri cu băncile achizitoare partenere („Partenerii achizitori”). Lista Partenerilor achizitori cu care colaborăm în furnizarea Serviciilor de plată este disponibilă pe Site. Regulile de rețea pot impune ca unii dintre comercianții noștri să încheie un acord separat cu unul dintre Partenerii noștri achizitori sau cu Rețelele însele, în funcție de volumul Plăților. Dacă sunteți un astfel de comerciant, vă vom înștiința și vă vom oferi un acord separat la momentul respectiv. 

În cazul unor discrepanțe între prezentele Condiții de plată și fie Regulile din rețea, fie un alt acord cu achizitorul, prevederile Regulilor din rețea sau ale contractului cu Partenerul achizitor vor prevala.

4. Contul SumUp

Trebuie să ai un Cont SumUp pentru a putea utiliza Serviciile de plată, astfel cum se descrie la secțiunea 1 din Condițiile generale. În legătură cu crearea și utilizarea unui Cont, putem să efectuăm o verificare a bonității tale și îți putem solicita să furnizezi documente suplimentare, în scopul de a respecta legile, reglementările și normele aplicabile. Decizia privind finalizarea cu succes a tuturor verificărilor necesare va fi luată de noi, la propria noastră latitudine. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau rezilia Contul tău și/sau de a limita accesul la Serviciile de plată, dacă nu furnizezi informații complete și exacte sau dacă nu îndeplinești cerințele privind înregistrarea sau verificarea Contului.

5. Acceptarea plăților cu cardul 

Serviciile de plată includ capacitatea de a accepta plăți cu cardul, fie prin utilizarea unui Cititor, prin introducere manuală a informațiilor de pe cardul de plată sau prin alte metode pe care le putem pune la dispoziție. Când accepți Plăți folosind unul dintre Cititoarele noastre, Cititorul va fi folosit pentru procesarea și autorizarea Plăților între cardul de plată și serverele noastre. Serviciile de plată pot include și capacitatea de a accepta plăți în absența cardului, inclusiv plăți efectuate printr-un portal de plăți sau prin linkuri de plată trimise de tine către clienții tăi. Lista cardurile de plată pe care le acceptăm la momentul actual, pe care le putem actualiza periodic fără notificare, se pot găsi pe Site-ul nostru.

Anumite metode de plată pot fi oferite în conformitate cu Serviciile de plată în parteneriat cu o terță parte („Partenerul”) prin intermediul aplicației pentru mobil, a site-ului sau a altor programe computerizate ale Partenerului („Aplicația Partenerului”). În aceste cazuri, relația dvs. cu Partenerul va fi guvernantă de o relație comercială separată între dvs. și Partener și suntem singurii responsabili pentru Serviciile de plată furnizate de noi ca parte a Aplicației partenerului. Nu suntem responsabili de funcționalitatea Aplicației partenerului sau de orice servicii furnizate dvs. sau Titularilor cardului de către Partener. Dacă acest lucru este convenit de către dvs. și Partener, puteți colecta taxe de servicii în numele Partenerului, însă în niciun caz nu vom fi responsabili pentru reținerea sau plata oricăror taxe legate de utilizarea de către dvs. a Aplicației partenerului.

6. Metode de plată alternative

Pe lângă Serviciile de plată descrise mai sus, SumUp poate oferi o funcționalitate care vă permite să acceptați plăți de la clienți prin alte metode de plată furnizate de terți („Metode de plată alternative). Puteți integra funcționalitatea Metodele de plată alternative în serviciile noastre de plată fără card, ceea ce le permite clienților dvs. să selecteze și să utilizeze o Metodă de plată alternativă atunci când efectuează plăți în favoarea dvs.

Detalii privind furnizorii de Metode de plată alternative și anumite standarde, reguli, proceduri și cerințe suplimentare referitoare la Metodele de plată alternative („Condițiile MPA”) sunt disponibile pe Site-ul nostru și sunt încorporate în prezentele Condiții de plată în măsura în care utilizați funcționalitatea Metode de plată alternative. Sunteți de acord să respectați Condițiile MPA în permanență. Furnizorii de Metode de plată alternative și Condițiile MPA se pot modifica fără notificare prealabilă.

Plățile efectuate folosind Metode de plată alternative pot fi returnate de furnizorii de Metode de plată alternative, numai dacă nu se prevede altfel în Condițiile MPA. Obligațiile și răspunderea dvs. față de SumUp pentru orice plăți returnate sunt similare celor pe care le aveți față de noi pentru Returnări ale plăților. Furnizorii de Metode de plată alternative pot influența returnarea unei plăți efectuate prin Metodele de plată alternative în același mod în care Rețeaua, Partenerul achizitor sau orice altă instituție financiară desemnată relevantă poate influența o Returnare a plății.

Disponibilitatea Metodelor de plată alternative depinde de restricțiile geografice. Puteți vedea ce Metode de plată alternative sunt disponibile în țara dvs., pe Website.

7. Cititoare

Informații despre Cititoarele disponibile și modul în care pot fi achiziționate sau închiriate sunt disponibile pe Website

Numai dacă nu am convenit în mod specific altfel, nu aveți permisiunea de a vinde, închiria, licenția sau transfera un Cititor către o parte terță sau de a permite utilizarea Cititorului de către o parte terță. De asemenea, nu aveți permisiunea de a modifica software-ul sau hardware-ul Cititorului, în niciun mod. Nu trebuie să utilizați Cititorul în niciun scop, altul decât pentru acceptarea Plăților.

8. Plată efectuată, comisioane și extrase

După ce am primit fondurile din Plățile pe care le prelucrați prin SumUp, achităm ceea ce vi se datorează în Portofelul dvs. („Plata efectuată”). Puteți alege să direcționați automat Plățile efectuate către contul bancar asociat Contului dvs. SumUp. Înainte de fiecare Plată efectuată, vom deduce din fondurile Plății Comisioanele aplicabile pentru Serviciile noastre. Comisioanele noastre actuale pentru Serviciile de plată sunt listate pe Lista de comisioane pe Site-ul nostru („Lista de comisioane”). Vă puteți modifica preferințele privind Plățile efectuate din profilul Contului dvs. sau contactând Serviciul de asistență clienți la adresa: [email protected].

Vă vom oferi extrase lunare ale Contului dvs. SumUp. Sunteți de acord că putem agrega informațiile aferente Comisioanelor în funcție de brand, aplicație, categoriile de instrumente de plată și valoarea comisionului interbancar aplicabil tranzacției, după cum este cazul.

Sunteți de acord că putem agrega informațiile aferente Comisioanelor în funcție de brand, aplicație, categoriile de instrumente de plată și valoarea comisionului interbancar aplicabil tranzacției, după cum este cazul.

9. Portofelul SumUp și Cardul

Vă vom emite un Portofel conectat la Contul dvs., pentru a facilita Plățile efectuate, astfel cum se descrie la Secțiunea 8 de mai sus. De asemenea, vă putem emite un Card conectat la Contul dvs. Acceptarea de către dvs. a prezentelor Condiții de plată va fi tratată de SumUp ca o solicitare din partea dvs. de emitere a Cardului și de deschidere a Portofelului și, drept rezultat al unei astfel de solicitări, SumUp va deschide pentru dvs. un Portofel și vă va trimite Cardul la adresa fizică declarată în Contul dvs. (pentru Cardurile fizice) sau la adresa de e-mail (pentru Cardurile virtuale). Activarea de către dvs. a Cardului la primire va servi drept confirmare suplimentară a comandării Cardului.

Comisioanele pot fi percepute pentru utilizarea Portofelului și/sau a Cardului. O listă de comisioane existente (Lista de comisioane) este disponibilă pe Site-ul nostru.

Dacă nu vi s-a emis un Card și ați dori să activați această caracteristică sau dacă doriți să activați caracteristici suplimentare asociate Portofelului dvs., contactați Serviciul de asistență clienți la [email protected].

9a. Folosirea Portofelului dvs.

Portofelul dvs. (care poate fi numit și Contul de afaceri SumUp) poate fi finanțat prin Plăți efectuate, din Plățile dvs. De asemenea, vă putem oferi posibilitatea de a vă finanța Portofelul încărcând fonduri în acesta direct printr-o plată cu un card de credit sau de debit sau prin transfer bancar. De asemenea, puteți prii fondurile transferate către Portofelul dvs. de terți. Când încărcați/primiți fonduri în Portofelul dvs., vom adăuga banii la Portofelul dvs. de îndată ce primim plata dvs. 

În cazul în care primiți fonduri în Portofelul dvs., acestea vor fi convertite în bani electronici. 

Dacă credităm fonduri în Portofelul dvs. ca urmare a unei erori tehnice, vom avea dreptul de a corecta eroarea debitând fondurile respective din Portofel fără consimțământul dvs. separat, însă vă vom oferi explicația relevantă, dacă este necesar. Dacă credităm fonduri în Portofelul dvs. din cauza unei erori comise de plătitor, veți coopera cu noi și ne veți oferi asistență pentru a clarifica circumstanțele și a elimina consecințele. Dacă primim o plată prin care fondurile nu pot fi creditate în Portofelul dvs. (de ex., Contul dvs. este închis), vom returna fondurile către plătitor cel mai târziu în termen de 2 (două) Zile lucrătoare.

Puteți valorifica soldul fondurilor deținute în Portofelul dvs. în contul dvs. bancar în orice moment, ceea ce înseamnă valorificarea banilor dvs. electronici; cu toate acestea, aceste valorificări fac obiectul unor controale de securitate și antifraudă și vi se poate solicita să vă confirmați identitatea sau să oferiți alte informații de verificare înainte ca transferul să aibă loc.

Nici Contul dvs. SumUp, nici Contul dvs. de afaceri SumUp nu este un cont bancar și niciunul nu intră sub incidența unei scheme de compensare. Fondurile deținute în Contul sau în Portofelul dvs. nu constituie depozite și nu vor genera dobânzi. 

Prin prezenta vă înștiințăm și sunteți de acord că vom avea dreptul de a deduce fonduri din Portofelul dvs. și de a reduce soldul Portofelului dvs. pentru:

  • a vă executa solicitările de efectuare de plăți sau alte transferuri de fonduri;

  • a acoperi Comisioanele tranzacțiilor, precum și alte Comisioane legate de utilizarea de către dvs. a Serviciilor de plată în conformitate cu Lista de comisioane;

  • a acoperi orice alte obligații de plată ale dvs. către noi în conformitate cu prezentele Condiții de plată (compensare).

9b. Folosirea Cardului dvs.

Cardul este emis de către SumUp în conformitate cu licența pe care o deține de la Mastercard Europe S/A și poate fi emis în format fizic sau virtual. Cardul este emis cu scopul de a vă facilita accesul la banii dvs. electronici din Portofelul dvs. și poate fi utilizat pentru achiziționarea de bunuri și servicii de la orice comerciant care afișează simbolul de acceptare Mastercard atât în magazine, cât și la distanță (de ex., online) sau pentru retragerea de numerar de la orice bancomat care afișează logoul Mastercard. 

Nu aveți obligația de a utiliza Cardul.

Cardurile vor fi trimise la adresa fizică (pentru Cardurile fizice) sau la adresa de e-mail (pentru Cardurile virtuale) sub care v-ați înregistrat Contul.

Cardul are un termen de valabilitate care durează până în ultima zi a anului și a lunii indicate pe card. La expirarea Cardului, SumUp vă va emite un nou Card, numai dacă nu ne informați cu privire la refuzul unui nou Card în termen de 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al Cardului. Orice Comisioane, dacă există, asociate emiterii noului Card vor fi deduse de noi din Portofelul dvs., iar noul Card va fi trimis la adresa dvs. fizică declarată în Cont (pentru Cardurile fizice) sau la adresa dvs. de e-mail (pentru Cardurile virtuale).

Trebuie să vă activați Cardul pentru a începe să-l utilizați. Când vă activați Cardul, trebuie să configurați un cod PIN. Nu scrieți codul PIN pe hârtie și nici nu îl păstrați electronic într-un mod nesecurizat. Nu stocați codul PIN la un loc cu Cardul sau cu dispozitivul mobil. Nu distribuiți niciodată codul PIN niciunei persoane și, când îl completați, asigurați-vă că nu îl poate vedea nimeni. 

În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, avem obligația de a obține, verifica și înregistra anumite informații pentru toți clienții noștri. Până la finalizarea procesului, utilizarea de către dvs. a Cardului poate fi restricționată parțial sau complet. De asemenea, utilizarea Cardului face în permanență obiectul unor măsuri de prevenire a fraudei, cu sau fără notificare.

Când primiți fonduri pe Cardul dvs., fondurile sunt stocate în Portofelul dvs. sub formă de bani electronici.

Când faceți cumpărături cu cardul, ne solicitați, de asemenea, să valorificăm bani electronici din Portofelul dvs. În cazul în care tranzacția cu Cardul se desfășoară într-o altă monedă decât cea a soldului Portofelului dvs., Rețelele vor converti valoarea tranzacției în moneda de operare a SumUp (EUR) folosind cursul de schimb interbancar stabilit de Rețeaua relevantă și aplicabil la data prelucrării tranzacției cu Cardul relevante și atunci, dacă este nevoie, SumUp va converti suma în euro în moneda Portofelului dvs., pe baza cursului de schimb dintre monedele relevante publicat de Banca Centrală Europeană și aplicabil la data prelucrării tranzacției relevante de către SumUp.

Când plătiți cu Cardul, în unele cazuri poate fi necesar și să autorizați tranzacția, comunicând datele Cardului [de ex., numele și prenumele/numele, numărul cardului, data de expirare, codul CVV2/CVCV2 (numerele de reversul cardului)] sau prin efectuarea anumitor acțiuni oferite la locul plății. De asemenea, tranzacțiile cu Cardul pot necesita o verificare de securitate suplimentară prin intermediul sistemului Mastercard 3D Secure, înainte ca acestea să fie finalizate. Pentru aceasta poate fi necesar să răspundeți la întrebări de securitate, să verificați tranzacțiile prin utilizarea unui cod de confirmare primit prin SMS sau e-mail sau să verificați tranzacția prin citirea amprentei efectuate cu ajutorul unui dispozitiv compatibil.

Din motive de securitate, putem limita numărul de tranzacții pe care le puteți efectua cu Cardul dvs. Nu puteți utiliza Cardul pentru tranzacții ilicite.

SumUp își rezervă dreptul de a anula un Card care nu a fost activat sau utilizat pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni (inclusiv în cazul reînnoirii Cardului în momentul expirării). Într-o astfel de situație, vă vom informa cu cel puțin 30 (treizeci) de zile în avans și, apoi, vom anula Cardul dvs., numai dacă nu îl activați sau nu începeți să îl folosiți în perioada de notificare.

10. Transferuri

SumUp vă poate oferi și capacitatea de a transfera fonduri din Portofelul dvs. în Portofelul unui alt Cont SumUp sau către un cont bancar, aceasta semnificând valorificarea banilor dvs. electronici. Trebuie să vă autentificați în Contul dvs. folosind numele de utilizator unic, parola sau alte acreditări adecvate în scopul de a ordona compensarea soldului Portofelului dvs. cu un alt Cont SumUp sau cu un cont bancar și trebuie să urmați instrucțiunile furnizate, care vor include furnizarea de către dvs. de detalii privind beneficiarul transferului. 

Pentru a prelucra solicitarea de transfer de fonduri, SumUp necesită caracteristici de securitate suplimentare și este necesară o metodă adițională de autentificare pentru a vă verifica identitatea și a autoriza fiecare transfer. Combinația dintre un smartphone asociat cu Contul dvs. și o caracteristică personalizată, precum codul dvs. PIN sau parola, joacă rolul de metodă suplimentară de autentificare. Trebuie să le aveți pe ambele de mai sus pentru a autoriza transferuri din Portofelul dvs.

Aveți responsabilitatea de a vă asigura că detaliile de plată solicitate ale beneficiarului transferului sunt completate corect. Orice eroare în cadrul informațiilor completate poate genera eșuarea transferului sau întârzierea acestuia sau poate cauza pierderea de fonduri. Nu vom fi răspunzători, în nicio situație, pentru nicio pierdere pe care o suferiți ca urmare a introducerii unor detalii incorecte de plată pentru transferurile respective. Nu avem obligația de a verifica conformitatea numărului de cont al beneficiarului transferului cu numele beneficiarului transferului. În măsura în care prelucrăm tranzacția cu aceleași detalii ale beneficiarului transferului pe care ni le-ați indicat, nu vom avea nicio responsabilitate față de dvs., însă, desigur, vom depune toate eforturile pentru a urmări plata și a solicita înapoi fondurile, în cazul în care va fi necesar (situație pentru care vi se pot percepe taxe suplimentare). 

Înainte de a confirma solicitarea dvs. de executare a transferului, următoarele detalii vor fi afișate pe tabloul dvs. de bord:

  • detaliile de plată ale partenerului;

  • suma de bani pe care doriți să o trimiteți partenerului; și

  • orice Comisioane aplicabile.                      

Odată ce am primit solicitarea dvs. de a efectua transferul, nu mai aveți posibilitatea de a-l anula. Solicitarea dvs. este considerată autorizată de îndată ce ne comunicați detaliile specificate mai sus. Transferurile din Portofelul dvs. către Portofelul unui alt Cont SumUp sau către un cont bancar vor fi executate de către noi, imediat la primirea solicitării dvs. de efectuare a transferului. Odată ce am primit solicitarea dvs. de a efectua transferul  din Portofelul dvs. către Portofelul unui alt Cont SumUp, vom credita Portofelul celuilalt Cont SumUp imediat, numai dacă transferul nu este suspendat din cauza motivelor indicate în prezentele Condiții de plată sau a legilor Republicii Lituania. Transferurile către conturile bancare pot dura între 3 și 5 zile lucrătoare, în funcție de furnizor. Este posibil să nu finalizăm transferul dvs. dacă: 

  • instrucțiunile dvs. sunt incomplete sau neclare

  • există o activitate suspectă legată de dvs. sau de beneficiarul transferului

  • transferul ar încălca legislația, reglementările, regulile aplicabile sau prezentele Condiții de plată

  • depășește limita dvs. de plată sau soldul deținut în Portofelul dvs.

În cazurile menționate anterior, încercăm să protejăm interesul legitim al dvs., al nostru și/sau al altor persoane și, astfel, nu vom fi răspunzători pentru orice pierderi rezultate din refuzul executării transferului sau al executării întârziate. Solicitarea de transfer refuzată din cauza motivelor obiective de mai sus va fi considerată ca nefiind primită de către noi.

Ne rezervăm dreptul de a impune limite asupra numărului și/sau a sumelor transferurilor, după cum va fi necesar, la propria noastră latitudine, pentru a respecta cerințele reglementare și de securitate. 

11. Protejarea fondurilor

Vom păstra o sumă egală cu orice sume pe care vi le datorăm, aceasta incluzând soldului Portofelului dvs., separat de propriile noastre fonduri, însă împreună cu sumele deținute în numele unui alt Cont SumUp, într-un cont bancar separat. Aceste fonduri vor fi păstrate în conformitate cu obligațiile noastre reglementare și prevăzute prin lege. În eventualitatea în care intrăm în insolvență, orice fonduri care au fost primite de noi vor fi protejate împotriva pretențiilor emise de creditorii noștri.

12. Open Banking 

Vă putem oferi posibilitatea de a utiliza furnizori de servicii open banking și furnizori terți pentru a vă accesa informațiile Contului sau pentru a efectua plăți în numele dv.s, în conformitate cu instrucțiunile dvs. și cu cerințele reglementare aplicabile. Orice astfel de furnizori trebuie să aibă permisiunea conferită prin lege de a efectua plăți și vor trebui autorizați de o autoritate de reglementare oficială, precum Banca Lituaniei. Înainte de a activa acești furnizori, trebuie să confirmați că sunt autorizați și de încredere.

Orice solicitare de plată pe care o primim de la furnizori de servicii open-banking sau terți activați de dvs. va fi tratată ca și cum aceasta ne-ar fi fost trimisă de către dvs. și va face obiectul prezentelor Condiții de plată. Dacă așteptați ca furnizorii de servicii open-banking sau furnizorii terți să efectueze o plată în numele dvs., însă aceștia nu procedează astfel, nu ne vom asuma nicio responsabilitate pentru neexecutarea plății dvs. Dacă doriți să dezactivați un furnizor terț sau de servicii open-banking de la accesarea Contului dvs. și/sau de la a efectua plăți în numele dvs., trebuie să ne contactați pe noi sau furnizorul respectiv.

13. Restricții

Trebuie să respectați toate restricțiile impuse prin Condițiile noastre generale și prin prezentele Condiții de plată în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor de plată. Totodată, sunteți de acord să nu utilizați Serviciile de plată pentru bunuri, servicii sau activități profesionale care sunt (a) ilegale sau potențial ilegale (inclusiv cele ce presupun contrafaceri, furt sau fraudă) sau (b) care nu respectă toate legile sau reglementările aplicabile (ceea ce include, fără limitare, legile privind protecția consumatorului, legile privind siguranța produselor, legile privind proprietatea intelectuală și reglementările comerciale și controalele la export). 

SumUp poate, la propria sa latitudine, să decidă dacă utilizarea de către dvs. a Serviciilor de plată încalcă orice restricții impuse în conformitate cu Condițiile generale sau cu prezentele Condiții de plată. Ne păstrăm dreptul de a vă suspenda sau închide Contul și/sau accesul la Serviciile de plată dacă stabilim sau suspectăm în mod rezonabil că s-a produs o încălcare. Dacă ne transmiteți sau încercați să ne transmiteți o Plată despre care considerăm că încalcă Condițiile generale sau prezentele Condiții de plată sau legea și/sau ne expune pe noi, alți utilizatori ai Serviciilor noastre de plată sau partenerii noștri unor situații negative (inclusiv, dar fără limitare, fraudă, știrbirea reputației noastre sau a brandului sau acte criminale), ne rezervăm dreptul de a nu autoriza, de a suspenda sau de a returna Plata; de a vă închide sau suspenda Contul; de a raporta tranzacția autorității relevante de aplicare a legii; și/sau de a solicita despăgubiri sau alte compensații din partea dvs.

Totodată, ne rezervăm dreptul de a bloca, suspenda sau anula Cardul sau Portofelul dvs. dacă, drept rezultat al politicilor și al proceselor noastre, detectăm o activitate despre care considerăm în mod rezonabil că este frauduloasă, suspectă sau criminală sau o activitate care contravine Condițiilor generale și/sau prezentelor Condiții de plată. În eventualitatea în care blocăm, suspendăm sau vă anulăm Cardul sau Portofelul, cu excepția cazului în care există motive de securitate justificate în mod obiectiv sau dacă este ilegal să procedăm astfel, vă vom informa cu privire la blocarea, suspendarea sau anularea Cardului sau a Portofelului dvs., înainte de blocarea, suspendarea sau anularea Cardului sau a Portofelului dvs., acolo unde este posibil, sau cel mai târziu după ce Cardul sau Portofelul a fost blocat, suspendat sau anulat. Dacă exercităm acest drept, nu vom suporta nicio răspundere față de dvs., din cauza indisponibilității fondurilor de pe cardul și/sau din portofelul dvs. sau datorită incapacității dvs. de a utiliza cardul.

De asemenea, vom avea dreptul de a desfășura o investigație asu de a soluționa orice diferend în curs privitor la Contul dvs. și, drept urmare, putem restricționa accesul la fondurile dvs. pe perioada necesară acestei proceduri. De asemenea, putem restricționa accesul la fondurile dvs., conform cerințelor legii sau ale ordinului judecătoresc.

14. Obligațiile dvs.

Sunteți de acord că nu veți accepta Plăți în cazul în care cardul de plată nu conține toate elementele tipice pentru acel tip de card, în cazul în care cardul de plată pare manipulat sau deteriorat sau în cazul în care cardul de plată a expirat.

Nu puteți stabili fără permisiunea noastră un prag minim pentru Plăți care depășește 1,00 EUR (sau echivalentul local) pentru orice Plată. Totodată, le veți oferi Titularilor de card condiții de vânzare care să fie cel puțin egale cu cele pe care le oferiți clienților care plătesc în numerar pentru bunurile și/sau serviciile dvs. și nu veți percepe Titularilor de card nicio sumă sau suprataxă suplimentară.

Trebuie să vă monitorizați Contul și Istoricul plăților și să rambursați respectivului Titular al cardului orice Plată pe care o primiți din greșeală sau orice sumă în exces, dacă valoarea Plății a fost greșită.

Veți pune la dispoziția Titularului cardului un bon de plată pe suport de hârtie aferent Plății, dacă acest lucru este solicitat prin lege sau prin Regulile de rețea. Totodată, le puteți oferi Titularilor de card opțiunea (care nu va înlocui bonul de plată pe suport de hârtie, dacă acesta este solicitat prin lege) de a primi un bon de plată pentru Plată, prin e-mail sau mesaj SMS.

Trebuie să analizați prompt orice situații (de ex., facturi sau deconturi) furnizate de noi, precum și decontările, rambursările, Returnări ale taxelor sau orice alte tranzacții, plătite sau imputate dvs. sau Titularului cardului. Trebuie să vă opuneți imediat oricărei situații inexacte sau incomplete, cel mai târziu în termen de 25 (douăzeci și cinci) de Zile lucrătoare de la primirea situației relevante sau de la data plății respective. Dacă nu vă opuneți la momentul oportun, aceasta va fi considerată o aprobare, cu excepția cazului în care am comis noi înșine o eroare. Dacă am comis noi înșine o eroare, trebuie să ne înștiințați imediat sau, în orice caz, în maximum 13 (treisprezece) luni de la data debitării tranzacției de plată asociată erorii (conform informațiilor detaliate de la secțiunea 18, Erori și plăți neautorizate de ma jos). Ne rezervăm dreptul de a emite din nou declarații corectate sau de a corecta orice plăți după expirarea acestui termen. Cu excepția celor impuse prin lege, veți fi singura persoană responsabilă de ținerea evidențelor cu privire la toate Plățile și alte date asociate Contului dvs. și utilizării de către dvs. a Serviciilor.

Veți afișa orice material publicitar SumUp pe care îl primiți de la noi într-un loc vizibil în spațiul dvs. comercial. Aceste materiale pot include abțibilduri pentru vitrina magazinului sau pentru geamurile autovehiculelor, care includ logoul SumUp și/sau logourile Rețelelor sau însemne ori broșuri care trebuie să fie afișate de Rețele, conform legii sau de către SumUp.

15. Rezervă

În scopul de a asigura îndeplinirea obligațiilor dvs. de plată care vă revin prin prezentele Condiții de plată, confirmați și sunteți de acord că avem dreptul în orice moment și la propria noastră latitudine să reținem temporar Plățile efectuate către dvs. și să acumulăm o rezervă („Rezerva”). Rezerva va servi ca garanție în favoarea noastră și vom avea dreptul de a colecta și compensa din Rezervă orice sume pe care ni le datorați conform prezentelor Condiții, inclusiv orice sold deficitar al Contului, fără notificarea dvs. prealabilă.

Dacă ne datorați o sumă ce depășește valoarea Rezervei, veți achita imediat sau, în orice caz, în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitarea noastră suma datorată, ce depășește valoarea Rezervei. Prin prezenta ne autorizați în mod explicit să debităm orice sume datorate nouă, inclusiv orice costuri și cheltuieli suportate în legătură cu colectarea acestor sume, din Portofelul dvs. sau din contul dvs. bancar și/sau de pe cardul dvs. de credit sau din contul dvs. bancar, utilizate pentru a achiziționa oricare dintre Cititoarele noastre sau pentru a compensa respectivele sume în raport cu Plățile care vă sunt datorate. În cazul în care nu achitați integral sumele pe care ni le datorați, la cerere, aceasta va fi considerată o încălcare semnificativă a prezentelor Condiții de plată și veți suporta toate costurile asociate colectării respectivelor sume, ceea ce include, fără limitare, onorariile de avocat și cheltuielile, comisioanele agențiilor de colectare și orice dobânzi aplicabile.

16. returnări

Valoarea unei Plăți poate fi imputată asupra Contului dvs., dacă Plata (i) este contestată, este returnată din orice motiv de către Rețeaua relevantă, Partenerul nostru achizitor, Titularul cardului sau oricare dintre instituțiile noastre financiare desemnate; (b) nu a fost autorizată; sau (c) avem motive să considerăm că Plata nu a fost autorizată, este ilicită, suspectă sau încalcă prezentele Condiții („Returnarea plății”).

Sunteți de acord să ne oferiți asistență, la momentul solicitării și pe cheltuiala dvs., pentru a investiga orice Returnări ale plății și/sau oricare dintre Plățile dvs. prelucrate prin intermediul Serviciilor. Confirmați că, în cazul în care nu ne puteți oferi asistență promptă, inclusiv prin punerea la dispoziție a documentației necesare cel mai târziu în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea noastră, aceasta poate genera o Returnare ireversibilă a plății. Ne rezervăm dreptul de a percept o taxă pentru investigarea și/sau medierea oricăror Returnări ale plății; orice astfel de taxe vor fi comunicate pe Website.

Dacă un diferend privind o Returnare a plății nu a fost soluționat de banca emitentă sau de către Rețea în favoarea dvs. sau dacă alegeți să nu contestați o Returnare a plății, ne rezervăm dreptul de (a) a colecta de la dvs. valoarea originală a Plății plus Comisioanele și (b) de a credita valoarea originală a Plății înapoi către Titularul cardului.

Dacă stabilim că faceți obiectul unui număr excesiv de Returnări ale plății, putem întârzia Efectuarea plății către Portofelul dvs. sau către contul dvs. bancar, putem stabili Rezerva la o valoare stabilită în mod rezonabil de către noi pentru a acoperi Returnările anticipate ale plății și comisioanele asociate sau putem înceta sau suspenda Serviciile și vă putem închide Contul.

17. Rambursări și retururi

În conformitate cu prezentele Condiții de plată și prin acceptarea Plăților efectuate cu Serviciile de plată, veți prelucra retururile și veți asigura rambursarea prin Contul dvs., în conformitate cu prezentele Condiții de plată și cu Regulile de rețea.

Printre altele, Regulile de rețea vă impun să oferiți și să divulgați la momentul achiziției o politică echitabilă privind retururile și anularea și să nu oferiți rambursări în numerar în cazul Plăților, decât dacă acest lucru este prevăzut prin lege, și să nu acceptați numerar sau alte obiecte de valoare pentru efectuarea unei rambursări a unei Plăți. Suma de rambursat trebuie să includă toate și orice taxe ce trebuie a fi rambursate și nu poate depăși valoarea Plății originale.

În cazul unui schimb, al unui retur parțial sau al unei Plăți sau sume a Plății eronate, puteți rambursa suma totală a Plății inițiale sau o sumă parțială corespunzătoare returului sau Plății eronate prin Aplicație, pe Site sau prin Cititor. Rambursările prelucrate prin intermediul Contului sunt autorizate în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data la care ați inițiat Plata. Vom colecta de la dvs. valoarea Plății originale, plus Comisioanele, și vom credita Plata rambursată Titularului cardului.

Dacă stabilim că prelucrați o cantitate excesivă de rambursări, putem dezactiva opțiunea dvs. de rambursare și/sau vom întreprinde acțiuni suplimentare cu privire la Contul dvs.

18. Erori și plăți neautorizate

Sunteți persoana responsabilă pentru toate tranzacțiile autorizate inițiate și pentru Comisioanele suportate prin utilizarea Portofelului și a Cardului dvs. Dacă permiteți unei alte persoane să aibă acces la Cardul dvs., la Numărul dvs. de card, la codul dvs. PIN, la Portofelul dvs., la Contul de afaceri SumUp, la parolă sau la acreditările de autentificare, orice tranzacții cu Portofelul sau Cardul efectuate de astfel de persoane vor fi considerate autorizate și puteți fi răspunzător pentru toate tranzacțiile și Comisioanele suportate de persoanele respective.

Dacă considerați că Cardul, Numărul de card, codul PIN, Contul, Portofelul sau acreditările dvs. de autentificare online au fost furate sau pierdute sau că cineva a transferat sau poate transfera bani de pe Cardul/Portofelul dvs. fără permisiunea dvs., trebuie să ne contactați imediat la Serviciul de asistență clienți, folosind adresa de e-mail [email protected]. De asemenea, puteți bloca temporar utilizarea Cardului dvs. din tabloul de bord SumUp. Vom fi obligați să prevenim orice utilizare a Cardului/Portofelului odată ce notificarea conform prezentei secțiuni a fost acceptată de SumUp.

În cazul în care Cardul este furat sau pierdut sau dacă nu ați putut păstra în siguranță caracteristicile de securitate ale Cardului/Portofelului dvs., în conformitate cu prezentele Condiții de plată, răspunderea dvs. maximă va fi limitată la 50 EUR sau valoarea locală echivalentă, cu excepția cazului în care ați acționat fraudulos sau în care, din neglijență gravă, nu ați respectat prezentele Condiții de plată, inclusiv notificarea de mai sus către noi, situație în care puteți fi responsabil de întreaga pierdere. 

Dacă considerați că nu am îndeplinit sau am îndeplinit incorect o plată sau am prelucrat o plată neautorizată, trebuie să ne înștiințați imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 13 (treisprezece) luni de la data plății. Prevederea de mai sus nu se aplică dacă nu v-am informat cu privire la o tranzacție neautorizată sau executată în mod defectuos sau dacă nu v-am pus la dispoziție respectivele informații, astfel cum se solicită prin prezentele Condiții de plată și prin legislația aplicabilă.

În cazul în care ne informați că nu am efectuat sau am efectuat incorect o plată, vom depune eforturi pentru a investiga și vom face tot ceea ce este rezonabil posibil pentru a rectifica orice erori identificate. Dacă, în urma erorii, primiți mai puțin decât suma la care aveați dreptul, vom credita diferența în Contul dvs. Dacă, în urma erorii, primiți mai mult decât suma la care aveați dreptul, vom debita fondurile în surplus din Contul dvs.

În eventualitatea în care ne informați cu privire la o plată neautorizată, vom rambursa suma plătită, inclusiv toate Comisioanele deduse din aceasta, imediat și, în orice caz, nu mai târziu decât la finalul Zilei lucrătoare care urmează imediat după data notificării plății neautorizate. Aceasta nu se va aplica dacă avem motive întemeiate să suspectăm o fraudă legată de presupusa plată neautorizată.

19. Conformitatea PCI 

Aveți obligația de a respecta prevederile aplicabile ale Standardelor privind securitatea datelor aplicate de industria cardurilor de plată (PCI-DSS) pe durata prezentelor Condiții de plată. În special, trebuie să respectați PCI-DSS în ceea ce privește stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor privind cardurile de plată. Informațiile despre PCI-DSS sunt disponibile pe site-ul nostru a Consiliului PCI.

20. Încetare și revizuirea Condițiilor de plată

Prezentele Condiții de plată intră în vigoare la momentul acceptării acestora, împreună cu Condițiile generale și cu verificarea identității dvs. Ele vor fi valabile pe o perioadă nedeterminată și vor continua să se aplice până ce vor fi denunțate de dvs. sau de noi.

Avem dreptul de a modifica prezentele Condiții de plată în orice moment și de a schimba, șterge, întrerupe sau impune condiții cu privire la orice aspect al Serviciilor de plată. Modificarea propusă va intra în vigoare cel mai târziu în termen de 2 (două) luni de la data notificării de modificare. Înțelegeți că, după ce se oferă această notificare, se va considera că ați acceptat modificările aduse Condițiilor de plată, cu excepția cazului în care încetați să mai utilizați Serviciile de plată și Condițiile de plată, înainte ca modificările să intre în vigoare. Dacă respingeți orice modificări, aveți dreptul să denunțați Condițiile de plată în mod gratuit și cu aplicabilitate în orice moment anterior datei la care s-ar fi aplicat modificările.

Ne rezervăm dreptul de a implementa modificările imediat, fără notificare prealabilă, dacă acest lucru este necesar pentru a menține securitatea sistemelor noastre sau pentru a respecta legile, normele și reglementările aplicabile sau dacă modificarea are legătură cu o funcționalitate suplimentară a Serviciilor de plată existente, cu o reducere a costului Serviciilor de plată sau cu orice altă modificare ce nici nu vă reduce drepturile, nici nu vă sporește obligațiile.

Cea mai recentă versiune a Condițiilor de plată va putea fi accesată pe Site-ul nostru. 

Ne rezervăm dreptul de a denunța Condițiile de plată fie cu o notificare prealabilă de 2 (două) luni, fie, în conformitate cu legislația aplicabilă, imediat, dacă: (a) încălcați orice condiție din prezentele Condiții de plată sau orice altă condiție aplicabilă Serviciilor de plată specifice care fac obiectul unor termene și condiții separate, ceea ce include, fără limitare, Regulile de rețea; (b) avem motive să considerăm că încălcați o lege sau reglementare aplicabilă utilizării de către dvs. a Serviciilor de plată; (c) avem motive să considerăm că sunteți implicat într-o activitate frauduloasă, în spălarea de bani, în finanțarea terorismului sau într-o altă activitate criminală; (d) reprezentați un risc inacceptabil, de credit sau fraudă, pentru noi; sau (e) avem motive să considerăm că Contul/Portofelul/Cardul dvs. a fost compromis sau reprezintă un risc de securitate din alte motive.

În urma denunțării prezentelor Condiții de plată și/sau a închiderii Contului dvs., ne veți achita imediat toate sumele datorate de dvs. conform cu prezentele Condiții de plată, în mod proporțional până la denunțarea Condițiilor de plată și vă vom achita în mod echivalent toate sumele datorate de către noi conform prezentelor Condiții de plată. De asemenea, avem dreptul de a reține Rezerva până ce orice eventuale sume datorate sunt achitate, inclusiv orice Returnări potențiale ale plății, însă, în niciun caz, acestea nu vor depăși 13 (treisprezece) luni de la data intrării în vigoare a denunțării.

21. Soluționarea reclamațiilor

Orice reclamații legate de Serviciile de plată trebuie să fie adresate către noi, în primă instanță, contactând Serviciul de asistență clienți SumUp, la adresa: [email protected]. Toate reclamațiile vor face obiectul procedurii noastre de reclamație. 

În majoritatea cazurilor, vom oferi un răspuns complet prin e-mail sau printr-o altă modalitate durabilă la reclamația dvs., în termen de 15 (cincisprezece) Zile lucrătoare de la data la care am primit-o. În situații excepționale, în care nu putem să răspundem într-un mod complet la reclamația dvs., vă vom informa în această privință, comunicându-vă motivul întârzierii și perioada în care veți primi un răspuns complet care, în niciun caz, nu va depăși 35 (treizeci și cinci) de Zile lucrătoare de la data la care am primit reclamația dvs. 

Reclamațiile care ne sunt adresate sunt prelucrate întotdeauna în mod gratuit.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru final sau dacă nu vă oferim un răspuns, vă puteți adresa Băncii Lituaniei cu o solicitare de a vă proteja drepturile și interesele legitime care considerați că v-au fost încălcate. Respectivele informații pot fi transmise în scris sau prin modalități electronice la următoarele adrese: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, [email protected], și/sau (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-mail: [email protected]. Reclamațiile trebuie depuse în limba lituaniană sau engleză.

Prezentele Condiții de plată sunt reglementate prin legile Republicii Lituania. Orice reclamații rezultate in sau legate de Condițiile de plată sau de furnizarea Serviciilor de plată și care nu pot fi soluționate prin intermediul Serviciului de asistență clienți pot fi adresate Băncii Lituaniei, conform celor de mai sus. În cazul în care nu întruniți condițiile sau alegeți să nu înaintați o reclamație către Banca Lituaniei, se convine ca instanțele din Republica Lituania să aibă competență exclusivă de soluționare a oricăror pretenții rezultate din sau legate de prezentele Condiții de plată.