SumUp Fizetési feltételek

HatÁlyos 2022.02.07

Figyelem: Kérjük, nyomtasson ki egy másolatot ebből a dokumentumból, és őrizze meg későbbi használatra.

A SumUp fizetési és elektronikuspénz-szolgáltatásainak („Fizetési szolgáltatások“) az alábbiakban leírt felhasználása érdekében ön elfogadja ezeket: a SumUp Általános feltételek (a továbbiakban: „Általános feltételek”), a jelen Fizetési feltételek, valamint minden egyéb, az Ön által esetlegesen felhasznált (az Általános feltételekben meghatározott) Szolgáltatásokra vonatkozó egyéb feltétele és szabályzat. A jelen Fizetési feltételek Kiegészítő feltételek, és az Általános feltételekkel együtt az ön és a SumUp EU Payments UAB („SumUp”, „mi” és ezek ragozott alakjai) közötti jogi megállapodás részét képezik. Ha a jelen dokumentum másképp nem rendelkezik, a nagybetűs feltételek ugyanazt jelentik itt, mint az Általános feltételekben. 

A Fizetési szolgáltatásokat a SumUp EU Payments UAB, a litvániai Vilniusban 305074395 regisztrációs számon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság nyújtja. 

A SumUp EU Payments UAB-t a Litván Nemzeti Bank engedélyezte elektronikuspénz-kibocsátó intézményként (az engedély száma: 56, kibocsátásának dátuma: 2019. augusztus 27.). A SumUp számára kiadott Elektronikus pénzintézeti engedélyt a Litván Nemzeti Bank hivatalos honlapján tette közzé, és az alábbi linkeken érhető el: 

Angolul: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

Litvánul: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

A SumUp szerepel a Litván Nemzeti Bank által kezelt és a Litván Nemzeti Bank hivatalos weboldalán közzétett „Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi engedéllyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmények“ nyilvános jegyzékében. A jegyzék az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

A SumUp tevékenységeit a Litván Nemzeti Bank felügyeli, amelynek székhelye a Gedimino avenue 6, LT-01103, Vilnius, Litván Köztársaság címen található, telefonszáma: +370 800 50 500. A Litván Nemzeti Bank többi adatát a hivatalos weboldalán találja: https://www.lb.lt/en/.

A SumUp ezen az e-mail-címen érhető el: [email protected].

Fontos, hogy tisztában legyen a jelen Fizetési feltételek szerinti kötelezettségeivel. Kérjük, elfogadás előtt figyelmesen olvassa el őket.

Ezúton értesítjük önt a Litván Köztársaság fizetési törvénye 3. cikkének (7) bekezdése szerinti mentességről, amely lehetővé teszi a SumUp mint pénzforgalmi szolgáltató és ön mint a fizetési szolgáltatás felhasználója (aki nem fogyasztó) számára, hogy eltérjen a Litván Köztársaság fizetési törvénye III. szakasza (beleértve a 13. cikket, amely a pénzforgalmi szolgáltató és a pénzforgalmi szolgáltatás felhasználója közötti keretmegállapodás követelményeit sorolja fel), 4. cikke (1) bekezdése, 4. cikke (2) bekezdése, 4. cikke (3) bekezdése, 11. cikke (1) bekezdése, 11. cikke (2) bekezdése), 11. cikke (5) bekezdése, 29. cikke (3) bekezdése, 36. cikke (a jogosulatlan vagy nem megfelelően végrehajtott fizetési műveletek bejelentési határideje erejéig), 37., 39., 41., 44., 51. és 52. cikke rendelkezéseitől. Ezúton értesítjük önt, és a jelen Fizetési feltételek elfogadásával ön megerősíti, hogy tudomásul vette, hogy jelen Fizetési feltételek bizonyos esetekben eltérhetnek a törvény említett rendelkezéseitől, beleértve azt is, hogy a jelen Fizetési feltételek tartalma szűkebb lehet a Litván Köztársaság fizetési törvénye 13. cikkében előírtaknál, és ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Fizetési feltételeket az alábbiakban foglaltak szerint, beleértve az ilyen eltéréseket is.

Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy panasza van az Általános feltételekkel, a jelen Fizetési feltételekkel, bármely más Kiegészítő feltétellel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban – vagy ha másolatot szeretne kérni ezekről a Fizetési feltételekről –, kérjük, lépjen kapcsolatba a SumUp ügyfélszolgálatával itt: [email protected].

1. Általános rész 

Fizetési szolgáltatásaink lehetőséget kínálnak az ön számára a fizetési kártyás tranzakciók („Fizetés(ek)”) elfogadására és feldolgozására különféle eszközökön keresztül és/vagy olyan elektronikuspénzes pénztárca („Pénztárca”) használatára, amelyhez előre fizetett betéti kártya („Kártya”) tartozik. Ügyfelei („Kártyabirtokos(ok)”) befizetéseit ön személyesen is feldolgozhatja kompatibilis mobileszköze, Alkalmazásunk és/vagy egy általunk biztosított kártyaolvasó eszköz („Kártyaolvasó”) használatával, valamint távolról, az általunk elérhetővé tett online fizetési módokon keresztül.

A Fizetési szolgáltatások nyújtása során megkönnyítjük az ön nevében végrehajtott Kifizetések feldolgozását, jóváírjuk az ilyen Kifizetésekből hozzánk beérkezett pénzeszközöket az ön Pénztárcáján, és kiegyenlítjük az ilyen pénzeszközöket (Díjaink és a minket illető, esetleges visszaterhelések, visszavonások, követelések vagy egyéb tartozások levonása mellett) a jelen Fizetési feltételeknek megfelelően.

Ön felhatalmaz és utasít minket, hogy a jelen Fizetési feltételeknek megfelelően az ön nevében pénzeszközöket fogadjunk, tároljunk és folyósítsunk. Ez a felhatalmazás és utasítás az ön fiókja bezárásáig vagy megszüntetéséig érvényben marad.

A jelen Fizetési feltételek szerinti kötelezettségeink a Pénztárca, a Kártya és a Fizetési szolgáltatások biztosítására korlátozódnak. Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a Fizetési szolgáltatásokat indokolatlan fennakadások nélkül biztosíthassuk. Saját belátásunk alapján azonban felfüggeszthetjük a Szolgáltatást vagy korlátozhatjuk a Szolgáltatások elérhetőségét a karbantartási szolgáltatások elvégzése érdekében, vagy ha ezt törvényi kötelezettség teszi szükségessé, amennyiben ön nem felel meg a jelen Feltételek által szabályozott anyagi kötelezettségeknek, illetve ha pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának alapos gyanúja áll fenn.

Előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal, bármikor frissíthetjük vagy módosíthatjuk a Fizetési szolgáltatásokat.

Fenntartjuk a jogot, hogy harmadik felet jelöljünk ki a jelen Fizetési feltételek szerinti kötelezettségeink egy részének vagy mindegyikének teljesítésére.

Nem vagyunk részesei az ön és a Kártyabirtokos közötti jogviszonynak, és semmilyen felelősséget nem vállalunk bármely Fizetés mögöttes céljára vonatkozóan, ideértve többek között az ön által értékesítésre kínált áruk és szolgáltatások minőségét és jellegét, az értesítési árat, a kedvezményeket, a garanciális feltételeket stb. Ön köteles mindenkor a SumUptól különálló entitásként bemutatni magát.

2. Titoktartás és adatvédelem

Ön és mi kötelezettséget vállalunk arra, hogy bizalmasan kezeljük az ön által tőlünk kapott, illetve az általunk öntől vagy a Kártyabirtokostól a jelen Feltételekkel összefüggésben kapott bizalmas információkat, különös tekintettel arra, hogy nem engedélyezzük harmadik felek hozzáférését az ilyen bizalmas információkhoz. Bizalmas információnak számít különösen az ön vagy a mi bármilyen működési és/vagy üzleti titkunk, valamint a Kártyabirtokos bármilyen nem anonim adata. Ön és mi kötelezettséget vállalunk arra, hogy betartjuk az alkalmazandó adatvédelmi szabályozást, és megfelelő óvintézkedéseket teszünk a kártyák és a kártyabirtokosok adatai jogosulatlan felhasználásának megelőzésére. Az ilyen adatok csak akkor és addig tárolhatók, amíg az feltétlenül szükséges.

Ha visszaküldjük önnek a Kártyabirtokosok személyes adatait, ön csak a szükséges mértékben és csak arra használhatja az ilyen adatokat, hogy kontrollálja a határértékeket, csalásmegelőzési intézkedéseket tegyen vagy elkerülje a nemteljesítéseket, és nem használhatja olyan célokra, mint profilalkotás (pl. a vásárlási szokások kiértékelése) vagy az értékesítési és marketingtevékenységek, hacsak a Kártyabirtokos kifejezetten hozzájárul az ilyen, egyéb felhasználáshoz. Az ilyen információkat ön nem hozhatja nyilvánosságra és nem adhatja át harmadik félnek, illetve nem használhatja fel marketing célokra, hacsak meg nem kapja a Kártyabirtokos kifejezett hozzájárulását. Önnek minden vonatkozó adatvédelmi szabályozást be kell tartania.

A Fizetési szolgáltatások nyújtása érdekében a SumUp kezeli a Fizetési szolgáltatások végfelhasználóinak személyes adatait. Ez az adatkezelés ezzel összhangban történik: SumUp Adatvédelmi szabályzat.

3. Hálózatok és akvizíciós partnerek

A Fizetési szolgáltatások lehetővé teszik az ön számára a fizetések elfogadását a Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited által kínált kártyákról és más vonatkozó fizetésikártya-szervezetek (együttesen: „Hálózatok”). A Hálózatok követelményeket és iránymutatásokat („Hálózati szabályokat“) határoztak meg, amelyek a jelen Fizetési feltételekkel és az Általános Feltételekkel együtt szabályozzák a Fizetési szolgáltatások nyújtását az ön számára. Az aktuális Hálózati szabályokra mutató linkek Weboldalunkon találhatók. Jelen Fizetési feltételek elfogadásával ön egyúttal azt is vállalja, hogy betartja a Hálózatok által időről időre módosított Hálózati szabályokat. A Hálózati szabályoknak való megfelelés érdekében szükség szerint bővíthetjük, törölhetjük vagy módosíthatjuk a Fizetési szolgáltatásokat és/vagy a jelen Fizetési feltételeket.

Ezen túlmenően a Fizetési szolgáltatásaink nyújtása érdekében megállapodást kötöttünk akvizíciós banki partnerekkel („Akvizíciós partnerek”). Azoknak az Akvizíciós partnereknek a listája, akikkel a Fizetési szolgáltatások nyújtása során együttműködünk, a Weboldalunkon található. A Hálózati szabályok megkövetelhetik, hogy egyes kereskedőink a Kifizetések mennyiségétől függően külön megállapodást kössenek valamelyik Akvizíciós Partnerünkkel vagy magukkal a Hálózatokkal. Ha ön ilyen kereskedő, akkor értesítjük önt erről, és ebben az esetben külön megállapodást nyújtunk önnek. 

A jelen Fizetési feltételek és akár a Hálózati szabályok, akár az ilyen akvizíciós megállapodás közötti bármilyen ellentmondás esetén a Hálózati szabályok vagy az Akvizíciós partnermegállapodás feltételei az irányadóak.

4. SumUp-fiók

A Fizetési szolgáltatások használatához az Általános feltételek 1. szakaszában leírtak szerint rendelkeznie kell egy SumUp fiókkal. A Fiók létrehozásával és használatával kapcsolatban hitelképesség-ellenőrzést végezhetünk önnél, és további dokumentumok benyújtását kérhetjük azért, hogy betarthassuk a vonatkozó törvényeknek, előírásoknak és szabályoknak. Saját belátásunk szerint állapítjuk meg, hogy az összes szükséges ellenőrzést sikeresen elvégezték-e. Fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük vagy megszüntessük Fiókját, és/vagy korlátozzuk a Fizetési szolgáltatásokhoz való hozzáférését, amennyiben nem nyújt teljes és pontos információkat, vagy ha nem tesz eleget a Fiókregisztrációs vagy -ellenőrzési követelményeknek.

5. Kártyás fizetések fogadása 

A Fizetési szolgáltatások magukban foglalják a fizikai kártyával megtett fizetések elfogadását akár Kártyaolvasóval, akár a fizetési kártya adatainak kézi bevitelével, akár más, az általunk elérhetővé tett módszerekkel. Amikor ön valamelyik Kártyaolvasónkkal fogad Fizetéseket, a Kártyaolvasó a fizetések feldolgozására és engedélyezésére szolgál a fizetési kártya és szervereink között. A Fizetési szolgáltatások tartalmazhatják a kártya nélküli fizetések fogadását is, ideértve a fizetési átjárón vagy az ön által az ügyfeleinek küldött fizetési linkeken keresztül történő fizetéseket is. Azoknak a fizetési kártyáknak a listája, amiket jelenleg elfogadunk, a Weboldalunkon található, és időről időre, előzetes értesítés nélkül frissíthetjük azt.

Bizonyos fizetési módok kínálhatók a Fizetési szolgáltatások keretében egy harmadik féllel („Partner“) együttműködve a Partner mobilalkalmazásán, webhelyén vagy más szoftverén („Partner alkalmazása“) keresztül. Ilyen esetekben a Partnerrel fennálló kapcsolatát az ön és a Partner közötti külön kereskedelmi kapcsolat szabályozza, és mi csak a Partner alkalmazása részeként általunk nyújtott Fizetési szolgáltatásokért vagyunk felelősek. Nem vállalunk felelősséget a Partner alkalmazása működőképességéért vagy a Partner által önnek vagy a Kártyabirtokosoknak nyújtott bármilyen szolgáltatásért. Ha ön és a Partner úgy állapodik meg, a Partner nevében szolgáltatási díjat is szedhetünk, de semmilyen körülmények között nem leszünk felelősek a Partner alkalmazásának ön által való használatára vonatkozó adók levonásáért vagy fizetéséért.

6. Alternatív fizetési módok

A fent leírt Fizetési szolgáltatásokon kívül a SumUp olyan funkciót is kínálhat, amely lehetővé teszi, hogy ön harmadik felek által biztosított egyéb fizetési módokon keresztül fogadjon be fizetéseket az ügyfeleitől („Alternatív fizetési módok”). Ön integrálhatja az Alternatív fizetési módok funkciót a kártya nélküli fizetési szolgáltatásainkba, lehetővé téve ügyfelei számára, hogy az ön részére történő fizetés során egy Alternatív fizetési módot válasszanak és használjanak.

Az Alternatív fizetési módok szolgáltatóira vonatkozó részletek, valamint az Alternatív fizetési módokra vonatkozó bizonyos további szabványok, szabályok, eljárások és követelmények („APM feltételek”) a Weboldalunkon találhatók, és a jelen Fizetési feltételek részét képezik olyan mértékben, amelyben ön az Alternatív fizetési módot funkciót használja. Ön vállalja, hogy mindenkor betartja az APM feltételeket. Az Alternatív fizetési módok szolgáltatói és az APM feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az Alternatív fizetési módokon keresztül végrehajtott kifizetéseket az Alternatív fizetési módok szolgáltatói visszavonhatják, hacsak az APM feltételek másként nem rendelkeznek. Az ön kötelezettségei és felelőssége a SumUp felé bármilyen visszafordított fizetés esetén megegyeznek az ön Visszaterhelésekre vonatkozó kötelezettségeivel és felelősségével. Az Alternatív fizetési módok szolgáltatói ugyanúgy befolyásolhatják egy Alternatív fizetési módokon keresztül teljesített fizetés visszavonását, ahogyan az érintett Hálózat, Akvizíciós partner vagy bármely kijelölt pénzügyi intézményünk befolyásolhat egy Visszaterhelést.

Az Alternatív fizetési módok elérhetősége földrajzi korlátozásoktól függ. Ön megtekintheti, hogy országában mely Alternatív fizetési módok érhetők el itt: a mi Weboldalunk.

7. Kártyaolvasók

Az elérhető Kártyaolvasókkal és azok vásárlásával vagy lízingelésével kapcsolatos információk Weboldalunkon találhatók. 

Hacsak kifejezetten másként nem állapodtunk meg, ön nem adhat el, nem adhat bérbe, nem licencelhet és nem ruházhat át Kártyaolvasót harmadik fél részére, illetve nem engedélyezheti a Kártyaolvasó harmadik fél általi használatát. Ezenkívül semmilyen módon nem módosíthatja a Kártyaolvasó szoftverét vagy hardverét. A Fizetések elfogadásán kívül semmilyen más célra nem használhatja a Kártyaolvasót.

8. Kifizetés, díjak és kimutatások

Miután megkaptuk az ön által a SumUpon keresztül feldolgozott Kifizetésekből származó pénzösszeget, kifizetjük önnek a Pénztárcájába azt az összeget, amivel tartozunk („Kifizetés”). Dönthet úgy, hogy a kifizetéseket automatikusan az ön SumUp-fiókjához kapcsolódó bankszámlára irányítja. Minden Kifizetés előtt levonjuk a Szolgáltatásainkért alkalmazandó Díjakat a Kifizetés összegéből. Fizetési szolgáltatásaink aktuális díjai Díjszabás oldalunkon találhatók. Kifizetési beállításait módosíthatja a fiókjában, vagy kapcsolatba léphet az Ügyfélszolgálattal a [email protected] e-mail-címen.

Havi kivonatokat küldünk önnek a SumUp-fiókjáról. Ön hozzájárul, hogy a Díjinformációkat márka, alkalmazás, fizetésieszköz-kategóriák és a tranzakcióra vonatkozó bankközi díjak mértéke szerint összesítsük.

Ön hozzájárul, hogy a Díjinformációkat márka, alkalmazás, fizetésieszköz-kategóriák és a tranzakcióra vonatkozó bankközi díjak mértéke szerint összesítsük.

9. SumUp-pénztárca és kártya

A 8. szakaszban leírt kifizetések megkönnyítése érdekében a fiókjához kapcsolódó Pénztárcát bocsátunk az ön rendelkezésére. Kiállíthatunk önnek egy, a fiókjához kapcsolódó Kártyát is. A jelen Fizetési feltételek ön által történő elfogadását a SumUp a Kártya kibocsátására és a Pénztárca megnyitására irányuló kérelmének tekinti, és e kérelme eredményeként a SumUp megnyit egy Pénztárcát, és elküldi önnek a Kártyáját a Fiókjában megadott fizikai címére (fizikai kártya esetén) vagy e-mail-címére (virtuális kártya esetén). A Kártya kézhezvételt követőm ön által történő aktiválása a Kártya megrendelésének további visszaigazolásául szolgál.

A Pénztárca és/vagy a Kártya használatáért díjakat számíthatunk fel. Az aktuális díjakra vonatkozó menetrend (Díjszabás) a Weboldalunkon található.

Ha ön még nem kapott kártyát, és szeretné aktiválni ezt a funkciót, vagy ha további funkciókat szeretne aktiválni a Pénztárcájára vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal itt: [email protected].

9a. Pénztárcája használata

Pénztárcáját (amit SumUp Céges számlának is nevezhetünk) a Kifizetéseiből származó összegeken keresztül lehet finanszírozni. Lehetőséget biztosíthatunk arra is, hogy közvetlenül, hitel- vagy betéti kártyás fizetéssel vagy banki átutalással finanszírozza Pénztárcáját. Előfordulhat, hogy harmadik felek pénzt utalnak át az ön Pénztárcájába. Ha pénzt tölt fel vagy kap Pénztárcájába, a befizetés beérkezése után azonnal hozzáadjuk az összeget a Pénztárcájához. 

Ha pénzt kap a Pénztárcájába, azt elektronikus pénzzé alakítjuk át. 

Ha technikai hiba következtében pénzeszközöket írtunk jóvá a Pénztárcájában, jogosultak leszünk a hibát úgy javítani, hogy az összeget az ön külön hozzájárulása nélkül levonjuk a Pénztárcából, de kérésére megfelelő magyarázatot nyújtunk önnek. Ha a fizető hibája miatt írunk jóvá pénzt az ön Pénztárcáján, akkor ön köteles lesz együttműködni velünk, és segíteni a helyzet körülményeinek tisztázásában és a következmények kiküszöbölésében. Ha olyan kifizetést kapunk, amelynek keretében az összeget nem lehet jóváírni az ön pénztárcájában (pl. Fiókja zárva van), az összeget legkésőbb két (2) munkanapon belül visszautaljuk a fizetőnek.

Pénztárcája egyenlegét bármikor átteheti bankszámlájára, ami elektronikus pénze visszaváltását jelenti. Az ilyen visszaváltásra azonban biztonsági és csalásellenes ellenőrzések vonatkoznak, és előfordulhat, hogy az átutalás előtt meg kell erősítenie személyazonosságát, vagy egyéb igazoló adatokat kell megadnia.

Sem az ön SumUp-fiókja, sem a SumUp Céges számlája nem bankszámla, és egyikre sem vonatkozik kompenzációs rendszer. A Profiljában vagy a Pénztárcájában lévő pénzeszközök nem minősülnek betétnek, és nem kamatoznak. 

Ezúton értesítjük önt, és ön elfogadja, hogy jogosultak vagyunk pénzeszközöket levonni a Pénztárcájából és a Pénztárcája egyenlegét csökkenteni az alábbiak érdekében:

  • Kifizetési vagy egyéb pénzátutalási kérelmei végrehajtása;

  • A tranzakciós, valamint a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos egyéb Díjak fedezete a Díjszabás szerint;

  • A jelen fizetési Feltételek szerinti egyéb fizetési kötelezettségek teljesítése (beszámítás).

9b. Kártyája használata

A kártyát a SumUp bocsátja ki a Mastercard Europe S/A-nál meglévő licence alapján, és kibocsátható akár fizikai, akár virtuális formában. A Kártya kibocsátása azzal a céllal történik, hogy megkönnyítse a Pénztárcájában lévő elektronikus pénzéhez való hozzáférést, és termékek és szolgáltatások vásárlására használható fel bármely Mastercard-elfogadó szimbólummal rendelkező vállalkozásnál, akár fizikai üzletben, akár távolról (például online), vagy készpénzfelvételre bármely Mastercard logóval ellátott automatából. 

Ön nem köteles használni a Kártyát.

A kártyákat az ön Fiókjához regisztrált fizikai címre (fizikai kártya esetén) vagy e-mail-címére (virtuális kártya esetén) küldjük meg.

A Kártya érvényességi ideje a Kártyán feltüntetett év és hónap utolsó napjáig szól. A Kártya lejártakor a SumUp új Kártyát bocsát ki önnek, hacsak ön harminc (30) nappal a Kártya érvényességi ideje lejárta előtt nem értesít bennünket az új Kártya visszautasításáról. Az új Kártya kibocsátásával kapcsolatos összes Díjat (ha van ilyen), levonjuk az ön Pénztárcájából, és az új Kártyát a Fiókjában megadott fizikai címére (fizikai kártyák esetén) vagy e-mail-címére (virtuális kártyák esetén) küldjük.

A Kártya használatának megkezdéséhez aktiválja azt. Kártyája aktiválásakor állítson be egy PIN kódot. Ne írja le a PIN kódját, és ne tárolja elektronikusan, nem biztonságos módon. Ne tárolja PIN kódját a kártyájával vagy a mobileszközével együtt. Soha ne ossza meg senkivel a PIN-kódját, és a beírásakor bizonyosodjon meg róla, hogy senki más nem látja. 

A vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kötelesek vagyunk megszerezni, ellenőrizni és rögzíteni bizonyos információkat minden ügyfelünk számára. Amíg ez a folyamat be nem fejeződik, a Kártya használata részben vagy teljesen korlátozott lehet. A Kártya használatára mindenkor érvényesek a csalásmegelőzési korlátozások is, akár értesítjük önt erről, akár nem.

Amikor pénzt kap a Kártyájára, az összeg elektronikus pénzként tárolódik a Pénztárcájában.

Amikor a Kártyával vásárol, azt is kérelmezi, hogy váltsuk vissza a Pénztárcájában lévő elektronikus pénzt. Ha a Kártyatranzakció az ön Pénztárca-egyenlege pénznemétől eltérő pénznemben van, a Hálózatok a tranzakció összegét az érintett Hálózat által megállapított és az adott Kártya-tranzakció feldolgozásának napján érvényes bankközi árfolyam alapján váltják át a SumUp működési pénznemére (euróra), majd szükség esetén a SumUp az eurós összeget az ön Pénztárcája devizanemére váltja át a vonatkozó pénznemek között az Európai Központi Bank által közzétett és az adott tranzakció SumUpnál történő feldolgozásának napján érvényes árfolyam alapján.

A Kártyával történő fizetéskor bizonyos esetekben engedélyeznie kell a tranzakciót a Kártyaadatok megadásával (pl. név és vezetéknév/név, Kártyaszám, lejárati idő, CVV2/CVCV2 kód (a Kártya hátoldalán látható számok) vagy bizonyos, a fizetés helyszínén kínált műveletek végrehajtásával is. Emellett egyes kártyatranzakciók elvégzésük előtt további biztonsági ellenőrzést igényelhetnek a Mastercard 3D Secure rendszerén keresztül. Ez biztonsági kérdések megválaszolását, a tranzakció SMS-ben vagy e-mailben kapott megerősítő kóddal való ellenőrzését vagy a tranzakció egy megfelelő eszközön leolvasott ujjlenyomattal történő ellenőrzését követelheti meg.

Biztonsági okokból korlátozhatjuk az ön által a Kártyával végezhető tranzakciók összegét vagy számát. Ön semmilyen jogellenes tranzakcióra nem használhatja a Kártyáját.

A SumUp fenntartja a jogot, hogy törölje az olyan Kártyákat, amelyeket tizenkét (12) hónapon belül nem aktiváltak vagy nem használtak (ideértve a Kártya lejáratkor való megújítását is). Ebben az esetben legalább harminc (30) nappal korábban értesítjük, és ezt követően töröljük a Kártyát, kivéve, ha ön a felmondási időn belül aktiválja vagy elkezdi használni.

10. Átutalás

A SumUp lehetőséget biztosíthat arra is, hogy pénzt utaljon át Pénztárcájából egy másik SumUp-fiók Pénztárcájába vagy egy bankszámlára, ami az elektronikus pénze visszaváltását jelenti. Be kell jelentkeznie Fiókjába egyedi felhasználónevével, jelszavával vagy egyéb megfelelő hitelesítő adatokkal, hogy elrendelje Pénztárcája egyenlegének egy másik SumUp-fiókba vagy egy bankszámlára való átutalását, és követnie kell az utasításokat, így többek között meg kell adnia az utalás kedvezményezettjének az adatait. 

A pénzátutalási kérelem feldolgozásához a SumUpnak további biztonsági funkciókra van szüksége, valamint egy további hitelesítési módszerre van szükség mind az ön személyazonosságának ellenőrzéséhez, mind az egyes átutalások engedélyezéséhez. Az ön Fiókjához társított okostelefon és egy személyre szabott funkció, például PIN kódja vagy jelszava kombinációja további hitelesítési módszerként szolgál. A fentiek közül mindkettővel rendelkeznie kell ahhoz, hogy engedélyezhesse az átutalásokat Pénztárcájából.

Az ön felelőssége megbizonyosodni róla, hogy a kedvezményezett fizetési adatai helyesen legyenek megadva. A megadott adatokban talált bármely hiba az átutalás sikertelenségét vagy késését, illetve a pénzeszközök elvesztését eredményezheti. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget az ilyen átutalások fizetési adatainak helytelenül történő megadásából eredő veszteségekért. Semmilyen esetben nem vagyunk kötelesek ellenőrizni, hogy a kedvezményezett számlaszáma megfelel-e a kedvezményezett nevének. Amennyiben a tranzakciót a kedvezményezett ön által megadott adataival dolgozzuk fel, nem vállalunk felelősséget Ön felé, de természetesen mindent megteszünk a fizetés nyomon követése és az összeg visszaigénylése érdekében, amennyiben ennek szükségessége merülne fel (ezért további díjat számíthatunk fel). 

Mielőtt megerősítené az átutalás iránti kérelmét, a következő adatok jelennek meg az ön irányítópultján:

  • a szerződő fél fizetési adatai;

  • a pénzösszeg, amelyet el kíván küldeni a másik félnek; és

  • bármely vonatkozó Díj.                      

Miután megkaptuk az átutalás megkezdésére vonatkozó kérelmét, ön azt már nem törölheti. Kérése jóváhagyottnak fog minősülni, amint megadja nekünk a fent megjelölt adatokat. Az Ön Pénztárcájából egy másik SumUp-fiók pénztárcájába vagy egy bankszámlára történő átutalásokat az ön átutalásra vonatkozó kérésének kézhezvételét követően azonnal végrehajtjuk. Amint megkaptuk az ön Pénztárcából egy másik SumUp fiók pénztárcájába történő átutalásra vonatkozó kérelmét, azonnal jóváírjuk az összeget a másik SumUp-fiók pénztárcájában, kivéve, ha az átutalás felfüggesztésre kerül a jelen Fizetési feltételekben vagy a Litván Köztársaság törvényeiben meghatározott okok miatt. A bankszámlákra történő átutalások szolgáltatótól függően akár 3-5 munkanapot is igénybe vehetnek. Előfordulhat, hogy nem fogjuk véglegesíteni az átutalást, ha: 

  • utasításai hiányosak vagy nem egyértelműek

  • gyanús tevékenység áll fenn önre vagy az utalás kedvezményezettjére vonatkozóan

  • az átutalás vonatkozó törvénybe, szabályozásba, szabályba vagy a jelen Fizetési feltételekbe ütközne

  • meghaladja az ön fizetési korlátait vagy a Pénztárcáján tartott pénzegyenleget.

A fent említett esetekben az ön, a mi és/vagy más személyek jogos érdekeinek védelmére törekszünk, így nem leszünk felelősek az utalás teljesítésének megtagadásából vagy a teljesítése késedelméből eredő veszteségekért. A fenti objektív okok miatt elutasított átutalási kérelmet meg nem érkezettnek tekintjük.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az átutalások számát és/vagy összegét szükség szerint korlátozzuk saját belátásunk szerint, a biztonsági és szabályozási követelményeknek való megfelelés érdekében. 

11. Pénzeszközök védelme

A saját forrásainktól elkülönítve, de a többi SumUp számlán lévő összegekkel együtt egy elkülönített bankszámlán tartjuk az ön felé fennálló bármely összeggel megegyező összeget, beleértve az ön Pénztárcája egyenlegét is. Az ilyen alapokat jogi és szabályozási kötelezettségeinknek megfelelően fogjuk védeni. Amennyiben fizetésképtelenné válunk, minden általunk kapott pénzösszeg védelmet fog élvezni a hitelezőink követeléseivel szemben.

12. Nyílt banki szolgáltatások 

Lehetőséget adhatunk arra, hogy a nyílt banki szolgáltatók és külső szolgáltatók hozzáférjenek az ön Számlainformációihoz, vagy az ön nevében fizetéseket hajtsanak végre az ön utasításainak és a vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően. Minden ilyen szolgáltatónak törvénybe foglalt engedéllyel kell rendelkeznie a fizetések végrehajtására, és gyakran egy hivatalos szabályozó hatóság, így a Litván Nemzeti Bank engedélyével kell. Önnek bármely ilyen szolgáltató engedélyezése előtt meg kell erősítenie, hogy jogosult és megbízható.

Bármely, az ön által engedélyezett nyílt banki vagy külső szolgáltatótól kapott fizetési kérelmet úgy kezelünk, mintha ön küldte volna nekünk, és a jelen Fizetési feltételek fognak vonatkozni rá. Ha nyílt banki szolgáltatótól vagy külső szolgáltatótól egy fizetés ön nevében történő végrehajtását várja, és ez nem történik meg, abban az esetben nem vállalunk felelősséget a fizetése nem teljesítéséért. Ha szeretné letiltani egy nyílt banki vagy külső szolgáltató számára, hogy hozzáférjen a Számlájához és/vagy fizetéseket hajtson végre az ön nevében, lépjen kapcsolatba velünk vagy a szolgáltatóval.

13. Korlátozások

Be kell tartania az Általános Szerződési Feltételeinkben és a jelen Fizetési feltételekben meghatározott összes korlátozást a Fizetési szolgáltatások ön által való használatával kapcsolatban. Ön továbbá vállalja, hogy nem használja a Fizetési szolgáltatásokat olyan árukra, szolgáltatásokra vagy üzleti tevékenységekre vonatkozóan, amelyek (a) illegálisak vagy azok lehetnek (ideértve a hamisított vagy lopott árukat), vagy (b) nem felelnek meg az összes vonatkozó törvénynek vagy szabályozásnak (ideértve többek között a fogyasztóvédelmi törvényeket, a termékbiztonsági törvényeket, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényeket és a kereskedelmi szabályozásokat, exportellenőrzéseket). 

A SumUp saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Fizetési Szolgáltatások ön által történő használata sérti-e az Általános feltételekben vagy a jelen Fizetési feltételekben előírt korlátozásokat. Fenntartjuk magunknak a jogot az ön Fiókja és/vagy a SumUp API-okhoz való hozzáférése felfüggesztésére vagy megszüntetésére, amennyiben megállapítjuk vagy megalapozottan gyanítjuk, hogy jogsértés történt. Ha bármely olyan Fizetést nyújt be vagy próbál benyújtani nekünk, amelyről úgy gondoljuk, hogy sérti az Általános feltételeket vagy a jelen Fizetési feltételeket vagy a törvényt, és/vagy kárnak tesz ki minket, Fizetési szolgáltatásaink többi felhasználóját vagy partnereinket (beleértve többek között a csalást, a márka- vagy hírnévrombolást vagy bűncselekményeket) fenntartjuk a jogot, hogy ne engedélyezzük, felfüggesszük vagy visszavonjuk a Fizetést; bezárjuk vagy felfüggesszük a Számláját; jelentsük az ügyletet az illetékes bűnüldöző szervnek; és/vagy kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot kérjünk öntől.

Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy zároljuk, felfüggesszük vagy töröljük Kártyáját vagy Pénztárcáját, ha irányelveink és folyamataink alapján olyan tevékenységet észlelünk, amelyről ésszerűen feltételezzük, hogy csalás, gyanúra ad okot vagy bűncselekmény, vagy bármely olyan tevékenység, amely összeegyeztethetetlen az Általános feltételekkel és/vagy a jelen Fizetési feltételekkel. Amennyiben zároljuk, felfüggesztjük vagy érvénytelenítjük a kártyáját vagy pénztárcáját – kivéve, ha azt objektíven megalapozott biztonsági okok indokolják vagy ha ez részünkről törvényellenes –, akkor a Kártyája vagy Pénztárcája zárolása előtt tájékoztatjuk önt Kártyája vagy Pénztárcája zárolásáról, felfüggesztéséről vagy törléséről, amennyiben lehetséges, még Kártyája vagy Pénztárcája zárolását, felfüggesztését vagy törlését megelőzően, vagy legkésőbb azt követően. E jogunk gyakorlása esetén nem vállalunk felelősséget ön előtt arra az esetre, ha a Kártyáján és/vagy Pénztárcájában lévő pénz elérhetetlenné válna, illetve, ha Kártyáját nem tudja használni.

Jogosultak vagyunk továbbá kivizsgálni vagy megoldani az ön Számlájával kapcsolatos, függőben lévő vitákat, és ennek eredményeként korlátozhatjuk az ön pénzeszközeihez való hozzáférést az ezekhez szükséges ideig. Akkor is korlátozhatjuk az ön pénzösszegeihez való hozzáférését, ha erre törvény vagy bírósági végzés kötelez.

14. Az ön kötelezettségei

Ön vállalja, hogy nem fogad el olyan Fizetést, ahol a fizetési kártya nem tartalmazza az adott típusú kártyára jellemző, összes, megszokott elemet, ha a fizetési kártya manipuláltnak vagy sérültnek néz ki, vagy ha a fizetési kártya érvényessége lejárt.

Engedélyünk nélkül ön semmilyen Kifizetésre nem állíthat be 300 forintnál magasabb minimális értéket. Ön továbbá köteles a Kártyabirtokosok számára az ön termékeiért és/vagy szolgáltatásaiért készpénzzel fizető vásárlói számára biztosított feltételekkel legalább azonos feltételeket nyújtani, és a Kártyabirtokosoknak nem számolhat fel semmilyen további összeget vagy felárat.

Ön köteles figyelni a Fiókját és a Fizetési előzményeit, és visszatéríteni az adott Kártyabirtokosnak bármely Kifizetés tévesen kapott összegét, vagy minden olyan többletösszeget, aminél a Kifizetés összege hibás volt.

Ön köteles a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátani a Fizetésről szóló papíralapú nyugtát, ha azt jogszabály vagy a Hálózati szabályok előírják. Ezenkívül lehetőséget biztosíthat a Kártyabirtokosoknak , hogy a Fizetésről e-mailben vagy szöveges üzenetben kapjanak nyugtát (ez azonban nem történhet a papíralapú nyugta helyett, amennyiben azt törvény írja elő).

Ön köteles haladéktalanul megtekinteni az általunk nyújtott összes kivonatot (pl. számlát vagy elszámolási nyilatkozatot), valamint az önnek vagy a Kártyabirtokosnak kifizetett vagy terhelt elszámolásokat, visszatérítéseket, Visszaterheléseket vagy bármely más tranzakciót. Ön köteles indokolatlan késedelem nélkül, az adott kivonat kézhezvételét vagy az adott kifizetést követő legkésőbb huszonöt (25) munkanapon belül kifogást emelni minden pontatlan vagy hiányos nyilatkozat ellen. A kifogás nem időben történő benyújtása jóváhagyásnak minősül, kivéve, ha mi hibáztunk. Amennyiben hibáztunk, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a hibával kapcsolatos fizetési művelet terhelési napjától számított tizenhárom (13) hónapon belül (az alábbi 18. szakaszban (Hibák és jogosulatlan fizetések) részletezettek szerint) köteles értesíteni minket. Fenntartjuk magunknak a jogot a javított kivonatok újbóli kibocsátására vagy bármilyen kifizetés korrigálására e határidő lejárta után. Kivéve, ha azt törvény írja elő, kizárólag az ön felelőssége, hogy megőrizze az összes Kifizetéssel és az ön fiókjával és a szolgáltatások használatával kapcsolatos adatokat.

Ön köteles a tőlünk kapott összes SumUp reklámanyagot a telephelyén jól látható helyen elhelyezni. Ilyen anyag lehet az ön üzlete vagy autója ablakán elhelyezett, SumUp-logóval és/vagy a Hálózatok logójával ellátott matrica, vagy tábla, szórólap, amelyek elhelyezésére a Hálózat, a törvény vagy a SumUp kötelezi Önt.

15. Foglalás

A jelen Fizetési feltételek szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármikor és saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk ideiglenesen visszatartani önnek a Kifizetéseket, és tartalékot képezni („Tartalék”). A Tartalék biztosítékként fog szolgálni a javunkra, és jogosultak leszünk beszedni és beszámítani a Tartalékból az összes olyan összeget, amellyel a jelen Feltételek alapján tartozik nekünk, beleértve a negatív számlaegyenleget is, az ön előzetes értesítése nélkül.

Ha ön a Tartalékot meghaladó összeggel tartozik nekünk, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a felszólítástól számított három (3) munkanapon belül köteles kifizetni a részünkre a Tartalékot meghaladó tartozás összegét. Ön ezennel kifejezetten felhatalmaz bennünket, hogy önre terheljünk a velünk szemben fennálló bármely tartozást, beleértve az ezen összegek beszedésével kapcsolatban felmerülő költségeket és kiadásokat az ön által bármely Kártyaolvasónk megvásárlásához használt Pénztárcájára vagy bankszámlájára és/vagy hitelkártyájára vagy bankszámlájára, illetve hogy az ilyen összegeket beszámítsuk az önnek járó Kifizetésekbe. Ha követelésünkre ön nem fizeti be a teljes összeget, amivel tartozik, az a jelen Fizetési feltételek lényeges megsértésének minősül, és ön köteles viselni az ilyen összegek beszedésével kapcsolatos összes költséget, beleértve többek között az ügyvédi díjakat és kiadásokat, a behajtási ügynökség díjait és minden arra vonatkozó kamatot.

16. Visszaterhelés

Egy Fizetés összege visszaterhelhető az ön Számlájára, ha (a) vitatják, vagy ha az érintett Hálózat, Akvizíciós partnerünk, a Kártyabirtokos vagy bármely kijelölt pénzügyi intézményünk bármely okból visszavonja; (b) nem kapott engedélyt vagy (c) bármilyen okunk van azt hinni, hogy a Fizetést engedélyezték, jogellenes, gyanús vagy sérti a jelen Feltételeket („visszaterhelés“).

Ön beleegyezik, hogy kérésünkre saját költségén segít nekünk bármely, a Szolgáltatásokon keresztül végrehajtott Visszaterhelés és/vagy feldolgozott Kifizetés kivizsgálásában. Ön tudomásul veszi, hogy visszafordíthatatlan visszaterhelést vonhat maga után, ha nem segít nekünk kellő időben, a kérésünktől számított legkésőbb tíz (10) munkanapon belül, ideértve a szükséges dokumentumok benyújtását. Fenntartjuk a jogot arra, hogy díjat számítsunk fel a visszaterhelések kivizsgálásáért és/vagy közvetítéséért; az ilyen díjakat Weboldalunkon közöljük.

Ha a visszaterhelési vitát sem a kibocsátó bank, sem a hálózat nem oldotta meg az ön javára, vagy ha úgy dönt, hogy nem vitatja a Visszaterhelést, fenntartjuk a jogot, hogy (a) beszedjük öntől az eredeti Befizetés összegét, valamint a Díjakat, és (b) jóváírjuk az eredeti Kifizetés összegét a Kártyabirtokosnak.

Ha úgy ítéljük meg, hogy túl sok visszaterhelés merül fel önnél, késleltethetjük a Pénztárcájába vagy bankszámlájára történő kifizetéseket, beállíthatjuk a Tartalékot az általunk ésszerűen meghatározott összegre a várható visszaterhelések és a kapcsolódó díjak fedezésére, illetve megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük a Szolgáltatásokat és bezárhatjuk Fiókját.

17. Visszatérítések és visszaküldések

A jelen Fizetési feltételek értelmében és a Fizetési szolgáltatásokkal történő Kifizetések elfogadásával ön a jelen Fizetési feltételeknek és a Hálózati szabályoknak megfelelően dolgozza fel a visszaküldéseket, és nyújtja a visszatérítéseket a Fiókján keresztül.

A Hálózati szabályok többek között megkövetelik, hogy a vásárláskor tisztességes visszatérítési és lemondási feltételeket kínáljon és hozzon nyilvánosságra, és ne adjon készpénz-visszatérítést a Kifizetésekre, kivéve, ha azt törvény írja elő, illetve ne fogadjon el készpénzt vagy bármely más értéktárgyat a Fizetés-visszatérítés végrehajtására. A visszatérítés összegének tartalmaznia kell az összes visszatérítendő adót, és nem haladhatja meg az eredeti Kifizetés összegét.

Csere, részleges visszaküldés vagy hibás Fizetés vagy Fizetési összeg esetén visszatérítheti az eredeti Fizetés teljes összegét, vagy a visszaküldött vagy hibás Fizetési összegnek megfelelő részösszeget az Alkalmazáson, a Weboldalon vagy a Kártyaolvasón keresztül. Az ön Fiókján keresztül feldolgozott visszatérítések a Fizetés kezdeményezésétől számított harminc (30) napig engedélyezettek. Beszedjük öntől az eredeti Befizetés összegét és a Díjakat, és jóváírjuk a Kártyabirtokos részére a visszatérített Kifizetés összegét.

Ha úgy találjuk, hogy túlzott összegű visszatérítést dolgoz fel, letilthatjuk a visszatérítési opcióját, és/vagy további lépéseket tehetünk a Fiókjával kapcsolatban.

18. Hibák és jogosulatlan fizetések

Ön felelős a Pénztárcája és a Kártyája használatával kezdeményezett összes engedélyezett tranzakcióért és felmerült Díjért. Ha megengedi, hogy egy másik személy hozzáférjen a Kártyájához, a kártyaszámához, a PIN kódjához, a Pénztárcájához, a számlájához, a SumUp céges számlájához, a jelszavához vagy a bejelentkezési adataihoz, az ilyen személyek által végzett Pénztárca- vagy Kártya-tranzakciók engedélyezettnek minősülnek, és ön felelős lehet minden, az ilyen személyek által végrehajtott tranzakcióért és azok díjaiért.

Ha úgy gondolja, hogy Kártyája, kártyaszáma, PIN kódja, fiókja, pénztárcája vagy online bejelentkezési adatai elvesztek vagy ellopták őket, vagy hogy valaki pénzt utalt vagy utalhat az ön Kártyájáról/Pénztárcájáról az ön engedélye nélkül, azonnal lépjen velünk kapcsolatba az Ügyfélszolgálaton keresztül a [email protected] e-mail-címen. A SumUp irányítópultján keresztül le is tilthatja ideiglenesen Kártyája használatát. Vállaljuk a Kártya/Pénztárca minden használatának megakadályozását, amint a jelen szakasz szerinti értesítés megérkezik a SumUphoz.

Ha a Kártya elveszett vagy ellopták, vagy ha nem tartotta biztonságban Kártyája/Pénztárcája biztonsági elemeit a jelen Fizetési feltételeknek megfelelően, az ön maximális felelőssége 50 euróra vagy azzal egyenértékű összegre korlátozódik helyi valutában, kivéve, ha csalárd módon járt el, vagy szándékosan vagy súlyos gondatlanságból nem tartotta be a jelen Fizetési feltételeket, beleértve a fenti értesítést is, amely esetben önt terhelheti a teljes veszteség. 

Ha úgy gondolja, hogy egy fizetést elmulasztottunk vagy hibásan teljesítettünk, avagy jogosulatlan fizetést dolgoztunk fel, haladéktalanul, de legkésőbb a fizetés időpontjától számított tizenhárom (13) hónapon belül köteles értesíteni bennünket. A fenti feltétel nem vonatkozik arra az esetre, ha elmulasztottuk önt tájékoztatni a jogosulatlanul vagy hibásan végrehajtott Fizetési tranzakcióról, vagy nem bocsátottuk rendelkezésre az ön számára a jelen Feltételek és az alkalmazandó törvények által megkövetelt, ilyen információkat.

Amennyiben ön arról tájékoztat bennünket, hogy elmulasztottuk vagy hibásan teljesítettük a fizetést, igyekszünk kivizsgálni, és minden ésszerű erőfeszítést megteszünk az azonosított hibák kijavítására. Ha a hiba következtében ön kevesebb pénzt kap, mint amennyire jogosult volt, a különbözetet jóváírjuk a Számláján. Ha a hiba miatt több pénzt kap, mint amennyire jogosult volt, a többlettel megterheljük a számlát.

Amennyiben jogosulatlan fizetésről értesít minket, haladéktalanul és mindenképpen legkésőbb a jogosulatlan tranzakcióról való értesítés dátumát követő Munkanap végéig visszatérítjük a fizetés összegét, beleértve az abból levont összes Díjat. Ez nem érvényes, ha alapos okkal csalást gyanítunk az állítólagosan jogosulatlan fizetéssel kapcsolatban.

19. PCI-megfelelőség 

A jelen Fizetési feltételek időtartama alatt Ön köteles betartani a PCI DSS (fizetőkártyákra vonatkozó adatbiztonsági szabvány) vonatkozó rendelkezéseit. Önnek különös tekintettel meg kell felelnie jelen szabályozásoknak a fizetési kártya adatok tárolása, feldolgozása és továbbítása vonatkozásában. A PCI-DSS-ről a PCI Council weboldalán érhető el tájékoztatás.

20. A fizetési feltételek megszüntetése és felülvizsgálata

Jelen Fizetési feltételek az Általános Szerződési Feltételekkel és az ön személyazonosságának igazolásával együtt lépnek hatályba. Határozatlan ideig érvényesek, és mindaddig érvényben maradnak, amíg ön vagy mi fel nem mondjuk őket.

Bármikor jogunkban áll módosítani a jelen Fizetési feltételeket, továbbá megváltoztatni, törölni, felfüggeszteni a Fizetési szolgáltatások bármely aspektusát, vagy azokra feltételeket szabni. A javasolt változtatás legkorábban a változtatásról szóló értesítéstől számított két (2) hónap elteltével lép életbe. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen értesítést követően a Fizetési feltételek módosításait Ön által elfogadottnak tekintjük, kivéve, ha a Fizetési szolgáltatások és a Fizetési feltételek használatát a módosítások hatálybalépése előtt felmondja. Ha ön bármilyen változtatást elutasít, joga van a Fizetési feltételeket díjmentesen és bármikor, a változtatások tervezett hatálybalépéséig tartó hatállyal felmondani.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy azonnal, előzetes értesítés nélkül végrehajtsuk a változtatásokat, ha ez szükséges a rendszereink biztonságának fenntartásához vagy a vonatkozó törvényeknek, szabályoknak és előírásoknak való megfeleléshez, vagy ha a változás a meglévő Fizetési Szolgáltatások további funkcióit, a Fizetési Szolgáltatások költségét vagy bármely más olyan változást érint, amely sem az ön jogait nem csökkenti, sem a kötelezettségeit nem növeli.

A Fizetési feltételek legfrissebb verziója a SumUp weboldalán érhető el. 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy két (2) hónapos felmondási idővel vagy – a vonatkozó jogszabályoktól függően – azonnal felmondjuk a Fizetési feltételeket, ha: (a) ön megszegi a jelen Fizetési feltételek bármely feltételét vagy bármely más, a hatálya alá tartozó, külön Fizetési Szolgáltatásokra vonatkozó feltételt, ideértve többek között a Hálózati szabályokat; (b) okunk van feltételezni, hogy ön megsérti a Fizetési szolgáltatások ön általi használatára vonatkozó bármely törvényt vagy rendelkezést; (c) okunk van azt hinni, hogy ön bármilyen módon csalárd tevékenységben, pénzmosásban, terrorizmusfinanszírozásban vagy egyéb bűncselekményben vesz részt; (d) elfogadhatatlan hitel- vagy csalási kockázatot jelent számunkra; vagy (e) okkal feltételezhetjük, hogy Számláját/Pénztárcáját/Kártyáját feltörték, vagy más módon biztonsági kockázatnak lett kitéve.

A jelen Fizetési feltételek és/vagy az ön fiókja megszűnését követően ön köteles haladéktalanul kifizetni nekünk a jelen Fizetési feltételek alapján a Fizetési feltételek megszűnéséig önnél a részünkre arányosan fennálló teljes összeget, mi pedig hasonló módon megfizetjük önnek a jelen Fizetési feltételek alapján fennálló összes, ön felé fennálló tartozásunkat. Jogosultak vagyunk továbbá a Tartalék visszatartására mindaddig, amíg az esetlegesen esedékes összegeket véglegesen kiegyenlítik, beleértve az esetleges visszaterheléseket is, de ez az időszak semmi esetre sem haladhatja meg a felmondás hatálybalépését követő tizenhárom (13) hónapot.

21. Panaszok tisztázása

A Fizetési Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen panasszal elsősorban a SumUp Ügyfélszolgálatához kell fordulnia: [email protected]. Minden panaszra a panaszeljárásunk vonatkozik. 

A legtöbb esetben a panasz kézhezvételétől számított tizenöt (15) munkanapon belül teljes körű választ adunk az ön panaszára e-mailben vagy más tartós adathordozón. Kivételes esetben, ha nem tudunk teljes körűen válaszolni panaszára, erről tájékoztatjuk önt, megadva a késedelem okait és azt a határidőt, amelyen belül teljes körű választ fog kapni, ami minden esetben a panasz kézhezvételétől számított harmincöt (35) munkanapon belül lesz. 

A hozzánk intézett panaszok kezelése mindig ingyenes.

Ha nem elégedett végső válaszunkkal, vagy ha nem válaszoltunk önnek, mindig fordulhat a Litván Nemzeti Bankhoz, és kérvényezheti az ön által sérelmezettnek vélt jogai és jogos érdekei védelmét. Ezeket a panaszokat írásban vagy elektronikus úton lehet beküldeni a következő címekre: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Litvánia, [email protected], és/vagy (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-mail-cím: [email protected]. A panaszokat litván vagy angol nyelven kell beküldeni.

A jelen Fizetési feltételekre a Litván Köztársaság törvényei vonatkoznak. A Fizetési feltételekből vagy a Fizetési szolgáltatások nyújtásából eredő vagy azokkal kapcsolatos, Ügyfélszolgálatunkon keresztül nem megoldható követeléseket a fentiek szerint a Litván Nemzeti Bankhoz intézheti. Amennyiben ön nem jogosult vagy nem dönt úgy, hogy panaszt nyújt be a Litván Nemzeti Bankhoz, megállapodás áll fenn arról, hogy a Litván Köztársaság bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Fizetési feltételekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó követelések elbírálására.