Betalingsvoorwaarden van SumUp

Ingangsdatum: 02.08.2021

NB: Druk een kopie van dit document af en bewaar het zodat u het in de toekomst kunt nalezen.

Voor het gebruik van de diensten van SumUp voor betalingen en digitaal geld, zoals hieronder beschreven ('betaaldiensten') gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan SumUps algemene voorwaarden, deze betalingsvoorwaarden en alle andere voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op specifieke diensten die u mogelijk gebruikt. Deze betalingsvoorwaarden zijn aanvullende voorwaarden en maken samen met de algemene voorwaarden deel uit van de wettelijke overeenkomst tussen u en SumUp Limited ('SumUp', 'wij', 'ons'). Tenzij hierin anders gedefinieerd, hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in de algemene voorwaarden. 

De betaaldiensten worden verzorgd door SumUp, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is opgericht in Ierland met registratienummer 505893, btw-nummer IE9813461A en met maatschappelijke zetel te Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland D02 A9N9. SumUp is een geautoriseerde instelling voor elektronisch geld (licentienr. C195030, uitgegeven op 27 oktober 2020) die wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Details over onze licentie zijn te vinden in Central Bank of Irelands onlineregister.

Het is belangrijk dat u uw verantwoordelijkheden onder deze betalingsvoorwaarden begrijpt. Lees deze zorgvuldig door.

Als u vragen, zorgen of klachten over de algemene voorwaarden, deze betalingsvoorwaarden, andere aanvullende voorwaarden of de diensten hebt, of als u een kopie van deze betalingsvoorwaarden wilt aanvragen, dient u contact op te nemen met de klantenservice van SumUp op [email protected] of via de onlinechat functie op onze website.

1. Algemeen 

Onze betaaldiensten bieden u de mogelijkheid om betaalpastransacties ('betaling(en)') op verschillende manieren te accepteren en te verwerken en/of om gebruik te maken van een wallet voor digitaal geld ('wallet') met een prepaid pinpas ('betaalpas') daaraan gekoppeld. Betalingen van uw klanten ('eigenaar van de pas') kunnen persoonlijk worden verwerkt met behulp van uw compatibele mobiele apparaat, onze app en/of een door ons verstrekt pinapparaat ('pinapparaat') en op afstand via online betaalmethoden die door ons beschikbaar zijn gesteld.

Bij het leveren van de betaaldiensten zullen we de verwerking van namens u uitgevoerde betalingen vergemakkelijken, de door ons ontvangen gelden van dergelijke betalingen op uw rekening crediteren en dergelijke gelden verrekenen (min onze vergoedingen en eventuele terugboekingen, vorderingen of andere aan ons verschuldigde bedragen) in overeenstemming met deze betalingsvoorwaarden.

U machtigt ons en geeft ons opdracht om namens u geld te ontvangen, vast te houden en uit te betalen in overeenstemming met deze betalingsvoorwaarden. Deze autorisatie en opdracht blijven volledig van kracht totdat uw account wordt gesloten of beëindigd.

2. Verwerking van persoonsgegevens

SumUp verwerkt persoonsgegevens van eindklanten van betaaldiensten om u de betaaldiensten te kunnen leveren. Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met SumUps Privacybeleid.

3. Netwerken en verwervende partners

Met de betaaldiensten kunt u betalingen accepteren van betaalpas die worden aangeboden door Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited en andere toepasselijke betaalpasorganisaties (samen 'netwerken' genoemd). De netwerken hebben vereisten en richtlijnen ('netwerkregels') opgesteld die samen met deze betalingsvoorwaarden en de algemene voorwaarden onze levering van de betaaldiensten aan u regelen. Koppelingen naar de huidige netwerkregels zijn te vinden op onze website. Door deze betalingsvoorwaarden te accepteren, gaat u er ook mee akkoord dat u zich zult houden aan de netwerkregels, die van tijd tot tijd door de netwerken kunnen worden gewijzigd. We kunnen de betaaldiensten en/of deze betalingsvoorwaarden uitbreiden, verwijderen of wijzigen om te voldoen aan de netwerkregels.

Om onze betaaldiensten te kunnen leveren, hebben we overeenkomsten gesloten met verwervende bankpartners ('verwervende partners'). Een lijst van de verwervende partners waarmee we samenwerken bij het verlenen van de diensten vindt u op onze website. De netwerkregels kunnen vereisen dat sommige van onze verkopers een afzonderlijke overeenkomst aangaan met een van onze verwervende bankpartners of de netwerken zelf, afhankelijk van hun betalingsvolume. Als u een dergelijke verkoper bent, brengen wij u op de hoogte en bieden wij u op dat moment een afzonderlijke overeenkomst. 

In geval van een conflict tussen deze betalingsvoorwaarden en de netwerkregels of een dergelijke verwervingsovereenkomst, prevaleren de voorwaarden van de netwerkregels of de overeenkomst met de verwervende partner.

4. SumUp-account

U moet een account bij SumUp hebben om gebruik te kunnen maken van de betaaldiensten, zoals beschreven in sectie 1 van de algemene voorwaarden. We kunnen in verband met het maken en gebruiken van een rekening een kredietwaardigheidscontrole op u uitvoeren en u vragen aanvullende documentatie te verstrekken om te voldoen aan de toepasselijke wetten, voorschriften en regels. De beslissing of alle noodzakelijke controles met succes zijn voltooid, wordt door ons naar eigen goeddunken genomen. We behouden ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen en/of de toegang tot de betaaldiensten te beperken als u geen volledige en nauwkeurige informatie verstrekt of als u niet voldoet aan de vereisten voor registratie of verificatie van uw account.

5. Acceptatie van pasbetalingen 

De betaaldiensten omvatten de mogelijkheid om pasbetalingen te accepteren, hetzij door het gebruik van een pinapparaat, door handmatige invoer van de informatie over de betaalpas of door andere methoden die we beschikbaar kunnen stellen. Wanneer u betalingen met een van onze pinapparaten accepteert, wordt het pinapparaat gebruikt voor het verwerken en autoriseren van betalingen tussen de betaalpas en onze servers. De betaaldiensten kunnen ook de mogelijkheid omvatten om betalingen zonder pas te accepteren, inclusief betalingen die zijn gedaan via een betalingsgateway of via betaalverzoeken die door u naar uw klanten zijn verzonden. Een lijst van betaalpassen die we momenteel accepteren en die we van tijd tot tijd kunnen bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving, is te vinden op onze website.

Bepaalde betalingsmethoden kunnen onder de betaaldiensten worden aangeboden in samenwerking met een externe partij ('partner') via de mobiele applicatie, website of andere software van de partner ('partnerapplicatie'). In dergelijke gevallen wordt uw relatie met de partner geregeld door een afzonderlijke commerciële relatie tussen u en de partner, en zijn wij alleen verantwoordelijk voor de betaaldiensten die door ons worden geleverd als onderdeel van de partnerapplicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit van de partnerapplicatie of een dienst die door de partner aan u of aan eigenaren van een betaalpas wordt aangeboden. Indien overeengekomen tussen u en de partner, kunnen we ook servicekosten innen namens de partner, maar in geen geval zijn wij verantwoordelijk voor het inhouden of betalen van belastingen met betrekking tot uw gebruik van de partnerapplicatie.

6. Alternatieve betaalmethoden

Naast de hierboven beschreven betaaldiensten kan SumUp een functionaliteit bieden waarmee u betalingen van klanten kunt accepteren via andere betaalmethoden die door externe partijen worden aangeboden ('alternatieve betaalmethoden'). U kunt de functionaliteit voor alternatieve betaalmethoden integreren in onze diensten voor betalingen op afstand, zodat uw klanten een alternatieve betaalmethode kunnen selecteren en gebruiken wanneer ze betalingen aan u doen.

Details over aanbieders van alternatieve betaaldiensten en bepaalde aanvullende normen, regels, procedures en vereisten met betrekking tot de alternatieve betaaldiensten ('APM-voorwaarden') zijn te vinden op onze website en zijn opgenomen in deze betalingsvoorwaarden voor zover u de alternatieve betaaldiensten gebruikt. U stemt ermee in de APM-voorwaarden te allen tijde na te leven. De aanbieders van alternatieve betaaldiensten en de APM-voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Betalingen die via alternatieve betaalmethode zijn gedaan, kunnen worden teruggedraaid door de aanbieders van alternatieve betaalmethoden, tenzij anders vermeld in de APM-voorwaarden. Uw verplichtingen en aansprakelijkheid jegens SumUp voor eventuele terugboekingen zijn dezelfde als die u jegens ons hebt voor terugboekingen. Aanbieders van alternatieve betaalmethoden kunnen de terugboeking van een betaling die via alternatieve betaalmethoden is gedaan op dezelfde manier beïnvloeden zoals het relevante netwerk, de verwervende partner of een van onze aangewezen financiële instellingen een terugvordering kan beïnvloeden.

De beschikbaarheid van de alternatieve betaalmethoden is onderhevig aan geografische beperkingen. U kunt op onze zien welke alternatieve betaalmethoden in uw land beschikbaar zijn.website.

7. Pinapparaten

Informatie over beschikbare pinapparaat en hoe ze kunnen worden gekocht of gehuurd, vindt u op onze website

Tenzij we specifiek anders zijn overeengekomen, is het u niet toegestaan een pinapparaat te verkopen, verhuren, in licentie te geven of over te dragen aan een externe partij of het gebruik van het pinapparaat door een externe partij toe te staan. Het is ook niet toegestaan om de software of de hardware van het pinapparaat op enigerlei wijze te wijzigen. U mag het pinapparaat voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor het accepteren van betalingen.

8. Uitbetaling, kosten en afschriften

Nadat we geld hebben ontvangen van de betalingen die u via SumUp verwerkt, betalen we het verschuldigde bedrag aan uw wallet ('uitbetaling'). U kunt ervoor kiezen om uitbetalingen automatisch over te laten maken naar de bankrekening die aan uw SumUp-account is gekoppeld. We zullen vóór elke uitbetaling de toepasselijke vergoedingen voor onze diensten in mindering brengen. Onze huidige tarieven voor betaaldiensten staan vermeld in het kostenoverzicht op onze website. U kunt uw uitbetalingsvoorkeuren wijzigen in uw accountprofiel of door contact op te nemen met de klantenservice op via [email protected] of via de onlinechat-functie op onze website.

We sturen u maandelijkse overzichten van uw SumUp-account. U stemt ermee in dat we informatie over vergoedingen, voor zover van toepassing, kunnen samenvoegen per merk, toepassing, categorieën van betaalmiddelen en tarieven van interbancaire vergoedingen die van toepassing zijn op de transactie.

9. SumUp Wallet en Card

Om uitbetalingen mogelijk te maken, zullen we u een wallet verstrekken die aan uw account is gekoppeld, zoals beschreven in sectie 8 hierboven. We kunnen ook een betaalpas verstrekken die aan uw account is gekoppeld. Voor het gebruik van de wallet en/of betaalpas kunnen kosten in rekening worden gebracht. Een schema met huidige kosten kunt u vinden op onze website.

Als u geen betaalpas hebt gekregen en deze functie wilt activeren of als u extra functies wilt activeren die aan uw wallet zijn gekoppeld, kunt u contact opnemen met de klantenservice via [email protected] of via de onlinechat-functie op onze website.

9a. Uw wallet gebruiken

Uw wallet (die ook SumUp Bedrijfsrekening kan worden genoemd) kan worden gevuld met uitbetalingen. We kunnen u ook de mogelijkheid bieden om uw wallet rechtstreeks van financiële middelen te voorzien via een creditcard- of bankpasbetaling of bankoverschrijving. Als u geld naar uw wallet overboekt, voegen we het geld toe aan uw wallet zodra we uw betaling hebben ontvangen. U kunt het saldo in uw wallet op elk gewenst moment terugstorten naar uw bankrekening. Daarvoor gelden echter beveiligings- en fraudebestrijdingscontroles. Ook moet u mogelijk uw identiteit bevestigen of andere verificatiegegevens verstrekken voordat de overboeking plaatsvindt.

Noch uw SumUp-account, noch uw SumUp Bedrijfsrekening vormt een bankrekening. Geen van beide vallen onder een compensatieregeling. Tegoeden op uw rekening of in uw wallet vormen geen deposito's en leveren geen rente op.

9b. Uw betaalpas gebruiken

De betaalpas wordt door SumUp uitgegeven overeenkomstig de licentie van Mastercard Europe S/AInc., en kan in fysieke of virtuele vorm worden uitgegeven. De betaalpas kan worden gebruikt om te betalen voor goederen en diensten in winkels en op afstand (bijvoorbeeld online) en voor geldopnames uit uw wallet. U bent niet verplicht de betaalpas te gebruiken.

Betaalpassen worden verzonden naar het fysieke adres (voor fysieke betaalpassen) of e-mailadres (voor virtuele betaalpassen) dat is geregistreerd in uw account. U moet de betaalpas activeren om deze te kunnen gebruiken. Wanneer u uw betaalpas activeert, moet u een pincode instellen. Schrijf uw pincode niet op en bewaar deze niet elektronisch op een onbeveiligde manier. Bewaar uw pincode niet op uw betaalpas of mobiele apparaat. Deel uw pincode nooit met iemand en zorg er bij het invoeren voor dat niemand anders deze kan zien.

In overeenstemming met toepasselijke wetten en regels moeten we al onze klanten om hun gegevens vragen en deze verifiëren en registreren. Het gebruik van de betaalpas is mogelijk gedeeltelijk of volledig beperkt totdat dit proces is voltooid. Het gebruik van de betaalpas is ook te allen tijde onderworpen aan maatregelen ter voorkoming van fraude –met of zonder kennisgeving.

De betaalpas kan worden gebruikt om goederen en diensten te kopen bij elk bedrijf dat het Mastercard-acceptatiesymbool heeft of om geld op te nemen bij een geldautomaat met het Mastercard-logo. Als u geld op uw betaalpas ontvangt, wordt het geld opgeslagen in uw wallet.

Sommige transacties met een betaalpas vereisen mogelijk extra beveiligingsverificatie via het 3D Secure-systeem van Mastercard voordat ze worden voltooid. Dit kan vereisen dat u beveiligingsvragen beantwoordt of de transactie verifieert met een bevestigingscode die u ontvangt via een tekstbericht of e-mail of door uw vingerafdruk te scannen met een compatibel apparaat.

Als u van mening bent dat uw betaalpas, pasnummer, pincode, account of online aanmeldingsgegevens zijn kwijtgeraakt of gestolen of dat iemand zonder uw toestemming geld van uw betaalpas heeft overgemaakt of kan overboeken, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen via de klantenservice op [email protected] of via de onlinechat-functie op onze website. U kunt het gebruik van uw betaalpas tijdelijk blokkeren via het SumUp-dashboard.

Als u de betaalpas kwijtraakt of als deze wordt gestolen, of als u de beveiligingsfuncties van de betaalpas niet heeft beveiligd in overeenstemming met deze voorwaarden, is uw maximale aansprakelijkheid beperkt tot € 50 of de gelijke lokale waarde, tenzij u frauduleus hebt gehandeld of opzettelijk of met grove nalatigheid niet aan deze voorwaarden hebt voldaan, in welk geval u mogelijk aansprakelijk bent voor de volledige schade. U bent verantwoordelijk voor alle geautoriseerde transacties die worden uitgevoerd en alle kosten die worden gemaakt door het gebruik van uw betaalpas. Als u een andere persoon toegang geeft tot uw betaalpas, pasnummer, pincode, account, SumUp-bedrijfsrekening, wachtwoord of aanmeldingsgegevens, worden pastransacties door dergelijke personen als geautoriseerd beschouwd en bent u mogelijk aansprakelijk voor alle transacties en kosten die de personen hebben gemaakt.

Om veiligheidsredenen kunnen we het aantal transacties beperken waarvoor u uw betaalpas kunt gebruiken. U mag uw betaalpas niet gebruiken voor onwettige transacties.

SumUp behoudt zich het recht voor om een betaalpas te annuleren die gedurende een periode van 12 maanden niet is geactiveerd of gebruikt. In een dergelijk geval zullen wij u minstens 30 dagen van tevoren informeren en daarna de betaalpas annuleren, tenzij u deze binnen de opzegtermijn activeert of gaat gebruiken.

10. Overboekingen

SumUp kan u ook de mogelijkheid bieden om geld over te maken van uw wallet naar de wallet van een ander SumUp-account of naar een bankrekening.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de vereiste betalingsgegevens van de ontvanger correct worden ingevoerd. Elke fout in de ingevoerde informatie kan ertoe leiden dat de overboeking mislukt of vertraging oploopt of dat het geld kwijtraakt. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt door het invoeren van onjuiste betalingsgegevens voor dergelijke overboekingen.

Voordat u uw verzoek om de overboeking in te voeren bevestigt, worden de volgende gegevens op uw dashboard weergegeven:

  • de betalingsgegevens van de tegenpartij;

  • het bedrag dat u naar de tegenpartij wilt overboeken; en

  • eventuele toepasselijke transactiekosten. 

Zodra we uw verzoek om de overboeking uit te voeren hebben ontvangen, kunt u deze niet meer annuleren. Uw verzoek wordt geacht te zijn ontvangen zodra u ons de hierboven vermelde gegevens verstrekt. Overboekingen van uw wallet naar de wallet van een ander SumUp-account of naar een bankrekening worden door ons onmiddellijk na ontvangst van uw verzoek om de overboeking uit te voeren uitgevoerd. Zodra we uw verzoek ontvangen om een overboeking van uw wallet naar de wallet van een ander SumUp-account uit te voeren, zullen we de wallet van het andere SumUp-account onmiddellijk crediteren. Afhankelijk van de aanbieder kan het 3 tot 5 werkdagen duren voordat het geld is overgemaakt naar bankrekeningen. We kunnen uw overdracht mogelijk niet voltooien als:

  • uw instructies onvolledig of onduidelijk zijn;

  • er verdachte activiteit is met betrekking tot u of de ontvanger;

  • de overboeking mogelijk in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, met andere regels of met deze betalingsvoorwaarden;

  • het uw betalingslimieten of het saldo in uw wallet overschrijdt.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, limieten op te leggen voor het aantal en/of de bedragen van overschrijvingen om te voldoen aan de veiligheids- en regelgevende vereisten. 

11. Bescherming van financiële middelen

We houden een bedrag in dat gelijk is aan alle bedragen die door ons aan u zijn verschuldigd; dit bedrag zal worden gescheiden van onze eigen gelden, maar samen met de bedragen van andere SumUp-accounts worden bewaard op een gescheiden bankrekening. Dergelijke financiële middelen zullen worden beschermd in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. In geval van insolventie zijn alle financiële middelen die we hebben ontvangen beschermd tegen vorderingen van onze schuldeisers.

12. Open Banking 

We kunnen u de mogelijkheid bieden om aanbieders van open banking en externe aanbieders toegang te geven tot uw rekeninginformatie of om namens u betalingen te doen in overeenstemming met uw instructies en toepasselijke wettelijke vereisten. Dergelijke aanbieders moeten wettelijke toestemming hebben om betalingen te doen, en zullen vaak moeten worden geautoriseerd door een officiële toezichthouder zoals de Central Bank of Ireland of de Financial Conduct Authority. Voordat u dergelijke aanbieders inschakelt, moet u controleren of ze geautoriseerd en betrouwbaar zijn.

Betaalverzoeken die we ontvangen van aanbieders van open banking of externe dienstverleners die u toegang hebt gegeven, worden behandeld alsof u ze aan ons hebt gestuurd en zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het niet uitvoeren van uw betaling als u van een aanbieder van open banking of een externe dienstverleners verwacht dat deze een betaling in uw naam doet, maar dit niet gebeurt. Als u wilt voorkomen dat een aanbieder van open banking of een externe aanbieder toegang tot uw account heeft en/of namens u betalingen doet, dient u contact met ons of de aanbieder op te nemen.

13. Beperkingen

U moet voldoen aan alle beperkingen die worden opgelegd door onze algemene voorwaarden en deze betalingsvoorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de betaaldiensten. U stemt er verder mee in de betaaldiensten niet te gebruiken om goederen of diensten aan te bieden die (a) illegaal of mogelijk illegaal zijn (inclusief vervalst, gestolen of frauduleus) of (b) niet voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief (maar niet beperkt tot) wetten op het gebied van consumentenbescherming, productveiligheid, intellectueel eigendom en handelsregelgeving en exportcontroles. 

SumUp kan naar eigen goeddunken beslissen of uw gebruik van de betaaldiensten in strijd is met de beperkingen die zijn opgelegd onder de algemene voorwaarden of onder deze betalingsvoorwaarden. We behouden het recht om uw account en/of toegang tot de betaaldiensten op te schorten of te beëindigen als we vaststellen of redelijkerwijs vermoeden dat er een overtreding heeft plaatsgevonden. Als u een betaling bij ons indient of probeert in te dienen waarvan wij denken dat deze in strijd is met de algemene voorwaarden of deze betalingsvoorwaarden, met de wet en/of met ons, of andere gebruikers van onze betaaldiensten of onze partners blootstelt aan schade (inclusief, maar niet beperkt tot, fraude, merk- of reputatieschade of criminele handelingen), behouden wij ons het recht voor om de betaling niet te autoriseren, op te schorten of terug te draaien, om uw account te sluiten of op te schorten, om de transactie te melden aan de relevante wetshandhavingsinstantie, en/of om schadevergoeding of andere tegemoetkoming van u te eisen.

Als gevolg van ons beleid en onze processen behouden we ons het recht voor om uw betaalpas of wallet te blokkeren, op te schorten of te annuleren als we activiteiten detecteren die we redelijkerwijs kunnen beschouwen als frauduleuze, verdachte of criminele activiteiten of activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden en/of deze betalingsvoorwaarden. Als wij uw betaalpas of wallet blokkeren, schorsen of annuleren, zullen wij u op de hoogte stellen van de blokkering, schorsing of annulering van uw betaalpas of wallet voordat uw betaalpas of wallet wordt geblokkeerd, geschorst of geannuleerd, tenzij er objectief gerechtvaardigde veiligheidsredenen zijn of het voor ons onwettig is om dit te doen. Dit gebeurt waar mogelijk vóór of uiterlijk nadat uw betaalpas of wallet is geblokkeerd, geschorst of geannuleerd. Als we dit recht uitoefenen, zijn we niet aansprakelijk jegens u vanwege de voortvloeiende onbeschikbaarheid van de financiële middelen op uw betaalpas en/of in uw wallet of vanwege uw onvermogen om de betaalpas te gebruiken.

14. Uw verplichtingen

U komt overeen geen betalingen te accepteren als de betaalpas niet alle elementen bevat die typerend zijn voor dat type kaart, lijkt te zijn gemanipuleerd of is beschadigd of vervallen.

U mag zonder onze toestemming voor geen enkele betaling een minimumdrempel instellen die hoger is dan € 1,00 (of lokaal equivalent). Bovendien moet u eigenaren van een betaalpas minstens dezelfde voorwaarden bieden als degene die u hanteert voor klanten die contant betalen voor uw goederen en/of diensten en u mag geen extra kosten of toeslagen aan eigenaren van een betaalpas in rekening brengen.

U moet uw account en betalingsgeschiedenis controleren en aan de respectievelijke eigenaar van de betaalpas alle betalingen terugbetalen die u ten onrechte hebt ontvangen of het teveel betaalde bedrag terugbetalen als het bedrag van de betaling onjuist was.

U stelt de eigenaar van de pas een papieren ontvangstbewijs van de betaling ter beschikking als de wet of de netwerkregels dit vereisen. Bovendien kunt u eigenaar van de pas de mogelijkheid bieden om een betalingsbewijs te ontvangen via e-mail of een sms-tekstbericht (maar niet in plaats van een papieren betalingsbewijs als deze wettelijk verplicht is).

U moet alle door ons verstrekte overzichten (bijv. facturen of schikkingen), evenals de schikkingen, terugbetalingen, terugboekingen of andere transacties, die aan u of aan de eigenaar van de pas zijn betaald of in rekening zijn gebracht onmiddellijk bekijken. U moet zonder onnodige vertraging bezwaar maken tegen elke onjuiste of onvolledige opgave. Doe dit uiterlijk binnen vijfentwintig werkdagen na ontvangst van de betreffende opgave of datum van de betreffende betaling. Het niet tijdig bezwaar maken wordt beschouwd als een goedkeuring, tenzij er door ons een fout is gemaakt. Als er een fout door ons is gemaakt, moet u ons hiervan onverwijld en in elk geval niet later dan dertien maanden vanaf de debetdatum van de betalingstransactie waarop de fout betrekking heeft op de hoogte stellen (zoals hieronder beschreven onder lid 18, 'Fouten en ongeautoriseerde betalingen'). Wij behouden ons het recht voor om gecorrigeerde afschriften opnieuw uit te geven of betalingen te corrigeren na het verstrijken van deze termijn. Behalve zoals vereist door de wet, bent u als enige verantwoordelijk voor het bijhouden van alle betalingen en andere gegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten.

U zult al het SumUp-advertentiemateriaal dat u van ons ontvangt, duidelijk zichtbaar in uw bedrijfspand tonen. Dergelijk materiaal kan bestaan uit stickers met het SumUp-logo en/of de logo's van netwerken voor uw winkel of autoruit, of borden of folders die door de netwerken, door SumUp of op wettelijke gronden moeten worden weergegeven.

15. Voorbehoud

Om de nakoming van uw betalingsverplichtingen onder deze betalingsvoorwaarden te garanderen, erkent en aanvaardt u dat wij te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht hebben om uitbetalingen aan u tijdelijk in te houden en een reserve op te bouwen ('reserve'). De reserve zal dienen als een zekerheid in ons voordeel en we hebben het recht om alle bedragen die u aan ons onder deze voorwaarden bent verschuldigd, inclusief een eventueel tekort op de rekening, te innen en te verrekenen met de reserve zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Als u ons een bedrag bent verschuldigd dat het bedrag van de reserve overschrijdt, zult u ons onmiddellijk, maar niet later dan drie werkdagen na ons verzoek, het verschuldigde bedrag boven de reserve betalen. U machtigt ons hierbij uitdrukkelijk om alle aan ons verschuldigde bedragen, inclusief alle gemaakte kosten en uitgaven in verband met het innen van deze bedragen, af te schrijven van uw wallet of uw bankrekening en/of uw creditcard of bankrekening die is gebruikt om een van onze pinapparaten te kopen of om dergelijke bedragen te verrekenen met eventuele uitbetalingen die aan u zijn verschuldigd. Als u de bedragen die u ons op verzoek verschuldigd bent niet volledig betaalt, maakt u een wezenlijke inbreuk op deze voorwaarden en u moet u alle kosten betalen met betrekking tot de inning van dergelijke bedragen, inclusief, maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en -kosten, kosten van incassobureaus en eventuele toepasselijke rentes.

16. Terugvorderingen

Het bedrag van een betaling kan van uw account worden afgeschreven als de betaling (a) wordt betwist of om welke reden dan ook wordt teruggedraaid door het relevante netwerk, onze verwervende partner, de eigenaar van de pas of een van onze aangewezen financiële instellingen; (b) geen vergunning heeft gekregen; of (c) we enige reden hebben om aan te nemen dat de betaling niet werd geautoriseerd of onwettig, verdacht of in strijd met deze voorwaarden was ('terugvordering').

U stemt ermee in ons, wanneer daarom wordt verzocht en op uw kosten, te helpen bij het onderzoeken van eventuele terugvorderingen en/of uw betalingen die via de diensten zijn verwerkt. U erkent dat uw verzuim om ons tijdig te helpen, inclusief door de nodige documentatie niet later dan tien werkdagen na ons verzoek te verstrekken, kan leiden tot een onomkeerbare terugvordering. We behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het onderzoeken en/of bemiddelen van eventuele terugvorderingen; dergelijke vergoedingen zullen worden bekendgemaakt op onze website.

Als een terugvorderingsgeschil niet door de uitgevende bank of het netwerk in uw voordeel is opgelost of als u ervoor kiest om een terugvordering niet te betwisten, behouden wij ons het recht voor om (a) het oorspronkelijke betalingsbedrag plus de vergoedingen van u te innen en (b) het oorspronkelijke betalingsbedrag te crediteren aan de eigenaar van de pas.

Als we vaststellen dat u te veel terugboekingen oploopt, kunnen we de uitbetalingen in uw wallet of op uw bankrekening vertragen, een bedrag instellen dat redelijkerwijs door ons wordt bepaald om de verwachte terugboekingen en gerelateerde kosten te dekken, of de diensten beëindigen of opschorten en uw account sluiten.

17. Terugbetalingen en retours

Op grond van deze betalingsvoorwaarden en door betalingen met de betaaldiensten te accepteren, verwerkt u retourzendingen en verstrekt u restituties via uw account in overeenstemming met deze betalingsvoorwaarden en de netwerkregels.

De netwerkregels vereisen onder meer dat u op het moment van aankoop een eerlijk retour- en annuleringsbeleid aanbiedt en bekendmaakt en geen contante terugbetalingen geeft op betalingen, tenzij dit wettelijk is vereist, noch contant geld of enig ander item van waarde accepteert voor het doen van een betalingsteruggave. Het bedrag van de terugbetaling moet inclusief alle belastingen zijn die moeten worden terugbetaald en het bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke betaling.

In geval van een omruiling, gedeeltelijke retour of foutieve betaling of betalingsbedrag, kunt u het totale bedrag van de oorspronkelijke betaling of een gedeeltelijk bedrag dat overeenkomt met het geretourneerde of foutieve betalingsbedrag terugbetalen via de app, de website of het pinapparaat. Terugbetalingen die via uw account zijn verwerkt, worden toegestaan tot dertig dagen vanaf de dag waarop u de betaling in gang hebt gezet. Wij incasseren van u het oorspronkelijke betalingsbedrag plus de vergoedingen en crediteren het terugbetaalde betalingsbedrag terug naar de eigenaar van de pas.

Als we vaststellen dat u een buitensporig bedrag aan terugbetalingen verwerkt, kunnen we uw terugbetalingsoptie uitschakelen en/of aanvullende actie ondernemen met betrekking tot uw account.

18. Fouten en niet-geautoriseerde betalingen

Als u van mening bent dat we een betaling niet of onjuist hebben uitgevoerd of een niet-geautoriseerde betaling hebben verwerkt, moet u ons hiervan onverwijld en in ieder geval niet later dan dertien maanden vanaf de datum van de betaling op de hoogte stellen.

Als u ons adviseert dat we een betaling niet hebben uitgevoerd of onjuist hebben uitgevoerd, zullen we ons best doen dit te onderzoeken en zullen we ons redelijke inspanningen getroosten om eventuele geïdentificeerde fouten te corrigeren. Als de fout ertoe leidt dat u minder ontvangt dan het bedrag waarop u recht had, zullen wij het verschil op uw account crediteren. Als de fout ertoe leidt dat u meer ontvangt dan het bedrag waarop u recht had, zullen wij het extra geld van uw rekening afschrijven.

Wanneer u ons op de hoogte stelt van een ongeautoriseerde betaling, zullen wij onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan het einde van de werkdag onmiddellijk volgend op de datum van kennisgeving van de ongeautoriseerde betaling, het betalingsbedrag terugbetalen, inclusief alle kosten die ervan zijn afgetrokken. Dit is niet van toepassing als we redelijke gronden hebben om fraude te vermoeden met betrekking tot een dergelijke niet-geautoriseerde betaling.

19. PCI-compliance

U bent verplicht om de toepasselijke bepalingen van de 'Payment Card Industry Data Security Standard' (PCI-DSS) na te leven gedurende de looptijd van deze betalingsvoorwaarden. U moet vooral de PCI-DSS naleven met betrekking tot de opslag, verwerking en verzending van betaalpasgegevens. Informatie over de PCI-DSS is beschikbaar op de website van de PCI Council.

20. Beëindiging en herziening van betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden treden in werking na aanvaarding van de algemene voorwaarden en verificatie van uw identiteit. Ze zijn voor onbepaalde tijd geldig en blijven van toepassing totdat ze door u of ons worden beëindigd.

We hebben het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen en alle aspecten van de diensten te wijzigen of verwijderen, stop te zetten of op te leggen. De voorgestelde wijziging zal niet eerder dan twee maanden na de datum van de kennisgeving van de wijziging van kracht worden. U begrijpt dat u geacht wordt, nadat een dergelijke kennisgeving is gedaan, de wijzigingen in de betalingsvoorwaarden te hebben geaccepteerd, tenzij u uw gebruik van de betaaldiensten en de betalingsvoorwaarden beëindigt voordat de wijzigingen van kracht worden. Als u wijzigingen afwijst, hebt u het recht om de betalingsvoorwaarden kosteloos en met ingang op elk moment te beëindigen tot de datum waarop de wijzigingen van toepassing zouden zijn.

We behouden ons het recht voor om de betalingsvoorwaarden te beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden of, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, onmiddellijk indien: (a) u een voorwaarde van deze betalingsvoorwaarden of enige andere voorwaarde die van toepassing is op specifieke betaaldiensten die onder afzonderlijke voorwaarden vallen, schendt en voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de netwerkregels; (b) we reden hebben om aan te nemen dat u enige wet- of regelgeving overtreedt die van toepassing is op uw gebruik van de betaaldiensten; (c) we reden hebben om aan te nemen dat u op enigerlei wijze betrokken bent bij frauduleuze activiteiten, witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten; (d) u een onaanvaardbaar krediet- of frauderisico voor ons vormt; of (e) we reden hebben om aan te nemen dat uw account is gecompromitteerd of anderszins een veiligheidsrisico vormt.

Na beëindiging van deze betalingsvoorwaarden en/of uw account betaalt u ons onmiddellijk alle bedragen die u onder deze betalingsvoorwaarden bent verschuldigd naar evenredigheid tot de beëindiging van de betalingsvoorwaarden en zullen wij u gelijkelijk alle bedragen betalen die wij verschuldigd zijn op grond van deze betalingsvoorwaarden. We hebben ook het recht om de reserve in te houden totdat eventuele verschuldigde bedragen, inclusief eventuele terugvorderingen, definitief zijn voldaan maar in ieder geval niet langer dan dertien maanden na de ingangsdatum van de beëindiging.

21. Klachtenafhandeling

Eventuele klachten over de betaaldiensten moeten in eerste instantie aan ons worden gericht door contact op te nemen met de klantenservice van SumUp op [email protected] of via de onlinechat-functie op onze website. Op alle klachten is onze klachtenprocedure van toepassing. 

We zullen in de meeste gevallen binnen vijftien werkdagen na de datum waarop we uw klacht ontvangen uitgebreid per e-mail reageren. Als we in uitzonderlijke gevallen niet volledig op uw klacht kunnen reageren, zullen we u informeren over de redenen voor de vertraging en het tijdsbestek waarbinnen u een uitgebreide reactie ontvangt; dit zal in alle gevallen binnen vijfendertig dagen zijn na de datum waarop we uw klacht hebben ontvangen. 

Als we uw klacht niet naar tevredenheid oplossen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Financial Services and Pensions Ombudsman of Ireland, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (telefoonnummer: +353 1567 7000). Meer informatie over de diensten die door de Financial Services and Pensions Ombudsman worden geboden, is te vinden op de website.

Deze betalingsvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Ierland. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de betalingsvoorwaarden of de levering van de betaaldiensten die niet kunnen worden opgelost via onze klantenservice, zullen worden afgehandeld via de Financial Services and Pensions Ombudsman. Wanneer u niet in aanmerking komt of er niet voor kiest om een klacht in te dienen bij de Financial Services and Pensions Ombudsman, wordt overeengekomen dat de rechtbanken van Ierland exclusief bevoegd zijn om kennis te nemen van vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Betalingsvoorwaarden.