Uvjeti plaćanja tvrtke SumUp

Na snazi od 7.2.2022.

Napomena: ispišite primjerak ovog dokumenta i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Za potrebe korištenja SumUp-ovih usluga plaćanja i e-novca kao što je opisano u nastavku (“Usluge plaćanja”), slažete se da ćete biti obvezani SumUp-ovim Općim uvjetima (“Opći uvjeti”), ovim Uvjetima plaćanja i svim ostalim uvjetima i pravilima primjenjivim na određene Usluge (kako je definirano u Općim uvjetima) koje možete koristiti. Ovi uvjeti plaćanja su Dodatni uvjeti i, uz Opće uvjete, dio su pravnog sporazuma između vas i SumUp EU Payments UAB-a (“SumUp”, “mi”, “nas”). Osim ako ovdje nije drugačije definirano, izrazi napisani s velikim početnim slovom imaju isto značenje kao u Općim uvjetima. 

Usluge plaćanja pruža SumUp EU Payments UAB, tvrtka s ograničenom odgovornošću registrirana u Vilniusu, Litva, s registriranim brojem 305074395. 

Središnje banke Litve ovlastila je SumUp EU Payments UAB kao instituciju za elektronički novac (licenca br. 56, izdana 27. kolovoza 2019.). Licenca institucije za elektronički novac koja je izdana SumUpu objavljena je na službenom web-mjestu Banke Litve i može se pronaći na sljedećim poveznicama: 

Na engleskom: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

Na litvanskom: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

SumUp nalazi se na javnom popisu „Institucije za elektronički novac s licencom institucije za elektronički novac“ kojim upravlja Banka Litve, a objavljen je na službenom web-mjestu Banke Litve. Popis se nalazi na sljedećoj poveznici: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

Aktivnosti SumUpa nadzire Banka Litve koja se nalazi u Aveniji Gedimino 6, LT-01103, Vilnius, Republika Litva, br. telefona +370 800 50 500. Daljnje informacije o Banci Litve nalaze se na njihovom službenom web-mjestu: https://www.lb.lt/en/.

SumUpu se možete obratiti putem e-pošte: [email protected].

Važno je da razumijete svoje odgovornosti prema ovim Uvjetima plaćanja. Pažljivo ih pročitajte prije nego što ih prihvatite.

Ovime vas obavještavamo o izuzeću iz članka 3. stavka 7. Zakona o plaćanju Republike Litve kojim se SumUpu, kao pružatelju platnih usluga, i vama, kao korisniku platnih usluga koji nije potrošač, dopušta da odstupate od odredbi odjeljka III (uključujući članak 13., navodeći zahtjeve za okvirni sporazum između pružatelja platnih usluga i korisnika platnih usluga), članci 4(1), 4(2), 4(3), 11(1), 11(2) , 11(5), 29(3), 36. (u mjeri u kojoj se radi o roku za obavještavanje o neovlaštenom ili nepropisno izvršenom platnom prometu), 37., 39., 41., 44., 51., 52. Zakona o platnom prometu Republike Litve. Ovime vas obavještavamo te prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da razumijete da ovi Uvjeti u određenim slučajevima mogu odstupati od spomenutih odredbi zakona, uključujući to da sadržaj ovih Uvjeta može biti uže naveden nego što zahtijeva članak 13. Zakona o plaćanju Republike Litve, te se pristajete obvezati ovim Uvjetima kako su navedeni u nastavku, uključujući sva takva odstupanja.

Ako imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili pritužbi u vezi s Općim uvjetima, ovim Uvjetima plaćanja, bilo kojim drugim Dodatnim uvjetima ili Uslugama, ili ako želite zatražiti primjerak ovih Uvjeta plaćanja, kontaktirajte SumUpovu korisničku podršku na [email protected].

1. Općenito 

Naše usluge plaćanja nude vam mogućnost prihvaćanja i obrade transakcija platnim karticama (“Plaćanja”) na različite načine i/ili korištenja novčanika za e-novac (“Novčanik”) koji sadrži unaprijed plativu debitnu karticu (“Kartica” ). Plaćanja od strane vaših klijenata (“Vlasnici kartice”) mogu se obraditi osobno pomoću vašeg kompatibilnog mobilnog uređaja, naše aplikacije i/ili uređaja za čitanje kartica koje vam pružamo (“Čitač”) te na daljinu putem internetskih načina plaćanja koje smo omogućili.

Pružajući Usluge plaćanja, mi ćemo podržati obradu Plaćanja izvršenih u vaše ime, kreditirati sredstva koja smo primili putem takvih Plaćanja na vaš Novčanik i podmiriti ta sredstva (umanjena za naše Naknade i bilo kakve Povrate, opozive plaćanja (storniranja - Chargebacks), potraživanja ili druga sredstva koja su nam dugovana) u skladu s ovim Uvjetima plaćanja.

Vi ovlašćujete nas i dajete nam upute da u vaše ime primamo, držimo i isplaćujemo sredstva u skladu s ovim Uvjetima plaćanja. Ovo ovlaštenje i upute ostat će na punoj snazi sve dok se vaš Račun ne zatvori ili ukine.

Naše su obveze prema ovim Uvjetima ograničene na pružanje Računa, Novčanika, Kartice i Usluga plaćanja. Za pružanje usluga plaćanja bez nerazumnih prekida koristit ćemo sva razumna sredstva. Možemo, međutim, prema vlastitom nahođenju, obustaviti Usluge koje vam pružamo ili ograničiti njihovo trajanje radi obavljanja postupaka održavanja ili ako to zahtjeva zakon ili ako niste ispunili materijalne obaveze prema ovim Uvjetima ili ako postoji osnovana sumnja u pranje novca ili financiranje terorizma.

Mi u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti možemo ažurirati ili izmijeniti Usluge plaćanja, s trenutačnim učinkom.

Zadržavamo pravo imenovati treću stranu kako bismo ispunili neke ili sve naše obveze u skladu s ovim Uvjetima plaćanja.

Mi nismo stranka u pravnom odnosu između vas i Vlasnika kartice i ne preuzimamo nikakvu odgovornost u vezi s temeljnom svrhom bilo kojeg Plaćanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kvalitetu i prirodu robe i usluga koje nudite na prodaju, prodajnu cijenu, popuste, uvjete jamstva itd. Vi se uvijek morate predstavljati kao odvojeni entitet od tvrtke SumUp.

2. Povjerljivost i privatnost

Vi i mi tretirat ćemo povjerljive podatke koje dobijete od nas ili mi od vas ili od Vlasnika kartice u vezi s ovim Uvjetima kao povjerljive, a posebno nećemo dopustiti trećim stranama pristup takvim povjerljivim informacijama. Sve naše ili vaše operativne i/ili poslovne tajne kao i neanonimni podaci o Vlasniku kartice osobiti se smatraju povjerljivim podacima. Vi i mi dužni smo se pridržavati važećih propisa o zaštiti podataka i poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti protiv neovlaštene upotrebe kartica i podataka Vlasnika kartica. Takvi se podaci smiju čuvati samo onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

Ako se osobni podaci Vlasnika kartice od nas prenesu vama, takve podatke možete upotrebljavati u opsegu u kojoj je to potrebno za kontrolu ograničenja, poduzimanje mjera protiv prijevare ili izbjegavanje zadanih vrijednosti, a ne u druge svrhe kao što je profiliranje (npr. procjena ponašanja kupca) ili za prodajne i marketinške aktivnosti, osim ako Vlasnik kartice izričito ne pristane na takvu drugu upotrebu. Ne smijete otkrivati ili prenositi takve podatke trećoj strani ili ih koristiti u marketinške svrhe, osim ako za to ne dobijete izričit pristanak Vlasnika kartice. Morate se pridržavati svih relevantnih zakona o zaštiti podataka.

Kako bi vam pružila Usluge plaćanja, tvrtka SumUp obrađuje osobne podatke krajnjih korisnika Usluga plaćanja. Ova se obrada vrši u skladu sa SumUpovim Pravilima o privatnosti.

3. Mreže i Partneri za pružanje usluga

Usluge plaćanja omogućuju vam prihvaćanje plaćanja karticama koje nudi Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited i druge primjenjive organizacije platnih kartica (zajedno, "Mreže"). Mreže su uspostavile zahtjeve i smjernice (“Mrežna pravila”) koje, zajedno s ovim Uvjetima plaćanja i Općim uvjetima, reguliraju naše pružanje Usluga plaćanja za vas. Poveznice na aktualna Mrežna pravila nalaze se na našem web-mjestu. Prihvaćanjem ovih Uvjeta plaćanja također se slažete da ćete se pridržavati Pravila mreže, koja se s vremena na vrijeme mogu ažurirati. Mi možemo dodavati, brisati ili mijenjati Usluge plaćanja i/ili ove Uvjete plaćanja prema potrebi kako bismo bili u skladu s Mrežnim pravilima.

Osim toga, u svrhu pružanja naših Usluga plaćanja, sklopili smo ugovore s bankovnim partnerima (“Partneri za pružanje usluga”). Popis partnera za pružanje usluga s kojima surađujemo u pružanju Usluga plaćanja možete pronaći na našem web-mjestu. Mrežna pravila mogu zahtijevati da neki od naših trgovaca sklope poseban ugovor s jednim od naših Partnera za pružanje usluga ili samim Mrežama, ovisno o veličini/količini Plaćanja. Ako ste vi takav trgovac, obavijestit ćemo vas i dostaviti vam poseban ugovor kada je to potrebno. 

U slučaju bilo kakvog sukoba između ovih Uvjeta plaćanja i Pravila mreže ili takvog ugovora o stjecatelju, prevladat će uvjeti Mrežnih pravila ili Ugovora o partneru stjecatelju.

4. SumUp korisnički račun

Morate imati račun kod SumUpa da biste mogli koristiti Usluge plaćanja, kao što je opisano u odjeljku 1 Općih uvjeta. U vezi s izradom i korištenjem Računa, mi možemo izvršiti provjeru vaše kreditne sposobnosti i od vas možemo zahtijevati da dostavite dodatnu dokumentaciju kako bismo se uskladili s primjenjivim zakonima, propisima i pravilima. Odluku o tome jesu li sve potrebne provjere uspješno obavljene donijet ćemo prema vlastitom nahođenju. Zadržavamo pravo obustaviti ili ukinuti vaš Račun i/ili ograničiti pristup Uslugama plaćanja ako ne pružite potpune i točne podatke ili ako ne udovoljite zahtjevima za registraciju Računa ili provjeru.

5. Prihvaćanje kartičnog plaćanja 

Usluge plaćanja uključuju mogućnost prihvaćanja plaćanja karticom, bilo korištenjem Čitača, ručnim unosom podataka o platnoj kartici ili drugim metodama koje možemo učiniti dostupnima. Kada prihvatite plaćanja pomoću jednog od naših čitača, čitač će se koristiti za obradu i autorizaciju plaćanja između platne kartice i naših poslužitelja. Usluge plaćanja također mogu uključivati mogućnost prihvaćanja plaćanja bez kartice, uključujući plaćanja izvršena putem pristupnika za plaćanje ili putem poveznica za plaćanje koje šaljete svojim klijentima. Popis platnih kartica koje trenutno prihvaćamo, koje s vremena na vrijeme možemo ažurirati bez prethodne najave, možete pronaći na našem web-mjestu.

Određeni načini plaćanja mogu se ponuditi u sklopu Usluga plaćanja u partnerstvu s trećom stranom ("Partner") putem Partnerove mobilne aplikacije, web-mjesta ili drugog softvera (“Partnerska aplikacija”). U takvim slučajevima, vaš odnos s Partnerom bit će reguliran zasebnim poslovnim odnosom između vas i Partnera, a mi smo odgovorni samo za Usluge plaćanja koje pružamo kao dio Partnerske aplikacije. Nismo odgovorni za funkcionalnost Partnerske aplikacije ili bilo koje usluge koju vama ili Vlasnicima kartica pruža Partner. Ako je tako dogovoreno između vas i Partnera, također možemo prikupljati naknade za usluge u ime Partnera, ali ni pod kojim uvjetom nećemo biti odgovorni za zadržavanje ili plaćanje bilo kakvih poreza koji se odnose na vašu upotrebu Partnerske aplikacije.

6. Alternativni načini plaćanja

Uz gore opisane Usluge plaćanja, SumUp može ponuditi funkciju koja vam omogućuje prihvaćanje plaćanja od klijenata putem drugih načina plaćanja koje pružaju treće strane (“Alternativni načini plaćanja”). Funkcionalnost Alternativnih načina plaćanja možete integrirati u naše Usluge plaćanja bez kartica, dopuštajući vašim klijentima da odaberu i koriste Alternativni način plaćanja prilikom plaćanja vama.

Pojedinosti o pružateljima Alternativnih načina plaćanja te određenim dodatnim standardima, pravilima, postupcima i zahtjevima koji se odnose na Alternativne načine plaćanja ("APM uvjeti") mogu se pronaći na našem web-mjestu i uključeni su u ove Uvjete plaćanja u mjeri u kojoj koristite funkcionalnost Alternativnih načina plaćanja. Suglasni ste da ćete se u svakom trenutku pridržavati APM uvjeta. Pružatelji Alternativnih načina plaćanja i APM uvjeti podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.

Pružatelji Alternativnih načina plaćanja mogu poništiti takva plaćanja, osim ako nije drugačije navedeno u APM uvjetima. Vaše obveze i odgovornosti prema SumUpu za poništena plaćanja jednake su onima koje imate prema nama za opozive plaćanja. Pružatelji Alternativnih načina plaćanja mogu utjecati na poništenje plaćanja izvršenog putem Alternativnih načina plaćanja na isti način kao što relevantna Mreža, Partner za pružanje usluga ili bilo koja od naših imenovanih financijskih institucija mogu utjecati na opoziv plaćanja.

Dostupnost Alternativnih načina plaćanja podliježe geografskim ograničenjima. Koji su Alternativni načini plaćanja dostupni u vašoj zemlji možete vidjeti na našem web-mjestu.

7. Čitači

Informacije o dostupnim Čitačima i kako ih možete kupiti ili iznajmiti možete pronaći na našem web-mjestu

Osim ako se nismo izričito dogovorili drugačije, nije vam dopušteno prodati, iznajmiti, licencirati ili prenijeti Reader trećoj strani ili dopustiti korištenje čitača od treće strane. Također vam nije dozvoljeno mijenjati softver ili hardver Terminala na bilo koji način. Čitač ne smijete koristiti ni za koju drugu svrhu osim prihvaćanja Plaćanja.

8. Isplata, naknade i izvodi

Nakon što primimo sredstva od Plaćanja koja izvedete putem SumUpa, isplaćujemo ono što vam dugujemo u vaš Novčanik ("Isplata"). Vi možete odabrati automatsko usmjeravanje Isplata na bankovni račun povezan s vašim SumUp računom. Prije svake Isplate, od sredstava plaćanja ćemo odbiti primjenjive Naknade za naše Usluge. Naše trenutačne naknade za Usluge plaćanja navedene su na Raspored naknada na našem web-mjestu (“Raspored naknada”). Postavke Isplata možete promijeniti u svom profilu Računa ili kontaktiranjem korisničke podrške na [email protected].

Mi ćemo vam pružiti mjesečne izvode vašeg SumUp Računa. Vi se slažete se da možemo združiti podatke o Naknadama prema trgovačkoj marki, aplikaciji, kategorijama platnih instrumenata i stopama međubankovnih naknada koje se primjenjuju na transakciju, prema potrebi.

Vi se slažete se da možemo združiti podatke o Naknadama prema trgovačkoj marki, aplikaciji, kategorijama platnih instrumenata i stopama međubankovnih naknada koje se primjenjuju na transakciju, prema potrebi.

9. SumUp Novčanik i Kartica

Izdat ćemo vam Novčanik povezan s vašim Računom kako bismo olakšali Isplate kao što je opisano gore u odjeljku 8. Možemo vam također izdati Karticu povezanu s vašim Računom. SumUp će vaše prihvaćanje ovih Uvjeta plaćanja tretirati kao vaš zahtjev za izdavanje Kartice i otvaranje Novčanika, a kao rezultat takvog vašeg zahtjeva, SumUp će vam otvoriti Novčanik i poslati vam Karticu na vašu fizičku adresu navedena na vašem Računu (za fizičke Kartice) ili adresu e-pošte (za virtualne Kartice). Vaša aktivacija Kartice po primitku poslužit će kao dodatna potvrda narudžbe Kartice.

Za korištenje Novčanika i/ili Kartice mogu se naplatiti naknade. Raspored od trenutačnih naknada trenutačnih naknada možete pronaći na našem web-mjestu.

Ako vam nije izdana Kartica i želite aktivirati ovu značajku ili ako želite aktivirati dodatne značajke povezane s vašim Novčanikom, obratite se korisničkoj podršci na [email protected].

9a. Korištenje Novčanika

Vaš Novčanik (koji se također može nazivati SumUp Poslovni račun) može se financirati putem Isplata vaših Plaćanja. Možemo vam također pružiti mogućnost financiranja vašeg Novčanika prijenosom sredstava u njega izravno putem plaćanja kreditnom ili debitnom karticom ili bankovnom uplatom. Također možete primati sredstva koja treće strane prenose u vaš Novčanik. Gdje prenosite/primate sredstva u svoj Novčanik, novac ćemo dodati u vaš Novčanik čim primimo vašu uplatu. 

Kada primate sredstva na svoj Novčanik, ona će se pretvoriti u elektronički novac. 

Ako uplatimo sredstva na vaš Novčanik kao rezultat tehničke pogreške, imat ćemo pravo ispraviti pogrešku terećenjem tih sredstava iz Novčanika bez vašeg zasebnog pristanka, ali ćemo vam dati relevantno objašnjenje ako to bude potrebno. Ako u vaš Novčanik uplatimo sredstva zbog pogreške platitelja, surađivat ćete s nama i pomoći razjasniti okolnosti situacije i ukloniti posljedice. Ako primimo uplatu prema kojoj se sredstva ne mogu uplatiti u vaš Novčanik (npr. ako je vaš račun zatvoren), sredstva ćemo vratiti uplatitelju najkasnije u roku od dva (2) radna dana.

Stanje sredstava u vašem Novčaniku možete u bilo kojem trenutku prenijeti na svoj bankovni račun, što znači otkup vašeg elektroničkog novca; međutim, takvi otkupi podliježu sigurnosnim kontrolama i kontrolama protiv prijevare, a od vas se može tražiti da potvrdite svoj identitet ili pružite druge podatke za provjeru prije prijenosa.

Ni vaš SumUp Račun ni vaš SumUp Poslovni račun nisu bankovni računi, niti su obuhvaćeni planom naknade. Sredstva koja se drže na Vašem Računu ili Novčaniku ne predstavljaju uplate/depozite i neće zarađivati kamate. 

Ovime ste obaviješteni i suglasni ste da imamo pravo na odbitak sredstava iz vašeg Novčanika i smanjenje salda vašeg Novčanika kako bismo:

  • vršili vaše zahtjeve za isplate ili druge prijenose sredstava,

  • pokrivali naknade za transakcije kao i druge naknade u vezi s vašim korištenjem Usluga plaćanja prema Rasporedu naknada,

  • pokrivali sve vaše druge obveze plaćanja prema nama prema ovim Uvjetima (prijeboj).

9b. Korištenje Kartice

Karticu izdaje SumUp u skladu s licencom koju posjeduje kod Mastercard Europe S/A, a može se izdati u fizičkom ili virtualnom obliku. Ta se Kartica izdaje sa svrhom da vam olakša pristup vašem elektroničkom novcu u vašem Novčaniku i može se koristiti za kupnju robe i usluga s bilo kojom tvrtkom koja prikazuje simbol prihvaćanja Mastercarda u trgovinama i na daljinu (primjerice, na internetu) ili za podizanje gotovine na bilo kojem isplatnom mjestu na kojem je prikazan logotip Mastercarda. 

Vi nemate nikakvu obvezu koristiti Karticu.

Kartice će biti poslane na fizičku adresu (za fizičke kartice) ili adresu e-pošte (za virtualne kartice) registriranu na vašem Računu.

Kartica ima rok valjanosti do posljednjeg dana u godini i mjeseca naznačenog na Kartici. Po isteku valjanosti Kartice, SumUp će vam izdati novu Karticu, osim ako nas ne obavijestite o odbijanju nove Kartice trideset (30) dana prije isteka roka valjanosti Kartice. Sve naknade, ako postoje, povezane s izdavanjem nove Kartice, odbit ćemo s vašeg Novčanika, a nova će Kartica biti poslana na vašu fizičku adresu navedenu na vašem Računu (za fizičke kartice) ili adresu e-pošte (za virtualne kartice).

Da biste počeli koristiti Karticu, prvo je morate aktivirati. Kada aktivirate svoju Karticu, morate odrediti PIN. Nemojte zapisivati svoj PIN niti ga elektronički pohranjivati na nezaštićen način. Svoj PIN nemojte spremati uz svoju Karticu ili mobilni uređaj. Svoj PIN nikada ne dijelite ni sa kime, a prilikom unosa PIN-a uvjerite se da ga nitko drugi ne može vidjeti. 

U skladu s primjenjivim zakonima i propisima, od nas se traži da prikupimo, provjeravamo i bilježimo određene podatke za sve naše klijente. Dok se ovaj postupak ne završi, vaša uporaba Kartice može biti djelomično ograničena ili potpuno onemogućena. Korištenje Kartice također podliježe mjerama za sprječavanje prijevara u svakom trenutku, s prethodnom obavijesti ili bez nje.

Kada primite sredstva na svoju Karticu, sredstva se pohranjuju u vaš Novčanik kao elektronički novac.

Kada obavljate kupnju Karticom, ujedno zahtijevate da otkupimo elektronički novac iz vašeg Novčanika. Ako je transakcija s Karticom u valuti koja nije valuta vašeg salda u Novčaniku, Mreže će pretvoriti iznos transakcije u operativnu valutu SumUp-a (EUR) na temelju međubankovnog tečaja utvrđenog od strane relevantne Mreže i primjenjivog na datum obrade relevantne kartične transakcije, a zatim, ako je dodatno potrebno, SumUp će pretvoriti iznos u EUR u valutu vašeg Novčanika na temelju tečaja između relevantnih valuta koje je objavila Europska središnja banka i primjenjiva na datum obrade relevantne transakcije u SumUpu.

Prilikom plaćanja Karticom, možda ćete u nekim slučajevima morati autorizirati transakciju pružanjem kartičnih podataka (npr. vaše ime i prezime/ime, broj Kartice, datum isteka valjanosti, CVV2/CVCV2 kod (brojevi na poleđini Kartice), ili obavljanjem određenih radnji koje se traže na mjestu plaćanja. Neke transakcije karticama također mogu zahtijevati dodatnu sigurnosnu provjeru putem sustava Mastercard 3D Secure prije nego što budu dovršene. To može zahtijevati da odgovorite na sigurnosna pitanja, potvrdite transakciju korištenjem potvrdnog koda primljenog sms-om ili e-poštom ili potvrdite transakciju očitavanjem otiska prsta putem kompatibilnog uređaja.

Iz sigurnosnih razloga možemo ograničiti iznos ili broj transakcija koje možete izvršiti na svojoj Kartici. Svoju Karticu ne smijete koristiti za nikakve nezakonite transakcije.

SumUp zadržava pravo otkazati Karticu koja nije bila aktivirana ili korištena u razdoblju od dvanaest (12) mjeseci (uključujući u slučaju obnove Kartice nakon njenog isteka). U tom slučaju, o otkazivanju ćemo vas obavijestit najkasnije trideset (30) dana unaprijed te nakon toga otkazati Karticu, osim ako je ne aktivirate ili počnete koristiti unutar tih 30 dana.

10. Prijenosi

SumUp vam također može pružiti mogućnost prijenosa sredstava iz vašeg Novčanika u Novčanik drugog SumUp računa ili na bankovni račun, što znači otkup vašeg elektroničkog novca. Morate se prijaviti na svoj Račun sa svojim jedinstvenim korisničkim imenom, lozinkom ili drugim odgovarajućim vjerodajnicama u svrhu narudžbe prebacivanja vašeg salda u Novčaniku na drugi SumUp račun ili na bankovni račun i slijedite prikazane upute, koje će uključivati pojedinosti o preuzimatelju. 

Za obradu zahtjeva za prijenosom sredstava, SumUp zahtijeva dodatne sigurnosne značajke i potrebna je dodatna metoda provjere autentičnosti kako bi se potvrdio vaš identitet i autorizirao svaki prijenos. Kombinacija pametnog telefona povezanog s vašim Računom i personalizirane značajke, poput vašeg PIN-a ili lozinke, služe kao dodatna metoda provjere autentičnosti. Morate imati oboje od gore navedenog kako biste autorizirali prijenose iz svog Novčanika.

Vaša je odgovornost da provjerite jesu li potrebni podaci o primatelju plaćanja uneseni ispravno. Svaka pogreška u unesenim podacima može rezultirati neuspjelim ili odgođenim prijenosom ili gubitkom sredstava. Mi ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakve gubitke koje pretrpite unosom netočnih podataka o plaćanju za takve prijenose. Nismo u obvezi provjeriti usklađenost broja računa primatelja s imenom primatelja. Sve dok transakciju obrađujemo koristeći podatke o primatelju koje ste nam naveli, ne snosimo nikakvu odgovornost prema vama, ali ćemo naravno dati sve od sebe da pratimo plaćanje i zatražimo povrat sredstava ako za to bude potrebe (za što od vas možemo tražiti dodatnu naknadu). 

Prije potvrde vašeg zahtjeva za pokretanje prijenosa, na vašoj će kontrolnoj ploči biti prikazane sljedeće pojedinosti:

  • podatke o plaćanju druge strane,

  • iznos novca koji želite poslati drugoj strani; i

  • sve primjenjive naknade.                     

Nakon što primimo vaš zahtjev za prijenosom, ne možete ga otkazati. Vaš se zahtjev smatra odobrenim čim nam dostavite gore navedene pojedinosti. Prijenose iz vašeg Novčanika u Novčanik drugog SumUp računa ili na bankovni račun izvršit ćemo odmah po primitku vašeg zahtjeva za prijenos. Nakon što primimo vaš zahtjev za prijenos iz vašeg Novčanika u Novčanik drugog SumUp računa, odmah ćemo uplatiti sredstva u Novčanik drugog SumUp računa, osim ako je prijenos obustavljen zbog razloga navedenih u ovim Uvjetima plaćanja ili pravnih akata Republike Litve. Prijenosi na bankovne račune mogu potrajati do 3 do 5 radnih dana, ovisno o davatelju usluga. Vaš prijenos možda nećemo dovršiti ako:

  • vaše upute su nepotpune ili nejasne,

  • postoji sumnjiva aktivnost u odnosu na vas ili primatelja,

  • prijenos bi kršio primjenjivi zakon, propis, pravilo ili ove Uvjete plaćanja,

  • to premašuje vaše ograničenje plaćanja ili saldo vaših sredstava u Novčaniku.

U gore spomenutim slučajevima nastojimo zaštititi legitimne interese vas, nas i/ili drugih osoba, stoga nećemo biti odgovorni za bilo kakve gubitke koji nastanu uslijed odbijanja izvršenja prijenosa ili kašnjenja u izvršenju. Zahtjev za prijenos koji je odbijen iz gore navedenih objektivnih razloga smatrat će se nezaprimljenim.

Zadržavamo pravo nametnuti ograničenja na broj i/ili iznose prijenosa prema potrebi, prema vlastitom nahođenju, radi ispunjavanja sigurnosnih i regulatornih zahtjeva. 

11. Zaštita sredstava

Držat ćemo iznos jednak svim iznosima koje vam dugujemo, uključujući vaš saldo Novčanika, odvojeno od naših vlastitih sredstava, ali zajedno sa iznosima koje držimo u ime drugih SumUp računa, na odvojenom bankovnom računu. Takva sredstva bit će zaštićena u skladu s našim zakonskim i regulatornim obvezama. U slučaju da postanemo nelikvidni, sva sredstva koja smo primili bit će zaštićena od potraživanja naših vjerovnika.

12. Otvoreno bankarstvo 

Možemo vam dati mogućnost da omogućite pružateljima usluga otvorenog bankarstva i pružateljima usluga trećih strana da imaju pristup podacima o vašem računu ili da izvrše plaćanja u vaše ime u skladu s vašim uputama i primjenjivim regulatornim zahtjevima. Svim takvim pružateljima mora biti zakonom dopušteno izvršavanje uplata, a često će ih morati ovlastiti službeni regulator kao što je Banka Litve. Prije nego što omogućite takve davatelje, trebate potvrditi da su ovlašteni i pouzdani.

Svi zahtjevi za plaćanje koje primimo od pružatelja usluga otvorenog bankarstva ili trećih strana koje ste vi omogućili tretirat će se kao da ste nam ih vi poslali i bit će podložni ovim Uvjetima plaćanja. Ako očekujete da će pružatelji usluga otvorenog bankarstva ili pružatelji usluga trećih strana izvršiti plaćanje u vaše ime, a oni to ne učine, ne preuzimamo odgovornost za neizvršenje vašeg plaćanja. Ako pružatelju usluga otvorenog bankarstva ili pružatelju usluga treće strane želite onemogućiti pristup vašem Računu i/ili plaćanje u vaše ime, trebate kontaktirati nas ili pružatelja usluge.

13. Ograničenja

Morate se pridržavati svih ograničenja nametnutih našim Općim uvjetima i ovim Uvjetima plaćanja u vezi s vašim korištenjem Usluga plaćanja. Nadalje, suglasni ste da nećete koristiti Usluge plaćanja za robu, usluge ili poslovne aktivnosti koji su (a) nezakoniti ili potencijalno nezakoniti (uključujući krivotvorenu ili ukradenu robu ili prijevarne usluge ili aktivnosti) ili (b) nisu u skladu sa svim primjenjivim zakonima ili propisima ( uključujući, bez ograničenja, zakone o zaštiti potrošača, zakone o sigurnosti proizvoda, zakone o intelektualnom vlasništvu, te trgovinske propise i kontrolu izvoza).

SumUp može prema vlastitom nahođenju odlučiti krši li vaše korištenje Usluga plaćanja bilo kakva ograničenja nametnuta Općim uvjetima ili ovim Uvjetima plaćanja. Zadržavamo pravo obustaviti ili ukinuti vaš Račun i/ili pristup Uslugama plaćanja ako utvrdimo, ili opravdano sumnjamo, da je došlo do kršenja. Ako nam pošaljete ili pokušate poslati uplatu (Plaćanje) za koju smatramo da krši Opće uvjete ili ove Uvjete plaćanja ili zakon i/ili nas, druge korisnike naših Usluga plaćanja ili naše partnere izlaže šteti (uključujući, bez ograničenja, prijevaru, oštećenje ili reputaciju robne marke ili kaznena djela), zadržavamo pravo neovlastiti, obustaviti ili poništiti Plaćanje; zatvoriti ili obustaviti vaš Račun; prijaviti transakciju nadležnoj agenciji za provedbu zakona; i/ili tražiti naknadu štete ili drugi način rasterećenja od vas.

Nadalje, zadržavamo pravo blokirati, obustaviti ili otkazati vašu Karticu ili Novčanik ako, kao rezultat naših pravila i postupaka, otkrijemo ono za što razumno vjerujemo da je prijevarna, sumnjiva ili kriminalna aktivnost, ili bilo kakvu aktivnost koja nije u skladu s Općim uvjetima i/ili ovim Uvjetima plaćanja. U slučaju da blokiramo, obustavimo ili otkažemo vašu Karticu ili Novčanik, osim ako ne postoje objektivno opravdani sigurnosni razlozi ili ako je to protuzakonito za nas, obavijestit ćemo vas o blokiranju, obustavi ili otkazivanju vaše Kartice ili Novčanika prije toga kad god je to moguće, ili najkasnije nakon što su vaša Kartica ili Novčanik blokirani, obustavljeni ili otkazani. Ako postupimo po tom pravu, nećemo snositi nikakvu odgovornost prema vama zbog bilo kakve rezultirajuće nedostupnosti vaših sredstava na vašoj Kartici i/ili Novčaniku, ili zbog vaše nemogućnosti korištenja svojom Karticom.

Također ćemo imati pravo provesti istragu ili riješiti sve neriješene sporove u vezi s vašim Računom, a kao rezultat toga možemo ograničiti pristup vašim sredstvima na vrijeme koje nam je potrebno da to učinimo. Također možemo ograničiti pristup vašim sredstvima u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom.

14. Vaše obveze

Suglasni ste da nećete prihvaćati Plaćanja ako platna kartica ne sadrži sve elemente koji su tipični za tu vrstu kartice, gdje se čini da je platna kartica manipulirana ili oštećena ili ako je platna kartica istekla.

Bez našeg dopuštenja ne smijete postaviti minimalni prag za Plaćanja veća od 8 kn za bilo koje plaćanje. Nadalje, omogućit ćete Vlasnicima kartica uvjete prodaje u najmanju ruku jednake onima koje pružate klijentima koji plaćaju gotovinom za vašu robu i/ili usluge te nećete naplaćivati nikakve dodatne iznose ili naknade.

Vi ste obvezni pratiti svoj Račun i povijest Plaćanja te vratiti odgovarajućem Vlasniku kartice svaki iznos Plaćanja koji ste primili greškom ili bilo koji višak iznosa ako je iznos Plaćanja bio pogrešan.

Vlasniku kartice stavljate na raspolaganje potvrdu na papiru o Plaćanju ako to zahtijeva zakon ili Pravila mreže. Vlasnicima kartica također možete omogućiti (ali ne umjesto potvrde na papiru ako je ista propisana zakonom) primanje potvrde o plaćanju putem e-pošte ili tekstualne poruke.

Morate odmah pregledati sve izjave (npr. fakture ili izjave o namiri) koje smo dali, kao i namirenja, povrate, opoziva plaćanja (storniranja) ili bilo koje druge transakcije, plaćene ili naplaćene vama ili vlasniku kartice. Na svaku netočnu ili nepotpunu izjavu morate uložiti prigovor bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od dvadeset pet (25) radnih dana nakon primitka relevantne izjave ili datuma odgovarajućeg plaćanja. Nepodnošenje prigovora na vrijeme smatrat će se odobrenjem, osim u slučaju da smo mi napravili pogrešku. Ako smo napravili pogrešku, morate nas o tome obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije u roku od trinaest (13) mjeseci od datuma zaduženja platne transakcije na koju se pogreška odnosi (kao što je detaljno opisano u nastavku u odjeljku 18 (Pogreške i neovlaštena plaćanja). Zadržavamo pravo ponovnog izdavanja ispravljenih izvoda ili ispravaka bilo kakvih plaćanja nakon isteka ovog roka. Osim onako kako nalaže zakon, jedini ste odgovorni za vođenje evidencija o svim Plaćanjima i drugih podataka u vezi s vašim Računom i vašom uporabom Usluga.

Sve reklamne materijale o SumUpu koje dobijete od nas izložit ćete na vidljivom mjestu u vašem poslovnom prostoru. Takav materijal može uključivati naljepnice za vašu trgovinu, poslovni prostor ili izlog automobila s logotipom SumUp-a i/ili logotipima ili znakovima ili letcima koji moraju biti prikazani, ako tako uvjetuju Mreže, zakoni ili SumUp.

15. Pričuva

U svrhu osiguranja izvršenja vaših obveza plaćanja prema ovim Uvjetima plaćanja, potvrđujete i suglasni ste da imamo pravo u bilo kojem trenutku i prema vlastitom nahođenju privremeno obustaviti isplate vama i prikupiti pričuvna sredstva (“Pričuva”). Pričuva će služiti kao jamstvo u našu korist, a mi ćemo imati pravo naplatiti i odbiti od Pričuve sve iznose koje nam dugujete prema ovim Uvjetima, uključujući manjak na Računu, bez prethodne obavijesti.

Ako nam dugujete iznos koji premašuje iznos Pričuve, odmah ćete, ali najkasnije tri (3) radna dana nakon našeg zahtjeva, isplatiti iznos koji premašuje Pričuvu. Ovime nas izričito ovlašćujete da teretimo sve iznose koje nam dugujete, uključujući sve troškove i izdatke nastale u vezi s prikupljanjem tih iznosa, iz vašeg Novčanika ili s vašeg bankovnog računa i/ili vaše kreditne kartice ili bankovnog računa koji se koristi za kupnju bilo kojeg od naših Čitača, ili da se takvi iznosi prebiju s bilo kakvim Isplatama koje vam se duguju. Vaš neuspjeh da u potpunosti platite iznose koje nam dugujete na zahtjev tvorit će materijalno kršenje ovih Uvjeta plaćanja i vi ćete snositi sve troškove povezane s naplatom takvih iznosa, uključujući, bez ograničenja, odvjetničke naknade i troškove, naknade agencije za naplatu i sve primjenjive kamate.

16. Opozivi plaćanja (storniranja/Chargebacks)

Iznos Plaćanja može se vratiti na vaš račun ako je plaćanje (a) osporeno, poništeno iz bilo kojeg razloga od strane relevantne Mreže, našeg Partnera za pružanje usluga, Vlasnika kartice ili bilo koje od naših određenih financijskih institucija; (b) nije bilo ovlašteno; ili (c) imamo bilo kakvog razloga vjerovati da Plaćanje nije bilo ovlašteno, da je bilo nezakonito, sumnjivo ili u suprotnosti s ovim Uvjetima (opoziv plaćanja - “Chargeback”).

Suglasni ste da ćete nam pomoći, kada to bude zatraženo i o vašem trošku, u istraživanju svih opoziva plaćanja (storniranja) i/ili vaših Plaćanja koja se obrade putem Usluga. Primate na znanje da vaš propust da nam pomognete na vrijeme, uključujući pružanje potrebne dokumentacije najkasnije deset (10) radnih dana od našeg zahtjeva, može rezultirati nepovratnim opozivom plaćanja. Zadržavamo pravo naplate naknade za istraživanje i/ili posredovanje u svim opozivima plaćanja; sve takve naknade bit će objavljene na našem web-mjestu.

Ako banka izdavatelj ili Mreža nisu riješili spor oko opoziva plaćanja u vašu korist, ili ako odlučite ne osporiti opoziv, zadržavamo pravo (a) naplatiti od vas izvorni iznos Plaćanja uvećano za naknade i ( b) vratiti izvorni iznos Plaćanja Vlasniku kartice.

Ako utvrdimo da imate preveliki broj opoziva plaćanja, možemo odgoditi isplate u vaš Novčanik ili na vaš bankovni račun, postaviti pričuvu u iznosu koji smo razumno odredili za pokrivanje očekivanih opoziva i povezanih naknada ili prekinuti/obustaviti Usluge i zatvoriti vaš Račun.

17. Povrati proizvoda/usluga ili sredstava

U skladu s ovim Uvjetima plaćanja i prihvaćanjem Plaćanja putem Usluga plaćanja, obradit ćete povrate proizvoda/usluga i izvršiti povrat sredstava putem svog Računa u skladu s ovim Uvjetima plaćanja i Mrežnim pravilima.

Između ostalog, Mrežna pravila zahtijevaju od vas da u trenutku kupnje ponudite i objavite poštena pravila povrata i otkazivanja i da ne dajete povrat sredstava na Plaćanja, osim ako to nije propisano zakonom, te da ne prihvaćate gotovinu ili bilo koji drugi vrijednosni predmet za izvršenje povrata Plaćanja. Iznos povrata sredstava mora uključivati sve poreze potrebne za povrat i ne smije premašiti iznos izvornog Plaćanja.

U slučaju valutne razmjene, djelomičnog povrata ili pogrešnog Plaćanja ili iznosa Plaćanja, možete vratiti ukupan iznos izvornog Plaćanja ili djelomični iznos koji odgovara povratu ili pogrešnom iznosu Plaćanja putem aplikacije, web-mjesta ili Čitača. Povrati sredstava obrađeni putem vašeg Računa ovlašteni su do trideset (30) dana od dana kada ste pokrenuli Plaćanje. Od vas ćemo naplatiti izvorni iznos Plaćanja plus Naknade i vraćeni iznos uplatiti vlasniku Kartice.

Ako utvrdimo da obrađujete prevelik broj povrata sredstava, možemo onemogućiti vašu opciju povrata sredstava i/ili poduzeti dodatne radnje u vezi s vašim Računom.

18. Pogreške i neovlaštena plaćanja

Vi ste odgovorni za sve autorizirane i pokrenute transakcije i Naknade nastale korištenjem vašeg Novčanika i vaše Kartice. Ako dopustite drugoj osobi da ima pristup vašoj Kartici, broju Kartice, PIN-u, Novčaniku, Računu, SumUp Poslovnom računu, lozinki ili vjerodajnicama za prijavu, sve transakcije Novčanikom ili Karticama od strane takvih osoba smatrat će se autoriziranima i vi ćete se možda smatrati odgovornim za sve transakcije i naknade koje imaju te osobe.

Ako smatrate da su vaša Kartica, broj Kartice, PIN, Račun, Novčanik ili vjerodajnice za internetsku prijavu izgubljene ili ukradene, ili da je netko prenio ili može prenijeti novac s vaše Kartice/Novčanika bez vašeg dopuštenja, morate nas odmah kontaktirati putem Korisničke podrške na [email protected]. Također možete privremeno blokirati korištenje svoje Kartice putem SumUp kontrolne ploče. U skladu s ovim odjeljkom dužni smo spriječiti svaku upotrebu Kartice/Novčanika nakon što je SumUp prihvatio obavijest.

Ako je Kartica izgubljena ili ukradena, ili niste uspjeli sačuvati sigurnosne značajke svoje Kartice/Novčanika u skladu s ovim Uvjetima plaćanja, vaša maksimalna odgovornost bit će ograničena na 50 € ili ekvivalentnu vrijednost u lokalnoj valuti, osim ako ste postupili prijevarno ili ste namjerno ili iz grubog nemara propustili poštivati ove Uvjete plaćanja, uključujući gornju obavijest za nas, u kojem slučaju možete biti odgovorni za cijeli gubitak. 

Ako smatrate da možda nismo izvršili plaćanje ili smo ga izvršili pogrešno, ili smo obradili neovlašteno plaćanje, morate nas o tome obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od trinaest (13) mjeseci od datuma plaćanja. Gornji se uvjet ne odnosi na slučajeve kada vas nismo obavijestili o neodobrenoj ili neispravno izvršenoj platnoj transakciji ili takvu informaciju nismo s vama podijelili kako se zahtijeva ovim Uvjetima i važećim zakonima.

U slučaju da nas obavijestite da nismo izvršili plaćanje ili smo ga izvršili pogrešno, uložit ćemo napore da slučaj istražimo i poduzet ćemo razumne napore da ispravimo sve utvrđene pogreške. Ako pogreška rezultira vašim primitkom sredstava manjim od iznosa na koji ste imali pravo, na vaš ćemo Račun ćemo uplatiti razliku. Ako pogreška rezultira vašim primitkom većim od iznosa na koji ste imali pravo, teretit ćemo dodatna sredstva s vašeg Računa.

U slučaju da nas obavijestite o neovlaštenom plaćanju, mi ćemo odmah, a u svakom slučaju najkasnije do kraja radnog dana neposredno nakon datuma obavijesti o neovlaštenom plaćanju, vratiti iznos plaćanja uključujući sve naknade koje su od njega odbijene. To se neće primjenjivati ako imamo razumne razloge za sumnju na prijevaru u vezi s navodnim neovlaštenim plaćanjem.

19. PCI usklađenost

Tijekom trajanja ovih Uvjeta plaćanja obvezni ste pridržavati se primjenjivih odredbi Standarda za sigurnost podataka industrije platnih kartica (PCI-DSS). Osobito morate biti usklađeni s ovim propisima u vezi s pohranom, obradom i prijenosom podataka o platnim karticama. Informacije o PCI-DSS-u dostupne su na web-mjestu Vijeća PCI.

20. Prekid i revizija Uvjeta plaćanja

Ovi Uvjeti plaćanja stupaju na snagu po njihovom prihvaćanju zajedno s Općim uvjetima i provjerom vašeg identiteta. Oni će vrijediti neograničeno i nastavit će se primjenjivati dok ih vi ili mi ne prekinemo.

Mi imamo pravo izmijeniti ove Uvjete plaćanja u svakom trenutku te promijeniti, izbrisati, prekinuti ili nametnuti uvjete za bilo koji aspekt Usluga plaćanja. Predložena promjena stupit će na snagu najkasnije dva (2) mjeseca od datuma obavijesti o promjeni. Vi primate na znanje da će se nakon dostave takve obavijesti smatrati da ste prihvatili promjene Uvjeta plaćanja, osim ako ne prekinete korištenje Usluga plaćanja i Uvjeta plaćanja prije nego što promjene stupe na snagu. Ako odbijete bilo koju promjenu, imate pravo besplatno raskinuti Uvjete plaćanja, s učinkom u bilo kojem trenutku do datuma kada bi se promjene primijenile.

Mi zadržavamo pravo na trenutačnu implementaciju promjena, bez prethodne najave, ako je to potrebno za održavanje sigurnosti naših sustava ili u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima i propisima, ili ako se promjena odnosi na dodatnu funkcionalnost postojećih Usluga plaćanja, smanjenja troškova Usluga plaćanja, ili na bilo koju drugu promjenu koja ne smanjuje vaša prava niti povećava vaše odgovornosti.

Najnovija verzija Uvjeta plaćanja bit će dostupna na našem web-mjestu. 

Mi zadržavamo pravo da raskinemo Uvjete plaćanja uz prethodno obavještenje od dva (2) mjeseca unaprijed ili, u skladu s primjenjivim zakonom, odmah ako: (a) prekršite bilo koji uvjet ovih Uvjeta plaćanja ili bilo koji drugi uvjet primjenjiv na određene Usluge plaćanja obuhvaćene zasebnim odredbama i uvjetima, uključujući, bez ograničenja, Mrežna pravila; (b) imamo razloga vjerovati da kršite bilo koji zakon ili propis koji je primjenjiv na vaše korištenje Usluga plaćanja; (c) imamo razloga vjerovati da ste na bilo koji način uključeni u bilo koju prijevarnu aktivnost, pranje novca, financiranje terorizma ili drugu kriminalnu aktivnost; (d) za nas predstavljate neprihvatljiv kreditni rizik ili rizik prijevare; ili (e) imamo razloga vjerovati da je vaš Račun/Novčanik/Kartica neovlašteno preuzet ili na drugi način predstavlja sigurnosni rizik.

Nakon raskida ovih Uvjeta plaćanja i/ili vašeg Računa, odmah ćete nam isplatiti sve iznose koje dugujete prema ovim Uvjetima plaćanja, proporcionalno do prestanka Uvjeta plaćanja, a mi ćemo vam jednako platiti sve iznose koje dugujemo vama prema ovim Uvjetima plaćanja. Također imamo pravo zadržati Pričuvu dok se eventualni dospjeli iznosi konačno ne podmire, uključujući sve potencijalne opozvane (stornirane) uplate, ali u svakom slučaju ne dulje od trinaest (13) mjeseci nakon stupanja na snagu raskida.

21. Rješenje pritužbi

Sve pritužbe na Usluge plaćanja treba nam prije svega uputiti kontaktiranjem SumUpove korisničke podrške na [email protected]. Sve žalbe bit će predmet našeg žalbenog postupka. 

U većini slučajeva dat ćemo potpuni odgovor na vašu pritužbu e-poštom ili drugim trajnim medijem u roku od petnaest (15) radnih dana nakon datuma primitka vaše pritužbe. U iznimnim okolnostima, kada ne možemo u cijelosti odgovoriti na vašu pritužbu, obavijestit ćemo vas o tome navodeći razloge kašnjenja i rok u kojem ćete dobiti potpuni odgovor, što će u svakom slučaju biti u roku od trideset pet (35) radnih dana od datuma kada smo primili vašu pritužbu.

Postupanje po pritužbama upućenim nama uvijek je besplatno.

Ako niste zadovoljni našim konačnim odgovorom, ili ako vam ne odgovorimo, uvijek se možete obratiti Banci Litve sa zahtjevom za zaštitu vaših prava i legitimnih interesa za koje smatrate da su povrijeđeni. Takve se pritužbe mogu podnijeti u pisanom obliku ili elektroničkim putem na sljedeće adrese: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, [email protected] , i/ili (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-pošta: [email protected]. Pritužbe se moraju podnositi na litvanskom ili engleskom jeziku.

Ti su uvjeti plaćanja regulirani zakonima Republike Litve. Svi zahtjevi koji proizlaze iz ili se odnose na Uvjete plaćanja ili pružanje Usluga plaćanja koji se ne mogu riješiti putem naše Korisničke podrške mogu se uputiti Banci Litve kao što je gore navedeno. U slučaju da ne ispunjavate uvjete ili ne odlučite podnijeti pritužbu Banci Litve, dogovoreno je da će sudovi Republike Litve imati isključivu nadležnost za razmatranje svih zahtjeva koji proizlaze iz ovih Uvjeta plaćanja ili se odnose na njih.