Plačilni pogoji SumUp

V veljavi od 7. 2. 2022

Opomba: Natisnite kopijo tega dokumenta in jo shranite za nadaljnjo uporabo.

Za namene uporabe plačilnih storitev in storitev elektronskega denarja družbe SumUp, kot je opisano spodaj (»plačilne storitve«), se strinjate, da vas zavezujejo splošni pogoji družbe SumUp (»splošni pogoji«), ti plačilni pogoji ter vsi drugi pogoji in pravilniki, ki veljajo za posamezne storitve (kot so opredeljene v splošnih pogojih), ki jih lahko uporabljate. Ti plačilni pogoji so dodatni pogoji in so skupaj s splošnimi pogoji del pravne pogodbe med vami in družbo SumUp EU Payments UAB (v nadaljevanju »SumUp«, »mi«, »nas«). Če v tem dokumentu ni drugače navedeno, imajo izrazi enak pomen, kot je določen v splošnih pogojih. 

Plačilne storitve zagotavlja SumUp EU Payments UAB, družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena v Vilni v Litvi z matično številko 305074395. 

Družbo SumUp EU Payments UAB je pooblastila Banka Litve kot ustanovo za elektronski denar (št. licence 56, izdana dne 27. avgusta 2019). Licenca za Ustanovo za elektronski denar, izdana družbi SumUp, je objavljena na uradnem spletnem mestu banke Litve in je navedena v naslednjih povezavah: 

V angleščini: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

V litovščini: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

Družba SumUp je vključena na javni seznam »Ustanov za elektronski denar z licenco takšne ustanove«, ki ga upravlja Banka Litve in je objavljen na uradnem spletnem mestu banke Litve. Seznam najdete na naslednji povezavi: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

Dejavnosti družbe SumUp nadzoruje Banka Litve s sedežem na naslovu Gedimino avenue 6, LT-01103, Vilna, Republika Litva, telefonska št. +370 800 50 500. Dodatne informacije o Banki Litve so na voljo na njihovem uradnem spletnem mestu: https://www.lb.lt/en/.

Družbo SumUp lahko kontaktirate prek e-naslova: [email protected].

Pomembno je, da razumete svoje odgovornosti v skladu s temi plačilnimi pogoji. Preden jih sprejmete, jih natančno preberite.

S tem vas obveščamo o izjemi iz člena 3(7) zakona o plačilih Republike Litve, ki družbi SumUp kot ponudniku plačilnih storitev in vam kot uporabniku plačilnih storitev, ki ni potrošnik, dovoljuje odstopanje od določb Oddelka III (vključno s členom 13, ki navaja zahteve za okvirni sporazum med ponudnikom plačilnih storitev in uporabnikom plačilnih storitev), členi 4(1), 4(2), 4(3), 11(1), 11(2), 11(5), 29(3), 36 (če gre za rok za obveščanje o nedovoljenem ali nepravilno opravljenem plačilnem prometu), 37, 39, 41, 44, 51, 52 Zakona o plačilnem prometu Republike Litve. S tem ste obveščeni in s sprejemom teh plačilnih pogojev potrjujete, da razumete, da lahko ti plačilni pogoji v določenih primerih odstopajo od navedenih določb zakona, vključno s tem, da je vsebina teh plačilnih pogojev lahko ožja od zahtevane po 13. členu zakona o plačilih Republike Litve, in se strinjate, da vas zavezujejo ti plačilni pogoji, kot so navedeni spodaj, vključno z morebitnimi takšnimi odstopanji.

Če imate kakršna koli vprašanja, pomisleke ali pritožbe glede splošnih pogojev, teh plačilnih pogojev, drugih dodatnih pogojev ali storitev – ali če želite zahtevati kopijo teh plačilnih pogojev – se obrnite na podporo strankam družbe SumUp na [email protected].

1. Splošno 

Naše plačilne storitve vam ponujajo možnost sprejemanja in obdelave transakcij s plačilnimi karticami (»plačila«) na različne načine in/ali uporabo denarnice z elektronskim denarjem (»denarnica«), ki ima predplačniško debetno kartico (»kartica«). Plačila vaših strank (»imetniki kartice«) se lahko obdelajo osebno z uporabo vaše združljive mobilne naprave, naše aplikacije in/ali kartičnega čitalca (»čitalec«), ki ga ponujamo, in na daljavo prek spletnih plačilnih sredstev, ki jih ponujamo.

Pri zagotavljanju plačilnih storitev bomo olajšali obdelavo plačil, izvedenih v vašem imenu, kreditirali sredstva, ki smo jih prejeli od takšnih plačil, v vašo denarnico in poravnali ta sredstva (z odštetimi našimi provizijami in morebitnimi finančnimi reklamacijami, razveljavitvami, terjatvami ali drugimi sredstvi, dolgovanih nam) v skladu s temi plačilnimi pogoji.

Pooblaščate in nam dajete navodila, da v vašem imenu prejemamo, zadržimo in izplačujemo sredstva v skladu s temi plačilnimi pogoji. Pooblastilo in navodila bodo v celoti veljavna in učinkovita, dokler vaš račun ni zaprt ali izbrisan.

Naše obveznosti pod temi plačilnimi pogoji so omejene na zagotavljanje denarnice, kartice in plačilnih storitev. Uporabili bomo vsa razumna sredstva za zagotavljanje plačilnih storitev brez nerazumnih prekinitev. Vendar pa lahko po razumni lastni presoji onemogočimo plačilne storitve ali omejimo njihovo trajanje za potrebe vzdrževanja ali pa, če je to zakonsko zahtevano, če ne upoštevate materialnih obveznosti skladno s temi plačilnimi pogoji, ali če obstaja utemeljen sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

Brez predhodnega obvestila lahko posodobimo ali spremenimo plačilne storitve. Spremembe začnejo veljati nemudoma.

Pridržujemo si pravico, da v skladu s temi plačilnimi pogoji imenujemo tretjo osebo za izpolnitev nekaterih ali vseh naših obveznosti.

Nismo stranka v pravnem razmerju med vami in imetnikom kartice in ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi z osnovnim namenom katerega koli plačila, vključno, vendar ne omejeno na, kakovost in naravo blaga in storitev, ki jih ponujate za prodajo, prodajno ceno, popuste, garancijske pogoje itd. Vedno se morate predstaviti kot subjekt, ločen od družbe SumUp.

2. Zaupnost in zasebnost

Obe strani morata obravnavati informacije, ki jih vi prejmete od nas ali mi prejmemo od vas ali od imetnika kartice v povezavi s temi pogoji, kot zaupne, predvsem pa dostop do teh zaupnih informacij ni dovoljen tretjim osebam. Zaupne informacije so zlasti operativne informacije in/ali poslovne skrivnosti o vas ali katere koli neanonimne informacije o imetniku kartice. Vi in mi se zavezujemo, da bomo upoštevali veljavne predpise o varovanju podatkov in izvedli ustrezne ukrepe pred nepooblaščeno uporabo kartic in podatkov imetnikov kartic. Takšne podatke je mogoče shraniti samo, kadar in dokler je to nesporno potrebno.

Če osebne podatke imetnikov kartic prenesemo nazaj k vam, lahko takšne podatke uporabljate le v obsegu, ki je potreben za nadzor limitov, izvajanje ukrepov proti prevaram ali za preprečevanje neplačil, in ne za druge namene, kot je na primer profiliranje (npr. ocena nakupnega vedenja) ali za prodajne in trženjske dejavnosti, razen če se imetnik kartice s takšno uporabo izrecno ne strinja. Takšnih informacij ne smete razkriti ali posredovati tretji osebi ali jih uporabiti za tržne namene, razen če prejmete izrecno soglasje imetnika kartice. Upoštevati morate vso veljavno zakonodajo za varstvo podatkov.

Za zagotavljanje plačilnih storitev SumUp obdeluje osebne podatke končnih strank plačilnih storitev. Ta obdelava poteka v skladu s SumUp pravilnikom o zasebnosti.

3. Mreže in partnerski pridobitelji

Plačilne storitve vam omogočajo sprejemanje plačil s karticami, ki jih ponujajo Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited in druge ustrezne organizacije plačilnih kartic (skupaj »mreže«). Mreže so določile zahteve in smernice (»pravila mreže«), ki skupaj s temi plačilnimi pogoji in splošnimi pogoji urejajo naše zagotavljanje plačilnih storitev za vas. Povezave do trenutnih pravil mreže najdete na naši spletni strani. S sprejetjem teh plačilnih pogojev se tudi strinjate, da boste spoštovali pravila mreže, ki jih lahko mreže občasno spremenijo. Po potrebi lahko dodamo, izbrišemo ali spremenimo plačilne storitve in/ali te plačilne pogoje za skladnost s pravili mreže.

Poleg tega smo za zagotavljanje naših plačilnih storitev sklenili pogodbe s partnerskimi bankami pridobiteljicami (»partnerski pridobitelji«). Seznam partnerskih pridobiteljev, s katerimi sodelujemo pri zagotavljanju plačilnih storitev, je na voljo na naši spletni strani. Pravila mreže lahko zahtevajo, da nekateri naši trgovci sklenejo ločeno pogodbo z enim od naših partnerskih pridobiteljev ali s samimi mrežami, odvisno od obsega plačil. Če ste takšen trgovec, vas bomo o tem obvestili in vam pripravili ločeno pogodbo. 

V primeru kakršnega koli nasprotja med temi plačilnimi pogoji in pravili mreže ali tako pogodbo s pridobiteljem, bodo prevladali pogoji pravil mreže ali pogodba s partnerskim pridobiteljem.

4. Račun SumUp

Za uporabo plačilnih storitev morate imeti račun pri SumUp, kot je opisano v oddelku 1 splošnih pogojev. V zvezi z ustvarjanjem in uporabo računa lahko opravimo preverjanje kreditne sposobnosti in morda od vas zahtevamo dodatno dokumentacijo za izpolnjevanje zahtev veljavnih zakonov, predpisov in pravil. Odločitev o tem, ali so bila vsa potrebna preverjanja uspešno opravljena, bomo sprejeli po lastni presoji. Pridržujemo si pravico, da začasno onemogočimo ali ukinemo vaš račun in/ali omejimo dostop do plačilnih storitev, če ne zagotovite popolnih in točnih informacij ali če ne izpolnjujete zahtev za registracijo ali preverjanje računa.

5. Sprejemanje kartičnih plačil 

Plačilne storitve vključujejo možnost sprejemanja plačil s prisotnostjo kartice bodisi z uporabo čitalca, z ročnim vnosom podatkov o plačilni kartici ali na druge načine, ki jih lahko damo na voljo. Ko sprejmete plačila z enim od naših čitalcev, bo ta uporabljen za obdelavo in avtorizacijo plačil med plačilno kartico in našimi strežniki. Plačilne storitve lahko vključujejo tudi možnost sprejemanja plačil brez prisotnosti kartice, vključno s plačili prek plačilnega prehoda in plačili prek plačilnih povezav, ki jih pošljete svojim strankam. Seznam plačilnih kartic, ki jih trenutno sprejemamo, ki ga lahko občasno posodobimo brez predhodnega obvestila, najdete na našem spletnem mestu.

Nekateri načini plačila so lahko na voljo v sklopu plačilnih storitev v sodelovanju s tretjo osebo (»partner«) prek partnerjeve mobilne aplikacije, spletne strani ali druge programske opreme (»partnerska aplikacija«). V takih primerih bo vaš odnos s partnerjem urejen z ločenim komercialnim razmerjem med vami in partnerjem, mi pa smo odgovorni samo za plačilne storitve, ki jih ponujamo kot del partnerske aplikacije. Ne odgovarjamo za delovanje partnerske aplikacije ali kakršne koli storitve, ki jo partner omogoča vam ali imetnikom kartic. Če se s partnerjem dogovorita, lahko pobiramo tudi nadomestila za storitev v imenu partnerja, vendar pod nobenim pogojem ne bomo odgovorni za odtegljaje ali plačilo kakršnih koli davkov v zvezi z vašo uporabo partnerske aplikacije.

6. Alternativni načini plačila

Poleg zgoraj opisanih plačilnih storitev lahko SumUp ponuja funkcionalnost, ki vam omogoča sprejemanje plačil od strank prek drugih načinov plačila, ki jih zagotavljajo tretje osebe (»alternativni načini plačila«). Funkcijo alternativnih načinov plačila lahko integrirate v naše plačilne storitve brez prisotnosti kartice, s čimer svojim strankam omogočite, da lahko za plačila vam izberejo in uporabljajo alternativni način plačila.

Podrobnosti o ponudnikih alternativnih načinov plačila ter nekatere dodatne standarde, pravila, postopke in zahteve v zvezi z alternativnimi plačilnimi načini (»pogoji APN«) najdete na našem spletnem mestu in so vključeni v te plačilne pogoje v obsegu, v katerem uporabljate funkcionalnost alternativnih načinov plačila. Strinjate se, da boste ves čas upoštevali pogoje APN. Ponudniki alternativnih načinov plačila in pogoji APN se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ponudniki alternativnih načinov plačila lahko razveljavijo plačila, opravljena prek alternativnih načinov plačila, razen če je v pogojih APN navedeno drugače. Vaše obveznosti in odgovornost do SumUp za vsa povračila so enake tistim, ki jih imate do nas za finančne reklamacije. Ponudniki alternativnih načinov plačila lahko vplivajo na povračilo plačila, opravljenega z alternativnimi načini plačila, na enak način, kot lahko ustrezna mreža, partnerski pridobitelj ali katera koli od naših imenovanih finančnih institucij vpliva na finančno reklamacijo.

Razpoložljivost alternativnih načinov plačila je odvisna od geografskih omejitev. Kateri alternativni načini plačila so na voljo v vaši državi, si lahko ogledate na naši spletni strani.

7. Kartični čitalci

Informacije o razpoložljivih čitalcih in o tem, kako jih je mogoče kupiti ali zakupiti, najdete na naši spletni strani

Razen če se nismo izrecno dogovorili drugače, čitalca ne smete prodati, dati v najem, licencirati ali prenesti na tretjo osebo ali dovoliti, da ga tretja oseba uporablja. Prav tako ne smete na kakršen koli način spreminjati programske ali strojne opreme čitalca. Čitalca ne smete uporabljati za noben drug namen kot za sprejemanje plačil.

8. Izplačila, provizije in izpiski

Po prejemu sredstev od plačil, ki jih obdelate prek SumUp, vam dolgovani znesek izplačamo v vašo denarnico (»izplačilo«). Izplačila lahko samodejno usmerite na bančni račun, povezan z vašim računom SumUp. Pred vsakim izplačilom bomo od zneska izplačila odšteli veljavne provizije za naše storitve. Naše trenutne provizije za plačilne storitve so navedene na seznamu provizij na naši spletni strani (»seznam provizij«). Nastavitve izplačil lahko spremenite v profilu računa ali tako, da se obrnete na podporo strankam na [email protected].

Posredovali vam bomo mesečne izpiske vašega računa SumUp. Strinjate se, da lahko združimo podatke o provizijah glede na blagovno znamko, aplikacijo, kategorije plačilnih instrumentov in stopnje medbančnih provizij, ki veljajo za transakcijo, kot je primerno.

Strinjate se, da lahko združimo podatke o provizijah glede na blagovno znamko, aplikacijo, kategorije plačilnih instrumentov in stopnje medbančnih provizij, ki veljajo za transakcijo, kot je primerno.

9. Denarnica in kartica SumUp

Izdali vam bomo denarnico, povezano z vašim računom, da bi olajšali izplačila, kot je opisano v oddelku 8 zgoraj. Morda vam bomo izdali tudi kartico, povezano z vašim računom. SumUp bo vaše sprejetje teh plačilnih pogojev obravnaval kot vašo zahtevo za izdajo kartice in odprtje denarnice, na podlagi vaše zahteve pa bo SumUp za vas odprl denarnico in vam poslal kartico na vaš fizični naslov, naveden v vašem računu (za fizične kartice) ali e-poštni naslov (za virtualne kartice). Vaša aktivacija kartice po prejemu bo predstavljala dodatno potrditev naročila kartice.

Za uporabo denarnice in/ali kartice se lahko zaračunajo provizije. Seznam trenutnih provizij (seznam provizij) lahko najdete na naši spletni strani.

Če vam ni bila izdana kartica in želite aktivirati to funkcijo ali če želite aktivirati dodatne funkcije, povezane z vašo denarnico, se obrnite na podporo strankam na [email protected].

9a. Uporaba vaše denarnice

Vaša denarnica (ki se lahko imenuje tudi poslovni račun SumUp) se lahko financira z izplačili iz vaših plačil. Prav tako vam lahko zagotovimo možnost financiranja vaše denarnice tako, da vanjo naložite sredstva neposredno s plačilom s kreditno ali debetno kartico ali z bančnim nakazilom. Prav tako lahko prejmete sredstva, ki jih v vašo denarnico prenesejo tretje osebe. Ko nalagate/prejemate sredstva v svojo denarnico, bomo denar dodali v vašo denarnico takoj, ko bomo prejeli vaše plačilo. 

Ko prejmete sredstva v svojo denarnico, bodo pretvorjena v elektronski denar. 

Če zaradi tehnične napake v vašo denarnico pripišemo sredstva, smo upravičeni, da napako odpravimo z bremenitvijo teh sredstev iz denarnice brez vašega dodatnega soglasja, vendar vam bomo na zahtevo zagotovili ustrezno pojasnilo. Če bomo v vašo denarnico pripisali sredstva zaradi napake plačnika, boste sodelovali z nami in pomagali razjasniti okoliščine te situacije in odpraviti posledice. Če prejmemo plačilo, za katero sredstev ni mogoče nakazati v vašo denarnico (npr. vaš račun je zaprt), bomo sredstva plačniku vrnili najpozneje v dveh (2) delovnih dneh.

Razpoložljiva sredstva v svoji denarnici lahko kadar koli prenesete na svoj bančni račun, kar predstavlja unovčenje vašega elektronskega denarja; vendar so takšne unovčitve predmet varnostnega nadzora in nadzora proti goljufijam in morda boste morali pred prenosom potrditi svojo identiteto ali zagotoviti druge podatke za preverjanje.

Niti vaš račun SumUp niti vaš poslovni račun SumUp nista bančni račun in noben ni zajet v odškodninski shemi. Sredstva na vašem računu ali v denarnici ne predstavljajo pologov in ne prinašajo obresti.

Obveščeni ste in se strinjate, da bomo upravičeni odšteti sredstva iz vaše denarnice in zmanjšati stanje vaše denarnice za naslednje namene:

  • izvedbo vaše zahteve za izplačila ali drug prenos sredstev;

  • kritje provizij za transakcije in drugih provizij v zvezi z vašo uporabo plačilnih storitev v skladu s seznamom provizij;

  • kritje morebitnih vaših drugih plačilnih obveznosti do nas v skladu s temi plačilnimi pogoji (pobot).

9b. Uporaba vaše kartice

Kartico izda SumUp v skladu z licenco, ki jo ima pri Mastercard Europe S/A, in je lahko izdana v fizični ali virtualni obliki. Kartica je izdana z namenom, da vam olajša dostop do vašega elektronskega denarja v vaši denarnici in se lahko uporablja za nakup blaga in storitev v katerem koli podjetju, ki ima oznako, da sprejema Mastercard, tako v trgovinah kot na daljavo (na primer na spletu) ali za dvige gotovine na katerem koli bankomatu z logotipom Mastercard. 

Kartice niste dolžni uporabljati.

Kartice bodo poslane na fizični naslov (za fizične kartice) ali e-poštni naslov (za virtualne kartice), ki je registriran v vašem računu.

Kartica ima rok veljavnosti do zadnjega dne meseca in leta, navedenega na kartici. Po izteku kartice vam bo SumUp izdal novo kartico, razen če nas trideset (30) dni pred iztekom roka veljavnosti kartice obvestite o zavrnitvi nove kartice. Morebitne provizije, če je to ustrezno, v zvezi z izdajo nove kartice bomo odšteli iz vaše denarnice, novo kartico pa bomo poslali na vaš fizični naslov (za fizične kartice) ali e-poštni naslov (za virtualne kartice), ki je naveden v vašem računu.

Kartico morate aktivirati, da jo lahko začnete uporabljati. Ko aktivirate svojo kartico, morate nastaviti PIN. Kode PIN ne zapisujte in je ne shranjujte v elektronski obliki na nezavarovan način. Ne shranjujte je skupaj s kartico ali v mobilni napravi. Svoje kode PIN nikoli ne delite z nikomer in pri vnašanju poskrbite, da je nihče drug ne vidi. 

V skladu z veljavnimi zakoni in predpisi smo dolžni pridobiti, preveriti in zabeležiti posamezne podatke za vse naše stranke. Dokler ta postopek ni končan, bo vaša uporaba kartice lahko delno ali v celoti omejena. Za uporabo kartice vedno veljajo tudi ukrepi za preprečevanje goljufij, z obvestilom ali brez njega.

Ko prejmete sredstva na svojo kartico, so ta hranjena v vaši denarnici kot elektronski denar.

Pri nakupih s kartico tudi zahtevate od nas, da unovčimo elektronski denar iz vaše denarnice. Če je transakcija s kartico v valuti, ki ni valuta vašega stanja v denarnici, bodo mreže pretvorile znesek transakcije v valuto poslovanja družbe SumUp (EUR) na podlagi medbančnega menjalnega tečaja, ki ga določi zadevna mreža in velja na dan obdelave ustrezne transakcije s kartico, nato pa bo SumUp, če je to dodatno potrebno, pretvoril znesek iz EUR v valuto vaše denarnice na podlagi menjalnega tečaja med ustreznimi valutami, ki ga objavi Evropska centralna banka in je veljaven na dan obdelave ustrezne transakcije s SumUp.

Pri plačilu s kartico boste morda morali v nekaterih primerih tudi avtorizirati transakcijo tako, da navedete podatke o kartici (npr. ime in priimek, številka kartice, rok veljavnosti, koda CVV2/CVCV2 (številke na hrbtni strani kartice)) ali z izvedbo določenih dejanj, ki se ponujajo na mestu plačila. Pri nekaterih kartičnih transakcijah bo pred zaključkom transakcije morda potrebno tudi dodatno varnostno preverjanje prek 3D varnostnega sistema Mastercard. Zaradi tega boste morda morali odgovoriti na varnostna vprašanja, da transakcijo potrdite z uporabo potrditvene kode, ki jo prejmete po sporočilu SMS ali e-pošti, ali da preverite transakcijo z odčitavanjem prstnih odtisov prek združljive naprave.

Zaradi varnosti lahko omejimo znesek ali število transakcij, ki jih lahko izvedete s svojo kartico. Kartice ne smete uporabljati za nobene nezakonite transakcije.

SumUp si pridržuje pravico do preklica kartice, ki ni bila aktivirana ali uporabljena dvanajst (12) mesecev (vključno v primeru podaljšanja kartice po izteku). V takem primeru vas bomo obvestili najmanj trideset (30) dni vnaprej in bomo nato kartico preklicali, razen če jo aktivirate ali začnete uporabljati v odpovednem roku.

10. Prenosi

SumUp vam lahko ponudi tudi možnost prenosa sredstev iz vaše denarnice v denarnico drugega računa SumUp ali na bančni račun, kar pomeni unovčenje vašega elektronskega denarja. Prijaviti se morate v svoj račun s svojim edinstvenim uporabniškim imenom, geslom ali drugimi ustreznimi poverilnicami za namene naročila prenosa sredstev iz denarnice v drug račun SumUp ali bančni račun, nato pa upoštevajte navodila, ki vključujejo, da morate navesti podatke o prejemniku. 

Za obdelavo zahtevka za prenos sredstev SumUp zahteva dodatne varnostne funkcije in dodaten način preverjanja pristnosti za potrditev vaše identitete in avtorizacijo vsakega prenosa. Kombinacija pametnega telefona, povezanega z vašim računom, in prilagojene funkcije, kot je vaša koda PIN ali geslo, služi kot dodaten način preverjanja pristnosti. Če želite odobriti prenose iz svoje denarnice, morate imeti oboje navedeno.

Vaša odgovornost je, da poskrbite, da so zahtevani podatki o plačilu prejemnika pravilno vneseni. Vsaka napaka pri vnesenih podatkih lahko pomeni neuspešno nakazilo ali zamudo pri nakazilu oziroma izgubo sredstev. V nobenem primeru ne prevzemamo odgovornosti za morebitne izgube, ki pri takšnih prenosih nastanejo zaradi vnosa napačnih podatkov o plačilu. Nismo dolžni preverjati skladnosti številke računa prejemnika z imenom prejemnika. Dokler obdelamo transakcijo z istimi podatki o prejemniku, ki ste jih navedli, do vas nimamo nobene odgovornosti, vendar se bomo seveda potrudili spremljati plačilo in zahtevali povrnitev sredstev, če do tega pride (kar vam lahko dodatno zaračunamo). 

Pred potrditvijo zahteve za začetek prenosa bodo na nadzorni plošči prikazane naslednje podrobnosti:

  • podatki o plačilu nasprotne stranke;

  • znesek, ki ga želite poslati nasprotni stranki; in

  • vse veljavne provizije.                   

Ko prejmemo vašo zahtevo za začetek prenosa, je ne boste mogli preklicati. Šteje se, da je vaša zahteva odobrena, takoj ko nam posredujete zgoraj navedene podatke. Nakazila iz vaše denarnice v denarnico drugega računa SumUp ali na bančni račun bomo izvedli takoj po prejemu vaše zahteve za prenos nakazila. Ko prejmemo vašo zahtevo za prenos iz vaše denarnice v denarnico drugega računa SumUp, bomo sredstva nemudoma pripisali denarnici drugega računa SumUp, razen če je prenos začasno ustavljen zaradi razlogov, navedenih v teh plačilnih pogojih ali pravnih akti Republike Litve. Nakazila na bančne račune lahko trajajo od 3 do 5 delovnih dni, odvisno od ponudnika. Vašega prenosa morda ne bomo zaključili, če: 

  • vaša navodila niso jasna;

  • obstaja sumljiva dejavnost v zvezi z vami ali prejemnikom;

  • bi prenos kršil veljavno zakonodajo, uredbo, pravilo ali te plačilne pogoje;

  • znesek presega omejitve plačil ali razpoložljiva sredstva v vaši denarnici.

V zgoraj navedenih primerih želimo zaščititi zakonite interese vas, nas in/ali drugih oseb, zato ne odgovarjamo za izgube, ki bi nastale zaradi zavrnitve izvrševanja prenosa ali zamude pri izvršitvi. Za zahtevo za prenos, ki je bila zavrnjena zaradi zgoraj navedenih objektivnih razlogov, se šteje, da je nismo prejeli.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji določimo omejitve števila in/ali zneskov prenosov, ki so potrebni za izpolnjevanje varnostnih in zakonskih zahtev. 

11. Zaščita sredstev

Znesek, ki je enak vsem zneskom, ki vam jih dolgujemo, vključno z vašim stanjem v denarnici, bomo hranili ločeno od lastnih sredstev na ločenem bančnem računu, vendar skupaj z zneski, hranjenimi v imenu drugih računov SumUp. Takšna sredstva bodo zaščitena v skladu z našimi pravnimi in zakonskimi obveznostmi. V primeru, da postanemo insolventni, bodo vsa sredstva, ki smo jih prejeli, zaščitena pred terjatvami naših upnikov.

12. Odprto bančništvo 

Morda vam bomo omogočili, da ponudnikom odprtega bančništva in ponudnikom tretjih oseb omogočite dostop do podatkov o svojem računu ali da v vašem imenu izvedejo plačila v skladu z vašimi navodili in veljavnimi zakonskimi zahtevami. Vsem takšnim ponudnikom mora biti zakonsko dovoljeno plačevanje, pogosto pa jih bo moral pooblastiti uradni regulator, kot je Banka Litve. Preden omogočite takšne ponudnike, morate preveriti, da so pooblaščeni in vredni zaupanja.

Vse zahteve za plačilo, ki jih prejmemo od ponudnikov odprtega bančništva ali ponudnikov tretjih oseb, ki jih omogočite, se obravnavajo, kot da ste nam jih poslali vi in zanje veljajo ti plačilni pogoji. Če pričakujete, da bodo ponudniki odprtega bančništva ali ponudniki tretjih oseb izvedli plačilo v vašem imenu in tega ne storijo, ne prevzemamo odgovornosti za neizpolnitev vašega plačila. Če želite ponudniku odprtega bančništva ali tretjemu ponudniku onemogočiti dostop do svojega računa in/ali opravljanje plačil v vašem imenu, se obrnite na nas ali ponudnika.

13. Omejitve

Upoštevati morate vse omejitve, ki jih nalagajo naši splošni pogoji in ti plačilni pogoji v zvezi z vašo uporabo plačilnih storitev. Nadalje se strinjate, da ne boste uporabljali plačilnih storitev za blago, storitve ali poslovne dejavnosti, ki so (a) nezakonite ali potencialno nezakonite (vključno s ponarejenimi, ukradenimi ali goljufivimi) ali (b) niso v skladu z vsemi veljavnimi zakoni ali predpisi (vključno, brez omejitev, z zakonodajo o varstvu potrošnikov, zakonodajo o varnosti izdelkov, zakonodajo o intelektualni lastnini ter trgovinskimi predpisi in nadzorom izvoza). 

SumUp se lahko po lastni presoji odloči, ali vaša uporaba plačilnih storitev krši kakršne koli omejitve, ki jih določajo splošni pogoji ali ti plačilni pogoji. Pridržujemo si pravico, da začasno onemogočimo ali ukinemo vaš račun in/ali dostop do plačilnih storitev, če ugotovimo ali utemeljeno sumimo, da je prišlo do kršitve. Če nam pošljete ali poskušate predložiti kakršno koli plačilo, za katero menimo, da krši splošne pogoje ali te plačilne pogoje ali zakon in/ali nas, druge uporabnike naših plačilnih storitev ali naše partnerje izpostavlja škodi (vključno, brez omejitev, z goljufijo, škodovanjem blagovni znamki ali ugledu ali kaznivimi dejanji) si pridržujemo pravico, da ne dovolimo plačila, ga začasno ustavimo ali razveljavimo; da zapremo ali začasno onemogočimo vaš račun; da prijavimo transakcijo ustreznemu organu pregona; in/ali od vas zahtevamo odškodnino ali drugo olajšavo.

Poleg tega si pridržujemo pravico, da blokiramo, začasno onemogočimo ali prekličemo vašo kartico ali denarnico, če zaradi naših pravilnikov in postopkov zaznamo, za kar utemeljeno menimo, da je goljufiva, sumljiva ali kriminalna dejavnost ali katera koli dejavnost, ki ni v skladu s splošnimi pogoji in/ali temi plačilnimi pogoji. V primeru, da blokiramo, začasno onemogočimo ali prekličemo vašo kartico ali denarnico, razen če obstajajo objektivno utemeljeni varnostni razlogi ali če je to za nas nezakonito, vas bomo obvestili o blokiranju, začasnem onemogočenju ali preklicu vaše kartice ali denarnice, preden je vaša kartica ali denarnica blokirana, začasno onemogočena ali preklicana, kadar je to mogoče, ali najpozneje po tem, ko je vaša kartica ali denarnica blokirana, začasno onemogočena ali preklicana. Če bomo izvajali to pravico, ne bomo prevzeli odgovornosti zaradi morebitne nerazpoložljivosti sredstev na vaši kartici in/ali v denarnici ali zaradi vaše nezmožnosti uporabe kartice.

Prav tako bomo upravičeni do preiskave ali reševanja kakršnih koli nerešenih sporov v zvezi z vašim računom, zaradi česar lahko omejimo dostop do vaših sredstev za čas, ki je potreben, da to storimo. Prav tako lahko omejimo dostop do vaših sredstev, kot zahteva zakon ali sodna odredba.

14. Vaše obveznosti

Strinjate se, da ne boste sprejemali nobenih plačil, če plačilna kartica ne vsebuje vseh elementov, ki so značilni za to vrsto kartice, kadar se zdi, da je plačilna kartica zlorabljena ali poškodovana ali kadar je plačilna kartica potekla.

Brez našega dovoljenja ne smete za nobeno plačilo nastaviti najnižjega praga za plačila, ki je višji od 1,00 € (ali protivrednosti v lokalni valuti). Poleg tega boste imetnikom kartic zagotovili prodajne pogoje, ki so vsaj enaki tistim, ki jih zagotovite strankam, ki vaše blago in/ali storitve plačujejo z gotovino, imetnikom kartic pa ne boste zaračunavali dodatnih zneskov ali doplačil.

Spremljati morate svoj račun in zgodovino plačil ter imetniku kartice vrniti vsak znesek plačila, ki ste ga prejeli pomotoma, ali kateri koli presežni znesek, če je bil znesek plačila napačen.

Imetniku kartice boste dali na voljo potrdilo o plačilu v papirni obliki, če to zahteva zakon ali pravila mreže. Poleg tega lahko imetnikom kartic omogočite možnost (vendar ne namesto potrdila na papirju, če to zahteva zakon), da prejmejo potrdilo o plačilu po e-pošti ali sporočilu SMS.

Takoj morate pregledati vse izpiske (npr. račune ali izpiske o poravnavi), ki vam jih posredujemo, kot tudi poravnave, vračila, finančne transakcije ali kakršne koli druge transakcije, plačane ali zaračunane vam ali imetniku kartice. Vsakemu netočnemu ali nepopolnemu izpisku morate ugovarjati brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v petindvajsetih (25) delovnih dneh po prejemu ustreznega izpiska ali datumu ustreznega plačila. Če ugovora ne podate pravočasno, se bo štelo za odobritev, razen če smo mi storili napako. Če smo napako storili mi, nas morate nemudoma obvestiti, v vsakem primeru pa najpozneje v trinajstih (13) mesecih od dneva bremenitve plačilne transakcije, na katero se napaka nanaša (kot je podrobno opisano v nadaljevanju v oddelku 18 (Napake in nepooblaščena plačila)). Pridržujemo si pravico do ponovne izdaje popravljenih izpiskov ali popravka morebitnih plačil po izteku tega roka. Razen kot to zahteva zakon, boste izključno vi odgovorni za vodenje evidenc o vseh plačilih in drugih podatkih, povezanih z vašim računom in vašo uporabo storitev.

Ves material SumUp, ki ste ga za namene oglaševanja prejeli od nas, morate prikazovati na vidnem mestu v svoji poslovalnici. Takšen material lahko vključuje nalepke za vašo trgovino, prodajalno ali okno avtomobila z logotipom SumUp in/ali logotipi ali znaki ali letaki mreže, ki jih morate imeti prikazane po navodilih mreže, SumUpa ali po zakonu.

15. Rezerva

Za namen zavarovanja izpolnjevanja vaših plačilnih obveznosti v skladu s temi plačilnimi pogoji potrjujete in soglašate, da smo kadar koli in po lastni presoji upravičeni, da začasno zadržimo vaša izplačila in ustvarimo rezervo (»rezerva«). Rezerva bo služila kot jamstvo v našo korist, mi pa bomo upravičeni do izterjave in pobota vseh zneskov, ki nam jih dolgujete v skladu s temi pogoji, iz rezerve, vključno z morebitnim stanjem primanjkljaja na računu, brez predhodnega obvestila.

Če nam dolgujete znesek, ki presega stanje rezerve, nam boste takoj, vendar najpozneje tri (3) delovne dni po naši zahtevi plačali dolgovani znesek, ki presega znesek rezerve. S tem nas izrecno pooblaščate, da vas bremenimo za vse zneske, ki nam jih dolgujete, vključno z vsemi stroški in izdatki, ki nastanejo v zvezi z izterjavo teh zneskov, iz vaše denarnice ali vašega bančnega računa in/ali vaše kreditne kartice ali bančnega računa, s katerim ste kupili katerega od naših čitalcev ali za pobot teh zneskov z vsemi dolgovanimi izplačili. Če ne boste v celoti plačali zneskov, ki nam jih dolgujete na zahtevo, bo to pomenilo bistveno kršitev teh plačilnih pogojev in nosite vse stroške, povezane z izterjavo takšnih zneskov, vključno, brez omejitev, z odvetniškimi honorarji in izdatki, provizijami agencije za izterjavo in vsemi ustreznimi obrestmi.

16. Finančne reklamacije

Znesek plačila se lahko zaračuna vašemu računu, če je plačilo (a) izpodbijano, ga iz kakršnega koli razloga razveljavi ustrezna mreža, naš partnerski pridobitelj, imetnik kartice ali katera koli od naših imenovanih finančnih institucij; (b) ni bilo odobreno; ali (c) imamo kakršen koli razlog za domnevo, da plačilo ni bilo odobreno, je nezakonito, sumljivo ali v nasprotju s temi pogoji (»finančna reklamacija«).

Strinjate se, da nam boste na zahtevo in na svoje stroške pomagali raziskati vsako finančno reklamacijo in/ali katero koli od vaših plačil, obdelanih prek storitev. Potrjujete, da lahko vaša nepravočasna pomoč, vključno s predložitvijo potrebne dokumentacije najpozneje v desetih (10) delovnih dneh od naše zahteve, povzroči nepovratno finančno reklamacijo. Pridržujemo si pravico, da zaračunamo provizijo za preiskavo in/ali posredovanje pri morebitnih finančnih reklamacijah; vse take provizije bodo razkrite na naši spletni strani.

Če banka izdajateljica ali mreža nista rešili spora glede finančne reklamacije v vašo korist ali če se odločite, da finančne reklamacije ne boste izpodbijali, si pridržujemo pravico, da (a) od vas izterjamo prvotni znesek plačila plus provizije in (b) prvotni znesek plačila vrnemo imetniku kartice.

Če ugotovimo, da imate preveliko število finančnih reklamacij, lahko odložimo izplačila na vašo denarnico ali vaš bančni račun, določimo zadržanje v znesku, ki ga razumno določimo za kritje pričakovanih finančnih reklamacij in povezanih stroškov, ali prekinemo ali začasno ustavimo storitve in zapremo vaš račun.

17. Povračila in vračila

V skladu s temi plačilnimi pogoji in s sprejemanjem plačil s plačilnimi storitvami boste obdelali vračila in zagotovili vračila prek svojega računa v skladu s temi plačilnimi pogoji in pravili mreže.

Pravila mreže med drugim zahtevajo, da ob nakupu ponudite in razkrijete pošten pravilnik o vračilih in odpovedi ter da ne vračate gotovine pri plačilih, razen če to zahteva zakon, ter ne sprejemate gotovine ali katerega koli drugega vrednega predmeta za vračilo plačila. Znesek vračila mora vključevati vse davke, ki so potrebni za vračilo, in ne sme preseči zneska prvotnega plačila.

V primeru zamenjave, delnega vračila ali napačnega plačila ali zneska plačila lahko povrnete celoten znesek prvotnega plačila ali delni znesek, ki ustreza vračilu ali napačnemu znesku plačila prek aplikacije, spletnega mesta ali čitalca. Vračila, obdelana prek vašega računa, so odobrena do trideset (30) dni od dneva, ko ste izvedli plačilo. Od vas bomo izterjali prvotni znesek plačila plus provizije in znesek plačila vrnili imetniku kartice.

Če ugotovimo, da obdelujete preveliko število vračil, lahko onemogočimo vašo možnost izdajanja vračil in/ali sprejmemo dodatne ukrepe v zvezi z vašim računom.

18. Napake in nepooblaščena plačila

Odgovorni ste za vse pooblaščene transakcije in stroške, ki nastanejo zaradi uporabe denarnice in kartice. Če dovolite drugi osebi, da ima dostop do vaše kartice, številke kartice, kode PIN, denarnice, računa, poslovnega računa SumUp, gesla ali poverilnic za prijavo, se bodo vse transakcije z denarnico ali kartico štele za pooblaščene in ste morda odgovorni za vse transakcije in provizije, nastale za te osebe.

Če menite, da so bile vaša kartica, številka kartice, koda PIN, račun, denarnica ali poverilnice za spletno prijavo izgubljene ali ukradene ali da je nekdo nakazal ali bi lahko nakazal denar z vaše kartice/denarnice brez vašega dovoljenja, morate nemudoma obvestiti našo podporo za stranke na [email protected]. Prav tako lahko začasno blokirate uporabo svoje kartice prek nadzorne plošče SumUp. Ko družba SumUp sprejme obvestilo v skladu s tem oddelkom, bomo obvezani preprečiti vsakršno uporabo kartice/denarnice.

Če je kartica izgubljena ali ukradena ali če varnostnih elementov vaše kartice/denarnice niste hranili na varnem v skladu s temi plačilnimi pogoji, bo vaša največja odgovornost omejena na 50 € ali enakovredno lokalno vrednost, razen če ste ravnali goljufivo ali naklepno ali iz hude malomarnosti niste izpolnili teh plačilnih pogojev, vključno z zgornjim obvestilom nam, v tem primeru ste lahko odgovorni za celotno izgubo. 

Če menite, da morda nismo izvedli ali napačno izvedli plačila ali obdelali nepooblaščeno plačilo, nas morate obvestiti brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v trinajstih (13) mesecih od dneva plačila. Zgornji pogoj ne velja, kadar vas nismo obvestili o nepooblaščeni ali napačno izvedeni transakciji ali če vam nismo dali na voljo takšnih informacij, kot to zahtevajo ti plačilni pogoji in veljavna zakonodaja.

V primeru, da nam sporočite, da nismo izvedli ali napačno izvedli plačila, si bomo prizadevali raziskati in se bomo razumno potrudili, da morebitne ugotovljene napake odpravimo. Če je zaradi napake vaš prejemek nižji od zneska, do katerega ste bili upravičeni, bomo razliko pripisali na vaš račun. Če napaka povzroči, da ste prejeli višji znesek od tistega, do katerega ste bili upravičeni, bomo dodatna sredstva bremenili z vašega računa.

V primeru, da nas obvestite o nepooblaščenem plačilu, vam bomo nemudoma, v vsakem primeru pa najpozneje do konca delovnega dneva takoj po datumu obvestila o nepooblaščenem plačilu, vrnili znesek plačila, vključno z vsemi odštetimi provizijami. To ne bo veljalo, če imamo utemeljene razloge za sum goljufije v zvezi z domnevno nepooblaščenim plačilom.

19. Skladnost s PCI 

Med trajanjem teh plačilnih pogojev ste dolžni upoštevati veljavne določbe Standarda varnosti podatkov kartičnega poslovanja (PCI-DSS). Zlasti morate upoštevati PCI-DSS glede shranjevanja, obdelave in prenosa podatkov o plačilnih karticah. Informacije o standardu PCI-DSS so na voljo na spletni strani sveta PCI.

20. Prekinitev in sprememba plačilnih pogojev

Ti plačilni pogoji začnejo veljati, ko jih sprejmete skupaj s splošnimi pogoji in potrditvijo vaše identitete. Veljavni bodo za nedoločen čas in se bodo še naprej uporabljali, dokler jih vi ali mi ne prekinemo.

Imamo pravico do spremembe teh plačilnih pogojev kadar koli in do spremembe, brisanja, prenehanja ali uvajanja pogojev glede katerega koli vidika plačilnih storitev. Predlagana sprememba bo začela veljati najpozneje dva (2) meseca po datumu obvestila o spremembi. Razumete, da se bo po tem, ko bo takšno obvestilo izdano, štelo, da ste sprejeli spremembe plačilnih pogojev, razen če prekličete uporabo plačilnih storitev in plačilne pogoje, preden spremembe začnejo veljati. Če zavrnete kakršne koli spremembe, imate pravico, da prekinete plačilne pogoje brezplačno in z veljavnostjo kadar koli do datuma, ko bi spremembe veljale.

Pridržujemo si pravico, da spremembe izvedemo nemudoma, brez predhodnega obvestila, če je to potrebno za ohranitev varnosti naših sistemov ali skladnosti z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi, ali če se sprememba nanaša na dodatno funkcionalnost obstoječih plačilnih storitev, zmanjšanje stroškov plačilnih storitev ali katero koli drugo spremembo, ki ne zmanjša vaših pravic ali poveča vaših odgovornosti.

Zadnja različica plačilnih pogojev je dostopna na našem spletnem mestu. 

Pridržujemo si pravico, da takoj ukinemo plačilne pogoje bodisi z odpovednim rokom v dveh (2) mesecih ali, v skladu z veljavno zakonodajo, če: (a) kršite kateri koli pogoj teh plačilnih pogojev ali kateri koli drug pogoj, ki velja za določene plačilne storitve, ki jih pokrivajo ločena določila in pogoji, vključno z, brez omejitev, pravili mreže; (b) imamo razlog za domnevo, da kršite kateri koli zakon ali predpis, ki velja za vašo uporabo plačilnih storitev; (c) imamo razlog za domnevo, da ste kakor koli vpleteni v kakršno koli goljufivo dejavnost, pranje denarja, financiranje terorizma ali drugo kriminalno dejavnost; (d) za nas predstavljate nesprejemljivo kreditno tveganje ali tveganje goljufije; ali (e) imamo razlog za domnevo, da je bil vaš račun/denarnica/kartica ogrožena ali kako drugače predstavlja varnostno tveganje.

Po ukinitvi teh plačilnih pogojev in/ali vašega računa nam boste nemudoma plačali vse zneske, ki jih dolgujete v skladu s temi plačilnimi pogoji, sorazmerno do ukinitve plačilnih pogojev, mi pa vam bomo enakopravno plačali vse zneske, ki jih dolgujemo v skladu s temi plačilnimi pogoji. Prav tako imamo pravico do zadržanja, dokler morebitni zapadli zneski niso dokončno poravnani, vključno z morebitnimi finančnimi transakcijami, vendar v nobenem primeru ne več kot trinajst (13) mesecev po datumu veljavnosti ukinitve.

21. Reševanje pritožb

Vse pritožbe glede plačilnih storitev je treba najprej nasloviti na nas tako, da se obrnete na podporo strankam SumUp na [email protected]. Vse pritožbe bodo predmet našega pritožbenega postopka. 

V večini primerov bomo na vašo pritožbo zagotovili popoln odgovor po e-pošti ali drugem trajnem mediju v petnajstih (15) delovnih dneh po datumu, ko prejmemo vašo pritožbo. V izjemnih okoliščinah, ko na vašo pritožbo ne moremo odgovoriti v celoti, vas bomo o tem obvestili z našimi razlogi za zamudo in časovnim okvirom, v katerem boste prejeli popoln odgovor, ki bo v vsakem primeru v petindvajsetih (35) delovnih dneh od datuma, ko smo prejeli vašo pritožbo. 

Obravnava pritožb, naslovljenih na nas, je vedno brezplačna.

Če z našim končnim odgovorom ne boste zadovoljni ali če vam ne odgovorimo, se lahko vedno obrnete na Banko Litve z zahtevo za zaščito vaših pravic in zakonitih interesov, za katere menite, da so bili kršeni. Takšne pritožbe se lahko vložijo v pisni ali elektronski obliki na naslednja naslova: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilna, Litva, [email protected], in/ali (ii) Žalgirio g. 90, Vilna, Litva, e-mail: [email protected]. Pritožbe morajo biti v litovskem ali angleškem jeziku.

Te plačilne pogoje urejajo zakoni Republike Litve. Morebitne zahtevke, ki izhajajo iz plačilnih pogojev ali se nanašajo na plačilne pogoje ali zagotavljanje plačilnih storitev, ki jih ni mogoče rešiti prek naše podpore za stranke, lahko naslovite na Banko Litve, kot je navedeno zgoraj. V primeru, da niste upravičeni ali se ne odločite za vložitev pritožbe pri Banki Litve, je dogovorjeno, da bodo za obravnavanje kakršnih koli zahtevkov, ki izhajajo iz teh plačilnih pogojev ali se nanašajo nanje, pristojna izključno sodišča Republike Litve.