Pliki cookie, sygnalizatory WWW i podobne technologie

Niniejsza polityka została ostatnio zaktualizowana 21 czerwca 2021 r.

Kiedy Użytkownik odwiedza nasze witryny, usługi, aplikacje, narzędzia lub wiadomości bądź wchodzi z nimi w interakcje, my lub nasi autoryzowani dostawcy usług możemy używać plików cookie, plików web beacon i innych podobnych technologii do przechowywania informacji, aby zapewniać lepsze, szybsze i bezpieczniejsze środowisko oraz w celach reklamowych.

Ta strona ma na celu pomóc w lepszym zrozumieniu tych technologii oraz korzystania z nich przez nas w witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji o korzystaniu przez nas z takich technologii.

Co to są pliki cookie, web beacon i podobne technologie?

Podobnie jak większość witryn internetowych używamy technologii, które są zasadniczo małymi plikami umieszczanymi na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innych urządzeniach Użytkownika (zwanych łącznie „urządzeniem”). Umożliwiają nam one rejestrowanie pewnych informacji za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza nasze witryny, usługi, aplikacje, wiadomości i narzędzia lub wchodzi z nimi w interakcję.

Konkretne nazwy i typy plików cookie, plików web beacon i innych podobnych technologii, z których korzystamy, mogą się zmieniać co pewien czas. Aby pomóc w lepszym zrozumieniu niniejszej Polityki i wykorzystania przez nas takich technologii, przedstawiamy wybrane pojęcia i ich definicje:

Cookie — małe pliki tekstowe (zazwyczaj składające się z liter i cyfr) umieszczane w pamięci przeglądarki lub urządzenia podczas odwiedzania witryny internetowej albo przeglądania wiadomości. Pliki cookie pozwalają witrynie internetowej rozpoznać określone urządzenie lub przeglądarkę.

Istnieje kilka rodzajów plików cookie:

Sesyjne pliki cookie wygasają pod koniec sesji przeglądarki i umożliwiają nam powiązanie działań Użytkownika podczas danej sesji.

Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu pomiędzy sesjami przeglądarki, dzięki czemu możemy zapamiętać preferencje lub działania Użytkownika w różnych witrynach.

Własne pliki cookie są ustawiane przez odwiedzaną witrynę.

Pliki cookie osób trzecich są ustawiane przez witrynę osoby trzeciej, odrębną od odwiedzanej witryny.

Pliki cookie można wyłączyć lub usunąć za pomocą narzędzi dostępnych w większości komercyjnych przeglądarek. Preferencje w każdej używanej przeglądarce należy ustawić osobno, a różne przeglądarki oferują różne funkcje i opcje.

Web beacon — małe pliki graficzne (znane również jako „znaczniki pikselowe” lub „przezroczyste pliki GIF”), które mogą być umieszczane w naszych witrynach, usługach, aplikacjach, wiadomościach i narzędziach. Zazwyczaj współpracują z plikami cookie w celu identyfikacji naszych Użytkowników i ich działań.

Inne podobne technologie — technologie, które przechowują informacje w przeglądarce lub urządzeniu, wykorzystując lokalne udostępnione obiekty lub lokalną pamięć masową, takie jak pliki cookie flash, pliki cookie HTML 5 i inne metody oprogramowania aplikacji internetowych. Technologie te mogą działać we wszystkich przeglądarkach Użytkownika, a w niektórych przypadkach mogą nie być w pełni zarządzane przez przeglądarkę i wymagać zarządzania bezpośrednio przez zainstalowane aplikacje lub urządzenie. Nie używamy tych technologii do przechowywania informacji w celu kierowania do Użytkownika reklam w naszych witrynach ani poza nimi.

Terminów „pliki cookie” lub „podobne technologie” możemy używać zamiennie w naszych politykach w odniesieniu do wszystkich technologii, których możemy używać do przechowywania danych w przeglądarce Użytkownika lub urządzeniu albo które zbierają informacje lub pomagają nam zidentyfikować Użytkownika w sposób opisany powyżej.

Informacje o tej polityce

  1. Politykę dotyczącą plików cookie możemy zmieniać co pewien czas w całości lub w części i według własnego uznania. Najnowsza wersja tego dokumentu będzie zawsze dostępna w naszej witrynie internetowej i zacznie obowiązywać w dniu aktualizacji.

  2. Wiążącą wersją niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie jest wersja angielska. Tłumaczenie niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie na język polski lub jakikolwiek inny służy wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku konfliktu między wersją angielską a jakimkolwiek tłumaczeniem lub inną wersją językową niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie pierwszeństwo ma wersja w języku angielskim. Z angielską wersją językową polityki można zapoznać się tutaj.

Aktualizowanie preferencji

Swoje wybory w odniesieniu do plików cookie (z wyjątkiem niezbędnych i funkcjonalnych plików cookie) można zaktualizować, klikając przycisk „Zarządzaj plikami cookie” poniżej:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem [email protected].