SumUp Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2022.02.07

Figyelem: Kérjük, nyomtasson ki egy másolatot ebből a dokumentumból, és őrizze meg későbbi használatra.

Bevezetés

Jelen Általános feltételek („Általános feltételek”) jogi megállapodást képeznek ön és a SumUp EU Payments UAB („SumUp”, „mi” és ezek ragozott alakjai) között. Ez szabályozza termékeink és szolgáltatásaink ön által történő használatát, ideértve a szoftverünket, a hardverünket, a mobilalkalmazásainkat („Alkalmazás”) és weboldalainkat („Weboldal”) (együtt: „Szolgáltatások”), függetlenül attól, hogy az ilyen Szolgáltatásokat a SumUp vagy a SumUp leányvállalata (együtt „SumUp Csoport”) kínálja-e. 

A Szolgáltatások használatához ön köteles teljes mértékben elfogadni a jelen Általános feltételeket. A jelen Általános feltételek megértését és elfogadását megerősítő négyzet bepipálása bizonyítékul szolgál arra, hogy ön megerősíti és vállalja, hogy betartja a jelen Általános feltételek valamennyi pontját. Ön ezzel egyidejűleg elfogadja az ön által használt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó további feltételeket („Kiegészítő feltételeket“), amik a velünk kötött megállapodás részévé válnak. A SumUp-fiók létrehozásával (lásd az alábbiakban) vagy bármely Szolgáltatás használatával ön megerősíti, hogy továbbra is elfogadja a jelen Általános feltételeket és bármely vonatkozó Kiegészítő feltételt. 

Ha ön egy vállalkozás nevében hoz létre SumUp-fiókot, azzal kijelenti, hogy erre jogosult, és az adott vállalkozás nevében elfogadja a jelen Általános feltételeket és bármely Kiegészítő feltételt. 

Ha nem fogadja el a jelen Általános feltételeket és bármely, önre vonatkozó Kiegészítő feltételt, akkor nem lesz jogosult a Szolgáltatások használatára.

A Kiegészítő feltételek az alábbi linkeken és Weboldalunk Jogi oldalán találhatók. 

Fontos, hogy tudomásul vegye a jelen Általános feltételek és a vonatkozó Kiegészítő feltételek szerinti kötelezettségeit. Kérjük, olvassa el figyelmesen az összes feltételt.

Az Általános Feltételek és bármely vonatkozó Kiegészítő feltétel magyarul került íródtak, és elfogadásukkal ön megerősíti, hogy érti a nyelvet, és nincs kifogása az ellen, hogy ezt a nyelvet használjuk az ön és köztünk fennálló szerződéses kapcsolatok nyelveként, valamint magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános feltételeket és a vonatkozó Kiegészítő feltételeket azon a nyelven, amelyen azokat megfogalmazták.

Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy panasza van az Általános feltételekkel, a Kiegészítő feltételekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha másolatot szeretne kérni az Általános feltételekről és bármely Kiegészítő feltételről, akkor kérjük, forduljon a SumUp ügyfélszolgálatához itt: [email protected].

Köszönjük, és örömmel várjuk, hogy segíthessünk önnek felépíteni a vállalkozását! 

1. SumUp-fiókja létrehozása

A Szolgáltatások használatához legalább 18 évesnek kell lennie, és be kell regisztrálnia nálunk egy fiókot („SumUp-fiók“ vagy „Fiók“). Jelen Általános feltételek elfogadásával ön megerősíti, hogy vállalkozó, szabadúszó vagy cégtulajdonos, és a szolgáltatásokat kizárólag üzleti célokra használja. Kiskorúak regisztrációja tilos.

Ön csak egy SumUp-fiókra regisztrálhat, kivéve, ha kifejezetten jóváhagyjuk további Fiókok nyitását. Ön létrehozhat vagy létrehozathat alfiókokat felhatalmazott alkalmazottai vagy más képviselői („Jogosult felhasználói“) számára. Az ilyen alfiókokon keresztül az ön Jogosult felhasználói hozzáférhetnek SumUp-fiókjához, és használhatják a Szolgáltatásokat az ön nevében. Minden Jogosult felhasználó köteles külön regisztrálni nálunk, és az ön felelőssége biztosítani, hogy betartsák a jelen Általános feltételeket és bármely vonatkozó Kiegészítő feltételt. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk alfiókjai számát, és hogy megtagadjuk az ön jóváhagyott felhasználóinak a regisztrációját. 

Fiókja regisztrációjakor és használatakor előfordulhat, hogy meg kell adnia a nevét, az e-mail-címét és egyéb adatait. Az információkat számos célra használjuk fel, ideértve az ön személyazonosságának ellenőrzését, a hitelképességi ellenőrzéseket, valamint törvényi és rendeleti kötelezettségeink teljesítését. Az ön adatainak általunk történő felhasználásáról Adatvédelmi szabályzatunkban olvashat bővebben. Teljes és pontos információkat adjon meg a SumUp-nak, és tartsa naprakészen a SumUp-fiókjában található információkat. Minden változásról a SumUp Ügyfélszolgálatán keresztül értesíthet bennünket. Fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük vagy megszüntessük Fiókját, és/vagy korlátozzuk a hozzáférését bármely Szolgáltatáshoz, ha nem nyújt teljes és pontos információkat vagy nem tesz eleget a Fiók bármely regisztrációs vagy ellenőrzési követelményének.

2. Adatvédelem

Az adatvédelem fontos számunkra. Jelen Általános feltételek elfogadásával és SumUp-fiókja létrehozásával ön elfogadja a SumUp Adatvédelmi szabályzatát, amely magában foglalja azt, ahogyan a SumUp és leányvállalatai feldolgozzák és védik az ön személyes adatait, amikor adatkezelőként járnak el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bármely kérdését a [email protected] címre küldje el nekünk.

3. Az ön SumUp-fiókjának biztosítása

A SumUp többféle intézkedést vezetett be az ön adatai biztonságának megőrzésére, de ön is alapvető szerepet játszik a Fiókjához való jogosulatlan hozzáférések megakadályozásában. Ön felelős Fiókja jelszava és bejelentkezési adatai biztonságának a megőrzéséért. Ne írja le jelszavát, és ne tárolja elektronikusan, nem biztonságos módon. Ne tárolja jelszavát a számítógépén vagy a mobileszközén, illetve ezek mellett. Soha ne ossza meg a jelszavát senkivel, és amikor beírja, ügyeljen rá, hogy senki más ne lássa. Változtassa meg a jelszavát, és azonnal értesítse a SumUp Ügyfélszolgálatát, ha a jelszava vagy bejelentkezési adatai elvesztek vagy ellopták őket, ha illetéktelen hozzáférés történt a Fiókjához, vagy ha bármilyen egyéb lehetséges biztonsági rést fedez fel vagy ilyenre gyanakszik.

4. Termék, szolgáltatások és díjak

A SumUp és leányvállalatai különféle termékeket vagy szolgáltatásokat kínálhatnak a Szolgáltatások részeként, amelyekre részben a Kiegészítő feltételek vonatkoznak („Kiegészítő szolgáltatások”). Az ilyen Kiegészítő szolgáltatások használatával ön elfogad bármely vonatkozó Kiegészítő feltételt, és a Kiegészítő szolgáltatások tekintetében azok a Kiegészítő feltételek lesznek érvényesek köztünk (vagy kapcsolt vállalkozásunk) és ön között. Jelen Általános feltételek a Kiegészítő szolgáltatásokra is vonatkoznak, hacsak a Kiegészítő feltételek másként nem rendelkeznek. 

A SumUp és leányvállalatai kínálhatnak bizonyos Szolgáltatásokat, amelyeket ön rendszeresen vagy felhasználási alapon fizet („Díjak”). Az ilyen Szolgáltatások használatával ön beleegyezik, hogy a vonatkozó Kiegészítő feltételek rendelkezéseivel összhangban fizeti a Díjakat és az azokra vonatkozó adókat. A díjak a SumUp által rendelkezésre bocsátott különféle fizetési módokkal fizethetők. Ön elfogadja és engedélyezi, hogy a SumUp saját nevében vagy leányvállalatai ügynökeként díjat szedjen be a Szolgáltatásokért bármely rendelkezésre álló módszerrel, ideértve az ön Fiókjához kapcsolódó betéti kártya vagy hitelkártya megterhelését vagy a tranzakciós bevételből való levonást. A jelenlegi Díjak a Weboldalunkon találhatók.

Az ismétlődően felszámított díjak („Előfizetési díjak”) a vásárláskor, valamint a megfelelő megújítási napon kerülnek felszámításra egészen a törlésig. Előfizetési csomagja, ha van ilyen, a weboldalunkon tekinthető meg. Ha nem törlik, automatikusan megújul. 

Előfizetését bármikor lemondhatja, és azután továbbra is hozzáférhet majd az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz aktuális előfizetési időszaka végéig, amikor a következő Előfizetési díj esedékes lesz. Az Előfizetési díjak nem visszatéríthetők, és nem biztosítunk visszatérítést vagy jóváírást semmilyen részleges előfizetési időszakra vagy nem használt szolgáltatásra.

Ha egy fizetést nem sikerül kiegyenlíteni lejárat, elégtelen fedezet vagy egyéb ok miatt, és ön nem törli az előfizetését, akkor felfüggeszthetjük az érintett termékhez vagy szolgáltatáshoz való hozzáférését mindaddig, amíg az Előfizetési díj kifizetését sikeresen meg nem kapjuk. A SumUp fenntartja a jogot, hogy Díjat számítson fel a SumUpnál felmerülő bármely olyan kapcsolódó többletköltségért (például banki díjért), ami az Előfizetési Díj bármely, sikertelen fizetésének kivizsgálásával vagy közvetítésével kapcsolatban merül fel. 

A SumUp fenntartja a jogot, hogy Díjakat számlázzon ki a SumUp Csoport bármely szervezete nevében, és módosítsa a számlázó szervezetet, ahogyan azt megfelelőnek ítéli.

5. Értesítések és kommunikáció

Előfordulhat, hogy időnként kapcsolatba kell lépnünk önnel a fiókja vagy a Szolgáltatások használata ügyében. Ön hozzájárul, hogy írásos értesítést és egyéb információkat nyújthassunk önnek azáltal, hogy e-mailben elküldjük ezeket a Fiókjához tartozó elsődleges e-mail-címre vagy szöveges üzenetben a Fiókjához társított elsődleges mobiltelefonszámra, vagy a Szolgáltatásokon keresztül továbbítjuk és/ vagy közzétesszük Alkalmazásunkban vagy weboldalunkon. Minden ilyen elektronikus kommunikációt a továbbítást követő 24 órán belül megérkezettnek tekintünk, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a Fiókját és e-mailjeit. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a Fiókjában szereplő e-mail-cím és egyéb kapcsolatfelvételi adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, mert nem vállalunk felelősséget, ha az üzenet azért nem érkezik meg önhöz, mert elmulasztotta frissíteni az ilyen adatokat. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy szükség esetén e-mailben vagy telefonon kapcsolatba léphessünk önnel. A postai úton küldött összes közleményt vagy értesítést a feladástól számított 7 napon belül kézbesítettnek tekintjük.

Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy a regisztráció során választott országa nyelvén kommunikáljunk; ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén angolul kommunikáljunk, és az angol nyelvű kommunikációt ön a jelen Általános feltételek és a Kiegészítő feltételek értelmében minden célra megfelelőként fogadja el. 

6. Kompatibilitás és harmadik féltől származó szolgáltatások

A Szolgáltatások használatához szüksége lehet egy kompatibilis mobileszközre és internet-hozzáférésre. A mobileszközökkel, a hálózathoz vagy az internethez való hozzáféréssel, illetve a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésével vagy azok használatával összefüggő, harmadik felek által kirótt díjak megfizetése kizárólag az ön felelőssége. Mindent megteszünk azért, hogy a Weboldalunkon naprakész listát nyújtsunk a kompatibilis mobil eszközökről, ugyanakkor nem garantáljuk, hogy az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások kompatibilisek lesznek az ön mobileszközével, mobilszolgáltatójával vagy internetszolgáltatójával. Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat olyan mobileszközzel, amelyet a gyártó szoftver- vagy hardverirányelveinek megfelelően módosítottak.

7. Alkalmazás

Bizonyos Szolgáltatások használatához előfordulhat, hogy le kell töltenie és telepítenie az Alkalmazásunkat. Az Alkalmazásnak a mobileszközéhez elérhető legfrissebb verzióját kell letöltenie és használnia, illetve letöltenie és telepítenie annak mindenkor elérhető frissítéseit. 

8. Az ön tartalmai

A SumUp-fiókjával és a Szolgáltatások használatával kapcsolatban előfordulhat, hogy szöveget, fényképeket, logókat, termékeket és egyéb anyagokat vagy információkat („Tartalmat“) tölthet fel vagy adhat meg. Ön elfogadja, hogy semmilyen Tartalmat nem tölthet fel és nem adhat meg, kivéve, ha az adott Tartalmat Ön hozta létre, vagy ha rendelkezik a Tartalom tulajdonosának erre vonatkozó engedélyével. Ön az egész világra érvényes, nem kizárólagos, jogdíjmentes, teljesen kifizetett, átruházható és továbbengedélyezhető jogot biztosít nekünk, leányvállalatainknak és jogutódainknak az ön Tartalmainak bármely médiában való felhasználására, reprodukálására, módosítására, adaptálására, közzétételére, származékos munkáinak elkészítésére, terjesztésére, nyilvános előadására és megjelenítésére a Szolgáltatások biztosítása és népszerűsítése érdekében. Ön a Tartalmaira vonatkozóan fenntart magának minden jogot a jelen Általános feltételekben ránk ruházott jogok alapján. Módosíthatja vagy eltávolíthatja Tartalmait a Fiókján keresztül vagy Fiókja bezárásával, de Tartalma megmaradhat a Szolgáltatásokon belül vagy azon keresztül elérhető korábbi, archivált vagy gyorsítótárban lévő másolataiban és változataiban.

Ön elfogadja, hogy nem tölt fel vagy nem nyújt olyan Tartalmat, vagy más módon nem tesz közzé, továbbít vagy terjeszt a Szolgáltatásokon keresztül olyan anyagot, amely: (i) hamis, félrevezető, jogellenes, obszcén, illetlen, szeméremsértő, pornográf, rágalmazó, fenyegető, zaklató, gyűlöletkeltő vagy visszaélésszerű; (ii) olyan magatartásra bátorít, amely bűncselekménynek minősül vagy polgári jogi felelősséget von maga után; (iii) megsért bármely személlyel vagy szervezettel szemben fennálló kötelezettséget vagy azok jogát, ideértve a nyilvánossághoz, a magánélethez vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat; (iv) sérült adatokat, számítógépes vírusokat, rosszindulatú programokat vagy bármely más káros, zavaró vagy pusztító fájlt tartalmaz; vagy (v) saját megítélésünk szerint kifogásolható, vagy bármilyen jellegű kárnak, rossz hírnévnek vagy felelősségnek tehet ki minket, leányvállalatainkat vagy ügyfeleinket.

Bár a SumUp-nak nincs kötelezettsége bármely Tartalom figyelésére, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül Tartalmakat távolítsunk el. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatával esetlegesen sértő, illetlen vagy kifogásolható Tartalomnak lehet kitéve. Sem a SumUp, sem leányvállalatai nem vállalnak felelősséget semmilyen Tartalomért, ideértve az ön Tartalmainak elvesztését vagy károsodását.

9. Szellemi tulajdonunk

A SumUp szellemi tulajdonjogai („IP jogok”) magukban foglalják a Szolgáltatásokhoz, az Alkalmazáshoz, a Weboldalhoz, az internetes domainnevekhez, a tartalmakhoz, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiához és a logókhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó minden jogot, ideértve többek között a szerzői jogokat, az erkölcsi jogokat, az adatbázisjogokat, a védjegyeket, a szolgáltatási védjegyeket, a névjogokat, a használati mintákat és a formatervezési mintákat, a szabadalmakat és minden más olyan, kizárólagos és nem kizárólagos jogot világszerte, amely jelenleg létezik vagy létrejön, illetve amit nyújtanak vagy átruháznak.

Mi (vagy licenciaadóink) vagyunk az összes szellemi tulajdonjog kizárólagos tulajdonosai, és a jelen Általános feltételek vagy a Kiegészítő feltételek egyik rendelkezése sem értelmezhető a szellemi tulajdonjogok ön részére történő átruházásaként vagy átengedéseként. Ön engedéllyel rendelkezik a Szolgáltatások használatára a jelen Általános feltételeknek és a Kiegészítő feltételeknek megfelelően. Az engedély személyes, korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható és nem továbbadható. Egyébiránt ön nem kap semmilyen szellemi tulajdonjogot.

Ön beleegyezik, hogy nem fog hozzáférni a Weboldalunkon vagy a rendszereinkben található semmilyen anyagokhoz vagy információkhoz, illetve nem fogja figyelni azokat, sem adatkinyeréssel, web scrapinggel vagy hasonlóval, akár kézi, akár automatizált eljárás keretében. Ön abba is beleegyezik, hogy nem másolja, reprodukálja, módosítja, változtatja meg, jeleníti meg nyilvánosan, teszi újra közzé, tölti fel, teszi közzé, továbbítja, értékesíti vagy terjeszti a Szolgáltatásokat vagy az általunk rendelkezésére bocsátott anyagokat vagy információkat, valamint nem hoz létre származékos műveket belőlük.

10. Adók

Kizárólag ön a felelős a Szolgáltatásaink használatával összefüggésben megállapított, felmerülő vagy beszedendő, befizetendő vagy visszatartandó adók kiszámításáért, beszedéséért, visszatartásáért, jelentéséért és a megfelelő adóhatóságnak történő átutalásáért. Mi nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatások ön által történő használatával kapcsolatos adókért, amelyekkel ön esetlegesen tartozik.

11. Nincs garancia

A Szolgáltatásokat „adott állapotban” és „a rendelkezésre bocsátottak szerint” kínáljuk önnek, bármely – akár kifejezett, akár hallgatólagos – szavatosság vagy feltétel nélkül, a jelen Általános feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével. Nem garantáljuk a folyamatos, megszakítás nélküli vagy biztonságos hozzáférést a Szolgáltatások egyetlen részéhez sem, és nem tartozunk felelősséget ön felé a Szolgáltatások megszakításáért vagy zavaráért. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük önt minden olyan tervezett karbantartásról vagy egyéb tevékenységről, amely megszakíthatja vagy zavarhatja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy azok használatát, fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén előzetes értesítés nélkül elvégezzük az ilyen munkákat.

12. Korlátozások

A jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Kiegészítő feltételekben meghatározott egyéb feltételeken kívül ön elfogadja, hogy nem fogja használni a Szolgáltatásokat, és nem engedélyezi más személynek a Szolgáltatások használatát (a) a Weboldalunkon a Korlátozott cégfajták között felsorolt vállalkozásokkal vagy tevékenységekkel kapcsolatban; (b) az ön vállalkozására vonatkozó törvények, szabályok vagy előírások megszegése; (c) bármilyen csalárd módon vagy csalárd célból; vagy (d) bármilyen olyan módon, amely megszakítja vagy zavarja a Szolgáltatásokat. Kötelezettségeink értelmében a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban jelentjük a gyanús tevékenységeket és együttműködünk az érintett bűnüldöző szervekkel és szabályozó hatóságokkal. Előfordulhat, hogy bizonyos országokban a Szolgáltatások nem vagy csak részben érhetők el, és fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a Szolgáltatások elérhetőségét.

13. Felmondás

Ön bármikor és díjmentesen felmondhatja a jelen Általános feltételeket és bármely Kiegészítő feltételt, és bezárhatja SumUp-fiókját, illetve köteles ezt megtenni, ha már nem fogadja el a jelen Általános feltételeket és a vonatkozó Kiegészítő feltételeket, vagy nem ért egyet azokkal. Ennek érdekében forduljon a SumUp ügyfélszolgálatához itt: [email protected].

A jelen Általános feltételek 5. szakasza szerinti megfelelő értesítést követően saját belátásunk szerint felmondhatjuk a jelen Általános feltételeket és bármely kiegészítő feltételt, és bezárhatjuk SumUp-fiókját. Ugyancsak előzetes értesítés nélkül megszüntethetjük a jelen Általános feltételeket és a Kiegészítő feltételeket, illetve felfüggeszthetjük vagy bezárhatjuk az ön SumUp-fiókját, ha (a) ön megsérti a jelen Általános feltételek vagy a vonatkozó Kiegészítő feltételek bármely rendelkezését; (b) okunk van feltételezni, hogy ön megsért a Szolgáltatásaink használatára vonatkozó bármely törvényt vagy szabályozást; (c) okunk van azt hinni, hogy ön bármilyen módon részt vesz csalárd tevékenységben, pénzmosásban, terrorizmusfinanszírozásban vagy más bűncselekményben; (d) elfogadhatatlan hitel- vagy csalási kockázatot jelent számunkra; (e) egy szabályozó vagy bűnüldöző szerv erre kér bennünket; vagy (f) okkal feltételezhetjük, hogy az ön SumUp-fiókját feltörték, vagy más módon biztonsági kockázatot jelent.

Ha SumUp-fiókját felfüggesztik vagy bezárják, ön vállalja, hogy (a) továbbra is kötelezőek maradnak önre nézve a jelen Általános feltételek és a Kiegészítő feltételek vonatkozó rendelkezései, amíg az ön és köztünk fennálló felelősség és kötelezettség nem rendeződik; (b) ön azonnal abbahagyja a Szolgáltatások használatát; (c) a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és azok használatára vonatkozó engedélye megszűnik; (d) törölhetünk minden olyan, az ön fiókjával kapcsolatos információt és adatot, amelyet szervereinken tárolunk, kivéve, ha a vonatkozó törvények értelmében kötelesek vagyunk megőrizni azokat; és (e) nem vállalunk felelősséget ön vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megszüntetésével vagy a Fiókinformációi és -adatai törlésével kapcsolatban.

Ha két egymást követő évben nem észlelünk tevékenységet az ön Fiókjában, akkor jogosultak leszünk értesítést küldeni az ön regisztrált e-mail-címére, és ha ön harminc napon belül nem válaszol értesítésünkre jelezve, hogy meg szeretné tartani a Fiókját, akkor automatikusan bezárjuk azt. Ön továbbra is beválthat bármely, a fiókjában tartott összeget, ha kapcsolatba lép az Ügyfélszolgálattal itt: [email protected].

14. A felelősség korlátozása

A törvény által megengedett maximális mértékig sem a SumUp, sem leányvállalatai nem vállalnak felelősséget ön felé az alábbi, olyan veszteségek vagy károk bármelyikéért, amelyek a jelen Általános feltételekből, bármely Kiegészítő feltételből vagy a Szolgáltatások ön által történő használatából erednek: (a) közvetett vagy következményes veszteség vagy kár (ideértve az elmaradt nyereséget, goodwill, üzlet, szerződések, bevétel vagy várható megtakarítás elveszítését, még akkor is, ha tájékoztattak bennünket az ilyen károk lehetőségéről); (b) adatok elvesztése vagy megsérülése; (c) olyan veszteség vagy kár, amely nem a jelen Általános feltételek vagy bármely Kiegészítő feltétel általunk előidézett megsértésének közvetlen eredménye; (d) az ön vagy bármely harmadik fél cselekményéből vagy mulasztásából eredő veszteség vagy kár; (e) a vonatkozó törvények, rendeletek vagy szabályok értelmében ránk rótt követelményeknek való megfelelésből eredő veszteség vagy kár; (f) bármely olyan eseményből eredő veszteség vagy kár, amely felett nincs ésszerű ellenőrzésünk, például tűzeset, távközlési vagy internetszolgáltatás kimaradása, közművek meghibásodása, áramkimaradás, berendezés hibája, sztrájk, zavargás, háború, terrortámadás, járvány, világjárvány és a szolgáltatók vagy beszállítók nem teljesítése.

A jelen Általános feltételek vagy a Kiegészítő feltételek egyike sem korlátozza vagy szándékozik korlátozni a SumUp csalásából, súlyos gondatlanságából vagy szándékos kötelességszegéséből, illetve a SumUp gondatlanságából eredő halálesettel vagy személyi sérüléssel összefüggő felelősségünket.

A törvény által megengedett maximális mértékig és az előző bekezdésekre is figyelemmel ön elfogadja, hogy a SumUp és leányvállalatai teljes összesített felelőssége ön felé a jelen Általános feltételekből, a Kiegészítő feltételekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó, vagy a jelen Szolgáltatások használatára vonatkozó bármely követeléssel vagy követelésekkel kapcsolatban nem haladja meg a következők közül a nagyobbat: (a) az ön által a Szolgáltatásokért, a felelősségi igényt megalapozó eseményt közvetlenül megelőző három hónapos időszakban fizetett díjak összegét vagy (b) a 250 eurót vagy ezzel azonos értékű, helyi pénznemben vett összeget.

15. Kártérítés

Ön a törvény által megengedett maximális mértékig beleegyezik abba, hogy megvéd, kártalanít és biztonságban tart minket és vonatkozó igazgatóinkat, ügynökeinket, leányvállalatainkat, alkalmazottainkat és képviselőinket minden olyan követeléssel (ideértve harmadik felek bármely követelését), költséggel, perrel, igénnyel, veszteséggel, felelősséggel, kárral, keresettel, eljárással, ítélettel, büntetéssel, kamattal és költséggel (ideértve többek között az ésszerű ügyvédi díjakat is) szemben, amely ezek egyikéből ered vagy azzal kapcsolatos: (a) a jelen Általános feltételek vagy bármely Kiegészítő feltétel bármely rendelkezésének ön általi valós vagy vélt megsértése; (b) a Szolgáltatások ön által történő jogellenes vagy nem megfelelő használata; (c) a Szolgáltatásaink használata során végrehajtott fizetési tranzakciók; (d) harmadik fél bármely jogának ön által történő megsértése, ideértve korlátozás nélkül a magánélethez, nyilvánossághoz vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat; (e) bármely vonatkozó törvény, szabály vagy rendelet ön által történő megsértése és (f) bármely Jogosult felhasználó vagy egyéb fél hozzáférése a Szolgáltatásokhoz vagy azok általa történő használata az ön SumUp-fiókján vagy annak bármely alfiókján keresztül.

16. Felülvizsgálat és változtatások

Bármikor jogunk van módosítani, törölni vagy kiegészíteni a jelen Általános feltételeket és bármely Kiegészítő feltételt, vagy megváltoztatni a Szolgáltatásokat. Erről jogi kötelezettségeinknek megfelelően az Általános feltételek 5. pontjában leírtak szerint értesíteni fogjuk önt. Ha nem fogadja el a felülvizsgált feltételeket, erről köteles értesíteni bennünket azok hatályba lépése előtt. Ebben az esetben ön ingyenesen bezárhatja Fiókját, és felmondhatja a jelen Általános feltételeket és a Kiegészítő feltételeket. Ha ön a módosított feltételek hatálybalépése után tovább használja a Szolgáltatásokat, az a feltételek elfogadásának minősül.

Jelen Általános feltételek vagy Kiegészítő feltételek bármely módosított változatát közzétesszük a Weboldalunkon, és/vagy az Alkalmazásban vagy a Szolgáltatásokon keresztül értesítjük róluk önt. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy azonnal, előzetes értesítés nélkül hajtsunk végre változtatásokat, amennyiben erre a rendszereink biztonságának fenntartásához vagy a vonatkozó törvényeknek, szabályoknak és előírásoknak való megfeleléshez szükség van, vagy ha a változás a meglévő Fizetési Szolgáltatások további funkcióit, a Szolgáltatások költségének csökkentését vagy bármely más olyan változást érint, amely nem csökkenti az ön jogait, és nem is növeli a kötelezettségeit. 

17. Átruházás

Ön nem ruházhatja át és nem engedményezheti a jelen Általános feltételeket, bármely Kiegészítő feltételt és/vagy a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, viszont átruházhatjuk és engedményezhetjük azokat az ön hozzájárulása vagy egyéb korlátozások nélkül.

18. Teljes megállapodás; szétválaszthatóság

Jelen Általános feltételek és bármely vonatkozó Kiegészítő feltétel alkotják a teljes megállapodást a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával kapcsolatban ön és köztünk, és hatályon kívül helyez és megszüntet minden korábbi megállapodást ön és köztünk a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával kapcsolatban. Amennyiben a jelen Általános feltételek, bármely Kiegészítő feltétel és bármely más megállapodás vagy szabályzat között ellentmondás állna fenn, a jelen Általános feltételek lesznek az irányadóak a jelen Általános feltételek tárgyában, és bármely vonatkozó Kiegészítő feltétel lesz az irányadó az ilyen Kiegészítő feltétel tárgyában, hacsak a jelen Általános feltételek másképp nem rendelkeznek.

Amennyiben egy illetékes bíróság a jelen Általános feltételek vagy bármely Kiegészítő feltétel bármely részét érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak ítéli, akkor csak az adott rendelkezés kerül hatályon kívül, és ez semmilyen hatással nem lesz a többi rendelkezés érvényességére, jogszerűségére és végrehajthatóságára. Ha egy bíróság úgy ítéli meg, hogy a jelen Általános feltételek vagy bármely Kiegészítő feltétel egy rendelkezése érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, akkor a bíróság jogosult a rendelkezést úgy módosítani, hogy a hatályos jogszabályok szerint a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsa az eredeti szándékot.

19. Túlélés

Minden olyan rendelkezés, amelyre ésszerűen szükség van a jelen Általános feltételek és bármely vonatkozó Kiegészítő feltétel céljának eléréséhez vagy érvényesítéséhez, a vonatkozó feltételeknek megfelelően a jelen Általános feltételek és a vonatkozó Kiegészítő feltételek megszűnésekor is érvényes és hatályos marad.

20. Irányadó jog és joghatóság

A jelen Általános feltételekre és bármely Kiegészítő feltételre Litvánia jogszabályai vonatkoznak, és azokkal összhangban értelmezendő. Ön elfogadja, hogy Litvánia bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Általános Szerződési Feltételekből, bármely Kiegészítő feltételből vagy a Szolgáltatások használatából eredő vagy azokkal kapcsolatos viták elbírálására, ideértve azok megsértését, megszüntetését vagy érvénytelenségét. Ön beleegyezik, hogy egy vita bíróság elé való terjesztése előtt együttműködik velünk az ügy peren kívüli rendezése érdekében.

RÓLUNK

A SumUp EU Payments UAB-t a Litván Nemzeti Bank engedélyezte elektronikuspénz-kibocsátó intézményként (az engedély száma: 56, kibocsátásának dátuma: 2019. augusztus 27.). A SumUp számára kiadott Elektronikus pénzintézeti engedélyt a Litván Nemzeti Bank a hivatalos honlapján tette közzé, és az alábbi linkeken érhető el:

Angolul: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

Litvánul: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

A SumUp szerepel a Litván Nemzeti Bank által kezelt és a Litván Nemzeti Bank hivatalos weboldalán közzétett „Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi engedéllyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmények“ nyilvános jegyzékében. A jegyzék az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

A SumUp tevékenységeit a Litván Nemzeti Bank felügyeli, amelynek székhelye a Gedimino avenue 6, LT-01103, Vilnius, Litván Köztársaság címen található, telefonszáma: +370 800 50 500. A Litván Nemzeti Bank többi adatát a hivatalos weboldalán találja: https://www.lb.lt/en/.

A SumUp ezen az e-mail-címen érhető el: [email protected]