A SumUp Ajándékkártyákra vonatkozó feltételei

HatÁlyos 2022.02.07

Figyelem: Kérjük, nyomtasson ki egy másolatot ebből a dokumentumból, és őrizze meg későbbi használatra.

A SumUp Ajándékkártya-szolgáltatásainak az alábbiakban leírtak szerinti használatával („Ajándékkártya-szolgáltatások“) ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el A SumUp Általános Szerződési Feltételei, jelen Ajándékkártyákra vonatkozó feltételek, valamint minden egyéb, az ön által használt konkrét Szolgáltatásokra vonatkozó feltétel és szabályzat. A jelen Ajándékkártyákra vonatkozó feltételek Kiegészítő feltételek, és az Általános feltételekkel, valamint a Fizetési feltételekkel együtt az ön és a SumUp EU Payments UAB  („SumUp”, „mi” és ezek ragozott alakjai) közötti jogi megállapodás részét képezik. Ha itt másképp nem rendelkezünk, a nagybetűs feltételek ugyanazt jelentik, mint az Általános feltételekben és a Fizetési feltételekben. 

1. Ajándékkártya-szolgáltatások

Ajándékkártya-szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy termékeihez és szolgáltatásaihoz ajándékkártyákat kínáljon és értékesítsen ügyfelei számára online („Ajándékkártyák”). Ezeket az ügyfél a SumUp által kínált különböző Fizetési Szolgáltatásokon keresztül rendelhet meg és fizethet ki. Az ön hozzáférését a Fizetési szolgáltatásokhoz, valamint azok használatát a Fizetési feltételek szabályozzák. Az Ajándékkártya-szolgáltatások használatához az Általános feltételek 1. szakaszában leírtak szerint rendelkeznie kell SumUp-fiókkal.

Az Ajándékkártya-szolgáltatásokkal mobil fizetési linkeket hozhat létre és küldhet el ügyfeleinek az ajándékkártyák értékesítéséhez. Az Ajándékkártyákat csak elektronikus úton lehet kézbesíteni, és a kézbesítés a rendelés leadását követően több órát is igénybe vehet. A SumUp fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból késleltesse vagy elutasítsa az Ajándékkártyák vásárlását. Az összes kiállított Ajándékkártyát megtalálja teljesített Befizetésként a Fizetési előzményeiben. Ajándékkártyát kizárólag az EGT-ben, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban található ügyfeleknek, valamint a weboldalunkon elérhető, a SumUp által támogatott területek listájának megfelelően kínálhatja. 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Ajándékkártya-szolgáltatásokat bármilyen okból módosítsuk vagy megszüntessük az Általános Szerződési Feltételeink, a Fizetési feltételek vagy a jelen Ajándékkártyákra vonatkozó feltételek szerint.

2. Az ön felelőssége 

Ha az Ajándékkártya-szolgáltatásokon keresztül Ajándékkártyákat kínál ügyfeleinek, akkor nem a SumUp, hanem ön lesz az ajándékkártyák kibocsátója és adminisztrátora, és ön fog felelni az áruk vagy szolgáltatások nyújtásáért az Ajándékkártyákra vonatkozó feltételeinek megfelelően. A kibocsátott Ajándékkártyák, az Ajándékkártya-tulajdonosok, az Ajándékkártya-összegek és az Ajándékkártya-felhasználás nyomon követése kizárólag az ön felelőssége. 

Az Ajándékkártyák csak közvetlenül önnél válthatók be. Ön nem engedélyezheti az Ajándékkártyák visszaküldését vagy visszatérítését, kivéve a fogyasztók jogai alapján, a vonatkozó jogszabályok szerint. Az Ajándékkártyák nem fizetőeszközök, ezért nem biztosíthat készpénz-visszatérítést az Ajándékkártyákról vagy azokra, kivéve, ha azt a vonatkozó törvény előírja. 

Az ajándékkártyák értékesítésével, használatával vagy az azokkal való visszaéléssel, valamint az ajándékkártyákból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely, harmadik fél általi követelésért kizárólag ön felel. Az ön által kiállított Ajándékkártyákkal kapcsolatos összes követelés kezeléséért is kizárólag ön felelős. Ügyfeleinek az ön által kiállított Ajándékkártyákkal kapcsolatos panaszaival, kérdéseivel vagy megjegyzéseivel önnek kell foglalkoznia és ezeket önnek kell kezelnie (ideértve többek között a visszatérítésekkel, promóciókkal és ügyfél-elégedettséggel kapcsolatos ügyeket). Továbbá kizárólag ön felelős az ajándékkártyákkal kapcsolatos adókötelezettségeinek teljesítéséért és szükség esetén ügyfeleinek az adókra vonatkozó értesítéséről.

Ha Ajándékkártyáit harmadik fél platformján (például Facebookon, Instagramon vagy hasonló közösségi médián) keresztül hirdeti a nyilvánosság számára, akkor kizárólag ön felelős az ilyen harmadik felek vonatkozó feltételeinek vagy követelményeinek a betartásáért, és a SumUp kárpótlásáért, illetve kártalanításáért minden olyan veszteséggel, költséggel, kárral vagy kötelezettséggel szemben, amely a SumUpnál az ön meg nem feleléséből adódóan merül fel.

Meg kell felelnie az ajándékkártyákra alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek, ideértve többek között az azokhoz kapcsolódó elektronikuspénz-kibocsátást, a fizetési szolgáltatásokat, a héát és a fogyasztói jogokat, továbbá csak ön felel, beleértve többek között a termékek és szolgáltatások minőségére, lejárati időre és díjakra, visszatérítésekre és visszafizetésekre, ügyfelekkel való szerződéskötésre, ügyfélszolgálatra és kommunikációra, valamint adatvédelmi törvényekre vonatkozó jogi megfelelést.

A SumUp úgy tekinti, hogy az ajándékkártyák kínálatával ön nem bocsát ki elektronikus pénzt az elektronikus pénzről szóló alkalmazandó törvény értelmében, és nem is nyújt szabályozott fizetési szolgáltatásokat az alkalmazandó pénzforgalmi jogszabályok értelmében. A félreértések elkerülése végett, kizárólag az ön felelőssége, hogy megvizsgálja a vonatkozó jogszabályokat, és megállapítsa, hogy az Ajándékkártyák kínálata vagy az Ajándékkártya-szolgáltatás igénybevétele igényel-e bármilyen típusú engedélyezést vagy engedélyt az illetékes hatóságtól, vagy hogy van-e jelentési kötelezettsége. A SumUp-nak nem felelőssége az ajándékkártyák kínálatával vagy az Ajándékkártya-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos üzleti tevékenységeinek áttekintése, illetve a szabályozási kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás vagy tájékoztatás, ideértve többek között az e-pénzre vagy a fizetési szolgáltatásokra vonatkozó előírások betartását.

3. Korlátozások

Be kell tartania az Általános Szerződési Feltételeinkben és a jelen Fizetési feltételekben meghatározott összes korlátozást az Ajándékkártya-szolgáltatások ön által való használatával kapcsolatban. Ön továbbá vállalja, hogy nem használja az Ajándékkártya-szolgáltatásokat olyan árukra, szolgáltatásokra vagy üzleti tevékenységekre vonatkozóan, amelyek (a) illegálisak vagy azok lehetnek (ideértve a hamisított vagy lopott árut), vagy (b) nem felelnek meg az összes vonatkozó törvénynek vagy szabályozásnak (ideértve többek között a fogyasztóvédelmi törvényeket, a termékbiztonsági törvényeket, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényeket, a kereskedelmi szabályozásokat és az exportellenőrzéseket). Ön továbbá megerősíti és vállalja, hogy betartja a harmadik felek ajándékkártyáinak a népszerűsítésére használt platformok korlátozásait. 

A SumUp saját belátása szerint dönthet arról, hogy az Ajándékkártya-szolgáltatások ön általi használata megsérti-e az Általános Szerződési Feltételek, a Fizetési feltételek vagy a jelen Ajándékkártyákra vonatkozó feltételek által előírt korlátozásokat. Fenntartjuk magunknak a jogot az ön Fiókja és/vagy az Ajándékkártyák-szolgáltatásokhoz való hozzáférése felfüggesztésére vagy megszüntetésére, amennyiben megállapítjuk vagy megalapozottan gyanítjuk, hogy jogsértés történt. 

Ön nem jogosult 1000 eurót meghaladó értékű (vagy más pénznemben ezzel egyenértékű) Ajándékkártya kibocsátására, vagy már kiállított Ajándékkártya értékének növelésére úgy, hogy az egy nap alatt kifizetett értéke meghaladja az euró. Ön nem jogosult 5000 eurónál nagyobb értékben ajándékkártyát kiállítani egyetlen személynek egyazon napon. Ha egy vásárlás meghaladja az ügyfél Ajándékkártya-egyenlegét, akkor a fennmaradó összeget más fizetési móddal kell kifizetnie. Ha Fiókját bezárják, felfüggesztik vagy megszüntetik, az Ajándékkártyák fel nem használt egyenlegét elérhetővé kell tenni az ügyfelek számára.

4. Személyes adatok feldolgozása

A SumUp feldolgozza az Ajándékkártya-szolgáltatások ügyfeleinek a személyes adatait, hogy az Ajándékkártya-szolgáltatásokat az Ajándékkártyákra vonatkozó feltételek alapján nyújthassa önnek. Jelen Adatvédelmi megállapodás („Ajándékkártya DPA”) a SumUp Ajándékkártya-szolgáltatásainak biztosítása, illetve az Ajándékkártyákra vonatkozó szolgáltatások alá tartozó társult szolgáltatások alapján, céljából és érvényességén belül szabályozza a személyes adatok feldolgozását. Az Ajándékkártyákra vonatkozó adatvédelmi megállapodás a jelen Ajándékkártyákra vonatkozó feltételek szerves részét képezi, és azok is vonatkoznak rá. A mi Adatvédelmi szabályzatunk további részleteket nyújt az adatkezelési gyakorlatunkról.

5. Felelősségünk 

Az Általános Szerződési Feltételekben és a jelen Ajándékkártyákra vonatkozó feltételekben máshol foglaltakon kívül a SumUp nem köteles megakadályozni az Ajándékkártyák vásárlásával vagy értékesítésével kapcsolatos szolgáltatási hibákat, csalásokat vagy veszteségeket, és nem vállal felelősséget értük. A SumUp nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállást az ajándékkártyákkal kapcsolatban, és a lehető legteljesebb mértékben elutasítja a garanciavállalást. Ön mentesíti a SumUp-ot (és annak partnervállalkozásait és leányvállalatait, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit) az Ajándékkártyák vásárlásával és használatával kapcsolatban az ügyfelekkel szemben fennálló vitákkal, illetve az alkalmazandó szabályozási követelmények ön által történő be nem tartásával kapcsolatos mindennemű igénytől.

6. Díjak

Az Ajándékkártya-szolgáltatások igénybevételéért ön vállalja a fizetését Díjakat valamint a Weboldalunkon és/vagy az ön Fiókbeállításaiban meghatározott, vagy egyéb módon írásban meghatározott adókat az Általános Szerződési Feltételek és a Fizetési Feltételek szerinti esedékesség időpontjában. 

7. Megszüntetés vagy felmondás

Fiókbeállításaiban bármikor megszakíthatja az Ajándékkártya-szolgáltatások használatát. 

Az Általános Szerződési Feltételekben és a jelen Ajándékkártyákra vonatkozó feltételekben máshol foglaltakon túlmenően az Ajándékkártyákra vonatkozó feltételeket az ön előzetes értesítése nélkül is felmondhatjuk, ha megállapítjuk, hogy: (a) az Ajándékkártya-szolgáltatások vagy az olyan termékek és/ vagy szolgáltatások ön általi használata, amikhez ön az Ajándékkártya-szolgáltatásokat használja, -ként felsorolt tevékenységet képez Korlátozott cégfajta a Weboldalunkon, vagy (b) ha ésszerű véleményünk szerint az ön tevékenysége vagy tettei károsítják vagy sérthetik imidzsünket vagy hírnevünket, vagy egy Hálózat vagy Akvizíciós partner imázsát vagy hírnevét.