Pogoji darilne kartice SumUp

V veljavi od 7. 2. 2022

Opomba: Natisnite kopijo tega dokumenta in jo shranite za nadaljnjo uporabo.

Z uporabo storitev darilnih kartic SumUp, kot je opisano v nadaljevanju (»storitve darilnih kartic«), se strinjate, da vas zavezujejo splošni pogoji družbe SumUp, ti pogoji darilne kartice ter vsi drugi pogoji in pravilniki, ki veljajo za posamezne storitve, ki jih morda uporabljate. Ti pogoji darilne kartice so dodatni pogoji in so skupaj s splošnimi pogoji in plačilnimi pogoji del pravne pogodbe med vami in družbo SumUp EU Payments UAB (v nadaljevanju »SumUp«, »mi«, »nas«). Če v tem dokumentu ni drugače navedeno, imajo izrazi enak pomen, kot je določen v splošnih pogojih in plačilnih pogojih. 

1. Storitve darilnih kartic

Naše storitve darilnih kartic vam omogočajo, da svojim strankam prek spleta ponujate in prodajate darilne kartice za svoje izdelke in storitve (»darilne kartice«), ki jih lahko stranka naroči in plača prek različnih plačilnih storitev, ki jih ponuja SumUp. Vaš dostop do plačilnih storitev in njihovo uporabo urejajo plačilni pogoji. Za uporabo storitev darilne kartice morate imeti račun pri SumUp, kot je opisano v oddelku 1 splošnih pogojev.

S storitvami darilne kartice lahko ustvarite in pošljete povezave za plačila prek plačilnih povezav ter na tak način darilne kartice prodate svojim strankam. Darilne kartice se dostavijo samo v elektronski obliki, pri dobavi lahko pride do zamude več ur po naročilu. SumUp si pridržuje pravico, da iz katerega koli razloga zakasni ali zavrne nakup darilnih kartic. Vse izdane darilne kartice lahko najdete kot zaključena plačila v svoji zgodovini plačil. Darilne kartice lahko ponujate samo strankam v EGP, Združenem kraljestvu ali Švici in ob upoštevanju seznama ozemelj, ki jih podpira SumUp, ki ga najdete na našem spletnem mestu. 

Pridržujemo si pravico, da iz katerega koli razloga storitve darilne kartice spremenimo ali ukinemo v skladu z našimi splošnimi pogoji, plačilnimi pogoji ali temi pogoji darilne kartice.

2. Vaše odgovornosti 

Če svojim strankam ponujate darilne kartice z uporabo storitev darilne kartice, ste vi (in ne SumUp) izdajatelj in skrbnik vaših darilnih kartic in ste odgovorni za zagotavljanje blaga ali storitev v skladu s pogoji za uporabo darilnih kartic. Prav tako prevzemate izključno odgovornost za spremljanje izdanih darilnih kartic, lastnikov darilnih kartic, zneskov darilnih kartic in porabe darilnih kartic. 

Darilne kartice je mogoče unovčiti samo neposredno pri vas. Za darilne kartice ne smete dovoliti vračil ali povračil, razen v skladu s pravicami potrošnikov v zadevnem pravnem redu. Darilne kartice niso plačilno sredstvo in ne smete zagotoviti vračila gotovine z darilnih kartic ali vračila denarja na njih, razen če to zahteva veljavna zakonodaja. 

Vi prevzemate izključno odgovornost za kakršno koli jamstvo v zvezi s prodajo darilnih kartic, uporabo ali zlorabo vaših darilnih kartic in za kakršne koli zahtevke tretjih oseb, ki izhajajo iz vaše darilne kartice ali se nanašajo nanjo. Prav tako ste izključno odgovorni za obravnavo vseh zahtevkov v zvezi z darilnimi karticami, ki jih izdate. Vse pritožbe, poizvedbe ali komentarje vaših strank v zvezi z darilnimi karticami, ki jih izdate, morate obravnavati in upravljati vi (vključno, brez omejitev, z vprašanji, ki se nanašajo na vračila kupnine, promocije in zadovoljstvo strank). Poleg tega ste izključno odgovorni za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti v zvezi z darilnimi karticami in po potrebi za obveščanje strank o veljavnih davkih.

Če svoje darilne kartice oglašujete javnosti prek platforme tretjih oseb (kot so Facebook, Instagram ali podobno družbeno omrežje), ste izključno odgovorni za ravnanje v skladu z vsemi veljavnimi pogoji ali zahtevami take tretje osebe in SumUp odvezujete odgovornosti ter mu boste povrnili kakršno koli izgubo, stroške, škodo ali odgovornost, ki bi lahko nastala ali bi jo SumUp lahko utrpel zaradi vaše neskladnosti.

Ravnati morate v skladu z vsemi zakoni in predpisi, ki veljajo za vaše darilne kartice, med drugim tudi s tistimi, ki se nanašajo na izdajo elektronskega denarja, plačilne storitve, DDV in pravice potrošnikov, in izključno ste odgovorni za ravnanje v skladu s predpisi, kar med drugim vključuje kakovost izdelkov in storitev, datume poteka veljavnosti in nadomestila, povračila in vračila, sklepanje pogodb s strankami, storitve za stranke in komunikacijo, ter zakoni o varstvu podatkov.

SumUp meni, da s ponudbo darilnih kartic ne izdajate elektronskega denarja v smislu veljavne zakonodaje o e-denarju in ne zagotavljate reguliranih plačilnih storitev v skladu z veljavno zakonodajo o plačilnih storitvah. Da bi se izognili dvomom, je vaša izključna odgovornost, da ocenite veljavno zakonodajo in ugotovite, ali vaša ponudba darilnih kartic ali uporaba storitve darilnih kartic zahteva kakršno koli obliko licence ali pooblastila pristojnega organa, ali če imate kakršne koli obveznosti poročanja. SumUp ni odgovoren za pregled vaših poslovnih dejavnosti, povezanih s ponudbo darilnih kartic ali uporabo storitve darilnih kartic, ali dajanje nasvetov ali drugo obveščanje o vseh regulativnih zadevah, kar med drugim vključuje ravnanje v skladu s predpisi za e-denar ali plačilne storitve.

3. Omejitve

Upoštevati morate vse omejitve, ki jih nalagajo naši splošni pogoji in plačilni pogoji v zvezi z vašo uporabo darilnih kartic. Nadalje se strinjate, da darilnih kartic ne boste uporabljali za blago, storitve ali poslovne dejavnosti, ki so (a) nezakonite ali potencialno nezakonite (vključno s ponarejenimi, ukradenimi ali goljufivimi) ali (b) niso v skladu z vsemi veljavnimi zakoni ali predpisi (vključno, brez omejitev, z zakonodajo o varstvu potrošnikov, zakonodajo o varnosti izdelkov, zakonodajo o intelektualni lastnini ter trgovinskimi predpisi in nadzorom izvoza). Nadalje potrjujete in se strinjate, da boste ravnali v skladu z vsemi omejitvami, ki jih določajo tretje platforme, ki jih lahko uporabite za promocijo svojih darilnih kartic v javnosti. 

SumUp se lahko po lastni presoji odloči, ali vaša uporaba storitev darilne kartice krši kakršne koli omejitve, ki jih določajo splošni pogoji, plačilni pogoji ali ti pogoji darilne kartice. Pridržujemo si pravico, da začasno onemogočimo ali ukinemo vaš račun in/ali dostop do storitev darilne kartice, če ugotovimo ali utemeljeno sumimo, da je prišlo do kršitve. 

Niste upravičeni do izdaje darilne kartice z vrednostjo, ki presega 1.000 EUR (ali njene protivrednosti v drugi valuti), ali dodajanja vrednosti darilni kartici, ki je že bila izdana, tako da njena vrednost presega 1.000 EUR, plačanih v enem dnevu. Niste upravičeni, da eni osebi v enem dnevu izdate darilne kartice v vrednosti več kot 5.000 EUR. Če nakup presega stanje na darilni kartici stranke, mora kupec preostali znesek plačati z drugim plačilnim sredstvom. V primeru, da je vaš račun zaprt, blokiran ali ukinjen, mora neizkoriščen preostanek vrednosti darilnih kartic ostati na voljo strankam.

4. Obdelava osebnih podatkov

Za zagotovitev storitev darilnih kartic v skladu s pogoji darilne kartice SumUp obdeluje osebne podatke strank storitev darilnih kartic. Ta pogodba o varstvu podatkov (»pogodba o varstvu podatkov za darilne kartice«) ureja obdelavo osebnih podatkov na podlagi, za namene in v obdobju veljavnosti opravljanja storitev darilnih kartic SumUp ali povezanih storitev v skladu s pogoji darilne kartice. Pogodba o varstvu podatkov za darilne kartice je sestavni del in predmet teh pogojev darilne kartice. Naš pravilnik o zasebnosti navaja dodatne podrobnosti o naši obdelavi podatkov.

5. Naša odgovornost 

Poleg tega, kar je navedeno drugje v splošnih pogojih in teh pogojih darilne kartice, SumUp ni dolžan preprečiti in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli napako pri storitvi, goljufijo ali izgubo, povezano z nakupom ali prodajo darilne kartice. Za darilne kartice SumUp ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev in se v največji možni meri odpoveduje vsem jamstvom. SumUp (in njegove podružnice in hčerinska podjetja, uradnike, direktorje, zaposlene in zastopnike) odvezujete kakršnih koli zahtevkov, povezanih s spori s strankami, povezanimi z nakupom in uporabo darilnih kartic, ali zaradi neupoštevanja veljavnih zakonskih zahtev.

6. Provizije

Za uporabo storitev darilne kartice se strinjate s plačilom provizij in morebitnih veljavnih davkov, kot je določeno na našem spletnem mestu in/ali v nastavitvah vašega računa ali kot je drugače dogovorjeno v pisni obliki, ko in ob zapadlosti v skladu s splošnimi pogoji in plačilnimi pogoji. 

7. Preklic ali prekinitev

Svojo uporabo storitev darilne kartice lahko kadar koli prekličete v nastavitvah računa. 

Poleg tega, kar je navedeno drugje v splošnih pogojih in teh pogojih darilne kartice, lahko te pogoje darilne kartice ukinemo brez predhodnega obvestila, če ugotovimo, da: (a) vaša uporaba storitev darilnih kartic ali izdelkov in/ali storitev, za katere uporabljate storitve darilnih kartic, predstavljajo dejavnost, ki je navedena kot nepodprta poslovna dejavnost na našem spletnem mestu ali (b) če po našem razumnem mnenju vaše dejavnosti ali dejanja škodujejo ali lahko škodujejo naši podobi ali ugledu ali podobi ali ugledu mreže ali partnerskega pridobitelja.