Disclaimer

Dit bericht is afkomstig van SumUp Limited, gevestigd te Ierland onder handelsnummer 505893 en statutaire zetel houdend te Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin D02 K580, Ierland. Deze e-mail kan betrekking hebben op of worden verzonden namens een dochteronderneming of een ander gelieerd bedrijf van SumUp Limited.

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en kan wettelijk zijn beschermd. Deze e-mail is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde; toegang door enige andere persoon is verboden. Stuur dit bericht direct naar de oorspronkelijke afzender, verwijder de e-mail en vernietig alle kopieën ervan als u het bericht ten onrechte hebt ontvangen. Als u niet de beoogde ontvanger bent, is elke openbaarmaking, kopie, verspreiding of andere actie die wordt ondernomen of nagelaten verboden en mogelijk onwettig.

Houd er rekening mee dat alle informatie en ieder advies in deze e-mail onderhevig is aan de algemene voorwaarden die op de officiële website van SumUp Limited zijn gepubliceerd. De inhoud van dit bericht vormt geen officiële verklaring en vertegenwoordigt niet noodzakelijk de mening van SumUp Limited. Adviezen, conclusies en andere informatie in deze e-mail en eventuele bijlagen die geen betrekking hebben op de officiële activiteiten van SumUp Limited worden niet gegeven of onderschreven.

Er is geen garantie dat e-mailcommunicatie veilig of foutvrij is aangezien informatie kan worden onderschept, beschadigd, gewijzigd, verloren of vernietigd – of laat of onvolledig kan worden ontvangen. SumUp Limited. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door een virus dat via deze e-mail wordt verzonden.