Izjava o omejitvi odgovornosti

To sporočilo je poslal SumUp EU Payments UAB, družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena v Litvi z matično številko 305074395 in sedežem podjetja na naslovu Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Vilna, Litva.

Informacije v tem e-poštnem sporočilu so zaupne narave in morda pravno zaščitene. To e-poštno sporočilo je namenjeno samo naslovniku. Dostop do njega ni dovoljen nikomur drugemu. Če ste to sporočilo prejeli pomotoma, ga takoj pošljite prvotnemu pošiljatelju, nato pa e-sporočilo izbrišite in uničite njegove morebitne kopije. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, je prepovedano in morda nezakonito kar koli razkriti, kopirati, distribuirati, ukrepati ali ne ukrepati na podlagi sklicevanja nanj.

Upoštevajte, da so informacije ali nasveti, ki so v zadevi tega e-sporočila, predmet pogojev in določil, objavljenih na uradni spletni strani družbe SumUp EU Payments UAB. Vsebina tega sporočila ne predstavlja uradne izjave, prav tako ni nujno, da predstavlja stališče podjetja SumUp EU Payments UAB. Mnenj, zaključkov in drugih informacij v tem e-poštnem sporočilu in morebitnih prilogah, ki niso povezane z uradnim poslovanjem družbe SumUp EU Payments UAB, omenjena družba ni podala ali odobrila.

Za e-poštno komunikacijo ni mogoče jamčiti, da je varna in brez napak, saj je podatke mogoče prestreči, poškodovati, spremeniti, izgubiti, uničiti, poslati z zakasnitvijo ali nepopolne. Družba SumUp EU Payments UAB ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo povzročil kakršen koli virus, poslan s tem e-poštnim sporočilom.