Právní doložka

Tuto zprávu vám poslala společnost SumUp Limited založená v Irsku pod registračním číslem 505893 se sídlem Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin D02 K580, Irsko. Tento e-mail se může týkat nebo může být odeslán jménem pobočky nebo jiné firmy související se společností SumUp Limited.

Informace uvedené v tomto e-mailu jsou důvěrné nebo můžou podléhat profesnímu tajemství. Tento e-mail je určený výhradně adresátovi a přístup jiných osob k jeho obsahu je neoprávněný. Pokud jste toto sdělení dostali omylem, pošlete ho prosím obratem původnímu odesílateli a e-mail následně smažte a zničte veškeré jeho kopie. Pokud nejste zamýšlený příjemce, jsou veškeré zveřejňování, kopírování, šíření a veškeré činnosti nebo nečinnosti na základě obsahu toto sdělení zakázané a mohou být protiprávní.

Upozorňujeme, že veškeré informace nebo rady obsažené v tomto e-mailu podléhají všeobecným obchodním podmínkám zveřejněným na oficiální webové stránce společnosti SumUp Limited. Obsah této zprávy není oficiálním sdělením a nemusí nutně vyjadřovat názory společnosti SumUp Limited. Názory, závěry a další informace uvedené v tomto e-mailu a jakýchkoli jeho přílohách, které nesouvisí s podnikatelskou činností společnosti SumUp Limited, nejsou z pohledu této společnosti oficiální ani prosazované.

E-mailová komunikace nemůže být z principu bezpečná ani bezchybná, protože informace v ní uvedené je možné zachytit, poškodit, upravit, ztratit, zničit, zdržet nebo poskytnout v neúplné podobě. Společnost SumUp Limited nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené jakýmikoli viry přenášenými tímto e-mailem.