Zastrzeżenia

Ta wiadomość została wysłana przez spółkę SumUp Limited, zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 505893 i mającą siedzibę pod adresem Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin D02 K580, Irlandia. Niniejsza wiadomość e-mail może dotyczyć podmiotów zależnych od SumUp Limited albo być wysłana w ich imieniu.

Informacje zawarte w tej wiadomości e-mail są poufne i mogą być prawnie chronione. Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata i dostęp do niej przez kogokolwiek innego jest nieuprawniony. Jeśli wiadomość ta nadeszła przez pomyłkę, prosimy odesłać ją niezwłocznie do pierwotnego nadawcy, a następnie ją usunąć i zniszczyć wszystkie jej kopie. Jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne działania podjęte lub pominięte w związku z tą wiadomością przez osobę niebędącą zamierzonym odbiorcą są zabronione i mogą być niezgodne z prawem.

Wszelkie informacje lub porady zawarte w tej wiadomości e-mail podlegają Warunkom korzystania opublikowanym w oficjalnej witrynie internetowej SumUp Limited. Treść tej wiadomości nie stanowi oficjalnego oświadczenia i nie musi odzwierciedlać poglądów SumUp Limited. Opinie, wnioski i inne informacje zawarte w tej wiadomości e-mail oraz wszelkich załącznikach, które nie są związane z oficjalną działalnością firmy SumUp Limited, nie są przez nią wyrażane ani popierane.

Nie można zagwarantować, że komunikacja e-mailowa będzie bezpieczna lub wolna od błędów, ponieważ informacje mogą ulec przechwyceniu, uszkodzeniu, zmianie, utracie bądź uszkodzeniu, nadejść z opóźnieniem lub nie w całości. SumUp Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ewentualne wirusy przenoszone przez tę wiadomość e-mail.