Atruna

Šī ziņojuma sūtītājs ir SumUp EU Payments UAB, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Lietuvā ar reģistrācijas Nr. 305074395, juridiskā adrese: Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Viļņa, Lietuva.

Šajā e-pastā iekļautā informācija ir konfidenciāla un var būt juridiski sensitīva. Šis e-pasts ir paredzēts tikai tā saņēmējam, un jebkurai citai personai ir aizliegts tam piekļūt. Ja saņēmāt šo informāciju kļūdas dēļ, lūdzu, nekavējoties nosūtiet to sākotnējam saņēmējam. Pēc tam izdzēsiet šo e-pastu un iznīciniet jebkuru tā kopiju. Ja šis e-pasts nav paredzēts jums, šeit iekļautās informācijas izpaušana, kopēšana, izplatīšana vai jebkādas darbības veikšana vai neveikšana saistībā ar to ir aizliegta un var būt pretlikumīga.

Ņemiet vērā, ka uz šajā e-pastā iekļauto informāciju vai ieteikumiem attiecas oficiālajā SumUp EU Payments UAB mājaslapā publicētie pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Šī ziņojuma saturs nav oficiāls paziņojums, un tam nav obligāti jāatbilst SumUp EU Payments UAB uzskatiem. SumUp EU Payments UAB nav nedz sniedzis, nedz apstiprinājis viedokļus, secinājumus un citu šajā e-pastā pausto informāciju, kā arī tā pielikumus, kas neattiecas uz uzņēmuma oficiāli veikto uzņēmējdarbību.

Nevar garantēt, ka komunikācija pa e-pastu vienmēr būs droša vai nekļūdaina, jo informācija var tikt pārtverta, bojāta, grozīta, pazaudēta, iznīcināta, saņemta novēloti vai nepilnīgā apjomā. SumUp EU Payments UAB neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies vienlaikus ar šo e-pastu nosūtīta vīrusa dēļ.