Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το μήνυμα εστάλη από την SumUp Limited, που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με αριθμό μητρώου 505893 και με έδρα στο Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin D02 K580, Ιρλανδία. Αυτό το e-mail μπορεί να σχετίζεται με ή να αποστέλλεται για λογαριασμό θυγατρικής ή άλλης συνδεδεμένης εταιρείας με τη SumUp Limited.

Οι πληροφορίες σε αυτό το e-mail είναι εμπιστευτικές και ενδέχεται να υπόκειται στο νομικό απόρρητο. Αυτό το e-mail προορίζεται αποκλειστικά για τον παραλήπτη και η πρόσβαση σε αυτό από οποιονδήποτε άλλον δεν είναι εξουσιοδοτημένη. Εάν λάβατε αυτήν την επικοινωνία κατά λάθος, στείλτε την αμέσως στον αρχικό αποστολέα και, στη συνέχεια, διαγράψτε το e-mail και καταστρέψτε τυχόν αντίγραφά της. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, οποιαδήποτε αποκάλυψη, αντιγραφή, διανομή ή οποιαδήποτε ενέργεια έχει ληφθεί ή παραλειφθεί να ληφθεί βάσει αυτού, απαγορεύεται και ενδέχεται να είναι παράνομη.

Λάβετε υπόψη ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή συμβουλές περιέχονται σε αυτό το e-mail υπόκεινται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο της SumUp EU Limited. Το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος δεν αποτελεί επίσημη δήλωση και δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τις απόψεις της SumUp EU Payments UAB. Γνώμες, συμπεράσματα και άλλες πληροφορίες σε αυτό το e-mail και τυχόν συνημμένα στοιχεία που δεν σχετίζονται με την επίσημη δραστηριότητα της SumUp Limited ούτε δίνονται ούτε εγκρίνονται από αυτήν.

Η επικοινωνία μέσω e-mail δεν είναι εγγυημένη ότι είναι ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, καθώς οι πληροφορίες θα μπορούσαν να υποκλαπούν, να διαφθαρούν, να τροποποιηθούν, να χαθούν, να καταστραφούν ή να φτάσουν αργά ή ελλιπώς. Η SumUp Limited. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από ιό που μεταδίδεται από αυτό το email.