Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Šį laišką siunčia UAB „SumUp EU Payments“ – Lietuvoje registruota ribotos atsakomybės įmonė, kurios registracijos numeris yra 305074395, o registruotasis adresas – Konstitucijos pr. 21C, 08130 Vilnius, Lietuva.

Šiame el. laiške esanti informacija yra konfidenciali ir gali būti privilegijuota teisiniu pagrindu. Šis el. laiškas skirtas tik jo adresatui ir jį skaityti draudžiama kitiems asmenims. Jei šį pranešimą gavote per klaidą, nedelsdami persiųskite jį siuntėjui, paskui el. laišką ištrinkite ir sunaikinkite visas jo kopijas. Jei šis laiškas skirtas ne jums, bet koks jame pateiktos informacijos atskleidimas, kopijavimas ir platinimas yra draudžiamas ir gali būti neteisėtas. Tas pats galioja ir veiksmams, atliktiems arba neatliktiems remiantis šiame laiške nurodyta informacija.

Atkreipkite dėmesį, kad visai šiame el. laiške pateiktai informacijai ir rekomendacijoms taikomos oficialioje UAB „SumUp EU Payments“ svetainėje pateiktos Sąlygos. Šio laiško turinys nėra oficialus pranešimas ir nebūtinai atitinka UAB „SumUp EU Payments“ bendrovės nuomonę ar įsitikinimus. Jei šiame el. laiške ar jo prieduose pateikta nuomonė, išvados ar kita informacija yra nesusijusi su oficialiu UAB „SumUp EU Payments“ verslu, ši bendrovė tokios informacijos nei teikia, nei palaiko.

Negalime garantuoti, kad komunikacija el. laiškais yra saugi ir be jokių klaidų, nes informacija gali patekti pašaliniams asmenims, ji gali būti iškraipyta, pakeista, prarasta, sunaikinta, gavėją pasiekti per vėlai arba ne visa. UAB „SumUp EU Payments“ neprisiima jokios atsakomybės už šiuo el. laišku persiųsto kokio nors viruso padarytą žalą.