Lahtiütlus

Selle sõnumi saatis SumUp EU Payments UAB, Leedu äriühing registrikoodiga 305074395 ja registreeritud aadressiga Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Vilnius, Leedu.

Selle e-kirja sisu on konfidentsiaalne ning võib olla kaitstud sõnumisaladusega. E-kiri on mõeldud ainult adressaadile ning selle lugemine kellegi teise poolt pole lubatud. Kui saite selle sõnumi vea tõttu, edastage see viivitamatult esialgsele saatjale ning kustutage e-kiri ja hävitage kõik selle koopiad. Kui te pole adressaat, on keelatud ning võib olla õigusvastane seda e-kirja avaldada, kopeerida, levitada või selle sisu alusel mis tahes tegevusi teha või tegemata jätta.

Juhime tähelepanu sellele, et selles e-kirjas sisalduv teave ja nõuandeid reguleerivad kasutustingimused on avaldatud ettevõtte SumUp EU Payments UAB ametlikul veebisaidil. Selle sõnumi sisu ei kujuta endast tingimata ettevõtte SumUp EU Payments UAB ametlikku avaldust ega seisukohta. SumUp EU Payments UAB pole koostanud ega tunnusta e-kirjas ning mis tahes manustes toodud arvamusi, järeldusi ja muud teavet, mis pole seotud ettevõtte SumUp EU Payments UAB ametliku tegevusega.

E-kirja kaudu toimuva sõnumivahetuse puhul ei saa garanteerida täielikku turvalisust ega vigadeta toimivust, sest andmeid võidakse pealt kuulata, rikkuda, muuta ning need võivad kaotsi minna, hävida või saabuda hilinemisega või mittetäielikena. SumUp EU Payments UAB ei võta mingisugust vastutust kahjude eest, mida on põhjustanud selle e-kirjaga levinud mis tahes viirus.