Ansvarsfriskrivning

Detta meddelande skickades från SumUp Limited, ett registrerat bolag i Irland med registreringsnummer 505893 och registrerad adress Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin D02 K580, Irland. Detta e-postmeddelande kan gälla eller ha skickats åt något av SumUp Limiteds dotterbolag eller partnerbolag.

Informationen i detta meddelande är sekretesskyddad och kan omfattas av tystnadsplikt. Meddelandet är avsett endast för adressaten och får ej läsas av utomstående. Om du har fått detta meddelande av misstag, var snäll och returnera det till avsändaren och radera originalet och alla eventuella kopior. Om du inte är den avsedda mottagaren av detta meddelande är det förbjudet och möjligen olagligt för dig att avslöja, kopiera, sprida eller på annat sätt agera eller låta bli att agera i enlighet med det.

Observera att all information och alla råd i detta e-postmeddelande gäller enligt de allmänna villkor som publicerats på SumUp Limiteds officiella webbplats. Innehållet i detta meddelande representerar inget officiellt uttalande och är inte heller nödvändigtvis SumUp Limiteds åsikter. Åsikter, slutsatser och annan information i detta e-postmeddelande och eventuella bilagor har inget med SumUp Limiteds officiella verksamhet att göra och varken ges eller godkänns av denna.

E-postkommunikation kan inte garanteras vara säker och felfri, eftersom information kan tolkas, förvridas, ändras, förloras, förstöras eller anlända för sent eller ofullständig. SumUp Limited. tar inget ansvar för eventuella skador som orsakas av virus som överförts via detta e-postmeddelande.