Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse blev sendt fra SumUp Limited, der er registreret i Republikken Irland med registreringsnummer 505893 og med hjemsted på Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin D02 K580, Irland. Denne e-mail kan vedrøre eller sendes på vegne af et af SumUp Limiteds datterselskaber eller et andet tilknyttet selskab.

Oplysningerne i denne e-mail er fortrolige og kan være juridisk beskyttede. Denne e-mail er udelukkende beregnet til modtageren, og enhver anden persons adgang til den er ikke tilladt. Hvis du har modtaget denne meddelelse ved en fejl, skal du straks sende den til den oprindelige afsender, og derefter slette e-mailen og ødelægge eventuelle kopier af den. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, er enhver videregivelse, kopiering, distribution eller handling, der er foretaget eller ikke foretaget i forbindelse med den, forbudt og kan være ulovlig.

Bemærk, at enhver information eller rådgivning i denne e-mail er underlagt de vilkår og betingelser, der er offentliggjort på SumUp Limiteds officielle hjemmeside. Indholdet af denne meddelelse repræsenterer ikke en officiel erklæring, og det repræsenterer ikke nødvendigvis SumUp Limiteds synspunkter. Udtalelser, konklusioner og anden information i denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer, der ikke vedrører SumUp Limiteds officielle forretningsaktiviteter, er hverken givet eller godkendt af selskabet.

Der er ingen garanti for, at e-mail-kommunikation er sikker eller fejlfri, da information kan blive opfanget, manipuleret, ændret, mistet, ødelagt eller ankomme sent eller ufuldstændigt. SumUp Limited. påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af enhver virus overført af denne e-mail.