Ostoehdot

Voimassa alkaen 31.1.2024

Huomaa: tulosta kopio tästä asiakirjasta ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

SumUp Limitedin, jonka osoite on Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland, D02 A9N9, yleisten käyttöehtojen lisäksi seuraavia tuotekohtaisia ehtoja (”ostoehdot”) sovelletaan. 

1. Osapuolet

Näiden ostoehtojen osapuolet ovat SumUp Limited, Ireland (”SumUp”), Irlannissa rekisteröity osakeyhtiö, jonka yritystunnus on 505893, ja jonka virallinen osoite on Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlanti D02 A9N9, ja kauppias (”kauppias”), joka ei ole kuluttaja (yhdessä ”osapuolet”).

2. Sopimuksen kohde ja peruuttamisoikeus

2.1. Näitä ostoehtoja sovelletaan, kun kauppias ostaa minkä tahansa verkkokaupassamme myynnissä olevan laitteistotuotteen (”laitteisto” tai ”tuotteet”) verkkotilauksella SumUpin verkkosivustolta, tekemämme tarjouksen perusteella tai SumUp-mobiilisovelluksesta.

2.2. Ostamalla laitteiston vahvistat olevasi yrittäjä, freelancer tai yrityksen omistaja ja käyttäväsi laitteistoa vain liiketoimintatarkoituksiin. Kuluttajansuojalakien mukaista peruuttamisoikeutta ei näin ollen ole. 

3. Sopimuksen syntyminen

3.1. Laitteistotuotteiden esittely verkkokaupassamme ei ole oikeudellisesti sitova tarjous, vaan ainoastaan kehotus tehdä tilauksia. Napsauttamalla ”Osta nyt” ‑painiketta tilausprosessin viimeisessä vaiheessa jätät sitovan tarjouksen tilausyhteenvedossa näkyvien tuotteiden ostamisesta ja/tai tilausyhteenvedossa lueteltujen palvelujen varaamisesta. Välittömästi tilauksen lähettämisen jälkeen saat tilausvahvistuksen, joka ei kuitenkaan vielä merkitse osto-/varaustarjouksesi hyväksymistä. Sopimus sinun ja meidän välille syntyy, kun hyväksymme tilauksesi ja/tai varauksesi erillisellä sähköpostiviestillä tai lähetämme tuotteet.

3.2. Saat sopimusehdot sekä tiedot tilatuista tuotteista ja/tai varatuista palveluista, mukaan lukien nämä ostoehdot, sähköpostitse tai tilisi käyttäjäsivulle viimeistään sopimustarjouksen hyväksymisen yhteydessä. 

3.3. Ymmärrät ja hyväksyt, että tuotteet sisältävät mahdollisuuden käyttää maksu- ja sähköisen rahan palveluita, joita tarjoavat kaltaisemme toimiluvan saaneet rahoituslaitokset, joihin sovelletaan tiukkoja rahanpesun torjuntaa koskevia ja muita sääntelyvaatimuksia. Tästä johtuen saatamme pyytää sinulta lisätietoja ennen laitteiston toimittamista tai sen jälkeen tai kieltäytyä toimittamasta pakettia sääntely-, riski- tai turvallisuussyistä, mistä ilmoitamme sinulle kohtuullisen ajan kuluessa tuotteiden tilaamisesta. Emme ole vastuussa mistään vahingoista, jotka ovat seurausta siitä, että kieltäydymme toimittamasta tilattuja tuotteita sinulle sääntely-, riski- tai turvallisuusvaatimuksista johtuen. Emme voi tarjota takuuta emmekä ole vastuussa siinä tapauksessa, että emme saa toimittaa tuotteita tai palvelua tiettyihin maihin tai tietyille henkilöille, yhteisöille tai ryhmille sääntely-, riski- tai turvallisuussyistä.

4. Toimitusehdot

4.1. Voidakseen toimittaa tuotteet SumUp käsittelee ja jakaa tietojasi vain siinä määrin, kuin on tarpeen tämän tilauksen täyttämiseksi.

4.2. Toimitamme tuotteet tehtyjen sopimusten mukaisesti. Toimituspäivät ja toimitusajat ovat sitovia vain, jos olemme vahvistaneet ne kirjallisesti. 

4.3. Jos emme toimita tuotteita ollenkaan tai emme toimita niitä sopimuksen mukaan, sinun on annettava meille 4 viikkoa aikaa toimittaa tuotteet. Muuten sinulla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta. Mikäli toimitus kestää edellä mainittua kauemmin, kauppias voi ottaa yhteyttä asiakastukeen.

4.4. SumUp ei ole velvollinen toimittamaan tuotteita, jos emme ole saaneet maksua. 

4.5. SumUp ei ole vastuussa tuotteiden toimituksen myöhästymisen seurauksista.

5. Hinta

5.1. Tuotteista veloitettava hinta on ilmoitettu SumUpin verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa ostopäivänä, tai se on mainittu sinulle tehdyssä tarjouksessa (”tarjous”). 

5.2. Sivustolla tai mobiilisovelluksessa ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä toimitus-/lähetyskuluja, ellei toisin mainita. Arvonlisävero ja toimituskulut, mukaan lukien lähetyskulut, näkyvät tilausprosessin aikana.

5.3. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja milloin tahansa.

6. Maksu

6.1. Sinun tulee maksaa ostos etukäteen luottokortilla, pankkisiirrolla tai muulla maksutavalla, joka on ilmoitettu verkkosivustolla tai verkkokaupassa maksun yhteydessä, sinulle tehdyssä tarjouksessa tai SumUp-mobiilisovelluksessa.

6.2. SumUp noudattaa maailmanlaajuisesti tunnustettuja PCI-DSS-tietoturvastandardeja (www.pcisecuritystandards.org) luottokorttimaksujen hyväksymisen menettelyihin, toimintaperiaatteisiin ja tekniseen arkkitehtuuriin liittyen.

7. Omistusoikeus 

7.1. Tuotteet ovat SumUpin omaisuutta siihen asti, että kauppias on maksanut koko ostohinnan SumUpille. Jos maksusi myöhästyy yli 10 vuorokautta eräpäivästä, pidätämme oikeuden peruuttaa sopimus ja vaatia tuotteet takaisin. 

7.2. Sinulla ei ole oikeutta jälleenmyydä tuotteita. 

8. Takuu

8.1. SumUp takaa, että tuotteissa ei esiinny toimitettaessa eikä kahdentoista (12) kuukauden aikana toimituspäivästä lukien rakenteellisia eikä materiaali- tai valmistusvirheitä sovellettavien lakien mukaisesti.

8.1.1. Mikäli tuotteissa ilmenee virheitä kolmen (3) kuukauden kuluessa toimituspäivästä, virheiden oletetaan olleen tuotteissa jo silloin, kun ne toimitettiin kauppiaalle.

8.1.2. Mikäli tuotteissa ilmenee virheitä myöhemmin kuin kolmen (3) kuukauden kuluttua toimituspäivästä, virheiden oletetaan johtuvan tuotteiden vääränlaisesta käsittelystä, elleivät kauppiaan esittämät todisteet toisin osoita.

8.2. SumUp ei ole tuotteiden suhteen takuuvelvollinen seuraavissa tapauksissa: (i) jos reklamaatio tehdään myöhemmin kuin kahdentoista (12) kuukauden kuluttua toimituspäivästä, (ii) jos viat johtuvat virheellisestä käytöstä ja (iii) jos kyseessä on NTF-tapaus (no trouble found).

9. Asiakastuki

Mikäli tuotteissa ilmenee teknisiä vikoja, kauppiaan tulee olla yhteydessä asiakastukeen.

10. SumUpin vastuu

10.1. SumUp ja sen tytäryhtiöt ovat vastuussa kaikista henkilövahingoista, jotka aiheutuvat sen seurauksena, että SumUp tai sen tytäryhtiö laiminlyö velvollisuuksiaan vakavasti sovellettavien lakien mukaisesti.

10.2. SumUp on lisäksi vastuussa kaikista muista välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat sen seurauksena, että SumUp tai sen tytäryhtiö rikkoo näitä ostoehtoja tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena sovellettavien lakien mukaisesti. SumUp ei ole vastuussa välillisistä vahingoista.

10.3. Lisäksi sovelletaan oikeudellisia määräyksiä.

11. Kolmannen osapuolen tuotteet

Kaikki palveluihin sisältyvät tai niiden kanssa myytävät kolmannen osapuolen laitteistot ja muut tuotteet toimitetaan yksinomaan valmistajan määrittämän takuun ja muiden ehtojen mukaisesti, ja valmistaja on yksin vastuussa tuotteidensa huollosta ja tuesta. Jos tarvitset huoltoa, tukea tai takuuapua, ota yhteyttä suoraan valmistajaan. SumUp ei anna mitään nimenomaisia eikä oletettuja takuita tällaisista kolmannen osapuolen tuotteista ja kiistää nimenomaisesti kaikki takuut ja ehdot koskien tällaisten tuotteiden myyntikelpoisuutta, oikeuksien loukkaamattomuutta ja soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. 

12. Ylivoimainen este

SumUp on vapautettu kaikista näiden ostoehtojen mukaisista velvoitteistaan, jos kyseisten velvoitteiden täyttäminen estyy sellaisten SumUpista riippumattomien olosuhteiden vuoksi, joita ei voitu kohtuudella ennakoida.

13. Muut vaatimukset

Oikeus käyttää SumUp Payments Limitedin tarjoamia palveluita täysimääräisesti, kuten on kuvattu SumUpin yleisissä käyttöehdoissa, edellyttää, että kauppias on suorittanut SumUpiin rekisteröitymisen loppuun. Kauppias ei saa käyttöoikeutta SumUpin palveluihin hyväksymällä nämä ostoehdot tai ostamalla tuotteita.

14. Loppusäännökset

14.1. Muita ehtoja, mukaan lukien kauppiaan ehdot, ei sovelleta; vain SumUp Limitedin yleisiä käyttöehtoja ja näitä ostoehtoja sovelletaan.

14.2. Mahdolliset poikkeavat ehdot on ilmaistava kirjallisesti, ja ne edellyttävät SumUpin nimenomaista hyväksyntää.

14.3. Näihin ostoehtoihin sovelletaan Irlannin lakeja, ja niitä tulkitaan Irlannin lakien mukaisesti. Niihin ei sovelleta YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta.

14.4. Näistä ostoehdoista johtuvien riitojen ratkaisemisen osalta toimivaltaisia ovat Dublinin tuomioistuimet.

Yhteystiedot: SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland, D02 A9N9.