Zásady ochrany osobních údajů

 • Aktualizováno 18. března 2018 za účelem zahrnutí požadavků GDPR

 • Aktualizováno 16. listopadu 2020 za účelem změny subjektu SumUp vystupujícího jako správce údajů

 • Aktualizováno 10. listopadu 2021 za účelem zahrnutí informací o zálohově hrazených produktech

 • Aktualizováno 14. dubna 2022 za účelem zahrnutí informací o sdílení údajů

 • Nová verze aktualizována 16. ledna 2023

Obsah

Kdo je správce údajů?

Ve vztahu ke komu jsme správcem údajů?

Jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a proč je takové zpracování zákonné?

Osobní údaje dětí

Vaše práva a volby ochrany soukromí

Automatické rozhodování a profilování

Osobní údaje získané od třetích stran

Sdílení údajů se třetími stranami

Převádění údajů do zahraničí

Cookies

Odkazy na jiné webové stránky

Uchovávání

Zabezpečení údajů

Kontakt

Aktualizace a oznámení

Jazyk

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost SumUp a její partneři (souhrnně označovaní jako „SumUp“, „my“ a „nás“ ve všech relevantních gramatických tvarech, „Skupina SumUp“) shromažďují, používají, poskytují, uchovávají či jinak zpracovávají vaše údaje, když používáte naše produkty a služby pod značkou SumUp, včetně našeho softwaru, hardwaru, mobilních aplikací, přístupu a registrace do našich mobilních aplikací, („Aplikace“) a webových stránek („Webová stránka“), když komunikujete s našimi zaměstnanci nebo když se na nás obrátíte jiným způsobem (dále souhrnně jen jako „Služby“).  Tyto Zásady ochrany osobních údajů se zároveň týkají údajů, které shromáždíme, i když se nezaregistrujete do našich Služeb, ale provádíte a/nebo přijímáte platební transakce prostřednictvím našich Služeb. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se netýkají služeb poskytovaných přímo koncovým uživatelům, fyzickým osobám pro jejich osobní, a nikoli obchodní účely („Služby pro osobní potřeby“), včetně využívání mobilní aplikace SumUp Pay a dárkových karet vydávaných Obchodníky SumUp (jsou-li ve vaší zemi k dispozici). Seznamte se prosím s konkrétními Zásadami ochrany osobních údajů pro osobní potřeby. 

Přečtěte si pozorně tyto Zásady ochrany osobních údajů. Případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů prosím posílejte na adresu [email protected].

Kdo je správce údajů?

Skupina SumUp se skládá z různých společností. Když poprvé požádáte o Službu SumUp nebo ji poprvé použijete, dáme vám vědět, se kterým subjektem SumUp vstupujete do vztahu. Společnost ze skupiny SumUp, která vám poskytuje příslušný produkt nebo Službu, bude odpovědná za zpracování vašich osobních údajů souvisejících s tímto produktem nebo Službou. Tato společnost ze skupiny SumUp bude správcem vašich osobních údajů.

 V rámci našich obchodních aktivit v Evropě je obvykle správcem údajů jeden z následujících subjektů:

 • SumUp Payments Limited, oprávněná Úřadem pro kontrolu finančních trhů dle nařízení o elektronických penězích 2011, společnost s ručením omezeným založená v Anglii a Walesu pod registračním číslem 07836562, se sídlem 16-20 Shorts Gardens, London WC2H 9US, UK. SumUp Payments Limited je registrovaná jako správce údajů u Úřadu komisaře pro informace pod registračním číslem ZA265663. 

 • SumUp Limited, společnost s ručením omezeným založená v Irsku pod registračním číslem 505893, se sídlem Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580. SumUp Limited je autorizovaná instituce elektronických peněz (č. licence C195030, datum vydání 27. října 2020), regulovaná irskou centrální bankou. 

 • SumUp EU Payments, UAB, instituce elektronických peněz na základě licence udělené litevskou centrální bankou (č. licence 56, datum vydání 27. srpna 2019), se sídlem Konstitucijos pr. 21C, 08130 Vilnius, Lithuania, a číslem společnosti 305074395.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracování osobních údajů, kterých jsme správcem – jinými slovy, případů, kdy rozhodujeme o účelech (důvodech shromažďování osobních údajů) a prostředcích (které osobní údaje shromažďujeme, jak dlouho je uchováváme atd.) zpracování. V případech, kdy jednáme jako zpracovatel údajů jménem jiného správce a/nebo našich Obchodníků, shromažďujeme, používáme a poskytujeme některé osobní údaje výhradně na základě pokynu správce a naše zpracování vašich osobních údajů podléhá pokynům a zásadám ochrany osobních údajů tohoto správce. Není-li výslovně uvedeno jinak, odkazy na webové stránky třetích stran podléhají zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám používání těchto třetích stran, nikoli našim.

Ve vztahu ke komu jsme správcem údajů?

V závislosti na okolnostech se slovem „vy“ rozumí:

 • Když přímo používáte Služby pro koncové uživatele (např. když se zaregistrujete do SumUp Pay nebo používáte naše Služby k osobním potřebám), na základě použití k osobním potřebám vás označujeme jako „Koncového uživatele“. Přečtěte si naše konkrétní Zásady ochrany osobních údajů pro osobní potřeby. 

 • Když přímo použijete Služby Obchodníka (typicky během používání Služeb SumUp prostřednictvím vámi založeného Účtu/Profilu SumUp) k obchodním účelům, a pokud jste fyzická osoba – podnikatel, označujeme vás jako „Obchodníka“.

 • Pokud jednáte jménem stávajícího či potenciálního Obchodníka (např. jste nominální vlastník, akcionář, člen představenstva, ředitel, reprezentant účtu nebo jiný statutár), označujeme vás jako „Zástupce Obchodníka“.

 • Když obchodujete nebo provádíte jiné transakce s Obchodníkem (typicky obchodníkem, který má Účet/Profil SumUp), ale neobchodujete přímo se společností SumUp, označujeme vás jako „Koncového zákazníka“ nebo „Zákazníka obchodníka“

V případě některých Služeb, které poskytujeme Koncovým zákazníkům, jednáme jako poskytovatel služeb Obchodníka a jsme zpracovatel údajů jménem Obchodníka – pokud jste Koncový zákazník Obchodníka, který zpracovává vaše údaje ke svým vlastním účelům na základě vlastních právních důvodů (když Obchodník využívá naše Služby fakturace a účetnictví, Online Store, Dárkové karty, POS řešení a/nebo registr zákazníků v rámci Služeb, které nabízíme).

Jsme správce údajů za účelem zpracování osobních údajů, ke kterému dochází, když se Koncový zákazník rozhodne zaplatit za služby a/nebo produkty poskytované jakýmkoli z našich Obchodníků, který využívá SumUp ke zpracování plateb v kamenném obchodě nebo e-shopu, dle toho, která z možností je relevantní. Takové platby lze provádět různými způsoby, včetně karet nebo chytrých telefonů, tabletů či jiných kompatibilních mobilních zařízení umožňujících Koncovému zákazníkovi provádění bezkontaktních transakcí pomocí chytrého telefonu / zařízení, QR kódu, prostřednictvím platebního odkazu zaslaného e-mailem, textovou zprávou nebo podobným komunikačním nástrojem, kartou online v e-shopu Obchodníka, případně prostřednictvím externích poskytovatelů.

Dále jsme správce údajů, pokud se Koncový zákazník rozhodne zapnout Automatická potvrzení o platbách u služeb a/nebo produktů poskytovaných jakýmkoli naším Obchodníkem, který využívá SumUp, a/nebo pokud takový zákazník sbírá věrnostní body u našich Obchodníků.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze činností souvisejících se zpracováním údajů, ve kterém figurujeme jako správce údajů ve smyslu Údajů koncových zákazníků. 

 • Když navštívíte naši Webovou stránku, aniž byste byli přihlášeni k Účtu/Profilu SumUp, nebo jinak komunikujete se společností SumUp, označujeme vás jako „Návštěvníka“ (např. když pošlete společnosti SumUp zprávu požadující další informace, protože zvažujete, že se stanete uživatelem našich produktů).

 • Když s námi vstoupíte do smluvního vztahu (pokud jste fyzická osoba – podnikatel, jednotlivec nebo jednáte za společnost) a poskytnete nám konkrétní službu nebo produkt, označujeme vás jako „Dodavatele“.

 • Když chcete uzavřít obchodní partnerství se společností SumUp (pokud jste fyzická osoba – podnikatel, jednotlivec nebo jednáte za společnost) a spolupracujete s námi tak, že doporučujete potenciální obchodníky a propagujete naše Služby a značku, označujeme vás jako „Partnera SumUp“

Pokud vám před zpracováním vašich údajů poskytneme konkrétní Zásady ochrany osobních údajů odlišné od těchto, přečtěte si je prosím pečlivě. Může jít o situaci, kdy jsme se rozhodli poskytnout vám Zásady ochrany osobních údajů vázané na konkrétní Službu/roli.

Jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a proč je takové zpracování zákonné?

Obchodníci a zástupci našich obchodníků (dle relevance)

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Jaké jsou účely?

Co nám dává právo to dělat?

- Kontaktní údaje - např. jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa.

- Registrační a identifikační údaje: např. identifikační číslo, ID, hesla apod., údaje související s obchodní činností – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a komunikace, jméno, webová stránka, sociální sítě; údaje související se společností – registrační číslo, informace o daňovém domicilu a daňové identifikační číslo, vedoucí pracovníci, majitelé, povaha obchodní činnosti; údaje o primárním kontaktu ve smyslu účtu a zastupování – jména, telefonní číslo, datum a místo narození, národnost, adresa.

- Údaje související s účtem - Identifikační číslo Obchodníka (používané k interním účelům), země, právní forma subjektu, doba a způsob registrace k našim Službám, stav účtu, údaje související s přihlášením a registrací, informace o používaných Službách/terminálu, karty vydané společností SumUp.

- Finanční informace: např. bankovní údaje, údaje o kartě, přehled transakcí, transakční historie, kreditní historie (včetně výsledků kontroly bonity, je-li relevantní), informace související s vystavenými fakturami.

- Informace potřebné pro seznámení se zákazníkem – vedle registračních údajů a informací o účtu – doklad o provozovně/adrese a kopie identifikačních údajů souvisejících s procesy a kontrolami AML/CTF, včetně těch zahrnujících třetí strany, vaše podoba ve formě fotografie nebo videa (dle požadavků v rámci našich kontrol KYC za účelem ověření vaší totožnosti).

- Údaje získané z jiných zdrojů, od externích agentur, mimo jiné finančních nebo úvěrových institucí, z oficiálních rejstříků a databází, a dále agentur zabývajících se předcházením podvodů a partnerů, kteří nám pomáhají s poskytováním našich Služeb, přičemž informace zahrnují finanční historii a vzorce, soudní rozsudky, akciový kapitál, DIČ, registrační číslo společnosti, datum registrace a představenstvo, e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. V případě vašeho požadavku na produkt SumUp placený zálohově využijeme služeb zavedených kreditních agentur, kterým zadáme kontrolu vaší bonity, abychom ověřili, že jste vhodným zájemcem o produkt, o který žádáte. Pokud s námi uzavřete smlouvu, můžeme s kreditními agenturami nadále sdílet údaje o vyplacení, bankrotu a další informace, které mohou ovlivnit vaše kreditní skóre u těchto kreditních agentur. Další podrobnosti najdete v části „Sdílení údajů se třetími stranami“.

- Podrobnosti o chování a sledovací údaje: např. polohové údaje, vzorce chování, přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, informace o mobilní síti, osobní předvolby, IP číslo, cookie identifikátory, jedinečný identifikátor zařízení, která používáte k přístupu a využívání Služeb a našich Webových stránek.

- Údaje z komunikací a veškeré další údaje, které nám poskytnete - Údaje, které dobrovolně uvedete, když nás budete kontaktovat, když se obrátíte na naši podporu, během nahrávaných hovorů, z e-mailů nebo sociálních sítí, včetně veškerých nám určených dotazů, odpovědi z dotazníků; údaje získané na základě vaší účasti v soutěžích, propagačních akcích, událostech nebo jiných formách marketingu a případných prodejců či na zařízeních; doporučení nebo jakékoli jiné činnosti, které provedete v rámci Služeb.

1. Poskytování našich Služeb a produktů a správa našeho obchodního vztahu s vámi. Plánování, naplňování a řízení (smluvního) vztahu; provádění transakcí a zpracování objednávek, zpracování plateb, účetní účely, audit, fakturace a shromažďovací činnosti, řízení expedice a doručování, poskytování Služeb podpory a zasílání zpráv.

2. Potvrzení vaší totožnosti a ověření vašich osobních a kontaktních údajů.

3. Řešení sporů, prosazování smluvních ustanovení a vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků či postupů shromažďování.

4. Zpracování plateb, refundace a zpětných úhrad za podmínky, že transakce byly provedeny. 

5. Zabezpečení zpracování plateb. Osobní údaje zpracováváme, abychom mohli zpracovávat platební transakce a provádět zabezpečené transakce, přičemž účely zahrnují mimo jiné řízení rizik a předcházení podvodům či dalším trestným činům. 

6. Vystavování potvrzení o platbách vašim Zákazníkům.

7. Zákaznické analýzy, správa Služeb SumUp a interní operace, včetně řešení problémů, datové analytiky, testování, průzkumů a statistických účelů.

8. Zajištění co nejefektivnějšího zobrazování obsahu na vašem zařízení.

9. Vylepšování našich Služeb a účely obecného rozvoje podnikání, zlepšování kreditních modelů za účelem minimalizace podvodů, vývoj nových produktů a funkcí a hledání nových obchodních příležitostí.

10. Provádění analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik, předcházení zneužití našich Služeb. 

11. Zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich produktů, Služeb a webových stránek, předcházení a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo dalších zločinných či škodlivých aktivit.

12. Zajištění dodržování zákonných povinností, např. v oblasti praní špinavých peněz, účetních předpisů a regulačních požadavků na dostatečné kapitálové zajištění, a dále pravidel našich zpracovatelských bank a příslušných karetních schémat, plnění kontrolních požadavků (jsou-li relevantní), vykazování daňovým úřadům, spolupráce s policejními orgány, dalšími donucovacími orgány a dohledovými orgány. 

13. Dodržování interních postupů a standardů platných v odvětví.

14. Komunikace o produktech, Službách a projektech společnosti SumUp, odpovídání na dotazy nebo požadavky.

15. Správa a provádění průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu, soutěží nebo dalších propagačních činností či událostí.

16. Reklama, analýzy a personalizace. Informace, které o vás shromáždíme ze souborů cookies a podobných technologií, používáme k měření zájmu o obsah na Webových stránkách, ke zvýšení relevance a usnadnění procházení, k personalizaci vašich postupů a přizpůsobení obsahu společnosti SumUp vašim potřebám. S vaším svolením nebo pokud to povoluje platné právo, používáme a sdílíme Osobní údaje návštěvníků s jinými stranami za účelem propagace a marketingu našich produktů a Služeb, včetně reklam založených na vašich zájmech, pokud je povoluje platné právo, i když podléhají požadavku na udělení souhlasu. Projděte si naše Zásady používání cookies.

17. Potvrzení adresy vaší provozovny a zajištění viditelnosti vašeho podnikání pro naše Koncové uživatele a Koncové zákazníky v rámci SumUp Pay.

18. Provádění marketingových činností vaším jménem a jménem společnosti SumUp ve smyslu věrnostních produktů a Služeb. 

Není-li uvedeno jinak, je právní základ zpracování osobních údajů následující:

- dodržování platných právních předpisů (účel 1, 2, 3, 4, 5, 12);

- zpracování nezbytné pro plnění smlouvy (účely 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 18);

- souhlas (pokud nám zákon ukládá získat váš souhlas za účelem marketingu mezi právnickými osobami) (účel 14, 15, 16, 18); 

- naplnění našich oprávněných zájmů (účel 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

Naše oprávněné zájmy zahrnují (není-li uvedeno jinak):

- Poskytování našich Služeb efektivním způsobem (účel 2, 7, 8, 13, 14, 17).

- Ochrana proti podvodům, vývoj a vylepšování postupů ochrany proti finančním zločinům a také plnění našich zákonných povinností (účel 2, 4, 5, 9, 10, 11).

- Marketing a poskytování nových produktů a Služeb, které by vás mohly zajímat (účel 14, 15, 16, 18).

- Vylepšování našich produktů a Služeb (účel 7, 9, 17, 18).

- Zajištění provozu našich Služeb (účel 7, 11).

- Ochrana našich práv a obchodních zájmů (účel 3, 4).

- Poskytování podpory dle vašich potřeb (účel 14).

Připomínáme, že pokud nám neposkytnete požadované informace v rámci Registrace Účtu/Profilu SumUp, a to včetně vašich identifikačních údajů nebo jiných námi požadovaných údajů v rámci informací potřebných pro seznámení se zákazníkem, nebudeme vám možná schopni poskytovat naše Služby.

O požadavku na poskytnutí údajů vás upozorníme bezprostředně během registrace Účtu/Profilu, případně během trvání našeho vzájemného vztahu (dle relevance).

Připomínáme, že tyto údaje potřebujeme, abychom mohli vstoupit do smluvního vztahu s vámi, případně v něm pokračovat, a za účelem plnění našich zákonných povinností.

Koncový zákazník

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Jaké jsou účely?

Co nám dává právo to dělat?

- Kontaktní údaje: např. vaše jméno, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa, skutečnost, zda vám naši Obchodníci vystaví potvrzení o platbách a zda sbíráte věrnostní body. 

- Informace o transakcích: Pokud jste Koncový zákazník a zaplatíte Obchodníkovi, případně přijmete refundaci nebo provedete jinou transakci s Obchodníkem, který využívá našich služeb ke zpracování plateb, obdržíme údaje o transakci. Zpracováváme údaje o způsobu platby, kreditní a debetní kartě, jako je číslo karty, lhůta platnosti a CVV kód, jméno majitele karty, transakční údaje a historii, podrobnosti o zakoupených produktech/nebo službách a získaných věrnostních bodech.

- Údaje související se zákonnými požadavky: např. due diligence zákazníků a předpisy proti praní špinavých peněz, účetnictví.

- Podrobnosti o chování a sledovací údaje: např. polohové údaje, vzorce chování, přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, informace o mobilní síti, osobní předvolby, IP číslo, cookie identifikátory, jedinečný identifikátor zařízení, která používáte k přístupu a využívání Služeb a našich Webových stránek.

- Údaje z komunikací a veškeré další údaje, které nám poskytnete - Údaje, které dobrovolně uvedete, když nás budete kontaktovat, když se obrátíte na naši podporu, během nahrávaných hovorů, z e-mailů nebo sociálních sítí, včetně veškerých nám určených dotazů, odpovědi z dotazníků.

 

1. Zpracování plateb. Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud se rozhodnete zaplatit za služby a/nebo produkty poskytované našimi Obchodníky, kteří používají SumUp v kamenných prodejnách nebo e-shopech. Takové platby lze provádět různými způsoby, včetně karet nebo chytrých telefonů, tabletů či jiných kompatibilních mobilních zařízení umožňujících Koncovému zákazníkovi provádění bezkontaktních transakcí pomocí chytrého telefonu/zařízení, QR kódu, prostřednictvím platebního odkazu zaslaného e-mailem, textovou zprávou nebo podobným komunikačním nástrojem, kartou online v e-shopu Obchodníka, případně prostřednictvím externích poskytovatelů.

2. Zabezpečení zpracování plateb. Osobní údaje zpracováváme, abychom mohli zpracovávat platební transakce a provádět zabezpečené transakce, přičemž účely zahrnují mimo jiné řízení rizik a předcházení podvodům či dalším trestným činům. 

3. Vystavování potvrzení o platbách. Při placení za Služby a/nebo produkty poskytované naším Obchodníkem si můžete vybrat odeslání potvrzení o platbě e-mailem nebo na mobilní telefon. Pokud si u některého z našich Obchodníků zapnete funkci Automatická potvrzení, zapamatujme si vaše podrobnosti, a když u některého našeho Obchodníka nakoupíte příště, pošleme vám potvrzení. Stane se tak bez ohledu na to, zda jste u daného Obchodníka již dříve nakupovali, či nikoli. K zasílání potvrzení budeme používat pouze vaši e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu. Vaše kontaktní údaje nebudeme používat k žádnému jinému účelu a nebudeme je sdílet s kýmkoli jiným, aniž bychom k tomu nejprve získali váš písemný souhlas nebo vás informovali před jakýmkoli zpracováním za jinými účely či účelem, který odpovídá účelu, za nímž jsme shromáždili osobní údaje, to vše v souladu s platnými zákonnými předpisy a směrnicemi. Připomínáme, že existuje jednoduchý způsob, jak zrušit zasílání dalších potvrzení, když nakoupíte u našich Obchodníků. Stačí jen klepnout na odkaz v potvrzení, které vám přijde, a zasílání dalších potvrzení zrušit.

4. Komunikace o produktech, Službách a projektech společnosti SumUp, odpovídání na dotazy nebo požadavky.

5. Věrnost. Pokud se rozhodnete zapojit do věrnostního programu našich Obchodníků a my tento program prostřednictvím našich Služeb podporujeme, můžeme zpracovat údaje o vámi získaných věrnostních bodech a nárocích na účast v dalších propagačních akcích.

Není-li uvedeno jinak, je právní základ zpracování osobních údajů následující:

- dodržování platných právních předpisů (účel 1, 2).

- zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s Obchodníkem (účely 1, 3, 5).

- souhlas (pokud nám zákon ukládá získat váš souhlas) (účel 3, 4, 5).

- naplnění našich oprávněných zájmů (účel 1, 2, 4).

Naše oprávněné zájmy zahrnují (není-li uvedeno jinak):

- Poskytování našich Služeb našim Obchodníkům (účel 1).

- Ochrana proti podvodům, vývoj a vylepšování postupů ochrany proti finančním zločinům a také plnění našich zákonných povinností (účel 2).

- Poskytování potřebné podpory (účel 4).

Partneři a dodavatelé

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Jaké jsou účely?

Co nám dává právo to dělat?

- Kontaktní údaje, jako je celé jméno, adresa provozovny, role, telefonní číslo, e-mailová adresa, druh podnikání, propagační kanály.

- Platební a fakturační údaje, jako jsou údaje nezbytné pro zpracování plateb a předcházení podvodům.

- Další údaje, jejichž zpracování je nezbytné v rámci projektu nebo smluvního vztahu se společností SumUp, nebo které poskytnete dobrovolně, jako jsou odeslané objednávky, komunikace, informace o provozu (pokud je relevantní), informace o možných partnerech, doporučených obchodnících, o objednávkách nebo konverzích, tržbách, provedených platbách, požadavcích a  fázích projektů.

- Údaje shromážděné z jiných zdrojů, případně integrita databází a dále

- Případné kontroly shody s předpisy: údaje o relevanci a významu soudních sporů či jiných právních jednání. 

1. Komunikace o produktech, Službách a projektech společnosti SumUp, odpovídání na dotazy nebo požadavky.

2. Plánování, naplňování a řízení (smluvního) vztahu; provádění transakcí a zpracování objednávek, zpracování plateb, účetní účely, audit, fakturace a shromažďovací činnosti, řízení expedice a doručování, poskytování Služeb podpory.

3. Správa a provádění průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu, soutěží nebo dalších propagačních činností či událostí.

4. Analyzování a vylepšování našich obchodních projektů.

5. Zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich produktů, Služeb a webových stránek, předcházení a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo dalších zločinných či škodlivých aktivit.

6. Zajištění shody s právními předpisy (jako jsou povinnosti v oblasti vedení záznamů), povinnosti v oblasti kontrol shody s předpisy (pokud jsou relevantní) a zásady společnosti SumUp a standardy platné v odvětví.

7. Řešení sporů, prosazování smluvních ustanovení a vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků či postupů shromažďování.

Není-li uvedeno jinak, je právní základ zpracování osobních údajů následující:

- zpracování nezbytné pro plnění smlouvy (účely 1, 2, 7).

- plnění našich zákonných povinností (účel 2, 5, 6).

- naše oprávněné zájmy (purpose 1, 2, 3, 4, 5, 7).

- údaje poskytnuté Partnerem výhradně za účelem konkrétní aktivity – souhlas. 

Naše oprávněné zájmy zahrnují (není-li uvedeno jinak):

- Poskytování podpory dle vašich potřeb (účel 1, 2).

- Ochrana našich práv a obchodních zájmů (účel 7).

- Marketing a poskytování nových produktů a Služeb, které by vás mohly zajímat (účel 1, 3).

- Vylepšování našich produktů a Služeb (účel 4).

- Ochrana proti podvodům, vývoj a vylepšování postupů ochrany proti finančním zločinům a také plnění našich zákonných povinností (účel 5).

Návštěvníci

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Jaké jsou účely?

Co nám dává právo to dělat?

- Kontaktní údaje a formuláře: Když se na Webové stránce nebo webových stránkách třetích stran, na kterých se zobrazuje naše reklama, rozhodnete vyplnit formulář, budeme shromažďovat údaje zahrnuté do formuláře, obvykle – jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail a podobně.

- Podrobnosti o chování a sledovací údaje: např. polohové údaje, vzorce chování, osobní předvolby, IP číslo, cookie identifikátory, jedinečný identifikátor zařízení, která používáte k přístupu a využívání Služeb a našich Webových stránek. Další informace obsahují naše Zásady používání cookies.

1. Komunikace o produktech, Službách a projektech společnosti SumUp, odpovídání na dotazy nebo požadavky.

2. Poskytování a marketing našich Služeb a/nebo produktů.

3. Potvrzení vaší totožnosti a ověření vašich osobních a kontaktních údajů.

4. Reklama, analýzy a personalizace. Informace, které o vás shromáždíme ze souborů cookies a podobných technologií, používáme k měření zájmu o obsah na Stránkách, ke zvýšení relevance a usnadnění procházení, k personalizaci vašich postupů a přizpůsobení obsahu společnosti SumUp vašim potřebám. S vaším svolením nebo pokud to povoluje platné právo, používáme a sdílíme Osobní údaje návštěvníků s jinými stranami za účelem propagace a marketingu našich produktů a Služeb, včetně reklam založených na vašich zájmech, pokud je povoluje platné právo, i když podléhají požadavku na udělení souhlasu. Projděte si naše Zásady používání cookies.

Není-li uvedeno jinak, je právní základ zpracování osobních údajů následující:

- dodržování platných právních předpisů a prosazování našich legitimních zájmů (účel 3)

- legitimní zájmy a souhlas (účel 1, 2, 4).

Naše oprávněné zájmy zahrnují (není-li uvedeno jinak):

- Marketing a poskytování nových produktů a Služeb, které by vás mohly zajímat (účel 1, 2, 4).

- Ochrana proti podvodům, vývoj a vylepšování postupů ochrany proti finančním zločinům a také plnění našich zákonných povinností (účel 3).

Osobní údaje dětí

Naše Služby nejsou určeny dětem mladším 18 let. Pokud zjistíme, že jakékoli údaje, které jsme shromáždili, byly poskytnuty dětem mladším 18 let, tyto údaje okamžitě smažeme.

Vaše práva a volby ochrany soukromí

a. Volby související s komunikací a marketingem

Pokud jste od nás obdrželi marketingová sdělení, můžete vůči jejich zasílání kdykoli vznést námitku. Nejjednodušším způsobem je odhlášení jejich zasílání podle pokynů v marketingovém materiálu, který jste dostali. Zasílání si můžete také odhlásit úpravou nastavení notifikací ve vašem Účtu/Profilu SumUp nebo zasláním zprávy na [email protected], ve které jednoznačně uvedete, že si od nás už nepřejete dostávat marketingová sdělení.

Připomínáme, že vám nadále můžeme zasílat sdělení požadovaná nebo nezbytná k poskytování našich Služeb, včetně takových oznámení, která obsahují důležité informace a dalších sdělení, která si od nás vyžádáte. Zasílání těchto sdělení si nemůžete odhlásit.

b. Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Společnost SumUp vám ochotně pomůže s uplatňováním vašich práv v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Máte právo:

 • Být informováni – máte právo být informováni o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Činíme tak v těchto Zásadách údajů. V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 • Na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme.

 • Na opravu chyb – můžete požádat společnost SumUp o aktualizaci, doplnění nebo opravu jakýchkoli nesprávných osobních údajů. Toto právo platí vždy.

 • Na výmaz – máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů za určitých okolností, pokud vaše údaje už nejsou potřebné pro účely, za kterými byly shromážděny, a neexistuje právní základ pro jejich zpracování z naší strany. Upozorňujeme však, že s takovým požadavkem nemusíme souhlasit. Jako poskytovatel regulovaných platebních služeb jsme povinni uchovávat určité osobní údaje zákazníků, i když nás požádáte, abychom je smazali. Nemusíme být schopni smazat váš kompletní soubor, protože povinnosti uložené nám regulačními orgány převažují. Na všechny případy, kdy nemůžeme smazat vaše osobní údaje, vás upozorníme.

 • Přenositelnost údajů. Platí pouze pro údaje, které nám poskytnete. Máte právo požádat nás o převedení údajů, které jste nám poskytli, z jedné organizace na jinou nebo o to, abychom vám tyto údaje poskytli. Toto právo lze uplatnit, pouze pokud zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu či dohody, případně během jednání o uzavření smlouvy, přičemž zpracování probíhá pomocí automatických prostředků.

 • Omezit zpracování vašich údajů za určitých okolností.

 • Namítnout zpracování vašich osobních údajů (pokud je zpracováváme za účelem naplnění našich oprávněných zájmů). Námitku můžete vznést, pokud je právním základem pro použití vašich osobních údajů „oprávněný zájem“ a vy nesouhlasíte s jejich použitím. Pokud však existuje převažující důvod ke zpracování vašich osobních údajů z naší strany, takovou vaši žádost nepřijmeme.

 • Stáhnout souhlas s použitím osobních údajů udělený společnosti SumUp (připomínáme, že případné stažení vašeho souhlasu nebude mít vliv na používání vašich osobních údajů z naší strany předtím, než nás na stažení souhlasu upozorníte). 

 • Provedení kontroly automatického rozhodnutí, které jsme o vás učinili, pracovníkem. V případě, že o vás učiníme automatické rozhodnutí, které se vás významnou měrou týká, můžete nás požádat o provedení ruční kontroly tohoto rozhodnutí.

Svoje práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu [email protected]

Jste-li oprávněni k založení Účtu SumUp, nebo pokud nám udělíte pokyny ohledně účtu (např. jste Zástupce obchodníka nebo Obchodník, podnikající fyzická osoba nebo vykonáváte svobodné povolání), můžete nám poslat e-mail na adresu [email protected], nebo nás po přihlášení k Účtu/profilu SumUp (pokud ho máte) kontaktovat prostřednictvím správy účtu. 

Pokud jste zaměstnanec, za vyřízení vašeho požadavku odpovídá Obchodník.

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme váš požadavek řešit, pokud si nejsme jistí vaší totožností, takže vás můžeme požádat o poskytnutí dalších údajů za účelem ověření, pokud je to vzhledem k povaze požadavku adekvátní. Pokud některé z těchto práv uplatňuje vaším jménem třetí strana, můžeme vás požádat o doložení skutečnosti, že tato třetí strana byla právoplatně oprávněna k jednání vaším jménem. 

Pokud některé z těchto práv uplatníte, jsme povinni vám odpovědět ve lhůtě jednoho měsíce. Za uplatnění vašich práv SumUp obvykle neúčtuje žádné poplatky. Zákon nás však opravňuje k účtování přiměřených poplatků nebo odmítnutí konání na základě vašeho požadavku, pokud je tento požadavek zjevně nedůvodný nebo nepřiměřený.

Nejste-li spokojeni se způsobem, kterým zpracováváme vaše údaje, máte právo podat stížnost k nám a/nebo příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů. V rámci jakéhokoli takového vyšetřování poskytne SumUp plnou součinnost a bude usilovat o vyhovění veškerým požadavkům v maximální možné míře. Příslušné orgány jednotlivých zemí jsou uvedeny na webové stránce Evropské komise: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Připomínáme, že vůči vám neseme přímou odpovědnost pouze v případech, kdy jsme správcem vašich osobních údajů. V případech, kdy jsme zpracovatelem údajů, je nutné obrátit se na třetí stranu, která je správcem vašich osobních údajů.

Automatické rozhodování a profilování

Automatické rozhodování je proces, který nezahrnuje lidský faktor. Profilováním se rozumí analýza osobnosti jednotlivce, jeho chování, zájmů a zvyků za účelem provádění předpovědí nebo rozhodování o tomto jednotlivci. Existují taková výhradně automatická rozhodnutí, která mají zákonný nebo podobně závažný dopad na vás jako na jednotlivce. Automatické rozhodování můžeme v některých případech použít, pokud nás k tomu opravňují platné právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro zahájení plnění smlouvy.

Můžete ale kdykoli požádat o manuální rozhodovací proces, vyjádřit svůj názor nebo napadnout rozhodování založené výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování, pokud by takové rozhodnutí přineslo právní důsledky nebo pro vás bylo jinak podobným způsobem významné.

Pokud potřebujete další informace o automatickém rozhodování, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Osobní údaje získané od třetích stran

Můžeme shromažďovat údaje z rejstříků sankčních seznamů vedených u mezinárodních organizací v rámci činnosti kreditních agentur a dalších poskytovatelů komerčních údajů ohledně např. skutečných vlastníků a politicky exponovaných osob.

Zpracováváme osobní údaje získané od vybraných třetích stran, jako jsou kreditní agentury, agentury zabývající se odhalováním podvodů, další finanční instituce a další poskytovatelé údajů, a dále údaje z veřejně dostupných zdrojů (např. registry obyvatel a rejstříky vedené daňovými úřady, sídla společností, příslušné úřady atd.). V souvislosti s platbami shromažďuje údaje např. od bank, poskytovatelů platebních služeb a dalších.

Sdílení údajů se třetími stranami

Vaše údaje budou zpracovávány a sdíleny výhradně v souvislosti se Službami a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Vaše údaje můžeme sdílet následujícími způsoby:

 • Skupina SumUp. Osobní údaje můžeme sdílet s jinými členy skupiny SumUp za účelem stanoveným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto údaje můžeme přenášet, abychom mohli poskytovat plný rozsah služeb, pokud některé jejich části poskytují jiné společnosti z naší skupiny tak, abychom vám mohli nabídnout kompletní službu. Tyto další služby zahrnují zákaznickou podporu, boj proti praní špinavých peněz, splácení, interní audity a další.

 • Externí poskytovatelé. V rámci poskytování našich Služeb poskytujeme vaše osobní údaje nezbytné k vaší identifikaci, zadávání nebo uzavírání smluv se společnostmi, se kterými spolupracujeme na poskytování našich Služeb. Tyto služby zahrnují mimo jiné též bezpečná řešení zjišťování totožnosti, ochranu proti podvodům a spolupráci s kreditními agenturami v příslušné zemi či mezi stranami finančního systému, jako jsou banky.

Cifas. Pokud jste zaregistrováni ve Spojeném království, osobní údaje, které jsme od vás získali, budeme sdílet s agenturami působícími v oblasti předcházení podvodům, které je následně použijí v boji proti podvodům a praní špinavých peněz a také k ověření vaší totožnosti. V případě odhalení podvodu vám může být upřeno poskytování určitých služeb, prostředků nebo činností. Další podrobnosti o tom, jak budeme používat vaše údaje, o těchto agenturách působících v oblasti předcházení podvodům a o vašich právech na ochranu osobních údajů najdete zde https://www.cifas.org.uk/fpn.

 • Licencované činnosti pouze ve Spojeném království: Pokud u nás máte zaregistrovaný Účet/Profil SumUp, můžeme u ověřené kreditní společnosti prověřit vaši kreditní historii, abychom vytvořili a nabídli vám vybrané kreditní produkty v souladu s vašimi potřebami, včetně předběžného třídění kreditních produktů. Tyto kontroly nebudou mít žádný vliv na vaši kreditní historii.

Pro účely výše uvedeného využíváme následující kreditní agentury:

Equifax (Equifax.co.uk) – https://www.equifax.co.uk/crain/

Experian (Experian.co.uk) – https://www.experian.co.uk/legal/crain/

 • Nezávislí externí správci údajů. Některé třetí strany, se kterými sdílíme osobní údaje, jsou nezávislí správci údajů. Znamená to, že neurčujeme způsoby zpracování údajů, které poskytneme. Příkladem jsou úřady, zpracovatelé a další finanční instituce. V případech, kdy vaše údaje sdílíme s nezávislými správci údajů, uplatňují se jejich zásady a principy pro ochranu a zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout profesionálním poradcům, jako jsou právníci, bankéři, auditoři a pojistitelé, a to v případech, kdy je to nutné v rámci profesionálních služeb, které nám poskytují. 

 • Zpracovatelé a strany podílející se na zpracování plateb. V případech, kdy vám nebo vaší společnosti poskytujeme platební služby, můžeme sdílet některé z vašich osobních údajů a osobních údajů vašich zákazníků s našimi partnery z řad externích zpracovatelů. Je to nezbytné pro poskytování vámi požadovaných platebních služeb. Vaše údaje můžeme sdílet s finančními institucemi, zpracovateli, a asociacemi vydavatelů platebních karet a dalšími subjekty zapojenými do zpracování a vybírání plateb.

 • Externí zpracovatelé údajů. Některé třetí strany, se kterými sdílíme osobní údaje, jsou zpracovatelé údajů. Zpracovatel údajů zpracovává naším jménem osobní údaje podle našich pokynů. Spolupracujeme s vybranými dodavateli, včetně těch, kteří naším jménem zpracovávají osobní údaje. Příkladem mohou být dodavatelé IT vybavení, poskytovatelé údržby, hostingu a podpory, ale také dodavatelé, kteří nám pomáhají s marketingem. V případech, kdy sdílíme vaše osobní údaje se zpracovateli údajů, činíme tak výhradně v souvislosti s účely, za kterými jsme údaje shromáždili (např. plnění smlouvy).  Naše smlouvy stanoví, že tito poskytovatelé služeb používají vaše údaje pouze v souvislosti se službami, které nám poskytují, a nikoli ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiných osob. 

 • Partneři. Minimální objem osobních údajů (např. váš obchodní název) můžeme sdílet s potenciálními partnery, kteří by nám mohli poskytnout doplňkovou nebo související službu ve smyslu vašeho podnikání.

 • Údaje, které jsme o vás shromáždili, můžeme poskytnout třetí straně v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem podílu ve společnosti nebo majetku společnosti, financováním, akvizicí, odloučení či rozpuštěním celého našeho podnikání či některé jeho části.

 • Obchodníci. V závislosti na Službách využívaných našimi Obchodníky a na tom, zda jste Koncový zákazník, můžeme v rámci poskytování našich Služeb s Obchodníkem sdílet minimální objem údajů. Můžeme sdílet vaše údaje s jinými uživateli našich Služeb, pokud s nimi v rámci vašeho vlastního využívání našich Služeb komunikujete za účelem provedení nebo přijetí platby prostřednictvím našich Služeb.

 • Úřady. Osobní údaje poskytujeme také úřadům, a to v rozsahu našich zákonných povinností. Mezi takové úřady patří daňové úřady, policejní orgány, soudní orgány a dohledové orgány v příslušných zemích. Můžeme být také povinni poskytnout příslušným úřadům údaje o vašem používání našich Služeb, např. daňovým úřadům v souladu se zákonem, což může zahrnovat osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa nebo údaje ohledně karetních transakcí, které jsme vaším jménem zpracovali prostřednictvím vašeho používání našich Služeb.

 • Údaje, které jsme o vás shromáždili, můžeme také poskytnout, (i) pokud je takové poskytnutí nezbytné pro dodržení jakéhokoli platného zákona, předpisu, zákonného postupu nebo úředního nařízení; (ii) za účelem vynucení platných obchodních podmínek nebo zásad; (iii) za účelem ochrany nebo zajištění integrity našich Služeb a (iv) za účelem ochrany našich práv (v) během vyšetřování údajné nebo skutečné nezákonné činnosti; či (vi) za účelem ochrany nás, uživatelů našich Služeb nebo veřejnosti proti škodám, podvodům či potenciálně zakázaným nebo nezákonným činnostem.

 • Žádost o sdílení vašich osobních údajů z vaší strany. Pokud nás požádáte, abychom sdíleli vaše osobní údaje se třetí stranou, můžeme tak učinit. Můžete například pověřit třetí stranu, aby jednala vaším jménem (např. právního zástupce nebo účetního). Je možné, že budeme požadovat předložení dokladu o právoplatném zmocnění takové třetí strany k jednání vaším jménem.

 • Se třetími stranami můžeme také sdílet agregované údaje, na jejich základě vás není možné přesně identifikovat.

Převádění údajů do zahraničí

V našich evropských pobočkách uchováváme osobní údaje v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Údaje, které o vás shromáždíme, můžeme za účelem poskytování našich Služeb převádět jiným členům naší skupiny společností, stranám zapojeným do zpracování platebních transakcí a třetím stranám jednajícím naším jménem, které se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) a Spojené království. Tyto další země nemusí uplatňovat stejnou úroveň ochrany údajů, které o vás byly shromážděny, i když vaše údaje shromažďujeme, uchováváme a používáme výhradně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost SumUp zajistí, aby byly údaje předávány pouze organizacím, které mají zavedenou odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, a aby s veškerými takovými stranami byly uzavřeny odpovídající smlouvy.

Cookies

Soubory cookies používáme k analýzám vašeho používání naší Webové stránky. Přečtěte si naše Zásady používání cookies kde najdete další informace o souborech cookies. V přímé marketingové e-mailové komunikaci s vámi používáme také pixely nebo webové majáky. Tyto pixely sledují, zda byl e-mail doručen a otevřen a zda jste v něm kliknuli na odkazy. Umožňují nám také shromažďovat údaje, jako je vaše IP adresa, prohlížeč, typ e-mailového klienta a další podrobnosti. Tyto údaje používáme k měření výkonnosti našich e-mailových kampaní a pro potřeby analytiky.

Odkazy na jiné webové stránky

Pokud na naší Webové stránce použijete odkazy k přístupu na webové stránky třetích stran, které nejsou ve vlastnictví společnosti SumUp, budou pro vás platit zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Za takové zásady ochrany osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost. Pokud takové webové stránky navštívíte nebo použijete takové služby, vezměte prosím na vědomí, že tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zpracování ze strany takových třetích stran, a proto vám doporučujeme, abyste se pečlivě seznámili se způsoby zpracování osobních údajů těmito třetími stranami ještě předtím, než použijete jejich webové stránky nebo služby.

Uchovávání

Nebudeme zpracovávat osobní údaje po dobu delší, než je nutné k naplnění účelu takového zpracování, jak ho stanoví tyto Zásady ochrany osobních údajů. Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, včetně poskytování našich Služeb, plnění zákonných povinností, prosazování a předcházení porušení našich Podmínek, ochrany proti podvodným činnostem a ochrany našich zákonných práv, majetku a uživatelů. Vaše osobní údaje budou anonymizovány nebo odstraněny, jakmile přestanou být relevantní pro účely, za kterými byly shromážděny.

Znamená to, že vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy a v souladu s platným právem. Pokud budeme uchovávat údaje za jinými účely než je plnění smlouvy, např. pro potřeby ochrany proti praní špinavých peněz, účetní potřeby a v souvislosti s regulačními požadavky na dostatečné kapitálové zajištění, budeme tyto údaje uchovávat, pouze pokud to bude nezbytné a/nebo nám to bude nařizovat zákon či předpisy upravující příslušný účel.

Povinnosti související s uchováváním údajů se mezi jednotlivými subjekty v rámci skupiny SumUp budou lišit v závislosti na platných místních právních předpisech.

Níže uvádíme příklady doby uchovávání:

 • Předcházení, odhalování a vyšetřování praní špinavých peněz, financování terorismu a podvodů: minimálně pět (5) let po ukončení obchodního vztahu, a v případě, že využíváte služby litevské skupiny společností, osm (8) let po ukončení transakcí nebo obchodního vztahu s klientem / od poslední transakce.

 • Účetní, finanční a vykazovací povinnosti: sedm (7) let od konce finančního roku zahrnujícího nejpozdější datum, ke kterému se údaje vztahují, nebo deset (10) let od konce příslušného finančního roku / poslední aktivity dle litevského práva.

 • Podrobnosti o plnění smlouvy: až deset (10) let od konce vztahu se zákazníkem za účelem ochrany proti případným nárokům.

Výše uvedené informace slouží pouze pro vysvětlení a skutečné doby uchovávání se v jednotlivých zemích mohou lišit. Totéž platí pro povahu údajů a účel jejich shromažďování a zpracování a dále pro případy, kdy s údaji souvisí jakékoli soudní řízení, nárok, stížnost nebo záležitost spojená s regulačními orgány.

Zabezpečení údajů

Je pro nás klíčové, aby údaje, které o vás shromáždíme, byly v bezpečí. Osobní údaje vždy zpracováváme v souladu s platnými zákonnými předpisy. Zavedli jsme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření, která zabraňují tomu, aby byly vaše osobní údaje použity k neoprávněným účelům nebo zpřístupněny neoprávněným třetím stranám. Účelem je ochrana takových údajů před zneužitím, ztrátou, úpravou nebo zničením. Technická a organizační opatření, která jsme zavedli, jsou určena k zajištění míry zabezpečení odpovídající rizikům souvisejícím se zpracováním údajů z naší strany, především pak s náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, úpravou, neoprávněným poskytnutím osobních údajů nebo přístupem k osobním údajům, včetně kontroly nad přístupem k budovám, zařízením, systémům a údajům, kontroly nad poskytováním, kontroly nad zadáváním, kontroly nad zaměstnáváním, kontroly nad dostupností a kontroly nad oddělitelností. Po přihlášení do vašeho účtu bude veškerá internetová komunikace zabezpečena pomocí technologie Secure Socket Layer („SSL“) s vysoce bezpečným 256bitovým šifrováním.

Tato vysoká úroveň zabezpečení může fungovat, pouze pokud budete dodržovat určité bezpečnostní postupy, včetně toho, že nebudete nikomu sdělovat přihlašovací údaje nebo údaje o vašem Účtu. Pokud jste přesvědčeni, že jakékoli z vašich přihlašovacích údajů k Účtu získala neoprávněná osoba, můžete si kdykoli změnit heslo prostřednictvím naší Webové stránky nebo mobilní aplikace, přičemž byste ale vždy měli neprodleně kontaktovat zákaznickou podporu.

Přenos informací po internetu není nikdy zcela bezpečný. Proto nemůžeme zaručit bezpečnost přenosů vašich údajů směrem k nám. Veškeré přenosy provádíte na vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše údaje, budeme dodržovat přísné postupy a bezpečnostní předpisy, abychom zabránili neoprávněným přístupům.

SumUp odpovídá za zabezpečení údajů majitele karty zpracovávaných, přenášených a uchovávaných v rámci našich systémů. V tomto smyslu je společnost SumUp certifikovaná v souladu s Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). SumUp využívá osvědčené oborové postupy k zajištění ochrany těchto citlivých údajů a plnění provozních požadavků, přičemž za tímto účelem podstupuje každoroční audity, které zajišťují trvalé dodržování vysokých standardů bezpečnosti.

Kontakt

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů se na nás můžete obracet na následujících kontaktech:

E-mail: [email protected]

Pošta:  

SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580

SumUp EU Payments, UAB, Upės str. 23, LT-08128, Vilnius

SumUp Payments Limited, 16-20 Shorts Gardens, London WC2H 9US, UK

Aktualizace a oznámení

Znění těchto Zásad ochrany osobních údajů můžeme v nepravidelných intervalech měnit zveřejněním jejich aktualizované verze na naší Webové stránce. Popisek „Naposledy aktualizováno“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů uvádí datum poslední revize těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Veškeré změny jsou účinné okamžikem zveřejnění revidovaných Zásad ochrany osobních údajů v rámci Služeb. Doporučujeme, abyste pravidelně sledovali tuto stránku a seznamovali se se zněním veškerých změn. Na případné zásadní změny těchto Zásad ochrany osobních údajů vás upozorníme e-mailem nebo oznámením, které se zobrazí, jakmile se přihlásíte na naší Webové stránce nebo když otevřete naši mobilní aplikaci a/nebo Účet/Profil. 

V případech, kdy nám to ukládají platné zákony, zveřejníme konkrétní oznámení ještě před provedením změn těchto Zásad ochrany osobních údajů, které se vás týkají.

Jazyk

Za závaznou je považována anglickojazyčná verze těchto Zásad ochrany osobních údajů. Veškeré překlady a jiné jazykové verze těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou pouze informativní. V případě rozporu mezi anglickojazyčnou verzí a libovolným překladem či jinou jazykovou verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů převažuje anglickojazyčná verze.