Zákonné informácie

Prečítajte si najaktuálnejšie verzie našich právnych dokumentov a zistite viac o našich produktoch a službách.

Zákonné informácie

Prečítajte si najaktuálnejšie verzie našich právnych dokumentov a zistite viac o našich produktoch a službách.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Viac informácií

Licenčné podmienky rozhraní API

Viac informácií

Platobné podmienky

Viac informácií

Podmienky darčekových poukážok

Viac informácií

Platobné podmienky základných schém SEPA inkasa

Viac informácií

Podmienky pre e-commerce

Viac informácií

Nákupné podmienky

Viac informácií

Podmienky poskytovania služieb pre predajné miesta

Viac informácií

Dohoda o poskytovaní služieb obchodníkovi

Viac informácií

Ako vám môžeme pomôcť?

Ak sa chcete s nami spojiť, prejdite na príslušnú stránku a zvoľte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje.