Cookies, Web Beacons, and Similar Technologies

Tieto zásady boli naposledy aktualizované 21. júna 2021.

Ak navštívite alebo použijete naše webové stránky, služby, aplikácie, nástroje alebo s nami budete komunikovať, môže dôjsť k tomu, že použijeme (my alebo nami autorizovaní poskytovatelia služieb) cookies, webové majáky alebo ďalšie podobné technológie. Tieto technológie slúžia na uloženie informácií, na základe ktorých vám budeme vedieť poskytnúť lepší, rýchlejší a bezpečnejší zážitok. Zároveň ich môžeme použiť na reklamné účely.

Na tejto stránke sme zhrnuli informácie týkajúce sa uvedených technológií a toho, akým spôsobom ich používame na našich webových stránkach a v našich aplikáciách, službách a nástrojoch. Prehľad kľúčových bodov, o ktorých by ste mali vedieť, nájdete nižšie.

Čo sú cookies, webové majáky a podobné technológie?

Podobne ako väčšina stránok, aj my využívame malé súbory ukladané do vášho zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón a pod.). Vďaka týmto súborom môžeme zaznamenávať konkrétne informácie v momente, keď s nami komunikujete či navštívite alebo použijete naše webové stránky, služby, aplikácie a nástroje.

Názvy a typy cookies, webových majákov a ďalších podobných technológií, ktoré používame, sa môžu časom meniť. Aby ste lepšie pochopili tento dokument a to, akým spôsobom príslušné technológie používame, prečítajte si nasledujúcu časť, v ktorej nájdete konkrétnu terminológiu a definície:

Cookies – malé textové súbory (typicky obsahujú rôzne písmená a čísla), ktoré sú uložené do pamäte vášho prehliadača alebo zariadenia v momente, keď navštívite webovú stránku alebo si zobrazíte správu. Vďaka cookies dokáže webová stránka rozpoznať konkrétne zariadenie alebo prehliadač.

Existuje niekoľko typov cookies:

Relačné cookies umožňujú analyzovanie prepojení medzi úkonmi, ktoré ste spravili počas príslušnej relácie. Ich platnosť vyprší po skončení relácie.

Trvalé cookies umožňujú uloženie vašich preferencií a aktivít v prípade viacerých webových stránok. Tieto cookies zostanú vo vašom zariadení uložené aj po skončení relácie.

Cookies prvej strany sú nastavované webovou stránkou, ktorú ste navštívili.

Cookies tretej strany sú nastavované webovou stránkou tretej strany, ktorá nie je súčasťou webovej stránky, ktorú ste navštívili.

Cookies možno zakázať alebo odstrániť pomocou nástrojov, ktoré sú súčasťou väčšiny bežne používaných webových prehliadačov. Nastavenia týkajúce sa cookies budete musieť upraviť v každom prehliadači zvlášť. Nezabudnite, že v rámci jednotlivých prehliadačov budete mať k dispozícii rôzne možnosti.

Webové majáky („pixelové značky“, prípadne „priehľadné GIFy“) – malé obrázky, ktoré môžete nájsť v našich aplikáciách, na našich webových stránkach, v našej komunikácii alebo v rámci našich služieb či nástrojov. Tieto majáky sú štandardne používané v kombinácii s cookies a slúžia na identifikovanie našich používateľov a analýzu ich správania.

Ďalšie podobné technológie – technológie, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači alebo zariadení pomocou lokálnych zdieľaných objektov alebo lokálnej pamäte (napr. flash cookies, HTML 5 cookies a ďalšie spôsoby využívajúce softvér webových aplikácií). Tieto technológie dokážu fungovať v rámci všetkých vašich prehliadačov a v určitých prípadoch je ich správa možná iba prostredníctvom nastavení zariadenia alebo nainštalovaných aplikácií (správa prostredníctvom prehliadača nemusí byť k dispozícii). Tieto technológie nepoužívame na ukladanie informácií slúžiacich na cielenie reklamy (na našich stránkach alebo mimo nich).

Termíny „cookies“ a „podobné technológie“ môžeme v našich zásadách vzájomne zamieňať. K takejto zámene môže dôjsť v prípade, že sa odvolávame na všetky technológie, ktoré môžeme použiť na ukladanie údajov vo vašom prehliadači alebo zariadení, na technológie, ktoré slúžia na zber informácií alebo na technológie, ktoré nám pomáhajú s vašou identifikáciou (podľa popisu vyššie).

O týchto zásadách

  1. Zásady týkajúce sa cookies môžeme podľa nášho uváženia občas upraviť, a to úplne alebo iba čiastočne. Najnovšia verzia tohto dokumentu bude vždy dostupná na našej webovej stránke a bude platiť odo dňa, kedy bude aktualizovaná.

  2. Záväzná je len anglická verzia týchto zásad týkajúcich sa cookies. Akékoľvek preklady alebo iné jazykové verzie slúžia iba na informatívne účely. V prípade, že preklad alebo iná jazyková verzia nebude v súlade s anglickou verziou týchto zásad, platiť bude vždy dokument, ktorý je v angličtine. Anglickú verziu dokumentu nájdete tu.

Úprava preferencií

Nastavenia týkajúce sa cookies (s výnimkou nevyhnutných/funkčných cookies) budete môcť upraviť po kliknutí na tlačidlo „Spravovať cookies“, ktoré nájdete nižšie:

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu ([email protected]).