Table of contents

Online obchod: príprava podnikateľského plánu

Je veľmi pravdepodobné, že vám už viacero ľudí povedalo, aby ste si pripravili podnikateľský plán. Čo to však je? Podnikateľský plán je dokument, ktorý obsahuje informácie o vašom nápade, fungovaní vašej spoločnosti, spôsoboch, akými budete zarábať peniaze, vašich zákazníkoch a ďalších dôležitých veciach.

Ak si pripravíte podrobný podnikateľský plán, budete okamžite vedieť, akou cestou sa máte vydať. Zároveň ho môžete odprezentovať potenciálnym investorom. Banky alebo iné finančné inštitúcie ho požadujú veľmi často, pretože na jeho základe môžu zhodnotiť to, či sa im ich investícia oplatí.

Ako teda postupovať pri príprave podnikateľského plánu? Plány bývajú štandardne rozdelené na deväť častí (názvy jednotlivých častí nájdete v tabuľke vľavo), ale váš plán môže vyzerať inak.

Podoba tohto dokumentu sa môže meniť podľa toho, čo chcete predávať. Ak bude váš plán mať viac alebo menej častí, nie je to vôbec problém.

Zhrnutie

Poradie jednotlivých častí môžete v prípade potreby zmeniť, avšak zhrnutie by malo byť na prvom mieste. Táto časť by mala obsahovať najdôležitejšie informácie, na základe ktorých čitateľ okamžite pochopí, čomu sa venujete a akým spôsobom vaša spoločnosť funguje. Z tohto dôvodu by ste zhrnutie mali písať až ako posledné.

Popis spoločnosti

V tejto časti by ste mali odpovedať na dve otázky: kto ste a čo robíte. Napíšte, v čom je vaša spoločnosť iná a prečo by si investori mali všimnúť práve vás. Zamerajte sa na nasledujúce body:

 • Štruktúra spoločnosti

 • Obchodný model

 • Poslanie

 • Ciele

Analýza trhu

V tejto časti by ste mali opísať trh, na ktorom chcete pôsobiť. Zamerajte sa na nasledujúce body:

 • Analýza odvetvia: opíšte odvetvie, v ktorom chcete pôsobiť.

 • Cieľový trh: opíšte zákazníkov, ktorých chcete osloviť. Uveďte, aký veľký je trh, na ktorom chcete pôsobiť.

 • Konkurencia: opíšte vašich hlavných konkurentov a nezabudnite uviesť ich silné a slabé stránky.

Manažment a organizačná štruktúra

Táto časť by mala obsahovať informácie o organizačnej štruktúre spoločnosti (väčšinou sa používa prehľadný ilustračný obrázok). Zároveň by ste v nej mali predstaviť jednotlivých manažérov. Ak podnikáte sami, túto časť pokojne vynechajte.

Položky a služby

Podrobne opíšte, čo plánujete predávať (kľúčové výhody vašich položiek alebo služieb, cena, porovnanie s konkurenciou). Ak chcete tento dokument ukázať investorom, opíšte spôsob, akým budete spracovávať objednávky, napíšte viac o svojich plánoch a nezabudnite ani na informácie o ochranných známkach a iných právnych záležitostiach.

Typy zákazníkov

V tejto časti by ste mali opísať svojho ideálneho zákazníka. Zamerajte sa na nasledujúce body:

 • Vek

 • Bydlisko

 • Bežné správanie

 • Vzdelanie

 • Výška príjmu

 • Hodnoty a názory

Marketingový plán

Táto časť by mala obsahovať informácie o marketingu a propagácii. Množstvo informácií môžete upraviť podľa toho, kto bude váš podnikateľský plán čítať. Zamerajte sa na nasledujúce body:

 • Čo budete predávať?

 • Kde to budete predávať?

 • Koľko to bude stáť?

 • Ako to budete propagovať?

Logistika a spôsob fungovania

V tejto časti by ste mali opísať to, akým spôsobom budete svoje plány realizovať. Spomeňte svojich dodávateľov, opíšte to, ako budete vyrábať alebo získavať tovar, aké vybavenie budete potrebovať a ako budete spravovať skladové zásoby. Zároveň by ste mali mať náhradný plán v prípade, že dodávateľský reťazec nebude fungovať štandardným spôsobom.

Finančný plán

Toto je jedna z najdôležitejších častí vášho podnikateľského plánu. Čitateľ by tu mal nájsť výkaz ziskov a strát, súvahu, prehľad peňažných tokov a prípadne aj finančnú prognózu. Viac informácií o prvých troch spomenutých dokumentoch nájdete tu.

Ďalšie tipy:

 • Dokument by nemal mať viac ako 20 strán.

 • Zamyslite sa nad tým, prečo podnikateľský plán píšete a až následne na ňom začnite pracovať.

 • Venujte čas prieskumu, aby ste lepšie pochopili príslušný trh, odvetvie a položky.

 • Dbajte na to, aby boli jednotlivé informácie podané priamo a jasne. Zároveň zachovajte jednotný štýl.

 • Požiadajte svojich priateľov, rodinu alebo kolegov o spätnú väzbu.

Zobraziť môj obchod

SumUp Team