Table of contents

Stwórz swój własny biznesplan dla sklepu online

Być może obiło Ci się o uszy, że otwierając sklep internetowy, warto napisać porządny biznesplan. Jak miałby on wyglądać? Biznesplan to po prostu dokument szczegółowo opisujący, na czym polega Twój pomysł, jak będzie funkcjonował, w jaki sposób chcesz na nim zarabiać, kto znajduje się w Twojej grupie odbiorców i inne cechy istotne dla Twojego przedsiębiorstwa.

Plany biznesowe są pomocne zarówno dla Ciebie jako przedsiębiorcy, ponieważ pozwalają przejrzyście naszkicować drogę naprzód, jak i dla każdego, kto może być zainteresowany finansowaniem Twoich działań. Banki lub inne podmioty finansowe odpowiedzialne za pożyczanie pieniędzy zazwyczaj chcą zobaczyć biznesplan, aby móc ocenić, czy inwestują w wykonalne przedsięwzięcie.

Jak napisać biznesplan? Podziel go na mniejsze sekcje. Typowy biznesplan składa się z dziewięciu części (patrz spis treści po lewej stronie), choć może się różnić w zależności od charakterystyki Twojego biznesu.

Możesz dodać więcej sekcji lub połączyć powiązane ze sobą tematy w zależności od biznesu, który prowadzisz.

Podsumowanie

Kolejność większości elementów biznesplanu możesz dostosować do swoich preferencji, ale podsumowanie zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Jest to streszczenie kluczowych punktów planu, pozwalające czytelnikom szybko zrozumieć specyfikę i działanie Twojego biznesu. Dlatego też warto napisać tę część na samym końcu, po tym, jak określisz już wszystkie najważniejsze elementy planu.

Opis firmy

Tutaj odpowiadasz na dwa pytania: kim jesteś i co robisz. Wyjaśniasz, co wyróżnia Twój biznes i dlaczego warto w niego zainwestować. Możesz dodać takie elementy jak:

 • Struktura firmy

 • Model biznesowy

 • Deklaracja misji

 • Cele biznesowe

Analiza rynku

W tym miejscu podajesz szerszy kontekst, w którym działasz. Powinno się zawrzeć tu trzy elementy:

 • Analiza branżowa: ogólne spojrzenie na branżę, w której działa jest Twoja firma

 • Rynek docelowy: analiza, która identyfikuje Twoich docelowych klientów i określa wielkość rynku

 • Analiza konkurencji: zestawienie głównych konkurentów oraz ich mocnych i słabych stron

Zarządzanie i organizacja

Wspomnij o strukturze organizacji – zwykle poprzez schemat organizacyjny – oraz o członkach zespołu zarządzającego. Przedsiębiorcy jednoosobowi mogą pominąć tę sekcję.

Produkty i usługi

Określ, co planujesz sprzedawać klientom, w tym kluczowe korzyści z przedmiotów lub usług, ceny oraz ich konkurencyjność. Jeśli planujesz przedstawić swój biznesplan potencjalnym inwestorom, warto zawrzeć w nim również szczegóły dotyczące sposobu realizacji zamówień, tematów związanych ze znakami towarowymi, kwestii prawnych oraz planów rozwoju.

Segmentacja klientów

Podobnie jak w przypadku analizy rynku, skupiasz się tu na swoim docelowym kliencie. Opisz demografię, do której kierujesz swoje działania, w tym:

 • Wiek

 • Lokalizację

 • Wzorce zachowań

 • Edukację

 • Przychód

 • Wartości i przekonania

Plan marketingowy

Opowiedz czytelnikom o tym, w jaki sposób planujesz wejść na rynek i trafić do swojego odbiorcy docelowego. Konieczny zakres szczegółów w tej sekcji zależy od tego, do kogo skierowany jest ten biznesplan. Plan marketingowy powinien opisywać:

 • Co sprzedajesz?

 • Gdzie to sprzedajesz?

 • Ile to kosztuje?

 • Jak to promujesz?

Plan logistyczny i operacyjny

To miejsce, w którym należy omówić sposoby, w jaki zoperacjonalizujesz swoje plany. Wspomnij o swoich dostawcach, o sposobie produkcji lub zaopatrzenia, jakiego sprzętu potrzebujesz i jak będziesz zarządzać swoim inwentarzem. Warto opisać również plan awaryjny na wypadek pojawienia się problemów z łańcuchem dostaw.

Plan finansowy

Podsumowanie finansowe jest jednym z najważniejszych elementów Twojego planu. Powinno obejmować rachunek zysków i strat, bilans, analizę przepływów pieniężnych oraz w niektórych przypadkach prognozę finansową. Dowiedz się, jak przygotować pierwsze trzy z wymienionych sekcji.

Dodatkowe wskazówki:

 • Postaraj się nie przekroczyć łącznie 20 stron

 • Zanim zaczniesz pisać, pomyśl o celu, do którego ma doprowadzić Cię Twój plan.

 • Gruntownie zbadaj rynek, aby lepiej zrozumieć swoją branżę

 • Staraj się pisać jasno i bezpośrednio oraz utrzymuj jednolity styl i ton w każdej sekcji.

 • Poproś przyjaciół, rodzinę lub współpracowników o przejrzenie planu i feedback.

Przejdź do mojego sklepu

SumUp Team