Table of contents

Laadi oma verkkokaupan liiketoimintasuunnitelma

Sinua on saatettu kehottaa kirjoittamaan liiketoimintasuunnitelma verkkokauppayrityksesi tueksi. Mitä liiketoimintasuunnitelmalla tarkoitetaan? Liiketoimintasuunnitelma on yksinkertaisesti asiakirja, jossa eritellään liiketoiminnan idea, toimintaperiaate, ansaintamekanismi, kohdeyleisö ja muita tärkeitä ominaisuuksia.

Liiketoimintasuunnitelma helpottaa sekä sinua yrittäjänä, koska eteneminen näyttää selkeämmältä, kun kaikki on kirjattu ylös, että mahdollisia rahoittajiasi. Pankit ja muut toimijat, jotka lainaavat rahaa, haluavat tavallisesti nähdä liiketoimintasuunnitelman voidakseen arvioida, onko sijoituskohde elinkelpoinen.

Miten kirjoitetaan liiketoimintasuunnitelma? Erittele se ensin osioihin. Tyypillisessä liiketoimintasuunnitelmassa on yhdeksän osaa (katso vasemmalla oleva sisällysluettelo), mutta tämä voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta elementtiä omassa yrityksessäsi on.

Liiketoiminnastasi riippuen saatat haluta lisätä enemmän osioita tai yhdistää toisiinsa liittyviä osioita yhdeksi.

Yhteenveto

Liiketoimintasuunnitelman järjestystä voidaan muuttaa ilman ongelmia, mutta yhteenveto tulee aina alkuun. Yhteenvedon tulee olla tiivistelmä suunnitelman tärkeimmistä kohdista niin että lukija saa nopeasti selvän kuvan, mistä liiketoiminnassa on kysymys ja miten se toimii. Sen vuoksi yhteenveto kannattaa kirjoittaa viimeiseksi, kun olet ensin määrittänyt kaiken liiketoimintaasi koskevan.

Yhtiön kuvaus

Tässä sinun on vastattava kahteen kysymykseen: kuka olet ja mitä teet. Tämän tarkoituksena on siis selventää, mikä liiketoiminnassasi saa sen erottumaan muista ja miksi ihmisten pitäisi sijoittaa siihen. Asioita, joiden pitäisi olla mukana:

 • Yritysmuoto

 • Liiketoimintamalli

 • Johtoajatus

 • Liiketoiminnan tavoitteet

Markkina-analyysi

Tähän kirjoitetaan yrityksesi toimintamalli laajemmassa kontekstissa. Siitä pitäisi käydä ilmi nämä kolme seikkaa:

 • Alan analyysi: katsaus liiketoimintasi teollisuudenalaan yleisellä tasalla

 • Kohdemarkkina: analyysi, jossa tunnistetaan kohdeasiakkaat ja markkinan koko

 • Kilpailuanalyysi: erittely pääasiallisista kilpailijoista ja niiden vahvuuksista ja heikkouksista

Johto ja organisaatio

Kerro organisaation yritysmuoto – yleensä organisaatiokaavion avulla – sekä johtoryhmän jäsenet. Yksinyrittäjä voi jättää tämän osion pois.

Tuotteet ja palvelut

Erittele, mitä aiot myydä asiakkaille, mukaan lukien tuotteidesi tai palvelujesi tärkeimmät edut, hinnat sekä miten ne pärjäävät kilpailevien yritysten tarjontaa vastaan. Jos aiot esittää liiketoimintasuunnitelmasi potentiaalisille sijoittajille, kannattaa lisätä myös, miten aiot hoitaa tilauksiin, tavaramerkkeihin tai oikeudellisiin seikkoihin liittyvät kysymykset, sekä kertoa tulevista tuotekehittelysuunnitelmista.

Asiakassegmentointi

Markkina-analyysin tavoin tässä keskitytään ihanneasiakkaaseen. Kuvaa väestöryhmää, jolle kohdennat tuotteesi, mukaan lukien:

 • Ikä

 • Asuinpaikka

 • Yleinen käyttäytyminen

 • Koulutus

 • Tulot

 • Arvot ja vakaumukset

Markkinointisuunnitelma

Kerro lukijoille, miten aiot markkinoida itseäsi ihanneasiakkaallesi. Tämän osion yksityiskohtaisuus riippuu siitä, kenelle aiot antaa liiketoimintasuunnitelman luettavaksi. Markkinointisuunnitelman pitäisi sisältää:

 • Mitä myyt

 • Missä myyt

 • Paljonko se maksaa

 • Miten mainostat sitä

Logistinen ja operatiivinen suunnitelma

Tässä kohdassa kerrot, miten saat suunnitelmasi toimimaan. Kerro tavarantoimittajistasi, miten tuotat tai hankit tuotteesi, mitä laitteistoa tarvitset ja miten hallitset varastoasi. Valmiussuunnitelma antaa suojan tuotantoketjun ongelmien varalle.

Rahoitussuunnitelma

Talouden yleiskatsaus on yksi tärkeimmistä liiketoimintasuunnitelman osista. Tämän osion tärkeimpiin asioihin pitäisi sisältyä tulotosite, tase, kassavirta-analyysi ja joissakin tapauksissa talousennuste. Näin voit laatia ensimmäiset kolme tässä.

Lisävinkkejä:

 • Koko suunnitelma kannattaa pitää alle 20-sivuisena

 • Ennen kuin alat kirjoittaa suunnitelmaasi, mieti, minkä tavoitteen haluat saavuttaa

 • Käytä aikaa hankkiaksesi enemmän tietoa markkinastasi, alastasi ja tuotteistasi.

 • Pyri suoraan ja selkeään ilmaisuun ja pidä tyyli ja sävy yhtenäisenä osioiden välillä

 • Anna suunnitelmasi luettavaksi ystäville, perheenjäsenille tai liikekumppaneille ja pyydä heiltä palautetta

Siirry omaan kauppaan

SumUp Team