Table of contents

Udarbejd din egen plan for en e-handelsvirksomhed

Du kan have hørt folk, der anbefaler, at du skriver en forretningsplan for at støtte din e-handelsvirksomhed. Hvad mener de med det? En forretningsplan er ganske enkelt et dokument, der detaljeret beskriver, hvad din idé er, hvordan den vil fungere, hvordan du tjener penge, hvem din målgruppe er og andre vigtige områder af din virksomhed.

Forretningsplaner er nyttige både for dig som iværksætter, da vejen frem er nemmere, når alt er detaljeret beskrevet, og for mulige investorer, du henvender dig til. Banker eller andre finansielle aktører, der udlåner penge, vil normalt se en forretningsplan, så de kan vurdere, om de investerer i en rentabel virksomhed.

Hvordan skriver du en forretningsplan? Opdel den først i sektioner. Forretningsplaner har normalt ni dele (se indholdsfortegnelsen til venstre), men dette kan ændres baseret på, hvor mange elementer af din virksomhed der er.

Det kan give mening at tilføje flere sektioner eller kombinere relaterede sektioner, afhængigt af den type virksomhed du driver.

Executive summary

Du kan ændre rækkefølgen for det meste af forretningsplanen uden for meget besvær, men din executive summary skal altid være først. Den skal opsummere din plans hovedpunkter, så læserne hurtigt kan forstå, hvad din virksomhed er, og hvordan den fungerer. Det er derfor, du skal skrive den til sidst, når du har taget alle beslutninger vedrørende din virksomhed.

Virksomhedsbeskrivelse

Her besvarer du to spørgsmål: Hvem du er, og hvad du laver. Det betyder, at du tydeliggør, hvordan din virksomhed skiller sig ud, og hvorfor man skal investere i dig. Et par ting, du skal komme ind på:

 • Din virksomhedsstruktur

 • Forretningsmodel

 • Mission

 • Forretningsmål

Markedsanalyse

Det er her, du beskriver den større kontekst, som du driver virksomhed i. Du bør komme ind på disse tre elementer:

 • Brancheanalyse: Et kig på den generelle branche din virksomhed er i

 • Målmarked: En analyse, der identificerer dine målkunder og kvantificerer markedets størrelse

 • Konkurrenceanalyse: En analyse af hovedkonkurrenterne og deres styrker og svagheder

Ledelse og organisation

Nævn, hvordan organisationen er opbygget – normalt med et organisationsdiagram – samt medlemmer af ledelsen. Enkeltmandsvirksomheder kan vælge at undlade denne sektion.

Produkter og tjenester

Detaljeret beskrivelse af, hvad du planlægger at sælge til kunderne, herunder nøglefordele ved dine produkter eller tjenester, prisfastsættelse, og hvordan de måler sig mod udbuddet fra konkurrerende virksomheder. Hvis du planlægger at vise din forretningsplan til potentielle investorer, kan det også være nyttigt at inkludere oplysninger om, hvordan du klargør ordrer, varemærke eller juridiske emner samt planer for fremtidig produktudvikling.

Kundesegmentering

Her vil dit fokus lige som i markedsanalysen være på den ideelle kunde. Beskriv den demografi, du målretter dig mod, herunder deres:

 • Alder

 • Lokation

 • Almindelige adfærdsmønster

 • Uddannelse

 • Indtægt

 • Værdier og overbevisninger

Marketingplan

Fortæl læserne, hvordan du planlægger at markedsføre dig selv over for den ideelle kunde. Hvor detaljeret denne sektion skal være afhænger af hvem, der læser forretningsplanen. Din marketingplan skal omfatte:

 • Hvad du sælger

 • Hvor du sælger det

 • Hvad det koster

 • Hvordan du vil markedsføre det

Plan for logistik og drift

Det er her, du diskuterer, hvordan du vil idriftsætte dine planer. Nævn dine leverandører, hvordan du vil producere eller købe varer, hvilket udstyr du skal bruge, og hvordan du vil styre dit lager. En beredskabsplan for, når der opstår problemer med forsyningskæden, vil også være en hjælp.

Økonomisk plan

Den økonomiske oversigt er et af de vigtigste elementer i din plan. Hovedkomponenterne i denne sektion bør inkludere en resultatopgørelse, balanceopgørelse, pengestrømsanalyse og i visse tilfælde en økonomisk prognose. Find ud af, hvordan du laver de første tre her.

Yderligere råd:

 • Gå efter maks. 20 sider i alt

 • Tænk på, hvad du vil opnå med din plan, før du begynder at skrive

 • Brug tid på at udføre research for bedre at forstå markedet, branchen og produkterne.

 • Prøv at være tydelig og direkte, og hold den samme stil og tone i alle sektioner

 • Bed venner, familie eller samarbejdspartnere om at gennemse planen og komme med feedback

Gå til min butik

SumUp Team