Създайте собствен план за бизнес с електронна търговия

Може да сте чували как хората препоръчват да напишете бизнес план за начинанията си в електронната търговия. Какво имат предвид те? Бизнес планът е просто документ, който описва идеята Ви, как тя ще работи, как ще изкарвате пари, коя е аудиторията Ви и други важни детайли за Вашия бизнес.

Бизнес плановете са полезни както за Вас, като предприемачи, защото когато имате всичко нагледно, бъдещето е по-ясно, но и за всеки, към когото можете да се обърнете за финансиране. Банките или другите финансови участници, които предоставят заеми, обикновено искат да им се представи бизнес план, за да могат да преценят дали инвестират в изпълнимо начинание.

Как се създава бизнес план? Първо го разделете на части. Бизнес плановете обикновено се състоят от девет части (вижте съдържанието вляво), но това число може да се промени спрямо броят на съставните елементи на бизнеса Ви.

Според вида на бизнеса Ви бихте могли да добавите повече раздели или да комбинирате подобните раздели.

Резюме

Можете да променяте реда на разделите в бизнес плана Ви без проблем, но резюмето винаги трябва да е в началото. То трябва да обобщава ключовата информация в плана Ви, за да могат читателите бързо да разберат какъв е бизнесът Ви и как ще работи. Затова трябва да го напишете най-накрая, след като сте определили всички аспекти на Вашия бизнес.

Описание на компанията

Тук трябва да отговорите на два въпроса: кои сте и какво правите. Това означава да уточните с какво се отличава Вашия бизнес и защото хората трябва да инвестират в него. Примери за информация, която да включите, са:

 • Структурата на Вашия бизнес

 • Бизнес модел

 • Декларация за мисията

 • Цели на бизнеса

Анализ на пазара

Тук трябва да обясните начина, по който работите: Трябва да включите тези три елемента:

 • Анализ на индустрията: общ преглед на отрасъла, в който се намира бизнеса Ви

 • Целеви пазар: анализ, който определя целевите Ви клиенти и показва размера на пазара в цифри

 • Конкурентен анализ: оценка на основните конкуренти, техните предимства и слаби места.

Управление и организация

Споменете структурата на организацията (обикновено се включва организационна диаграма) и членовете на управленския екип. Ако компанията се състои от едно физическо лице, можете да пропуснете този раздел.

Продукти и услуги

Обяснете подробно какво мислите да продавате на клиентите, включително ключовите предимства на продуктите или услугите Ви, цените и как се различават от тези на конкурентните компании. Ако смятате да покажете бизнес плана си на потенциални инвеститори, е хубаво да включите информация за изпълнението на поръчки, търговските марки или други правни теми, както и планове за подобрение на продуктите.

Сегментиране на клиентите

Както при анализа на пазара, тук ще обърнете внимание на идеалния клиент. Опишете целевата демографска група, включително нейната:

 • Възраст

 • Местоположение

 • Общи модели на поведение

 • Образование

 • Доходи

 • Ценности и вярвания

Маркетингов план

Кажете на читателите си как смятате да се рекламирате на идеалния клиент. Това колко задълбавате в този раздел зависи от кой е читателя на бизнес плана. Маркетинговият Ви план трябва да съдържа:

 • Какво продавате

 • Къде ще го продавате

 • Колко струва

 • Как ще го промотирате

Логистика и оперативен план

Тук трябва да обсъдите начините, по които ще превърнете плановете си в действия. Споменете доставчиците си, как ще произвеждате или ще си набавяте продуктите, какво оборудване ще Ви е нужно и как ще управлявате наличностите си. Хубаво е да имате и план за извънредни ситуации, в случай че се появят проблеми във веригата за доставки.

Финансов план

Финансовият преглед е един от най-важните елементи на Вашия план. Този раздел трябва да включва няколко основни компонента, като отчет за доходите, счетоводен баланс, анализ на паричните потоци и понякога дори и финансова прогноза. Научете как да съставяте първите три тук.

Допълнителни съвети:

 • Гледайте да се вместите в общо 20 страници

 • Помислете какво искате да постигнете с плана си, преди да започнете да пишете

 • Отделете време да проучите купувачите, отрасъла и продуктите си, за да ги разберете по-добре

 • Опитайте се да бъдете ясни и поддържайте стила и тона еднакви във всеки раздел

 • Помолете приятелите, семейството или сътрудниците си да прегледат плана и да споделят мнението си

Към магазина

SumUp Team