Table of contents

Skapa en affärsplan för webbutiken

Folk du känner har kanske föreslagit att du borde skriva en affärsplan som stöd för din webbutik. Vad menar de med detta? En affärsplan är helt enkelt ett dokument som beskriver vad din idé går ut, hur den fungerar, hur du kommer att tjäna pengar, din målgrupp och andra viktiga funktioner i ditt företag.

Affärsplanen är till nytta både för dig som entreprenör, då den ger dig en överblick över vägen du har framför dig, och för dem du vänder dig till för att få finansiering. Banker och andra finansiella aktörer som sysslar med utlåning brukar vanligtvis vilja ta en titt på affärsplanen så att de kan bilda sig en uppfattning om de investerar i en utförbar verksamhet.

Hur skriver man en affärsplan? Dela upp den i avsnitt först. En affärsplan består vanligtvis av nio delar (se innehållsförteckningen till vänster), men detta kan ändras beroende på din verksamhet.

Du kan lägga till fler avsnitt eller anpassa de som finns utifrån verksamheten du tänker driva.

Sammanfattning

Du kan ändra ordningen på avsnitten i affärsplanen på det sätt som passar dig, men sammanfattningen borde alltid stå först. Sammanfattningen innehåller affärsplanens nyckelpunkter så att en läsare snabbt kan förstå vad företaget sysslar med och hur det fungerar. Den bör skrivas sist, när du är på det klara med alla aspekter som beträffar företaget.

Företagsbeskrivning

Här ingår ditt svar på två frågor: vem du är och det du gör. Det betyder att du tydliggör vad som är annorlunda med ditt företag och varför folk bör investera i det. Här är några punkter som borde tas med:

 • Företagsstruktur

 • Affärsmodell

 • Affärsidé

 • Affärsmål

Marknadsanalys

Här ger du ett bredare sammanhang av miljön du verkar i. Du bör inkludera följande tre element:

 • Branschanalys: En överblick av branschen där ditt företag är verksamt

 • Målmarknad: En analys som identifierar dina målkunder och kvantifierar marknadens storlek

 • Konkurrensanalys: En uppdelning av de viktigaste konkurrenterna tillsammans med deras styrkor och svagheter

Ledning och organisation

Berätta hur organisationen är uppbyggd – använd ett organisationsschema för att göra det – och vem som sitter i ledningsgruppen. Om du är ensamföretagare kan du hoppa över det här avsnittet.

Produkter och tjänster

Beskriv vad du planerar att sälja, inklusive viktiga fördelar med dina produkter eller tjänster, prissättning och hur de står sig mot erbjudanden från konkurrerande företag. Om du planerar att visa affärsplanen för potentiella investerare är det också värt att ta med information om varumärken eller juridiska aspekter, hur du expedierar beställningar plus framtida planer om produktutveckling.

Kundsegmentering

I likhet med marknadsanalysen bör du fokusera på den perfekta kunden. Beskriv den demografiska grupp du riktar in dig på, inklusive:

 • Ålder

 • Plats

 • Vanliga beteendemönster

 • Utbildning

 • Intäkt

 • Värderingar och övertygelser

Marknadsplan

Berätta för läsarna hur du planerar att marknadsföra företaget till din idealkund. Hur pass omfattande det här avsnittet bör vara beror på vem som läser affärsplanen. Marknadsplanen bör innehålla:

 • Det du säljer (produkt)

 • Var du säljer det (plats)

 • Hur mycket det kostar (pris)

 • Hur du marknadsför det (påverkan)

Logistik- och driftplan

Här tar du upp de sätt du tänker använda för att realisera dina planer. Ta upp dina leverantörer, hur du producerar eller anskaffar produkter, vilken utrustning du behöver och hur du ska hantera lagret. Inkludera även en beredskapsplan ifall problem skulle uppstå i leveranskedjan för att vara på den säkra sidan.

Finansplan

Den ekonomiska översikten är en av de viktigaste delarna i din plan. Huvudkomponenterna i detta avsnitt bör innehålla en resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och i vissa fall en ekonomisk prognos. Läs om hur du kan skapa de första tre här.

Fler tips:

 • Skriv inte mer än 20 sidor sammanlagt

 • Tänk på de mål du vill uppnå innan du börjar skriva planen

 • Ta dig tid att göra research för att få en bättre förståelse för marknaden, branschen och produkterna

 • Försök att vara tydlig och rakt på sak, och håll en enhetlig stil och tonalitet i varje avsnitt

 • Be vänner, familj eller kollegor att läsa igenom planen och berätta vad de tycker

Gå till min butik

SumUp Team